Last Viewed Games
Table Tennis» Ukraine» Setka Cup 1 2 B
00:25 Sergey Sokolov vs Pavel Hahamidi
2.19 » 2.05
0/6 (0%)
1.86 » 1.70
1/6 (17%)
6
2.19 » 2.05
0/6 (0%)
1.86 » 1.70
1/6 (17%)
01:25 Andrey Scherbak vs Borys Kostuk
3.13 » 2.95
1/5 (20%)
1.53 » 1.36
0/5 (0%)
5
3.13 » 2.95
1/5 (20%)
1.53 » 1.36
0/5 (0%)
02:25 Andrey Scherbak vs Pavel Hahamidi
2.29 » 2.15
0/5 (0%)
1.83 » 1.64
1/5 (20%)
5
2.29 » 2.15
0/5 (0%)
1.83 » 1.64
1/5 (20%)
03:25 Sergey Sokolov vs Andrey Scherbak
1.84 » 1.68
1/5 (20%)
2.28 » 2.10
1/5 (20%)
5
1.84 » 1.68
1/5 (20%)
2.28 » 2.10
1/5 (20%)
03:55 Grigorii Kuleshov vs Borys Kostuk
1.52 » 1.24
2/4 (50%)
3.59 » 3.76
0/4 (0%)
4
1.52 » 1.24
2/4 (50%)
3.59 » 3.76
0/4 (0%)
04:50 Nazar Mosuk vs Eugene Trunov
1.42 » 1.24
1/5 (20%)
3.82 » 3.72
1/5 (20%)
5
1.42 » 1.24
1/5 (20%)
3.82 » 3.72
1/5 (20%)
05:05 Vitalii Ryndia vs Vladimir Tymchenko
2.42 » 2.20
0/4 (0%)
1.84 » 1.57
1/4 (25%)
4
2.42 » 2.20
0/4 (0%)
1.84 » 1.57
1/4 (25%)
05:10 Vladyslav Mishchenko vs Serhii Rak
2.07 » 1.86
0/4 (0%)
2.07 » 1.78
1/4 (25%)
4
2.07 » 1.86
0/4 (0%)
2.07 » 1.78
1/4 (25%)
05:35 Oleg Holovei vs Vitaliy Sydorenko
2.12 » 1.97
1/6 (17%)
1.91 » 1.76
0/6 (0%)
6
2.12 » 1.97
1/6 (17%)
1.91 » 1.76
0/6 (0%)
05:40 Alexander Gordiychuk vs Aleksandr Kolbasenko
1.47 » 1.30
1/6 (17%)
3.46 » 3.42
0/6 (0%)
6
1.47 » 1.30
1/6 (17%)
3.46 » 3.42
0/6 (0%)
05:45 Stefan Jakimenko vs Sergei Semenec
1.98 » 1.83
1/6 (17%)
2.03 » 1.89
0/6 (0%)
6
1.98 » 1.83
1/6 (17%)
2.03 » 1.89
0/6 (0%)
05:50 Andrii Dekhtiarenko vs Vladimir Melnikov
2.28 » 2.08
1/6 (17%)
1.80 » 1.69
0/6 (0%)
6
2.28 » 2.08
1/6 (17%)
1.80 » 1.69
0/6 (0%)
05:55 Andrey Peretyatko vs Alexander Shapoval
1.79 » 1.58
2/5 (40%)
2.45 » 2.28
0/5 (0%)
5
1.79 » 1.58
2/5 (40%)
2.45 » 2.28
0/5 (0%)
06:00 Pavel Babenko vs Leonid Tertichniy
3.05 » 2.84
2/6 (33%)
1.51 » 1.38
0/6 (0%)
6
3.05 » 2.84
2/6 (33%)
1.51 » 1.38
0/6 (0%)
06:00 Robert Jamrich vs Dominik Pasek
2.10 » 1.83
2/4 (50%)
2.10 » 1.86
0/4 (0%)
4
2.10 » 1.83
2/4 (50%)
2.10 » 1.86
0/4 (0%)
06:15 Vladimir Kononihin vs Alexander Goncharuk
1.77 » 1.62
1/6 (17%)
2.32 » 2.18
0/6 (0%)
6
1.77 » 1.62
1/6 (17%)
2.32 » 2.18
0/6 (0%)
06:20 Nazar Mosuk vs Denis Pesternikov
3.23 » 2.95
1/6 (17%)
1.50 » 1.37
0/6 (0%)
6
3.23 » 2.95
1/6 (17%)
1.50 » 1.37
0/6 (0%)
06:30 Mikhail Teteruk vs Oleksandr Zaporozhets
1.84 » 1.75
0/5 (0%)
2.28 » 2.01
2/5 (40%)
5
1.84 » 1.75
0/5 (0%)
2.28 » 2.01
2/5 (40%)
06:30 Miloslav Kuba vs Adam Khalaila
2.67 » 2.49
1/6 (17%)
1.65 » 1.49
0/6 (0%)
6
2.67 » 2.49
1/6 (17%)
1.65 » 1.49
0/6 (0%)
06:35 Vitalii Ryndia vs Vitaliy Sydorenko
2.40 » 2.19
0/4 (0%)
1.86 » 1.58
2/4 (50%)
4
2.40 » 2.19
0/4 (0%)
1.86 » 1.58
2/4 (50%)
06:40 Vladyslav Mishchenko vs Alexander Gordiychuk
3.04 » 2.89
1/5 (20%)
1.55 » 1.39
2/5 (40%)
5
3.04 » 2.89
1/5 (20%)
1.55 » 1.39
2/5 (40%)
06:45 Ivan Krivoi vs Sergei Semenec
1.74 » 1.59
1/6 (17%)
2.37 » 2.23
0/6 (0%)
6
1.74 » 1.59
1/6 (17%)
2.37 » 2.23
0/6 (0%)
06:55 Igor Oranskiy vs Alexander Shapoval
1.84 » 1.58
1/4 (25%)
2.51 » 2.28
0/4 (0%)
4
1.84 » 1.58
1/4 (25%)
2.51 » 2.28
0/4 (0%)
07:00 Robert Jamrich vs Adam Khalaila
2.01 » 1.75
1/5 (20%)
2.10 » 1.97
1/5 (20%)
5
2.01 » 1.75
1/5 (20%)
2.10 » 1.97
1/5 (20%)
07:10 Artem Yurkov vs Aleksandr Kolbasenko
1.52 » 1.28
0/4 (0%)
3.48 » 3.17
1/4 (25%)
4
1.52 » 1.28
0/4 (0%)
3.48 » 3.17
1/4 (25%)
07:20 Andrii Dekhtiarenko vs Victor Dushak
3.03 » 2.77
2/6 (33%)
1.51 » 1.39
0/6 (0%)
6
3.03 » 2.77
2/6 (33%)
1.51 » 1.39
0/6 (0%)
07:20 Denis Pesternikov vs Eugene Trunov
1.83 » 1.60
3/6 (50%)
2.24 » 2.18
0/6 (0%)
6
1.83 » 1.60
3/6 (50%)
2.24 » 2.18
0/6 (0%)
07:30 Aleksandr Kovalchuk vs Pavel Babenko
1.88 » 1.73
1/6 (17%)
2.14 » 2.00
0/6 (0%)
6
1.88 » 1.73
1/6 (17%)
2.14 » 2.00
0/6 (0%)
07:30 Miloslav Kuba vs Dominik Pasek
3.07 » 2.61
1/6 (17%)
1.53 » 1.29
2/6 (33%)
6
3.07 » 2.61
1/6 (17%)
1.53 » 1.29
2/6 (33%)
07:35 Oleg Holovei vs Kostiantyn Kovalchuk
2.84 » 2.70
1/6 (17%)
1.56 » 1.41
0/6 (0%)
6
2.84 » 2.70
1/6 (17%)
1.56 » 1.41
0/6 (0%)
07:45 Stefan Jakimenko vs Vladimir Kononihin
2.14 » 1.77
5/6 (83%)
1.89 » 1.96
0/6 (0%)
6
2.14 » 1.77
5/6 (83%)
1.89 » 1.96
0/6 (0%)
07:50 Daniil Atamanchuk vs Konstantin Klimenko
2.69 » 1.82
5/6 (83%)
1.61 » 1.68
1/6 (17%)
6
2.69 » 1.82
5/6 (83%)
1.61 » 1.68
1/6 (17%)
08:00 Mikhail Teteruk vs Leonid Tertichniy
2.46 » 2.55
0/6 (0%)
1.70 » 1.45
4/6 (67%)
6
2.46 » 2.55
0/6 (0%)
1.70 » 1.45
4/6 (67%)
08:00 Robert Jamrich vs Miloslav Kuba
1.88 » 1.43
5/5 (100%)
2.27 » 2.62
0/5 (0%)
5
1.88 » 1.43
5/5 (100%)
2.27 » 2.62
0/5 (0%)
08:05 Vitalii Ryndia vs Aleksey Korobov
2.49 » 1.89
1/3 (33%)
1.97 » 1.35
2/3 (67%)
3
2.49 » 1.89
1/3 (33%)
1.97 » 1.35
2/3 (67%)
08:15 Ivan Krivoi vs Alexander Goncharuk
2.28 » 2.12
1/6 (17%)
1.79 » 1.65
0/6 (0%)
6
2.28 » 2.12
1/6 (17%)
1.79 » 1.65
0/6 (0%)
08:20 Michael Kistechko vs Denis Pesternikov
3.49 » 3.33
1/6 (17%)
1.43 » 1.26
1/6 (17%)
6
3.49 » 3.33
1/6 (17%)
1.43 » 1.26
1/6 (17%)
08:25 Sergey Pitsyk vs Alexander Shapoval
1.70 » 1.38
2/5 (40%)
2.66 » 2.14
2/5 (40%)
5
1.70 » 1.38
2/5 (40%)
2.66 » 2.14
2/5 (40%)
08:30 Pavel Babenko vs Oleksandr Zaporozhets
2.65 » 2.15
5/6 (83%)
1.63 » 1.64
0/6 (0%)
6
2.65 » 2.15
5/6 (83%)
1.63 » 1.64
0/6 (0%)
08:30 Adam Khalaila vs Dominik Pasek
1.98 » 1.78
2/6 (33%)
2.06 » 1.94
0/6 (0%)
6
1.98 » 1.78
2/6 (33%)
2.06 » 1.94
0/6 (0%)
08:35 Kostiantyn Kovalchuk vs Vitaliy Sydorenko
2.87 » 2.73
1/6 (17%)
1.55 » 1.40
1/6 (17%)
6
2.87 » 2.73
1/6 (17%)
1.55 » 1.40
1/6 (17%)
08:40 Artem Yurkov vs Alexander Gordiychuk
1.69 » 1.52
1/6 (17%)
2.47 » 2.33
0/6 (0%)
6
1.69 » 1.52
1/6 (17%)
2.47 » 2.33
0/6 (0%)
08:45 Vladimir Kononihin vs Sergei Semenec
1.56 » 1.42
0/6 (0%)
2.84 » 2.64
3/6 (50%)
6
1.56 » 1.42
0/6 (0%)
2.84 » 2.64
3/6 (50%)
08:50 Andrii Dekhtiarenko vs Konstantin Klimenko
1.56 » 1.40
1/6 (17%)
2.90 » 2.77
0/6 (0%)
6
1.56 » 1.40
1/6 (17%)
2.90 » 2.77
0/6 (0%)
08:50 Oleg Bindas vs Eugene Trunov
1.37 » 1.17
1/5 (20%)
4.39 » 4.42
0/5 (0%)
5
1.37 » 1.17
1/5 (20%)
4.39 » 4.42
0/5 (0%)
09:05 Oleg Holovei vs Vladimir Tymchenko
3.09 » 3.66
0/6 (0%)
1.52 » 1.24
5/6 (83%)
6
3.09 » 3.66
0/6 (0%)
1.52 » 1.24
5/6 (83%)
09:10 Aleksandr Kolbasenko vs Serhii Rak
3.41 » 3.30
0/6 (0%)
1.45 » 1.29
1/6 (17%)
6
3.41 » 3.30
0/6 (0%)
1.45 » 1.29
1/6 (17%)
09:20 Daniil Atamanchuk vs Victor Dushak
1.66 » 1.58
0/6 (0%)
2.57 » 2.25
4/6 (67%)
6
1.66 » 1.58
0/6 (0%)
2.57 » 2.25
4/6 (67%)
09:20 Michael Kistechko vs Nazar Mosuk
2.23 » 2.09
0/6 (0%)
1.82 » 1.67
1/6 (17%)
6
2.23 » 2.09
0/6 (0%)
1.82 » 1.67
1/6 (17%)
09:25 Igor Oranskiy vs Sergey Pitsyk
2.32 » 2.27
0/6 (0%)
1.77 » 1.57
3/6 (50%)
6
2.32 » 2.27
0/6 (0%)
1.77 » 1.57
3/6 (50%)
09:30 Mikhail Teteruk vs Pavel Babenko
2.52 » 2.63
0/6 (0%)
1.68 » 1.43
4/6 (67%)
6
2.52 » 2.63
0/6 (0%)
1.68 » 1.43
4/6 (67%)
09:35 Vitalii Ryndia vs Kostiantyn Kovalchuk
1.91 » 2.92
0/3 (0%)
2.51 » 1.34
3/3 (100%)
3
1.91 » 2.92
0/3 (0%)
2.51 » 1.34
3/3 (100%)
09:40 Artem Yurkov vs Vladyslav Mishchenko
2.03 » 1.87
0/5 (0%)
2.03 » 1.85
1/5 (20%)
5
2.03 » 1.87
0/5 (0%)
2.03 » 1.85
1/5 (20%)
09:50 Konstantin Klimenko vs Vladimir Melnikov
2.41 » 2.32
0/5 (0%)
1.77 » 1.55
2/5 (40%)
5
2.41 » 2.32
0/5 (0%)
1.77 » 1.55
2/5 (40%)
10:00 Aleksandr Kovalchuk vs Leonid Tertichniy
2.41 » 1.91
4/6 (67%)
1.76 » 1.80
0/6 (0%)
6
2.41 » 1.91
4/6 (67%)
1.76 » 1.80
0/6 (0%)
10:05 Oleg Holovei vs Aleksey Korobov
1.78 » 1.53
3/5 (60%)
2.44 » 2.46
1/5 (20%)
5
1.78 » 1.53
3/5 (60%)
2.44 » 2.46
1/5 (20%)
10:15 Stefan Jakimenko vs Alexander Goncharuk
2.13 » 1.56
5/6 (83%)
1.94 » 2.34
0/6 (0%)
6
2.13 » 1.56
5/6 (83%)
1.94 » 2.34
0/6 (0%)
10:20 Daniil Atamanchuk vs Andrii Dekhtiarenko
1.68 » 1.53
1/6 (17%)
2.50 » 2.37
0/6 (0%)
6
1.68 » 1.53
1/6 (17%)
2.50 » 2.37
0/6 (0%)
10:25 Igor Oranskiy vs Andrey Peretyatko
1.84 » 1.72
0/6 (0%)
2.21 » 2.03
2/6 (33%)
6
1.84 » 1.72
0/6 (0%)
2.21 » 2.03
2/6 (33%)
10:30 Jan Blazek vs Petr Fiser
1.98 » 1.68
1/4 (25%)
2.25 » 2.07
0/4 (0%)
4
1.98 » 1.68
1/4 (25%)
2.25 » 2.07
0/4 (0%)
10:35 Vitaliy Sydorenko vs Vladimir Tymchenko
2.00 » 1.81
1/6 (17%)
2.01 » 1.91
0/6 (0%)
6
2.00 » 1.81
1/6 (17%)
2.01 » 1.91
0/6 (0%)
10:45 Sergei Semenec vs Oleksii Hordiichuk
2.12 » 2.72
0/5 (0%)
2.14 » 1.43
4/5 (80%)
5
2.12 » 2.72
0/5 (0%)
2.14 » 1.43
4/5 (80%)
11:00 Mikhail Teteruk vs Aleksandr Kovalchuk
2.80 » 2.77
1/6 (17%)
1.58 » 1.40
1/6 (17%)
6
2.80 » 2.77
1/6 (17%)
1.58 » 1.40
1/6 (17%)
11:00 Artur Akopyan vs Petr Fiser
1.33 » 1.16
2/6 (33%)
4.52 » 4.42
0/6 (0%)
6
1.33 » 1.16
2/6 (33%)
4.52 » 4.42
0/6 (0%)
11:05 Vitalii Ryndia vs Oleg Holovei
1.81 » 2.01
0/4 (0%)
2.46 » 1.73
3/4 (75%)
4
1.81 » 2.01
0/4 (0%)
2.46 » 1.73
3/4 (75%)
11:15 Ivan Krivoi vs Stefan Jakimenko
3.38 » 2.96
3/5 (60%)
1.48 » 1.35
0/5 (0%)
5
3.38 » 2.96
3/5 (60%)
1.48 » 1.35
0/5 (0%)
11:30 Jan Blazek vs Vaclav Coubal
1.87 » 1.57
2/4 (50%)
2.41 » 2.28
0/4 (0%)
4
1.87 » 1.57
2/4 (50%)
2.41 » 2.28
0/4 (0%)
11:35 Kostiantyn Kovalchuk vs Vladimir Tymchenko
1.74 » 2.24
1/6 (17%)
2.48 » 1.62
5/6 (83%)
6
1.74 » 2.24
1/6 (17%)
2.48 » 1.62
5/6 (83%)
11:45 Vladimir Kononihin vs Oleksii Hordiichuk
2.06 » 1.41
4/4 (100%)
2.12 » 2.80
0/4 (0%)
4
2.06 » 1.41
4/4 (100%)
2.12 » 2.80
0/4 (0%)
12:00 Leonid Tertichniy vs Oleksandr Zaporozhets
1.58 » 1.44
0/6 (0%)
2.75 » 2.57
2/6 (33%)
6
1.58 » 1.44
0/6 (0%)
2.75 » 2.57
2/6 (33%)
12:00 Artur Akopyan vs Jan Blazek
1.93 » 1.57
1/3 (33%)
2.53 » 2.29
1/3 (33%)
3
1.93 » 1.57
1/3 (33%)
2.53 » 2.29
1/3 (33%)
12:05 Aleksey Korobov vs Vitaliy Sydorenko
1.79 » 1.65
0/5 (0%)
2.35 » 2.12
2/5 (40%)
5
1.79 » 1.65
0/5 (0%)
2.35 » 2.12
2/5 (40%)
12:15 Alexander Goncharuk vs Sergei Semenec
2.03 » 1.79
2/5 (40%)
2.03 » 1.94
0/5 (0%)
5
2.03 » 1.79
2/5 (40%)
2.03 » 1.94
0/5 (0%)
12:20 Sergey Ponomarov vs Mykola Serediuk
1.92 » 1.71
1/5 (20%)
2.18 » 2.05
0/5 (0%)
5
1.92 » 1.71
1/5 (20%)
2.18 » 2.05
0/5 (0%)
12:30 Petr Fiser vs Vaclav Coubal
1.84 » 1.53
2/4 (50%)
2.47 » 2.33
0/4 (0%)
4
1.84 » 1.53
2/4 (50%)
2.47 » 2.33
0/4 (0%)
12:35 Sergey Sokolov vs Grigorii Kuleshov
2.39 » 2.20
1/5 (20%)
1.78 » 1.61
0/5 (0%)
5
2.39 » 2.20
1/5 (20%)
1.78 » 1.61
0/5 (0%)
12:45 Denis Kozlov vs Alexandr Mytsyk
1.97 » 1.81
1/6 (17%)
2.04 » 1.91
0/6 (0%)
6
1.97 » 1.81
1/6 (17%)
2.04 » 1.91
0/6 (0%)
12:50 Oleh Hudyma vs Volodymyr Hera
1.73 » 1.48
0/3 (0%)
3.05 » 2.50
2/3 (67%)
3
1.73 » 1.48
0/3 (0%)
3.05 » 2.50
2/3 (67%)
13:15 Andrei Obishchenko vs Sergey Skhabitskiy
1.94 » 1.79
1/6 (17%)
2.08 » 1.94
1/6 (17%)
6
1.94 » 1.79
1/6 (17%)
2.08 » 1.94
1/6 (17%)
13:20 Oleg Kapelyuha vs Oleh Chulanov
3.02 » 3.47
0/4 (0%)
1.63 » 1.28
4/4 (100%)
4
3.02 » 3.47
0/4 (0%)
1.63 » 1.28
4/4 (100%)
13:35 Maksim Marchuk vs Borys Kostuk
1.49 » 1.34
0/6 (0%)
3.13 » 2.98
1/6 (17%)
6
1.49 » 1.34
0/6 (0%)
3.13 » 2.98
1/6 (17%)
14:20 Oleh Chulanov vs Mykola Serediuk
1.70 » 1.47
2/6 (33%)
2.45 » 2.42
1/6 (17%)
6
1.70 » 1.47
2/6 (33%)
2.45 » 2.42
1/6 (17%)
14:25 Vitaliy Kobets vs Oleg Obrazkov
1.81 » 1.50
5/6 (83%)
2.28 » 2.44
1/6 (17%)
6
1.81 » 1.50
5/6 (83%)
2.28 » 2.44
1/6 (17%)
14:35 Borys Kostuk vs Grigorii Kuleshov
3.19 » 2.93
1/4 (25%)
1.58 » 1.37
0/4 (0%)
4
3.19 » 2.93
1/4 (25%)
1.58 » 1.37
0/4 (0%)
14:50 Oleh Hudyma vs Oleg Kapelyuha
1.92 » 1.88
0/4 (0%)
2.30 » 1.88
3/4 (75%)
4
1.92 » 1.88
0/4 (0%)
2.30 » 1.88
3/4 (75%)
14:55 Evgeniy Bielokon vs Oleg Skoryk
1.91 » 1.72
1/5 (20%)
2.18 » 2.03
0/5 (0%)
5
1.91 » 1.72
1/5 (20%)
2.18 » 2.03
0/5 (0%)
15:20 Dmitry Lazuryk vs Yurii Kurishchenko
2.03 » 1.90
0/5 (0%)
2.03 » 1.82
1/5 (20%)
5
2.03 » 1.90
0/5 (0%)
2.03 » 1.82
1/5 (20%)
15:45 Denis Kozlov vs Igor Koshkodan
2.25 » 2.90
0/5 (0%)
1.93 » 1.37
5/5 (100%)
5
2.25 » 2.90
0/5 (0%)
1.93 » 1.37
5/5 (100%)
16:50 Vyacheslav Isakov vs Rodion Kapinus
2.13 » 1.80
0/3 (0%)
2.13 » 1.80
1/3 (33%)
3
2.13 » 1.80
0/3 (0%)
2.13 » 1.80
1/3 (33%)
16:50 Sergey Ponomarov vs Oleg Kapelyuha
1.66 » 1.32
0/3 (0%)
3.27 » 2.94
1/3 (33%)
3
1.66 » 1.32
0/3 (0%)
3.27 » 2.94
1/3 (33%)
17:15 Denis Kozlov vs Vasyl Kondratenko
2.21 » 2.53
0/4 (0%)
1.96 » 1.44
4/4 (100%)
4
2.21 » 2.53
0/4 (0%)
1.96 » 1.44
4/4 (100%)
17:20 Oleh Hudyma vs Oleh Chulanov
2.46 » 2.55
0/4 (0%)
1.80 » 1.42
3/4 (75%)
4
2.46 » 2.55
0/4 (0%)
1.80 » 1.42
3/4 (75%)
18:20 Sergey Ponomarov vs Oleh Hudyma
1.95 » 1.67
2/4 (50%)
2.23 » 2.02
0/4 (0%)
4
1.95 » 1.67
2/4 (50%)
2.23 » 2.02
0/4 (0%)
19:50 Dmitry Lazuryk vs Vyacheslav Isakov
1.95 » 1.63
0/3 (0%)
2.39 » 2.04
1/3 (33%)
3
1.95 » 1.63
0/3 (0%)
2.39 » 2.04
1/3 (33%)
21:50 Vyacheslav Isakov vs Yurii Kurishchenko
3.01 » 2.66
1/3 (33%)
1.70 » 1.37
0/3 (0%)
3
3.01 » 2.66
1/3 (33%)
1.70 » 1.37
0/3 (0%)