Last Viewed Games
Table Tennis» Ukraine» TT-Cup 1 2 B
00:15 Yuri Prokhoruk vs Oleg Formaziuk
2.56 » 2.39
6/12 (50%)
1.55 » 1.51
1/12 (8%)
12
2.56 » 2.39
6/12 (50%)
1.55 » 1.51
1/12 (8%)
00:20 Dmitry Baystryuchenko vs Ivan Kozyr
1.94 » 1.86
0/11 (0%)
1.94 » 1.85
2/11 (18%)
11
1.94 » 1.86
0/11 (0%)
1.94 » 1.85
2/11 (18%)
00:50 Andrii Zaitsev vs Dmitry Baystryuchenko
2.59 » 2.45
4/9 (44%)
1.58 » 1.49
0/9 (0%)
9
2.59 » 2.45
4/9 (44%)
1.58 » 1.49
0/9 (0%)
01:15 Oleg Formaziuk vs Pavel Chizh
2.25 » 2.20
0/12 (0%)
1.67 » 1.58
1/12 (8%)
12
2.25 » 2.20
0/12 (0%)
1.67 » 1.58
1/12 (8%)
01:50 Dmitry Baystryuchenko vs Anatoliy Chaplyanka
1.99 » 1.74
2/5 (40%)
2.10 » 2.02
0/5 (0%)
5
1.99 » 1.74
2/5 (40%)
2.10 » 2.02
0/5 (0%)
02:20 Andrii Zaitsev vs Ivan Kozyr
3.51 » 3.26
1/4 (25%)
1.56 » 1.31
0/4 (0%)
4
3.51 » 3.26
1/4 (25%)
1.56 » 1.31
0/4 (0%)
02:50 Andrii Zaitsev vs Anatoliy Chaplyanka
2.47 » 2.25
1/4 (25%)
1.80 » 1.58
0/4 (0%)
4
2.47 » 2.25
1/4 (25%)
1.80 » 1.58
0/4 (0%)
03:20 Dmitry Baystryuchenko vs Ivan Kozyr
1.88 » 1.66
2/5 (40%)
2.31 » 2.13
0/5 (0%)
5
1.88 » 1.66
2/5 (40%)
2.31 » 2.13
0/5 (0%)
03:50 Andrii Zaitsev vs Dmitry Baystryuchenko
3.31 » 3.05
1/4 (25%)
1.56 » 1.35
0/4 (0%)
4
3.31 » 3.05
1/4 (25%)
1.56 » 1.35
0/4 (0%)
04:50 Yevhen Masko vs Andrey Baklykov
1.92 » 1.79
8/13 (62%)
1.92 » 1.91
0/13 (0%)
13
1.92 » 1.79
8/13 (62%)
1.92 » 1.91
0/13 (0%)
04:55 mikhail beley vs Oleg Obidnyi
3.13 » 3.00
2/8 (25%)
1.45 » 1.32
0/8 (0%)
8
3.13 » 3.00
2/8 (25%)
1.45 » 1.32
0/8 (0%)
05:25 Roman Cherevko vs Serhii Tsybulin
1.59 » 1.52
0/11 (0%)
2.44 » 2.35
4/11 (36%)
11
1.59 » 1.52
0/11 (0%)
2.44 » 2.35
4/11 (36%)
05:30 Aleksandr Lysak vs Vjacheslav Yarovoy
1.96 » 1.83
1/9 (11%)
1.96 » 1.91
0/9 (0%)
9
1.96 » 1.83
1/9 (11%)
1.96 » 1.91
0/9 (0%)
05:35 Vitaly Maruschak vs Ilya Semeniuk
2.84 » 2.74
1/9 (11%)
1.49 » 1.39
0/9 (0%)
9
2.84 » 2.74
1/9 (11%)
1.49 » 1.39
0/9 (0%)
05:50 Oleksandr Staryi vs Artem Trofymchuk
2.47 » 2.34
7/9 (78%)
1.60 » 1.52
0/9 (0%)
9
2.47 » 2.34
7/9 (78%)
1.60 » 1.52
0/9 (0%)
06:00 Aleksandr Levadniy vs Aleksandr Shkurupij
3.08 » 2.90
6/11 (55%)
1.41 » 1.35
1/11 (9%)
11
3.08 » 2.90
6/11 (55%)
1.41 » 1.35
1/11 (9%)
06:10 Vadim Shvidkiy vs Roman Sukhomlyn
1.93 » 2.02
0/12 (0%)
1.93 » 1.80
2/12 (17%)
12
1.93 » 2.02
0/12 (0%)
1.93 » 1.80
2/12 (17%)
06:20 Maksim Kukharuk vs Oleg Shevchuk
2.63 » 3.05
0/11 (0%)
1.54 » 1.30
8/11 (73%)
11
2.63 » 3.05
0/11 (0%)
1.54 » 1.30
8/11 (73%)
06:30 Eduard Rubtsov vs Andriy Gerasymenko
1.91 » 1.85
0/14 (0%)
1.91 » 1.85
1/14 (7%)
14
1.91 » 1.85
0/14 (0%)
1.91 » 1.85
1/14 (7%)
06:30 Yuri Teterya vs Dmitriy Dubrovin
2.03 » 1.80
8/12 (67%)
1.83 » 1.90
0/12 (0%)
12
2.03 » 1.80
8/12 (67%)
1.83 » 1.90
0/12 (0%)
06:35 Yevhen Masko vs Serhii Tsybulin
1.79 » 1.72
0/13 (0%)
2.05 » 1.99
1/13 (8%)
13
1.79 » 1.72
0/13 (0%)
2.05 » 1.99
1/13 (8%)
06:40 mikhail beley vs Vjacheslav Yarovoy
2.57 » 2.45
6/12 (50%)
1.54 » 1.48
0/12 (0%)
12
2.57 » 2.45
6/12 (50%)
1.54 » 1.48
0/12 (0%)
06:45 Andrey Scherinsky vs Ilya Semeniuk
1.45 » 1.39
0/12 (0%)
2.86 » 2.71
7/12 (58%)
12
1.45 » 1.39
0/12 (0%)
2.86 » 2.71
7/12 (58%)
07:00 Oleksii Romaniv vs Artem Trofymchuk
1.49 » 1.44
0/12 (0%)
2.71 » 2.56
8/12 (67%)
12
1.49 » 1.44
0/12 (0%)
2.71 » 2.56
8/12 (67%)
07:05 Rodion Pirvelli vs Dmitriy Alekseenko
1.64 » 1.68
0/14 (0%)
2.29 » 2.05
10/14 (71%)
14
1.64 » 1.68
0/14 (0%)
2.29 » 2.05
10/14 (71%)
07:05 Sergey Filatov vs Yury Schepanskyi
2.30 » 2.23
1/13 (8%)
1.63 » 1.57
1/13 (8%)
13
2.30 » 2.23
1/13 (8%)
1.63 » 1.57
1/13 (8%)
07:10 Aleksandr Shkurupij vs Andrey Baklykov
1.49 » 1.40
4/12 (33%)
2.67 » 2.67
1/12 (8%)
12
1.49 » 1.40
4/12 (33%)
2.67 » 2.67
1/12 (8%)
07:15 Nodar Kukava vs Oleg Obidnyi
3.74 » 3.65
5/13 (38%)
1.29 » 1.24
0/13 (0%)
13
3.74 » 3.65
5/13 (38%)
1.29 » 1.24
0/13 (0%)
07:20 Vitaly Maruschak vs Vadim Shvidkiy
1.77 » 1.74
0/13 (0%)
2.03 » 1.97
1/13 (8%)
13
1.77 » 1.74
0/13 (0%)
2.03 » 1.97
1/13 (8%)
07:35 Oleksandr Staryi vs Vitaly Gryniuk
2.43 » 2.38
0/11 (0%)
1.59 » 1.51
1/11 (9%)
11
2.43 » 2.38
0/11 (0%)
1.59 » 1.51
1/11 (9%)
07:40 Nikolay Litvinenko vs Dmitriy Dubrovin
1.82 » 1.65
8/13 (62%)
1.99 » 2.09
1/13 (8%)
13
1.82 » 1.65
8/13 (62%)
1.99 » 2.09
1/13 (8%)
07:45 Roman Cherevko vs Aleksandr Levadniy
1.62 » 1.53
5/13 (38%)
2.29 » 2.32
0/13 (0%)
13
1.62 » 1.53
5/13 (38%)
2.29 » 2.32
0/13 (0%)
07:50 Aleksandr Lysak vs Yuri Tarasov
3.41 » 3.25
5/13 (38%)
1.32 » 1.28
0/13 (0%)
13
3.41 » 3.25
5/13 (38%)
1.32 » 1.28
0/13 (0%)
07:55 Andrey Scherinsky vs Roman Sukhomlyn
1.49 » 1.37
7/13 (54%)
2.68 » 2.82
3/13 (23%)
13
1.49 » 1.37
7/13 (54%)
2.68 » 2.82
3/13 (23%)
08:10 Oleksii Romaniv vs Rostyslav Kliucuk
1.71 » 1.64
0/11 (0%)
2.15 » 2.09
2/11 (18%)
11
1.71 » 1.64
0/11 (0%)
2.15 » 2.09
2/11 (18%)
08:15 Rodion Pirvelli vs Andriy Gerasymenko
1.71 » 1.81
0/14 (0%)
2.13 » 2.02
1/14 (7%)
14
1.71 » 1.81
0/14 (0%)
2.13 » 2.02
1/14 (7%)
08:15 Yury Schepanskyi vs Yuri Sandulenko
1.28 » 1.25
0/11 (0%)
3.96 » 3.75
1/11 (9%)
11
1.28 » 1.25
0/11 (0%)
3.96 » 3.75
1/11 (9%)
08:20 Yevhen Masko vs Aleksandr Shkurupij
1.97 » 1.93
0/12 (0%)
1.86 » 1.78
2/12 (17%)
12
1.97 » 1.93
0/12 (0%)
1.86 » 1.78
2/12 (17%)
08:25 mikhail beley vs Nodar Kukava
2.52 » 2.39
5/11 (45%)
1.55 » 1.51
0/11 (0%)
11
2.52 » 2.39
5/11 (45%)
1.55 » 1.51
0/11 (0%)
08:30 Vadim Shvidkiy vs Ilya Semeniuk
2.75 » 2.75
0/11 (0%)
1.47 » 1.39
1/11 (9%)
11
2.75 » 2.75
0/11 (0%)
1.47 » 1.39
1/11 (9%)
08:40 Maksim Kukharuk vs Valeriy Baklykov
1.55 » 1.48
1/11 (9%)
2.50 » 2.42
1/11 (9%)
11
1.55 » 1.48
1/11 (9%)
2.50 » 2.42
1/11 (9%)
08:45 Vitaly Gryniuk vs Artem Trofymchuk
1.93 » 1.85
1/12 (8%)
1.93 » 1.86
0/12 (0%)
12
1.93 » 1.85
1/12 (8%)
1.93 » 1.86
0/12 (0%)
08:50 Eduard Rubtsov vs Dmitriy Alekseenko
2.50 » 2.48
0/14 (0%)
1.53 » 1.47
1/14 (7%)
14
2.50 » 2.48
0/14 (0%)
1.53 » 1.47
1/14 (7%)
08:50 Yuri Teterya vs Sergey Filatov
1.58 » 1.51
4/13 (31%)
2.41 » 2.37
1/13 (8%)
13
1.58 » 1.51
4/13 (31%)
2.41 » 2.37
1/13 (8%)
08:55 Aleksandr Levadniy vs Serhii Tsybulin
1.63 » 1.58
0/11 (0%)
2.30 » 2.23
1/11 (9%)
11
1.63 » 1.58
0/11 (0%)
2.30 » 2.23
1/11 (9%)
09:00 Yuri Tarasov vs Vjacheslav Yarovoy
1.49 » 1.38
6/11 (55%)
2.72 » 2.80
1/11 (9%)
11
1.49 » 1.38
6/11 (55%)
2.72 » 2.80
1/11 (9%)
09:05 Andrey Scherinsky vs Vadim Shvidkiy
1.36 » 1.32
0/11 (0%)
3.29 » 3.09
8/11 (73%)
11
1.36 » 1.32
0/11 (0%)
3.29 » 3.09
8/11 (73%)
09:20 Oleksii Romaniv vs Vitaly Gryniuk
1.80 » 1.73
1/10 (10%)
2.07 » 1.95
3/10 (30%)
10
1.80 » 1.73
1/10 (10%)
2.07 » 1.95
3/10 (30%)
09:25 Nikolay Litvinenko vs Yury Schepanskyi
1.81 » 1.77
0/11 (0%)
2.05 » 1.94
3/11 (27%)
11
1.81 » 1.77
0/11 (0%)
2.05 » 1.94
3/11 (27%)
09:25 Rodion Pirvelli vs Eduard Rubtsov
1.81 » 1.76
0/11 (0%)
2.06 » 1.96
4/11 (36%)
11
1.81 » 1.76
0/11 (0%)
2.06 » 1.96
4/11 (36%)
09:30 Roman Cherevko vs Andrey Baklykov
1.60 » 1.42
11/13 (85%)
2.32 » 2.66
0/13 (0%)
13
1.60 » 1.42
11/13 (85%)
2.32 » 2.66
0/13 (0%)
09:35 Aleksandr Lysak vs Oleg Obidnyi
3.37 » 3.16
5/13 (38%)
1.35 » 1.30
0/13 (0%)
13
3.37 » 3.16
5/13 (38%)
1.35 » 1.30
0/13 (0%)
09:40 Vitaly Maruschak vs Roman Sukhomlyn
3.02 » 2.84
7/13 (54%)
1.39 » 1.39
0/13 (0%)
13
3.02 » 2.84
7/13 (54%)
1.39 » 1.39
0/13 (0%)
09:50 Stanislav Malchuk vs Oleg Shevchuk
2.67 » 2.57
4/12 (33%)
1.48 » 1.42
0/12 (0%)
12
2.67 » 2.57
4/12 (33%)
1.48 » 1.42
0/12 (0%)
09:55 Oleksandr Staryi vs Rostyslav Kliucuk
2.84 » 2.66
6/11 (55%)
1.46 » 1.41
0/11 (0%)
11
2.84 » 2.66
6/11 (55%)
1.46 » 1.41
0/11 (0%)
10:00 Sergey Filatov vs Dmitriy Dubrovin
1.63 » 1.47
7/12 (58%)
2.30 » 2.47
3/12 (25%)
12
1.63 » 1.47
7/12 (58%)
2.30 » 2.47
3/12 (25%)
10:15 Andrey Scherinsky vs Vitaly Maruschak
1.39 » 1.34
0/14 (0%)
3.03 » 2.93
7/14 (50%)
14
1.39 » 1.34
0/14 (0%)
3.03 » 2.93
7/14 (50%)
10:30 Oleksii Romaniv vs Oleksandr Staryi
1.48 » 1.43
0/13 (0%)
2.67 » 2.60
2/13 (15%)
13
1.48 » 1.43
0/13 (0%)
2.67 » 2.60
2/13 (15%)
10:35 Yuri Teterya vs Yuri Sandulenko
1.50 » 1.43
1/12 (8%)
2.67 » 2.64
0/12 (0%)
12
1.50 » 1.43
1/12 (8%)
2.67 » 2.64
0/12 (0%)
10:40 Roman Cherevko vs Aleksandr Shkurupij
1.94 » 1.87
2/14 (14%)
1.85 » 1.81
0/14 (0%)
14
1.94 » 1.87
2/14 (14%)
1.85 » 1.81
0/14 (0%)
10:50 Roman Sukhomlyn vs Ilya Semeniuk
2.07 » 1.98
0/9 (0%)
1.79 » 1.70
1/9 (11%)
9
2.07 » 1.98
0/9 (0%)
1.79 » 1.70
1/9 (11%)
11:00 Oleg Shevchuk vs Valeriy Baklykov
1.74 » 1.65
0/9 (0%)
2.17 » 2.07
2/9 (22%)
9
1.74 » 1.65
0/9 (0%)
2.17 » 2.07
2/9 (22%)
11:05 Rostyslav Kliucuk vs Artem Trofymchuk
1.92 » 1.85
0/9 (0%)
1.91 » 1.82
2/9 (22%)
9
1.92 » 1.85
0/9 (0%)
1.91 » 1.82
2/9 (22%)
11:10 Nikolay Litvinenko vs Sergey Filatov
2.07 » 1.97
1/9 (11%)
1.81 » 1.72
0/9 (0%)
9
2.07 » 1.97
1/9 (11%)
1.81 » 1.72
0/9 (0%)
11:45 Yuri Teterya vs Yury Schepanskyi
1.52 » 1.42
0/9 (0%)
2.67 » 2.56
1/9 (11%)
9
1.52 » 1.42
0/9 (0%)
2.67 » 2.56
1/9 (11%)
11:50 Yevhen Masko vs Roman Cherevko
1.86 » 1.77
2/10 (20%)
1.98 » 1.90
0/10 (0%)
10
1.86 » 1.77
2/10 (20%)
1.98 » 1.90
0/10 (0%)
11:55 mikhail beley vs Aleksandr Lysak
2.73 » 2.22
7/7 (100%)
1.53 » 1.58
0/7 (0%)
7
2.73 » 2.22
7/7 (100%)
1.53 » 1.58
0/7 (0%)
12:20 Dmitriy Dubrovin vs Yuri Sandulenko
1.79 » 1.70
1/10 (10%)
2.06 » 1.98
0/10 (0%)
10
1.79 » 1.70
1/10 (10%)
2.06 » 1.98
0/10 (0%)
12:30 Yuri Tarasov vs Oleg Obidnyi
2.68 » 2.34
7/9 (78%)
1.51 » 1.51
0/9 (0%)
9
2.68 » 2.34
7/9 (78%)
1.51 » 1.51
0/9 (0%)
12:55 Nikolay Litvinenko vs Yuri Teterya
2.30 » 2.23
2/10 (20%)
1.64 » 1.56
1/10 (10%)
10
2.30 » 2.23
2/10 (20%)
1.64 » 1.56
1/10 (10%)
13:30 Sergey Filatov vs Yuri Sandulenko
1.55 » 1.45
1/9 (11%)
2.61 » 2.50
1/9 (11%)
9
1.55 » 1.45
1/9 (11%)
2.61 » 2.50
1/9 (11%)
13:55 Viktor Bosak vs Volodymyr Tuchkevych
6.07 » 5.92
2/9 (22%)
1.18 » 1.08
0/9 (0%)
9
6.07 » 5.92
2/9 (22%)
1.18 » 1.08
0/9 (0%)
14:05 Yury Schepanskyi vs Dmitriy Dubrovin
1.40 » 1.32
0/10 (0%)
3.07 » 2.99
2/10 (20%)
10
1.40 » 1.32
0/10 (0%)
3.07 » 2.99
2/10 (20%)
14:20 Nikita Korbut vs Adam Krasutskiy
1.93 » 1.85
0/9 (0%)
1.93 » 1.85
1/9 (11%)
9
1.93 » 1.85
0/9 (0%)
1.93 » 1.85
1/9 (11%)
15:05 Roman Vashchuk vs Viktor Bosak
1.18 » 1.09
0/9 (0%)
6.02 » 5.81
2/9 (22%)
9
1.18 » 1.09
0/9 (0%)
6.02 » 5.81
2/9 (22%)
16:15 Viktor Bosak vs Igor Vatsyn
3.07 » 2.99
2/10 (20%)
1.40 » 1.32
0/10 (0%)
10
3.07 » 2.99
2/10 (20%)
1.40 » 1.32
0/10 (0%)
16:50 Igor Demchuk vs Viktor Bosak
1.18 » 1.09
0/9 (0%)
6.02 » 5.81
2/9 (22%)
9
1.18 » 1.09
0/9 (0%)
6.02 » 5.81
2/9 (22%)
17:15 Oleksii Sapronov vs Nikita Korbut
3.79 » 3.73
2/10 (20%)
1.30 » 1.21
0/10 (0%)
10
3.79 » 3.73
2/10 (20%)
1.30 » 1.21
0/10 (0%)
17:25 Roman Vashchuk vs Volodymyr Tuchkevych
2.27 » 2.19
0/9 (0%)
1.68 » 1.59
1/9 (11%)
9
2.27 » 2.19
0/9 (0%)
1.68 » 1.59
1/9 (11%)