Last Viewed Games
Table Tennis» Ukraine» Win Cup 1 2 B
00:00 Ruslan Lazebny vs Vitaliy Khorolsky
2.17 » 1.82
0/2 (0%)
2.50 » 1.83
2/2 (100%)
2
2.17 » 1.82
0/2 (0%)
2.50 » 1.83
2/2 (100%)
00:15 Vladimir Surzhik vs Y. Maleev
1.78 » 1.55
1/4 (25%)
2.54 » 2.22
3/4 (75%)
4
1.78 » 1.55
1/4 (25%)
2.54 » 2.22
3/4 (75%)
00:15 Vitaliy Khorolsky vs Sergey Kalenik
1.89 » 1.42
0/2 (0%)
3.15 » 2.55
2/2 (100%)
2
1.89 » 1.42
0/2 (0%)
3.15 » 2.55
2/2 (100%)
00:50 Y. Maleev vs Pavel Vasilchuk
1.98 » 1.72
2/4 (50%)
2.18 » 1.94
0/4 (0%)
4
1.98 » 1.72
2/4 (50%)
2.18 » 1.94
0/4 (0%)
01:00 Ruslan Lazebny vs Evgeny Nechitaylo
2.33 » 1.75
1/2 (50%)
2.32 » 1.89
0/2 (0%)
2
2.33 » 1.75
1/2 (50%)
2.32 » 1.89
0/2 (0%)
01:25 Pavel Vasilchuk vs Vladimir Surzhik
2.26 » 2.03
1/4 (25%)
1.94 » 1.67
3/4 (75%)
4
2.26 » 2.03
1/4 (25%)
1.94 » 1.67
3/4 (75%)
05:00 Vladislav Kovalenko vs Victor Sharpay
2.08 » 1.64
0/2 (0%)
2.65 » 2.01
2/2 (100%)
2
2.08 » 1.64
0/2 (0%)
2.65 » 2.01
2/2 (100%)
05:15 Oleksii Metla vs Igor Kozhenkov
2.02 » 1.39
2/2 (100%)
2.78 » 2.65
0/2 (0%)
2
2.02 » 1.39
2/2 (100%)
2.78 » 2.65
0/2 (0%)
05:15 Alexander Chilikin vs Vitaliy Gusev
2.70 » 2.28
0/2 (0%)
2.04 » 1.52
1/2 (50%)
2
2.70 » 2.28
0/2 (0%)
2.04 » 1.52
1/2 (50%)
05:30 Nikolay Gulevskiy vs Vadim Gorchakov
2.20 » 1.62
2/2 (100%)
2.46 » 2.08
0/2 (0%)
2
2.20 » 1.62
2/2 (100%)
2.46 » 2.08
0/2 (0%)
05:30 Alexander Ivlev vs Yuriy Bratukhin
2.32 » 1.80
1/2 (50%)
2.32 » 1.84
0/2 (0%)
2
2.32 » 1.80
1/2 (50%)
2.32 » 1.84
0/2 (0%)
05:45 Vadim Smetenko vs Igor Kozhenkov
2.46 » 1.72
2/2 (100%)
2.20 » 1.96
0/2 (0%)
2
2.46 » 1.72
2/2 (100%)
2.20 » 1.96
0/2 (0%)
06:00 Vladislav Kovalenko vs Vitaliy Gusev
2.94 » 2.28
2/2 (100%)
1.97 » 1.52
0/2 (0%)
2
2.94 » 2.28
2/2 (100%)
1.97 » 1.52
0/2 (0%)
06:00 Vyacheslav Panin vs Vladimir Dyakov
2.70 » 2.15
2/2 (100%)
2.04 » 1.58
0/2 (0%)
2
2.70 » 2.15
2/2 (100%)
2.04 » 1.58
0/2 (0%)
06:30 Anatoliy Reva vs Vladimir Dyakov
1.97 » 1.70
0/2 (0%)
2.94 » 1.96
2/2 (100%)
2
1.97 » 1.70
0/2 (0%)
2.94 » 1.96
2/2 (100%)
06:45 Alexander Ivlev vs Yury Rybakov
2.70 » 2.22
1/2 (50%)
2.04 » 1.54
1/2 (50%)
2
2.70 » 2.22
1/2 (50%)
2.04 » 1.54
1/2 (50%)
07:00 Vyacheslav Panin vs Sergey Krivoshey
3.03 » 2.35
2/2 (100%)
1.94 » 1.48
0/2 (0%)
2
3.03 » 2.35
2/2 (100%)
1.94 » 1.48
0/2 (0%)
07:30 Vitaliy Gusev vs Victor Sharpay
3.72 » 2.65
2/2 (100%)
1.77 » 1.39
0/2 (0%)
2
3.72 » 2.65
2/2 (100%)
1.77 » 1.39
0/2 (0%)
07:30 Anatoliy Reva vs Vyacheslav Panin
2.36 » 1.90
0/2 (0%)
2.29 » 1.74
1/2 (50%)
2
2.36 » 1.90
0/2 (0%)
2.29 » 1.74
1/2 (50%)
07:30 Oleksii Metla vs Vadim Smetenko
2.08 » 1.56
1/2 (50%)
2.65 » 2.20
0/2 (0%)
2
2.08 » 1.56
1/2 (50%)
2.65 » 2.20
0/2 (0%)
07:30 Vadim Gorchakov vs Valentin Polusmuak
3.15 » 2.53
2/2 (100%)
1.89 » 1.42
0/2 (0%)
2
3.15 » 2.53
2/2 (100%)
1.89 » 1.42
0/2 (0%)
08:00 Vladimir Dyakov vs Sergey Krivoshey
2.02 » 1.52
0/2 (0%)
2.78 » 2.25
1/2 (50%)
2
2.02 » 1.52
0/2 (0%)
2.78 » 2.25
1/2 (50%)
08:00 Andrii Zaitsev vs Igor Kozhenkov
2.78 » 2.33
0/2 (0%)
2.02 » 1.49
1/2 (50%)
2
2.78 » 2.33
0/2 (0%)
2.02 » 1.49
1/2 (50%)
08:00 Yury Rybakov vs Yuriy Bratukhin
3.72 » 2.82
1/2 (50%)
1.77 » 1.35
0/2 (0%)
2
3.72 » 2.82
1/2 (50%)
1.77 » 1.35
0/2 (0%)
08:00 Victor Sharpay vs Vladislav Kovalenko
2.51 » 1.86
2/2 (100%)
2.17 » 1.78
0/2 (0%)
2
2.51 » 1.86
2/2 (100%)
2.17 » 1.78
0/2 (0%)
08:30 Igor Kozhenkov vs Oleksii Metla
2.95 » 2.69
0/2 (0%)
1.94 » 1.36
2/2 (100%)
2
2.95 » 2.69
0/2 (0%)
1.94 » 1.36
2/2 (100%)
08:30 Vitaliy Gusev vs Alexander Chilikin
2.02 » 1.49
2/2 (100%)
2.75 » 2.33
0/2 (0%)
2
2.02 » 1.49
2/2 (100%)
2.75 » 2.33
0/2 (0%)
08:30 Vadim Gorchakov vs Nikolay Gulevskiy
2.58 » 1.74
2/2 (100%)
2.12 » 1.92
0/2 (0%)
2
2.58 » 1.74
2/2 (100%)
2.12 » 1.92
0/2 (0%)
09:00 Vladimir Dyakov vs Vyacheslav Panin
2.07 » 1.62
0/2 (0%)
2.70 » 2.08
2/2 (100%)
2
2.07 » 1.62
0/2 (0%)
2.70 » 2.08
2/2 (100%)
09:00 Vitaliy Gusev vs Vladislav Kovalenko
1.94 » 1.49
0/2 (0%)
2.95 » 2.33
2/2 (100%)
2
1.94 » 1.49
0/2 (0%)
2.95 » 2.33
2/2 (100%)
10:00 Igor Kozhenkov vs Vadim Smetenko
2.17 » 1.92
0/2 (0%)
2.51 » 1.74
2/2 (100%)
2
2.17 » 1.92
0/2 (0%)
2.51 » 1.74
2/2 (100%)
11:30 Roman Cherevko vs Valentin Unchik
4.35 » 3.20
2/2 (100%)
1.69 » 1.27
0/2 (0%)
2
4.35 » 3.20
2/2 (100%)
1.69 » 1.27
0/2 (0%)
11:30 Andrey Fedorchenko vs Aleksandr Ivashkin
2.32 » 1.70
2/2 (100%)
2.32 » 1.96
0/2 (0%)
2
2.32 » 1.70
2/2 (100%)
2.32 » 1.96
0/2 (0%)
11:45 Oleg Stasevski vs Alexei Rodin
6.10 » 5.35
1/2 (50%)
1.59 » 1.10
0/2 (0%)
2
6.10 » 5.35
1/2 (50%)
1.59 » 1.10
0/2 (0%)
12:00 Sergei Zemyancev vs Konstantin Kirsanov
3.45 » 2.55
2/2 (100%)
1.81 » 1.39
0/2 (0%)
2
3.45 » 2.55
2/2 (100%)
1.81 » 1.39
0/2 (0%)
12:00 Anton Yolkin vs Anton Popov
2.04 » 1.58
0/2 (0%)
2.70 » 2.08
2/2 (100%)
2
2.04 » 1.58
0/2 (0%)
2.70 » 2.08
2/2 (100%)
12:15 Mikhail Reutov vs Alexey Goloveshkin
1.84 » 1.42
0/2 (0%)
3.32 » 2.53
2/2 (100%)
2
1.84 » 1.42
0/2 (0%)
3.32 » 2.53
2/2 (100%)
12:30 Valentin Unchik vs Anton Popov
2.32 » 1.76
2/2 (100%)
2.32 » 1.90
0/2 (0%)
2
2.32 » 1.76
2/2 (100%)
2.32 » 1.90
0/2 (0%)
12:30 Konstantin Kirsanov vs Anton Yolkin
3.03 » 2.35
2/2 (100%)
1.94 » 1.48
0/2 (0%)
2
3.03 » 2.35
2/2 (100%)
1.94 » 1.48
0/2 (0%)
12:45 Igor Akimov vs Alexey Goloveshkin
3.88 » 2.82
2/2 (100%)
1.74 » 1.34
0/2 (0%)
2
3.88 » 2.82
2/2 (100%)
1.74 » 1.34
0/2 (0%)
13:00 Roman Cherevko vs Andrey Fedorchenko
3.03 » 2.15
2/2 (100%)
1.94 » 1.57
0/2 (0%)
2
3.03 » 2.15
2/2 (100%)
1.94 » 1.57
0/2 (0%)
13:00 Aleksandr Ivashkin vs Sergei Zemyancev
1.69 » 1.27
0/2 (0%)
4.35 » 3.20
2/2 (100%)
2
1.69 » 1.27
0/2 (0%)
4.35 » 3.20
2/2 (100%)
13:15 Bogdan Doroshenko vs Oleg Stasevski
2.70 » 2.12
2/2 (100%)
2.04 » 1.58
0/2 (0%)
2
2.70 » 2.12
2/2 (100%)
2.04 » 1.58
0/2 (0%)
13:15 Alexei Rodin vs Alexey Goloveshkin
3.00 » 2.10
0/1 (0%)
2.73 » 1.65
1/1 (100%)
1
3.00 » 2.10
0/1 (0%)
2.73 » 1.65
1/1 (100%)
13:30 Andrey Fedorchenko vs Valentin Unchik
2.32 » 1.92
0/2 (0%)
2.32 » 1.72
2/2 (100%)
2
2.32 » 1.92
0/2 (0%)
2.32 » 1.72
2/2 (100%)
13:45 Aleksandr Horoshko vs Bogdan Doroshenko
2.94 » 2.55
0/2 (0%)
1.94 » 1.42
1/2 (50%)
2
2.94 » 2.55
0/2 (0%)
1.94 » 1.42
1/2 (50%)
13:45 Oleg Stasevski vs Igor Akimov
5.30 » 4.30
1/2 (50%)
1.63 » 1.15
0/2 (0%)
2
5.30 » 4.30
1/2 (50%)
1.63 » 1.15
0/2 (0%)
14:00 Anton Popov vs Konstantin Kirsanov
2.32 » 1.81
1/2 (50%)
2.32 » 1.84
0/2 (0%)
2
2.32 » 1.81
1/2 (50%)
2.32 » 1.84
0/2 (0%)
14:00 Anton Yolkin vs Aleksandr Ivashkin
1.98 » 1.44
2/2 (100%)
2.85 » 2.44
0/2 (0%)
2
1.98 » 1.44
2/2 (100%)
2.85 » 2.44
0/2 (0%)
14:15 Alexey Goloveshkin vs Sergey Matvienko
2.32 » 1.67
2/2 (100%)
2.32 » 2.01
0/2 (0%)
2
2.32 » 1.67
2/2 (100%)
2.32 » 2.01
0/2 (0%)
14:15 Mikhail Reutov vs Alexei Rodin
2.32 » 1.90
0/2 (0%)
2.32 » 1.76
2/2 (100%)
2
2.32 » 1.90
0/2 (0%)
2.32 » 1.76
2/2 (100%)
14:30 Valentin Unchik vs Konstantin Kirsanov
2.32 » 1.74
2/2 (100%)
2.32 » 1.90
0/2 (0%)
2
2.32 » 1.74
2/2 (100%)
2.32 » 1.90
0/2 (0%)
14:30 Aleksandr Ivashkin vs Roman Cherevko
2.46 » 1.92
2/2 (100%)
2.20 » 1.72
0/2 (0%)
2
2.46 » 1.92
2/2 (100%)
2.20 » 1.72
0/2 (0%)
14:45 Alexei Rodin vs Aleksandr Horoshko
1.68 » 1.22
0/2 (0%)
4.50 » 3.72
1/2 (50%)
2
1.68 » 1.22
0/2 (0%)
4.50 » 3.72
1/2 (50%)
14:45 Bogdan Doroshenko vs Igor Akimov
6.50 » 4.47
2/2 (100%)
1.57 » 1.14
0/2 (0%)
2
6.50 » 4.47
2/2 (100%)
1.57 » 1.14
0/2 (0%)
15:00 Roman Cherevko vs Anton Yolkin
1.82 » 1.54
0/2 (0%)
3.40 » 2.25
2/2 (100%)
2
1.82 » 1.54
0/2 (0%)
3.40 » 2.25
2/2 (100%)
15:00 Andrey Fedorchenko vs Sergei Zemyancev
1.74 » 1.32
0/2 (0%)
3.85 » 2.94
2/2 (100%)
2
1.74 » 1.32
0/2 (0%)
3.85 » 2.94
2/2 (100%)
15:15 Oleg Stasevski vs Aleksandr Horoshko
3.03 » 2.35
2/2 (100%)
1.92 » 1.48
0/2 (0%)
2
3.03 » 2.35
2/2 (100%)
1.92 » 1.48
0/2 (0%)
15:15 Bogdan Doroshenko vs Mikhail Reutov
2.46 » 2.12
0/2 (0%)
2.20 » 1.62
2/2 (100%)
2
2.46 » 2.12
0/2 (0%)
2.20 » 1.62
2/2 (100%)
15:30 Sergei Zemyancev vs Valentin Unchik
3.42 » 3.10
0/2 (0%)
1.82 » 1.30
2/2 (100%)
2
3.42 » 3.10
0/2 (0%)
1.82 » 1.30
2/2 (100%)
15:30 Anton Yolkin vs Andrey Fedorchenko
2.04 » 1.58
0/2 (0%)
2.70 » 2.15
2/2 (100%)
2
2.04 » 1.58
0/2 (0%)
2.70 » 2.15
2/2 (100%)
15:45 Mikhail Reutov vs Oleg Stasevski
2.20 » 1.64
2/2 (100%)
2.46 » 2.05
0/2 (0%)
2
2.20 » 1.64
2/2 (100%)
2.46 » 2.05
0/2 (0%)
15:45 Aleksandr Horoshko vs Igor Akimov
6.10 » 5.15
2/2 (100%)
1.59 » 1.11
0/2 (0%)
2
6.10 » 5.15
2/2 (100%)
1.59 » 1.11
0/2 (0%)
16:00 Konstantin Kirsanov vs Aleksandr Ivashkin
2.65 » 2.12
1/2 (50%)
2.07 » 1.60
0/2 (0%)
2
2.65 » 2.12
1/2 (50%)
2.07 » 1.60
0/2 (0%)
16:00 Anton Popov vs Roman Cherevko
1.78 » 1.47
0/2 (0%)
3.60 » 2.40
2/2 (100%)
2
1.78 » 1.47
0/2 (0%)
3.60 » 2.40
2/2 (100%)
16:15 Alexey Goloveshkin vs Bogdan Doroshenko
1.67 » 1.21
0/2 (0%)
4.75 » 3.65
2/2 (100%)
2
1.67 » 1.21
0/2 (0%)
4.75 » 3.65
2/2 (100%)
16:30 Roman Cherevko vs Konstantin Kirsanov
1.92 » 1.49
0/2 (0%)
3.03 » 2.33
2/2 (100%)
2
1.92 » 1.49
0/2 (0%)
3.03 » 2.33
2/2 (100%)
16:45 Igor Akimov vs Alexei Rodin
2.17 » 1.62
2/2 (100%)
2.50 » 2.05
0/2 (0%)
2
2.17 » 1.62
2/2 (100%)
2.50 » 2.05
0/2 (0%)
17:00 Sergei Zemyancev vs Anton Yolkin
4.80 » 3.65
2/2 (100%)
1.65 » 1.21
0/2 (0%)
2
4.80 » 3.65
2/2 (100%)
1.65 » 1.21
0/2 (0%)
17:00 Andrey Fedorchenko vs Anton Popov
2.47 » 1.92
2/2 (100%)
2.20 » 1.72
0/2 (0%)
2
2.47 » 1.92
2/2 (100%)
2.20 » 1.72
0/2 (0%)
17:30 Anton Popov vs Sergei Zemyancev
1.69 » 1.25
0/2 (0%)
4.35 » 3.35
2/2 (100%)
2
1.69 » 1.25
0/2 (0%)
4.35 » 3.35
2/2 (100%)
17:45 Alexey Goloveshkin vs Aleksandr Horoshko
2.32 » 1.56
2/2 (100%)
2.32 » 2.20
0/2 (0%)
2
2.32 » 1.56
2/2 (100%)
2.32 » 2.20
0/2 (0%)
18:00 Aleksandr Ivashkin vs Anton Popov
2.32 » 1.86
0/2 (0%)
2.32 » 1.78
2/2 (100%)
2
2.32 » 1.86
0/2 (0%)
2.32 » 1.78
2/2 (100%)
18:00 Konstantin Kirsanov vs Andrey Fedorchenko
2.04 » 1.76
0/2 (0%)
2.70 » 1.88
2/2 (100%)
2
2.04 » 1.76
0/2 (0%)
2.70 » 1.88
2/2 (100%)
18:15 Alexei Rodin vs Bogdan Doroshenko
2.04 » 1.42
2/2 (100%)
2.70 » 2.53
0/2 (0%)
2
2.04 » 1.42
2/2 (100%)
2.70 » 2.53
0/2 (0%)
18:45 Dmitry Ptitsyn vs Vladyslav Demchenko
1.82 » 1.42
0/2 (0%)
3.40 » 2.55
2/2 (100%)
2
1.82 » 1.42
0/2 (0%)
3.40 » 2.55
2/2 (100%)
19:00 Dmitrii Kim vs Pavel Vasilchuk
1.64 » 1.45
0/4 (0%)
2.97 » 2.47
4/4 (100%)
4
1.64 » 1.45
0/4 (0%)
2.97 » 2.47
4/4 (100%)
19:35 Y. Maleev vs Dmitrii Kim
1.96 » 1.64
4/4 (100%)
2.23 » 2.08
0/4 (0%)
4
1.96 » 1.64
4/4 (100%)
2.23 » 2.08
0/4 (0%)
19:55 Dmitry Ptitsyn vs Valerii Kidalov
2.04 » 1.52
1/2 (50%)
2.70 » 2.28
0/2 (0%)
2
2.04 » 1.52
1/2 (50%)
2.70 » 2.28
0/2 (0%)
20:45 Y. Maleev vs Pavel Vasilchuk
2.08 » 1.73
4/4 (100%)
2.08 » 1.94
0/4 (0%)
4
2.08 » 1.73
4/4 (100%)
2.08 » 1.94
0/4 (0%)
21:05 Dmitry Ptitsyn vs Evgeniy Voytenko
3.20 » 2.25
2/2 (100%)
1.86 » 1.54
0/2 (0%)
2
3.20 » 2.25
2/2 (100%)
1.86 » 1.54
0/2 (0%)
21:20 Vladimir Surzhik vs Y. Maleev
1.80 » 1.58
0/4 (0%)
2.48 » 2.17
4/4 (100%)
4
1.80 » 1.58
0/4 (0%)
2.48 » 2.17
4/4 (100%)
21:40 Valerii Kidalov vs Vladyslav Demchenko
2.32 » 1.93
0/2 (0%)
2.32 » 1.72
2/2 (100%)
2
2.32 » 1.93
0/2 (0%)
2.32 » 1.72
2/2 (100%)
21:55 Pavel Vasilchuk vs Dmitrii Kim
2.84 » 2.40
4/4 (100%)
1.66 » 1.48
0/4 (0%)
4
2.84 » 2.40
4/4 (100%)
1.66 » 1.48
0/4 (0%)