Last Viewed Games
Table Tennis» Ukraine» TT-Cup 1 2 B
00:00 Ivan Sinitsky vs Roman Pinchuk
1.29 » 1.21
3/13 (23%)
3.87 » 3.99
0/13 (0%)
13
1.29 » 1.21
3/13 (23%)
3.87 » 3.99
0/13 (0%)
00:05 Mykolay Treschetka vs Andrey Hvisyik
3.96 » 4.03
1/9 (11%)
1.32 » 1.20
3/9 (33%)
9
3.96 » 4.03
1/9 (11%)
1.32 » 1.20
3/9 (33%)
00:15 Roman Vashchuk vs Igor Demchuk
1.59 » 1.48
2/10 (20%)
2.51 » 2.41
1/10 (10%)
10
1.59 » 1.48
2/10 (20%)
2.51 » 2.41
1/10 (10%)
00:15 Andrey Kaptanovskiy vs Igor Vatsyn
2.60 » 2.29
2/6 (33%)
1.64 » 1.56
0/6 (0%)
6
2.60 » 2.29
2/6 (33%)
1.64 » 1.56
0/6 (0%)
00:30 Oleksandr Staryi vs Ihor Solomianyi
2.32 » 2.25
1/10 (10%)
1.66 » 1.56
2/10 (20%)
10
2.32 » 2.25
1/10 (10%)
1.66 » 1.56
2/10 (20%)
00:35 Dmitriy Belanchik vs Mykolay Treschetka
1.53 » 1.45
1/11 (9%)
2.62 » 2.56
1/11 (9%)
11
1.53 » 1.45
1/11 (9%)
2.62 » 2.56
1/11 (9%)
00:45 Volodymyr Tuchkevych vs Roman Vashchuk
1.64 » 1.52
0/8 (0%)
2.46 » 2.30
4/8 (50%)
8
1.64 » 1.52
0/8 (0%)
2.46 » 2.30
4/8 (50%)
01:00 Ivan Sinitsky vs Oleksandr Staryi
1.47 » 1.36
2/9 (22%)
2.94 » 2.91
3/9 (33%)
9
1.47 » 1.36
2/9 (22%)
2.94 » 2.91
3/9 (33%)
01:05 Andrey Hvisyik vs Aleksandr Shitka
1.66 » 1.65
5/11 (45%)
2.34 » 2.48
2/11 (18%)
11
1.66 » 1.65
5/11 (45%)
2.34 » 2.48
2/11 (18%)
01:15 Igor Demchuk vs Igor Vatsyn
1.77 » 1.66
2/10 (20%)
2.13 » 2.05
1/10 (10%)
10
1.77 » 1.66
2/10 (20%)
2.13 » 2.05
1/10 (10%)
01:30 Evgeny Fafley vs Roman Pinchuk
1.48 » 1.39
0/9 (0%)
2.89 » 2.75
4/9 (44%)
9
1.48 » 1.39
0/9 (0%)
2.89 » 2.75
4/9 (44%)
02:00 Ivan Sinitsky vs Evgeny Fafley
1.61 » 1.52
2/11 (18%)
2.41 » 2.35
0/11 (0%)
11
1.61 » 1.52
2/11 (18%)
2.41 » 2.35
0/11 (0%)
02:30 Roman Pinchuk vs Ihor Solomianyi
2.59 » 2.53
0/10 (0%)
1.55 » 1.45
2/10 (20%)
10
2.59 » 2.53
0/10 (0%)
1.55 » 1.45
2/10 (20%)
04:50 Sergiy Boyko vs Denys Scherbak
1.55 » 1.39
2/7 (29%)
2.71 » 2.72
0/7 (0%)
7
1.55 » 1.39
2/7 (29%)
2.71 » 2.72
0/7 (0%)
04:55 Viacheslav Kovalenko vs Valery Petukhov
2.70 » 2.43
2/8 (25%)
1.54 » 1.73
0/8 (0%)
8
2.70 » 2.43
2/8 (25%)
1.54 » 1.73
0/8 (0%)
05:25 Maxim Nikolenko vs Aleksandr Shkurupij
1.93 » 1.87
1/10 (10%)
1.93 » 1.82
3/10 (30%)
10
1.93 » 1.87
1/10 (10%)
1.93 » 1.82
3/10 (30%)
05:30 Ivan Kozyr vs Oleksandr Dzyabura
1.71 » 1.58
2/8 (25%)
2.33 » 2.22
2/8 (25%)
8
1.71 » 1.58
2/8 (25%)
2.33 » 2.22
2/8 (25%)
05:35 Yuriy Volkov vs Oleksandr Zhuravlov
2.05 » 1.95
2/10 (20%)
1.83 » 1.75
0/10 (0%)
10
2.05 » 1.95
2/10 (20%)
1.83 » 1.75
0/10 (0%)
05:40 Dmytro Lohosha vs Maxim Skhabovsky
1.45 » 1.31
1/7 (14%)
3.15 » 2.97
3/7 (43%)
7
1.45 » 1.31
1/7 (14%)
3.15 » 2.97
3/7 (43%)
05:45 Andrey Tsykhotshiy vs Sergey Gilitukha
1.50 » 1.38
0/8 (0%)
2.86 » 2.76
2/8 (25%)
8
1.50 » 1.38
0/8 (0%)
2.86 » 2.76
2/8 (25%)
05:55 Serhii Kubrak vs Sergiy Pokidko
1.69 » 1.57
1/8 (13%)
2.33 » 2.24
0/8 (0%)
8
1.69 » 1.57
1/8 (13%)
2.33 » 2.24
0/8 (0%)
06:00 Sergey Cibulin vs Lev Kats
1.67 » 1.64
0/8 (0%)
2.37 » 2.14
5/8 (63%)
8
1.67 » 1.64
0/8 (0%)
2.37 » 2.14
5/8 (63%)
06:05 Alexander Naida vs Vitaly Krohmal
2.24 » 2.09
0/6 (0%)
1.82 » 1.60
2/6 (33%)
6
2.24 » 2.09
0/6 (0%)
1.82 » 1.60
2/6 (33%)
06:10 Vyacheslav Sereda vs Anton Myrza
2.04 » 2.18
0/10 (0%)
1.86 » 1.62
7/10 (70%)
10
2.04 » 2.18
0/10 (0%)
1.86 » 1.62
7/10 (70%)
06:15 Vitaly Protopopov vs Artem Nesterenko
1.53 » 1.42
0/8 (0%)
2.71 » 2.60
1/8 (13%)
8
1.53 » 1.42
0/8 (0%)
2.71 » 2.60
1/8 (13%)
06:30 Serhii Sklifos vs Igor Maksimchuk
2.08 » 1.98
2/10 (20%)
1.83 » 1.73
1/10 (10%)
10
2.08 » 1.98
2/10 (20%)
1.83 » 1.73
1/10 (10%)
06:35 Sergiy Boyko vs Aleksandr Shkurupij
1.88 » 1.78
2/10 (20%)
1.99 » 1.91
1/10 (10%)
10
1.88 » 1.78
2/10 (20%)
1.99 » 1.91
1/10 (10%)
06:40 Viacheslav Kovalenko vs Oleksandr Dzyabura
2.21 » 1.94
9/10 (90%)
1.71 » 1.76
0/10 (0%)
10
2.21 » 1.94
9/10 (90%)
1.71 » 1.76
0/10 (0%)
06:45 Vladimir Tsyganenko vs Oleksandr Zhuravlov
1.35 » 1.23
1/8 (13%)
3.72 » 3.64
2/8 (25%)
8
1.35 » 1.23
1/8 (13%)
3.72 » 3.64
2/8 (25%)
06:50 Andrey Kurtenko vs Maxim Skhabovsky
1.78 » 1.54
3/8 (38%)
2.18 » 2.36
0/8 (0%)
8
1.78 » 1.54
3/8 (38%)
2.18 » 2.36
0/8 (0%)
06:55 Bogdan Stasiuk vs Sergey Gilitukha
2.49 » 2.37
1/7 (14%)
1.65 » 1.52
1/7 (14%)
7
2.49 » 2.37
1/7 (14%)
1.65 » 1.52
1/7 (14%)
07:05 Alexey Gamyanin vs Vladimir Androsov
1.94 » 1.81
2/9 (22%)
1.94 » 1.84
0/9 (0%)
9
1.94 » 1.81
2/9 (22%)
1.94 » 1.84
0/9 (0%)
07:10 Lev Kats vs Denys Scherbak
1.51 » 1.41
1/10 (10%)
2.69 » 2.58
1/10 (10%)
10
1.51 » 1.41
1/10 (10%)
2.69 » 2.58
1/10 (10%)
07:15 Vitaly Krohmal vs Valery Petukhov
2.56 » 2.57
0/9 (0%)
1.58 » 1.44
2/9 (22%)
9
2.56 » 2.57
0/9 (0%)
1.58 » 1.44
2/9 (22%)
07:20 Yuriy Volkov vs Vyacheslav Sereda
2.09 » 2.01
1/8 (13%)
1.84 » 1.71
3/8 (38%)
8
2.09 » 2.01
1/8 (13%)
1.84 » 1.71
3/8 (38%)
07:30 Andrey Tsykhotshiy vs Aleksandr Kostiuk
1.25 » 1.17
0/9 (0%)
4.68 » 4.31
4/9 (44%)
9
1.25 » 1.17
0/9 (0%)
4.68 » 4.31
4/9 (44%)
07:40 Andrii Kyselar vs Serhii Sklifos
1.48 » 1.38
1/9 (11%)
2.86 » 2.78
0/9 (0%)
9
1.48 » 1.38
1/9 (11%)
2.86 » 2.78
0/9 (0%)
07:40 Serhii Kubrak vs Dmytro Derevynskyi
2.24 » 2.18
1/8 (13%)
1.74 » 1.60
3/8 (38%)
8
2.24 » 2.18
1/8 (13%)
1.74 » 1.60
3/8 (38%)
07:45 Maxim Nikolenko vs Sergey Cibulin
1.54 » 1.40
2/9 (22%)
2.68 » 2.77
0/9 (0%)
9
1.54 » 1.40
2/9 (22%)
2.68 » 2.77
0/9 (0%)
07:50 Ivan Kozyr vs Alexander Naida
1.65 » 1.50
1/7 (14%)
2.49 » 2.34
1/7 (14%)
7
1.65 » 1.50
1/7 (14%)
2.49 » 2.34
1/7 (14%)
07:55 Vladimir Tsyganenko vs Anton Myrza
2.31 » 2.20
1/8 (13%)
1.70 » 1.59
0/8 (0%)
8
2.31 » 2.20
1/8 (13%)
1.70 » 1.59
0/8 (0%)
08:00 Andrey Kurtenko vs Artem Nesterenko
1.82 » 1.51
4/5 (80%)
2.36 » 2.61
0/5 (0%)
5
1.82 » 1.51
4/5 (80%)
2.36 » 2.61
0/5 (0%)
08:05 Bogdan Stasiuk vs Nikolay Tovkach
4.66 » 4.61
2/9 (22%)
1.25 » 1.15
0/9 (0%)
9
4.66 » 4.61
2/9 (22%)
1.25 » 1.15
0/9 (0%)
08:15 Pavel Plyushch vs Vitaliy Khamurda
2.31 » 2.13
3/10 (30%)
1.67 » 1.61
1/10 (10%)
10
2.31 » 2.13
3/10 (30%)
1.67 » 1.61
1/10 (10%)
08:15 Alexey Gamyanin vs Igor Maksimchuk
1.71 » 1.63
0/11 (0%)
2.20 » 2.09
3/11 (27%)
11
1.71 » 1.63
0/11 (0%)
2.20 » 2.09
3/11 (27%)
08:20 Sergiy Boyko vs Lev Kats
4.95 » 4.65
3/10 (30%)
1.23 » 1.16
3/10 (30%)
10
4.95 » 4.65
3/10 (30%)
1.23 » 1.16
3/10 (30%)
08:25 Viacheslav Kovalenko vs Vitaly Krohmal
1.49 » 1.38
2/9 (22%)
2.81 » 2.76
1/9 (11%)
9
1.49 » 1.38
2/9 (22%)
2.81 » 2.76
1/9 (11%)
08:30 Vyacheslav Sereda vs Oleksandr Zhuravlov
2.34 » 2.18
1/7 (14%)
1.70 » 1.57
0/7 (0%)
7
2.34 » 2.18
1/7 (14%)
1.70 » 1.57
0/7 (0%)
08:30 Vladimir Tsyganenko vs Yuriy Volkov
2.12 » 1.59
1/3 (33%)
2.29 » 2.59
0/3 (0%)
3
2.12 » 1.59
1/3 (33%)
2.29 » 2.59
0/3 (0%)
08:35 Vitaly Protopopov vs Maxim Skhabovsky
1.87 » 1.29
4/5 (80%)
2.23 » 2.77
0/5 (0%)
5
1.87 » 1.29
4/5 (80%)
2.23 » 2.77
0/5 (0%)
08:40 Aleksandr Kostiuk vs Sergey Gilitukha
2.02 » 2.24
0/8 (0%)
1.91 » 1.58
6/8 (75%)
8
2.02 » 2.24
0/8 (0%)
1.91 » 1.58
6/8 (75%)
08:50 Serhii Sklifos vs Vladimir Androsov
3.46 » 3.22
2/5 (40%)
1.47 » 1.28
1/5 (20%)
5
3.46 » 3.22
2/5 (40%)
1.47 » 1.28
1/5 (20%)
08:50 Dmytro Derevynskyi vs Sergiy Pokidko
2.21 » 1.96
6/8 (75%)
1.76 » 1.72
1/8 (13%)
8
2.21 » 1.96
6/8 (75%)
1.76 » 1.72
1/8 (13%)
08:55 Sergey Cibulin vs Aleksandr Shkurupij
1.73 » 1.63
1/9 (11%)
2.24 » 2.14
4/9 (44%)
9
1.73 » 1.63
1/9 (11%)
2.24 » 2.14
4/9 (44%)
09:00 Alexander Naida vs Oleksandr Dzyabura
2.81 » 2.67
3/9 (33%)
1.49 » 1.38
0/9 (0%)
9
2.81 » 2.67
3/9 (33%)
1.49 » 1.38
0/9 (0%)
09:05 Vladimir Tsyganenko vs Vyacheslav Sereda
1.55 » 1.39
2/7 (29%)
2.72 » 2.72
0/7 (0%)
7
1.55 » 1.39
2/7 (29%)
2.72 » 2.72
0/7 (0%)
09:10 Andrey Kurtenko vs Vitaly Protopopov
1.74 » 1.73
1/9 (11%)
2.22 » 2.00
2/9 (22%)
9
1.74 » 1.73
1/9 (11%)
2.22 » 2.00
2/9 (22%)
09:15 Bogdan Stasiuk vs Aleksandr Kostiuk
2.03 » 1.95
2/11 (18%)
1.83 » 1.76
4/11 (36%)
11
2.03 » 1.95
2/11 (18%)
1.83 » 1.76
4/11 (36%)
09:25 Pavel Plyushch vs Dmytro Derevynskyi
1.82 » 1.83
1/10 (10%)
2.07 » 1.93
1/10 (10%)
10
1.82 » 1.83
1/10 (10%)
2.07 » 1.93
1/10 (10%)
09:30 Maxim Nikolenko vs Denys Scherbak
1.55 » 1.46
1/10 (10%)
2.56 » 2.45
3/10 (30%)
10
1.55 » 1.46
1/10 (10%)
2.56 » 2.45
3/10 (30%)
09:35 Ivan Kozyr vs Valery Petukhov
1.64 » 1.79
0/10 (0%)
2.45 » 1.90
7/10 (70%)
10
1.64 » 1.79
0/10 (0%)
2.45 » 1.90
7/10 (70%)
09:45 Dmytro Lohosha vs Artem Nesterenko
1.97 » 1.79
3/8 (38%)
1.97 » 1.95
0/8 (0%)
8
1.97 » 1.79
3/8 (38%)
1.97 » 1.95
0/8 (0%)
09:50 Andrey Tsykhotshiy vs Nikolay Tovkach
1.88 » 1.74
5/11 (45%)
1.97 » 1.98
0/11 (0%)
11
1.88 » 1.74
5/11 (45%)
1.97 » 1.98
0/11 (0%)
10:00 Serhii Kubrak vs Vitaliy Khamurda
3.04 » 2.94
1/9 (11%)
1.45 » 1.34
1/9 (11%)
9
3.04 » 2.94
1/9 (11%)
1.45 » 1.34
1/9 (11%)
10:00 Andrii Kyselar vs Igor Maksimchuk
2.32 » 2.24
2/10 (20%)
1.65 » 1.55
3/10 (30%)
10
2.32 » 2.24
2/10 (20%)
1.65 » 1.55
3/10 (30%)
10:05 Sergiy Boyko vs Sergey Cibulin
1.43 » 1.35
0/10 (0%)
3.04 » 2.92
3/10 (30%)
10
1.43 » 1.35
0/10 (0%)
3.04 » 2.92
3/10 (30%)
10:10 Viacheslav Kovalenko vs Alexander Naida
1.68 » 1.56
2/8 (25%)
2.35 » 2.23
2/8 (25%)
8
1.68 » 1.56
2/8 (25%)
2.35 » 2.23
2/8 (25%)
10:15 Vladimir Tsyganenko vs Yuriy Volkov
1.97 » 1.74
4/7 (57%)
1.97 » 1.95
0/7 (0%)
7
1.97 » 1.74
4/7 (57%)
1.97 » 1.95
0/7 (0%)
10:20 Andrey Kurtenko vs Dmytro Lohosha
1.83 » 1.76
1/9 (11%)
2.09 » 1.95
3/9 (33%)
9
1.83 » 1.76
1/9 (11%)
2.09 » 1.95
3/9 (33%)
10:25 Bogdan Stasiuk vs Andrey Tsykhotshiy
3.02 » 2.97
4/11 (36%)
1.42 » 1.34
1/11 (9%)
11
3.02 » 2.97
4/11 (36%)
1.42 » 1.34
1/11 (9%)
10:35 Pavel Plyushch vs Serhii Kubrak
2.35 » 2.12
1/8 (13%)
1.68 » 1.85
0/8 (0%)
8
2.35 » 2.12
1/8 (13%)
1.68 » 1.85
0/8 (0%)
10:35 Alexey Gamyanin vs Andrii Kyselar
1.52 » 1.42
0/9 (0%)
2.70 » 2.61
1/9 (11%)
9
1.52 » 1.42
0/9 (0%)
2.70 » 2.61
1/9 (11%)
10:40 Maxim Nikolenko vs Lev Kats
3.01 » 2.90
3/10 (30%)
1.43 » 1.34
0/10 (0%)
10
3.01 » 2.90
3/10 (30%)
1.43 » 1.34
0/10 (0%)
10:45 Ivan Kozyr vs Vitaly Krohmal
1.69 » 1.59
1/9 (11%)
2.27 » 2.18
1/9 (11%)
9
1.69 » 1.59
1/9 (11%)
2.27 » 2.18
1/9 (11%)
10:50 Vladimir Tsyganenko vs Vyacheslav Sereda
1.86 » 1.35
1/2 (50%)
3.14 » 2.67
0/2 (0%)
2
1.86 » 1.35
1/2 (50%)
3.14 » 2.67
0/2 (0%)
10:55 Artem Nesterenko vs Maxim Skhabovsky
1.45 » 1.34
2/8 (25%)
3.16 » 2.91
5/8 (63%)
8
1.45 » 1.34
2/8 (25%)
3.16 » 2.91
5/8 (63%)
11:00 Nikolay Tovkach vs Sergey Gilitukha
1.39 » 1.28
1/8 (13%)
3.43 » 3.33
1/8 (13%)
8
1.39 » 1.28
1/8 (13%)
3.43 » 3.33
1/8 (13%)
11:10 Vitaliy Khamurda vs Sergiy Pokidko
3.08 » 2.96
2/8 (25%)
1.45 » 1.34
0/8 (0%)
8
3.08 » 2.96
2/8 (25%)
1.45 » 1.34
0/8 (0%)
11:10 Igor Maksimchuk vs Vladimir Androsov
1.46 » 1.35
0/7 (0%)
3.12 » 2.96
3/7 (43%)
7
1.46 » 1.35
0/7 (0%)
3.12 » 2.96
3/7 (43%)
11:15 Aleksandr Shkurupij vs Denys Scherbak
1.67 » 1.59
1/10 (10%)
2.28 » 2.15
3/10 (30%)
10
1.67 » 1.59
1/10 (10%)
2.28 » 2.15
3/10 (30%)
11:20 Oleksandr Dzyabura vs Valery Petukhov
2.56 » 3.12
0/10 (0%)
1.63 » 1.32
8/10 (80%)
10
2.56 » 3.12
0/10 (0%)
1.63 » 1.32
8/10 (80%)
11:40 Vitaly Protopopov vs Artem Nesterenko
2.30 » 1.30
0/1 (0%)
4.15 » 3.10
1/1 (100%)
1
2.30 » 1.30
0/1 (0%)
4.15 » 3.10
1/1 (100%)
11:45 Andrii Kyselar vs Vladimir Androsov
2.95 » 1.70
1/1 (100%)
2.75 » 2.00
0/1 (0%)
1
2.95 » 1.70
1/1 (100%)
2.75 » 2.00
0/1 (0%)
11:45 Sergiy Pokidko vs Pavel Plyushch
2.60 » 3.90
0/1 (0%)
3.15 » 1.20
1/1 (100%)
1
2.60 » 3.90
0/1 (0%)
3.15 » 1.20
1/1 (100%)
11:50 Sergiy Boyko vs Maxim Nikolenko
1.96 » 2.00
2/8 (25%)
1.96 » 1.78
1/8 (13%)
8
1.96 » 2.00
2/8 (25%)
1.96 » 1.78
1/8 (13%)
11:55 Viacheslav Kovalenko vs Ivan Kozyr
2.20 » 2.20
2/10 (20%)
1.72 » 1.62
1/10 (10%)
10
2.20 » 2.20
2/10 (20%)
1.72 » 1.62
1/10 (10%)
12:00 Yuriy Volkov vs Vyacheslav Sereda
1.77 » 1.44
0/3 (0%)
2.81 » 2.46
1/3 (33%)
3
1.77 » 1.44
0/3 (0%)
2.81 » 2.46
1/3 (33%)
12:20 Igor Maksimchuk vs Alexey Gamyanin
2.85 » 3.20
0/1 (0%)
2.85 » 1.30
1/1 (100%)
1
2.85 » 3.20
0/1 (0%)
2.85 » 1.30
1/1 (100%)
12:25 Sergey Cibulin vs Denys Scherbak
1.68 » 1.61
0/8 (0%)
2.34 » 2.12
3/8 (38%)
8
1.68 » 1.61
0/8 (0%)
2.34 » 2.12
3/8 (38%)
12:30 Alexander Naida vs Valery Petukhov
3.11 » 2.96
1/7 (14%)
1.47 » 1.28
2/7 (29%)
7
3.11 » 2.96
1/7 (14%)
1.47 » 1.28
2/7 (29%)
12:35 Artem Tkachenko vs Sergey Ilyushchenko
1.87 » 1.70
4/7 (57%)
2.15 » 2.04
0/7 (0%)
7
1.87 » 1.70
4/7 (57%)
2.15 » 2.04
0/7 (0%)
13:20 Nazar Gritsienko vs Dmitry Vakhta
1.71 » 1.62
1/9 (11%)
2.29 » 2.12
7/9 (78%)
9
1.71 » 1.62
1/9 (11%)
2.29 » 2.12
7/9 (78%)
13:30 Vadim Grushko vs Mikhail Presnyakov
1.24 » 1.09
2/7 (29%)
5.64 » 5.44
1/7 (14%)
7
1.24 » 1.09
2/7 (29%)
5.64 » 5.44
1/7 (14%)
13:35 Yuri Sandulenko vs Oleksandr Kovalov
3.53 » 3.58
0/6 (0%)
1.43 » 1.25
1/6 (17%)
6
3.53 » 3.58
0/6 (0%)
1.43 » 1.25
1/6 (17%)
13:45 Andrey Troyan vs Sergey Ilyushchenko
2.09 » 2.02
0/8 (0%)
1.87 » 1.71
5/8 (63%)
8
2.09 » 2.02
0/8 (0%)
1.87 » 1.71
5/8 (63%)
13:55 Andrey Kotik vs Nazar Gritsienko
2.34 » 2.22
0/8 (0%)
1.70 » 1.55
1/8 (13%)
8
2.34 » 2.22
0/8 (0%)
1.70 » 1.55
1/8 (13%)
14:05 Eduard Rubtcov vs Andrii Zaitsev
1.66 » 1.41
4/6 (67%)
2.58 » 2.65
0/6 (0%)
6
1.66 » 1.41
4/6 (67%)
2.58 » 2.65
0/6 (0%)
14:10 Ruslan Ivanov vs Oleksandr Kovalov
1.76 » 1.65
0/7 (0%)
2.24 » 2.10
2/7 (29%)
7
1.76 » 1.65
0/7 (0%)
2.24 » 2.10
2/7 (29%)
14:20 Artem Tkachenko vs Viktor Kotov
1.84 » 1.67
4/7 (57%)
2.15 » 2.01
1/7 (14%)
7
1.84 » 1.67
4/7 (57%)
2.15 » 2.01
1/7 (14%)
14:30 Vadym Nechyporuk vs Dmitry Vakhta
2.15 » 1.98
5/8 (63%)
1.83 » 1.70
1/8 (13%)
8
2.15 » 1.98
5/8 (63%)
1.83 » 1.70
1/8 (13%)
14:55 Andrey Troyan vs Oleg Shevchuk
1.85 » 1.59
6/7 (86%)
2.14 » 2.14
0/7 (0%)
7
1.85 » 1.59
6/7 (86%)
2.14 » 2.14
0/7 (0%)
15:05 Vadym Nechyporuk vs Nazar Gritsienko
2.23 » 2.32
0/8 (0%)
1.77 » 1.52
7/8 (88%)
8
2.23 » 2.32
0/8 (0%)
1.77 » 1.52
7/8 (88%)
15:15 Eduard Rubtcov vs Mikhail Presnyakov
1.27 » 1.10
1/6 (17%)
5.81 » 5.47
1/6 (17%)
6
1.27 » 1.10
1/6 (17%)
5.81 » 5.47
1/6 (17%)
15:30 Viktor Kotov vs Sergey Ilyushchenko
1.94 » 1.78
1/7 (14%)
2.04 » 1.88
1/7 (14%)
7
1.94 » 1.78
1/7 (14%)
2.04 » 1.88
1/7 (14%)
15:40 Andrey Kotik vs Dmitry Vakhta
1.83 » 1.70
1/8 (13%)
2.15 » 1.98
4/8 (50%)
8
1.83 » 1.70
1/8 (13%)
2.15 » 1.98
4/8 (50%)
15:50 Vadim Grushko vs Andrii Zaitsev
1.63 » 1.36
1/4 (25%)
3.00 » 2.72
1/4 (25%)
4
1.63 » 1.36
1/4 (25%)
3.00 » 2.72
1/4 (25%)
16:05 Andrey Troyan vs Viktor Kotov
2.37 » 2.21
1/7 (14%)
1.70 » 1.55
1/7 (14%)
7
2.37 » 2.21
1/7 (14%)
1.70 » 1.55
1/7 (14%)
16:25 Eduard Rubtcov vs Vadim Grushko
2.05 » 1.83
1/5 (20%)
2.05 » 1.83
1/5 (20%)
5
2.05 » 1.83
1/5 (20%)
2.05 » 1.83
1/5 (20%)
16:40 Artem Tkachenko vs Oleg Shevchuk
1.80 » 1.62
1/6 (17%)
2.30 » 2.12
1/6 (17%)
6
1.80 » 1.62
1/6 (17%)
2.30 » 2.12
1/6 (17%)
17:00 Roman Reznichenko vs Mikhail Presnyakov
1.65 » 1.47
1/6 (17%)
2.59 » 2.39
1/6 (17%)
6
1.65 » 1.47
1/6 (17%)
2.59 » 2.39
1/6 (17%)
17:15 Andrey Troyan vs Artem Tkachenko
1.62 » 1.46
1/7 (14%)
2.61 » 2.44
1/7 (14%)
7
1.62 » 1.46
1/7 (14%)
2.61 » 2.44
1/7 (14%)
17:35 Eduard Rubtcov vs Roman Reznichenko
1.82 » 1.55
1/4 (25%)
2.49 » 2.21
1/4 (25%)
4
1.82 » 1.55
1/4 (25%)
2.49 » 2.21
1/4 (25%)
17:50 Oleg Shevchuk vs Sergey Ilyushchenko
2.37 » 2.21
1/7 (14%)
1.70 » 1.55
1/7 (14%)
7
2.37 » 2.21
1/7 (14%)
1.70 » 1.55
1/7 (14%)
18:10 Mikhail Presnyakov vs Andrii Zaitsev
2.25 » 1.93
0/3 (0%)
2.10 » 1.70
1/3 (33%)
3
2.25 » 1.93
0/3 (0%)
2.10 » 1.70
1/3 (33%)
20:35 Ilya Yanishevskiy vs Dmitriy Belanchik
2.11 » 1.57
1/2 (50%)
2.70 » 2.12
1/2 (50%)
2
2.11 » 1.57
1/2 (50%)
2.70 » 2.12
1/2 (50%)
20:45 Sergey Lugovskiy vs Ilya Semeniuk
1.94 » 1.69
1/4 (25%)
2.29 » 1.98
1/4 (25%)
4
1.94 » 1.69
1/4 (25%)
2.29 » 1.98
1/4 (25%)
21:05 Andrey Hvisyik vs Mykolay Treschetka
1.67 » 1.14
1/2 (50%)
5.02 » 4.22
1/2 (50%)
2
1.67 » 1.14
1/2 (50%)
5.02 » 4.22
1/2 (50%)
21:15 Sergei Berezinsky vs Ruslan Novak
2.04 » 1.86
1/6 (17%)
1.97 » 1.79
1/6 (17%)
6
2.04 » 1.86
1/6 (17%)
1.97 » 1.79
1/6 (17%)
21:35 Aleksandr Shitka vs Dmitriy Belanchik
2.42 » 1.86
1/2 (50%)
2.28 » 1.75
1/2 (50%)
2
2.42 » 1.86
1/2 (50%)
2.28 » 1.75
1/2 (50%)
21:45 Roman Rybachuk vs Ilya Semeniuk
1.97 » 1.69
1/4 (25%)
2.25 » 1.98
1/4 (25%)
4
1.97 » 1.69
1/4 (25%)
2.25 » 1.98
1/4 (25%)
23:05 Andrey Hvisyik vs Dmitriy Belanchik
2.04 » 1.49
1/2 (50%)
2.86 » 2.29
1/2 (50%)
2
2.04 » 1.49
1/2 (50%)
2.86 » 2.29
1/2 (50%)
23:15 Sergei Berezinsky vs Ilya Semeniuk
1.61 » 1.36
0/4 (0%)
3.12 » 2.72
1/4 (25%)
4
1.61 » 1.36
0/4 (0%)
3.12 » 2.72
1/4 (25%)
23:35 Aleksandr Shitka vs Andrey Hvisyik
2.08 » 1.53
1/2 (50%)
2.74 » 2.18
1/2 (50%)
2
2.08 » 1.53
1/2 (50%)
2.74 » 2.18
1/2 (50%)
23:45 Roman Rybachuk vs Sergei Berezinsky
2.74 » 2.43
1/4 (25%)
1.72 » 1.46
1/4 (25%)
4
2.74 » 2.43
1/4 (25%)
1.72 » 1.46
1/4 (25%)
5/19/2021 at 00:05 Ilya Yanishevskiy vs Mykolay Treschetka
2.03 » 1.49
1/2 (50%)
2.88 » 2.29
1/2 (50%)
2
2.03 » 1.49
1/2 (50%)
2.88 » 2.29
1/2 (50%)
5/19/2021 at 00:15 Sergey Lugovskiy vs Ruslan Novak
1.77 » 1.56
1/5 (20%)
2.43 » 2.17
1/5 (20%)
5
1.77 » 1.56
1/5 (20%)
2.43 » 2.17
1/5 (20%)
5/19/2021 at 00:35 Aleksandr Shitka vs Ilya Yanishevskiy
2.64 » 2.12
1/2 (50%)
2.15 » 1.57
1/2 (50%)
2
2.64 » 2.12
1/2 (50%)
2.15 » 1.57
1/2 (50%)
5/19/2021 at 00:45 Roman Rybachuk vs Sergey Lugovskiy
1.79 » 1.61
1/6 (17%)
2.29 » 2.09
1/6 (17%)
6
1.79 » 1.61
1/6 (17%)
2.29 » 2.09
1/6 (17%)
5/19/2021 at 01:05 Mykolay Treschetka vs Dmitriy Belanchik
3.48 » 2.89
1/2 (50%)
1.86 » 1.32
1/2 (50%)
2
3.48 » 2.89
1/2 (50%)
1.86 » 1.32
1/2 (50%)
5/19/2021 at 01:15 Ruslan Novak vs Ilya Semeniuk
2.43 » 2.19
1/5 (20%)
1.75 » 1.54
1/5 (20%)
5
2.43 » 2.19
1/5 (20%)
1.75 » 1.54
1/5 (20%)