Last Viewed Games
Table Tennis» Ukraine» Setka Cup 1 2 B
00:25 Yevhen Kyi vs Andriy Kovrikov
3.77 » 3.73
4/9 (44%)
1.32 » 1.23
1/9 (11%)
9
3.77 » 3.73
4/9 (44%)
1.32 » 1.23
1/9 (11%)
00:35 Sergey Kuprikov vs Oleg Skoryk
1.93 » 1.83
1/9 (11%)
1.93 » 1.90
0/9 (0%)
9
1.93 » 1.83
1/9 (11%)
1.93 » 1.90
0/9 (0%)
00:55 Igor Talalay vs Nikita Vilenchyts
1.93 » 1.86
1/9 (11%)
1.93 » 1.87
0/9 (0%)
9
1.93 » 1.86
1/9 (11%)
1.93 » 1.87
0/9 (0%)
01:05 Vitaliy Kobets vs Yuriy Reva
1.65 » 1.57
1/9 (11%)
2.32 » 2.28
0/9 (0%)
9
1.65 » 1.57
1/9 (11%)
2.32 » 2.28
0/9 (0%)
01:25 Andriy Kovrikov vs Aleksandr Duhovenko
1.65 » 1.56
1/9 (11%)
2.33 » 2.29
0/9 (0%)
9
1.65 » 1.56
1/9 (11%)
2.33 » 2.29
0/9 (0%)
01:35 Roman Bambutsa vs Sergey Kuprikov
2.08 » 1.97
1/9 (11%)
1.80 » 1.77
0/9 (0%)
9
2.08 » 1.97
1/9 (11%)
1.80 » 1.77
0/9 (0%)
01:55 Yevhen Kyi vs Nikita Vilenchyts
1.93 » 1.81
1/9 (11%)
1.93 » 1.92
0/9 (0%)
9
1.93 » 1.81
1/9 (11%)
1.93 » 1.92
0/9 (0%)
02:05 Vitaliy Kobets vs Roman Yushko
1.19 » 1.10
0/9 (0%)
5.87 » 5.92
1/9 (11%)
9
1.19 » 1.10
0/9 (0%)
5.87 » 5.92
1/9 (11%)
02:25 Igor Talalay vs Andriy Kovrikov
3.97 » 3.74
5/9 (56%)
1.30 » 1.23
1/9 (11%)
9
3.97 » 3.74
5/9 (56%)
1.30 » 1.23
1/9 (11%)
02:35 Oleg Skoryk vs Yuriy Reva
1.86 » 1.73
1/7 (14%)
2.13 » 2.01
0/7 (0%)
7
1.86 » 1.73
1/7 (14%)
2.13 » 2.01
0/7 (0%)
02:55 Nikita Vilenchyts vs Aleksandr Duhovenko
1.32 » 1.26
0/9 (0%)
3.78 » 3.55
5/9 (56%)
9
1.32 » 1.26
0/9 (0%)
3.78 » 3.55
5/9 (56%)
03:05 Roman Bambutsa vs Vitaliy Kobets
1.74 » 1.64
2/9 (22%)
2.18 » 2.09
0/9 (0%)
9
1.74 » 1.64
2/9 (22%)
2.18 » 2.09
0/9 (0%)
03:25 Igor Talalay vs Yevhen Kyi
1.74 » 1.66
0/9 (0%)
2.18 » 2.07
2/9 (22%)
9
1.74 » 1.66
0/9 (0%)
2.18 » 2.07
2/9 (22%)
03:35 Sergey Kuprikov vs Yuriy Reva
1.69 » 1.63
0/9 (0%)
2.27 » 2.16
1/9 (11%)
9
1.69 » 1.63
0/9 (0%)
2.27 » 2.16
1/9 (11%)
04:05 Roman Yushko vs Oleg Skoryk
1.78 » 1.60
1/5 (20%)
2.37 » 2.21
0/5 (0%)
5
1.78 » 1.60
1/5 (20%)
2.37 » 2.21
0/5 (0%)
04:50 Igor Kvak vs Jaroslav Tebenko
5.53 » 5.38
4/9 (44%)
1.20 » 1.11
1/9 (11%)
9
5.53 » 5.38
4/9 (44%)
1.20 » 1.11
1/9 (11%)
05:00 Vladyslav Pavliuk vs Oleg Yurenev
1.56 » 1.51
0/9 (0%)
2.55 » 2.40
5/9 (56%)
9
1.56 » 1.51
0/9 (0%)
2.55 » 2.40
5/9 (56%)
05:15 Ihor Emets vs Vladislav Stukalov
2.45 » 2.32
5/9 (56%)
1.61 » 1.55
0/9 (0%)
9
2.45 » 2.32
5/9 (56%)
1.61 » 1.55
0/9 (0%)
05:20 Oleg Sapuzhak vs Vladislav Sheremeta
1.94 » 1.84
1/7 (14%)
1.94 » 1.84
0/7 (0%)
7
1.94 » 1.84
1/7 (14%)
1.94 » 1.84
0/7 (0%)
05:45 Sergey Bidnyk vs Valerii Davydov
2.08 » 1.99
1/9 (11%)
1.81 » 1.75
0/9 (0%)
9
2.08 » 1.99
1/9 (11%)
1.81 » 1.75
0/9 (0%)
05:50 Sergey Ponomarov vs Jaroslav Tebenko
2.33 » 2.13
4/8 (50%)
1.66 » 1.62
1/8 (13%)
8
2.33 » 2.13
4/8 (50%)
1.66 » 1.62
1/8 (13%)
05:50 Kirill Yurchenko vs Vadym Bochkovskiy
1.78 » 1.65
4/8 (50%)
2.22 » 2.15
1/8 (13%)
8
1.78 » 1.65
4/8 (50%)
2.22 » 2.15
1/8 (13%)
05:55 Mykhailo Diachenko vs Oleg Kovalchuk
1.70 » 1.63
0/9 (0%)
2.26 » 2.15
4/9 (44%)
9
1.70 » 1.63
0/9 (0%)
2.26 » 2.15
4/9 (44%)
06:20 Roman Zholubak vs Mikhail Mosyuk
1.46 » 1.40
1/8 (13%)
3.05 » 2.76
6/8 (75%)
8
1.46 » 1.40
1/8 (13%)
3.05 » 2.76
6/8 (75%)
06:25 Taras Emelyanov vs Sergey Pitsyk
1.93 » 1.84
1/9 (11%)
1.93 » 1.89
0/9 (0%)
9
1.93 » 1.84
1/9 (11%)
1.93 » 1.89
0/9 (0%)
06:30 Vladyslav Pavliuk vs Stepan Grigorenko
1.75 » 1.69
0/9 (0%)
2.17 » 2.08
1/9 (11%)
9
1.75 » 1.69
0/9 (0%)
2.17 » 2.08
1/9 (11%)
06:45 Ihor Emets vs Valerii Davydov
3.63 » 3.98
1/9 (11%)
1.34 » 1.21
6/9 (67%)
9
3.63 » 3.98
1/9 (11%)
1.34 » 1.21
6/9 (67%)
06:50 Kirill Yurchenko vs Mikhail Mosyuk
2.39 » 2.26
4/8 (50%)
1.68 » 1.58
1/8 (13%)
8
2.39 » 2.26
4/8 (50%)
1.68 » 1.58
1/8 (13%)
06:55 Mykola Polysynskyi vs Maksim Marchuk
2.32 » 2.20
1/9 (11%)
1.65 » 1.63
0/9 (0%)
9
2.32 » 2.20
1/9 (11%)
1.65 » 1.63
0/9 (0%)
07:00 Vladimir Kononihin vs Oleg Yurenev
2.17 » 2.12
0/9 (0%)
1.75 » 1.66
1/9 (11%)
9
2.17 » 2.12
0/9 (0%)
1.75 » 1.66
1/9 (11%)
07:15 Bogdan Yurka vs Vladislav Stukalov
1.93 » 1.87
1/9 (11%)
1.93 » 1.85
2/9 (22%)
9
1.93 » 1.87
1/9 (11%)
1.93 » 1.85
2/9 (22%)
07:20 Oleg Sapuzhak vs Jaroslav Tebenko
3.08 » 2.24
8/8 (100%)
1.43 » 1.60
0/8 (0%)
8
3.08 » 2.24
8/8 (100%)
1.43 » 1.60
0/8 (0%)
07:20 Roman Zholubak vs Vadym Bochkovskiy
1.52 » 1.40
1/8 (13%)
2.82 » 2.72
0/8 (0%)
8
1.52 » 1.40
1/8 (13%)
2.82 » 2.72
0/8 (0%)
07:25 Mykhailo Diachenko vs Sergey Pitsyk
2.07 » 1.97
0/9 (0%)
1.81 » 1.76
1/9 (11%)
9
2.07 » 1.97
0/9 (0%)
1.81 » 1.76
1/9 (11%)
07:30 Konstantin Tsoy vs Oleksandr Durduka
1.56 » 1.50
0/9 (0%)
2.55 » 2.42
5/9 (56%)
9
1.56 » 1.50
0/9 (0%)
2.55 » 2.42
5/9 (56%)
07:45 Sergey Bidnyk vs Marat Yakubov
1.93 » 1.70
9/9 (100%)
1.93 » 2.04
0/9 (0%)
9
1.93 » 1.70
9/9 (100%)
1.93 » 2.04
0/9 (0%)
07:50 Igor Kvak vs Vladislav Sheremeta
1.57 » 1.53
0/8 (0%)
2.55 » 2.35
5/8 (63%)
8
1.57 » 1.53
0/8 (0%)
2.55 » 2.35
5/8 (63%)
07:55 Maksim Marchuk vs Oleg Kovalchuk
1.94 » 2.32
0/8 (0%)
1.94 » 1.53
8/8 (100%)
8
1.94 » 2.32
0/8 (0%)
1.94 » 1.53
8/8 (100%)
08:00 Vladyslav Pavliuk vs Vladimir Kononihin
1.38 » 1.30
3/9 (33%)
3.31 » 3.20
4/9 (44%)
9
1.38 » 1.30
3/9 (33%)
3.31 » 3.20
4/9 (44%)
08:15 Ihor Emets vs Bogdan Yurka
1.65 » 1.59
1/9 (11%)
2.32 » 2.25
1/9 (11%)
9
1.65 » 1.59
1/9 (11%)
2.32 » 2.25
1/9 (11%)
08:20 Sergey Ponomarov vs Oleg Sapuzhak
1.77 » 1.64
1/7 (14%)
2.19 » 2.07
0/7 (0%)
7
1.77 » 1.64
1/7 (14%)
2.19 » 2.07
0/7 (0%)
08:20 Mikhail Mosyuk vs Vadym Bochkovskiy
1.59 » 1.51
0/9 (0%)
2.55 » 2.40
5/9 (56%)
9
1.59 » 1.51
0/9 (0%)
2.55 » 2.40
5/9 (56%)
08:25 Taras Emelyanov vs Mykola Polysynskyi
1.29 » 1.24
0/9 (0%)
4.07 » 3.62
6/9 (67%)
9
1.29 » 1.24
0/9 (0%)
4.07 » 3.62
6/9 (67%)
08:30 Oleksandr Durduka vs Stepan Grigorenko
2.55 » 2.36
5/9 (56%)
1.56 » 1.55
0/9 (0%)
9
2.55 » 2.36
5/9 (56%)
1.56 » 1.55
0/9 (0%)
08:45 Marat Yakubov vs Valerii Davydov
2.32 » 2.54
0/9 (0%)
1.65 » 1.47
5/9 (56%)
9
2.32 » 2.54
0/9 (0%)
1.65 » 1.47
5/9 (56%)
08:55 Mykhailo Diachenko vs Maksim Marchuk
2.55 » 1.92
8/9 (89%)
1.56 » 1.82
0/9 (0%)
9
2.55 » 1.92
8/9 (89%)
1.56 » 1.82
0/9 (0%)
09:00 Konstantin Tsoy vs Oleg Yurenev
1.56 » 1.51
0/9 (0%)
2.55 » 2.40
5/9 (56%)
9
1.56 » 1.51
0/9 (0%)
2.55 » 2.40
5/9 (56%)
09:15 Sergey Bidnyk vs Vladislav Stukalov
1.81 » 1.73
1/9 (11%)
2.08 » 2.01
0/9 (0%)
9
1.81 » 1.73
1/9 (11%)
2.08 » 2.01
0/9 (0%)
09:20 Sergey Ponomarov vs Igor Kvak
2.42 » 2.10
8/9 (89%)
1.62 » 1.67
0/9 (0%)
9
2.42 » 2.10
8/9 (89%)
1.62 » 1.67
0/9 (0%)
09:25 Mykola Polysynskyi vs Sergey Pitsyk
4.02 » 3.60
6/9 (67%)
1.29 » 1.24
0/9 (0%)
9
4.02 » 3.60
6/9 (67%)
1.29 » 1.24
0/9 (0%)
09:30 Vladyslav Pavliuk vs Oleksandr Durduka
1.51 » 1.45
1/9 (11%)
2.70 » 2.55
5/9 (56%)
9
1.51 » 1.45
1/9 (11%)
2.70 » 2.55
5/9 (56%)
09:45 Ihor Emets vs Marat Yakubov
2.17 » 2.05
2/9 (22%)
1.75 » 1.70
0/9 (0%)
9
2.17 » 2.05
2/9 (22%)
1.75 » 1.70
0/9 (0%)
09:50 Vadym Bochkovskiy vs Roman Zholubak
2.96 » 2.85
0/7 (0%)
1.50 » 1.35
1/7 (14%)
7
2.96 » 2.85
0/7 (0%)
1.50 » 1.35
1/7 (14%)
09:55 Taras Emelyanov vs Oleg Kovalchuk
3.09 » 3.10
0/9 (0%)
1.42 » 1.32
2/9 (22%)
9
3.09 » 3.10
0/9 (0%)
1.42 » 1.32
2/9 (22%)
10:00 Oleksii Bahrii vs Oleksandr Maslovskyi
2.50 » 1.22
1/1 (100%)
3.30 » 3.55
0/1 (0%)
1
2.50 » 1.22
1/1 (100%)
3.30 » 3.55
0/1 (0%)
10:00 Konstantin Tsoy vs Vladimir Kononihin
1.28 » 1.21
0/9 (0%)
4.21 » 3.92
4/9 (44%)
9
1.28 » 1.21
0/9 (0%)
4.21 » 3.92
4/9 (44%)
10:00 Mikhail Mosyuk vs Kirill Yurchenko
2.05 » 1.79
2/4 (50%)
2.14 » 1.96
1/4 (25%)
4
2.05 » 1.79
2/4 (50%)
2.14 » 1.96
1/4 (25%)
10:15 Sergey Bidnyk vs Bogdan Yurka
1.75 » 1.66
1/9 (11%)
2.17 » 2.11
0/9 (0%)
9
1.75 » 1.66
1/9 (11%)
2.17 » 2.11
0/9 (0%)
10:25 Mykhailo Diachenko vs Mykola Polysynskyi
1.52 » 1.41
0/8 (0%)
2.71 » 2.62
2/8 (25%)
8
1.52 » 1.41
0/8 (0%)
2.71 » 2.62
2/8 (25%)
10:30 Stepan Grigorenko vs Oleg Yurenev
1.56 » 1.53
0/9 (0%)
2.55 » 2.37
5/9 (56%)
9
1.56 » 1.53
0/9 (0%)
2.55 » 2.37
5/9 (56%)
10:30 Adam Pasek vs Artur Akopyan
1.83 » 1.71
1/8 (13%)
2.09 » 2.00
0/8 (0%)
8
1.83 » 1.71
1/8 (13%)
2.09 » 2.00
0/8 (0%)
10:45 Valerii Davydov vs Vladislav Stukalov
1.76 » 1.77
1/9 (11%)
2.16 » 1.96
6/9 (67%)
9
1.76 » 1.77
1/9 (11%)
2.16 » 1.96
6/9 (67%)
10:50 Vadym Bochkovskiy vs Kirill Yurchenko
2.03 » 2.01
1/8 (13%)
1.92 » 1.75
4/8 (50%)
8
2.03 » 2.01
1/8 (13%)
1.92 » 1.75
4/8 (50%)
10:55 Taras Emelyanov vs Maksim Marchuk
4.51 » 4.28
5/8 (63%)
1.26 » 1.16
0/8 (0%)
8
4.51 » 4.28
5/8 (63%)
1.26 » 1.16
0/8 (0%)
11:00 Vladyslav Pavliuk vs Konstantin Tsoy
1.42 » 1.28
7/9 (78%)
3.10 » 3.42
1/9 (11%)
9
1.42 » 1.28
7/9 (78%)
3.10 » 3.42
1/9 (11%)
11:00 Mikhail Mosyuk vs Roman Zholubak
2.81 » 2.54
2/4 (50%)
1.68 » 1.48
0/4 (0%)
4
2.81 » 2.54
2/4 (50%)
1.68 » 1.48
0/4 (0%)
11:15 Ihor Emets vs Sergey Bidnyk
1.70 » 1.90
0/8 (0%)
2.27 » 1.83
8/8 (100%)
8
1.70 » 1.90
0/8 (0%)
2.27 » 1.83
8/8 (100%)
11:45 Marat Yakubov vs Vladislav Stukalov
1.63 » 1.74
0/9 (0%)
2.41 » 2.02
8/9 (89%)
9
1.63 » 1.74
0/9 (0%)
2.41 » 2.02
8/9 (89%)
11:55 Mykhailo Diachenko vs Taras Emelyanov
1.61 » 1.57
0/9 (0%)
2.45 » 2.29
6/9 (67%)
9
1.61 » 1.57
0/9 (0%)
2.45 » 2.29
6/9 (67%)
12:00 Vladimir Kononihin vs Stepan Grigorenko
2.86 » 2.75
4/9 (44%)
1.47 » 1.39
0/9 (0%)
9
2.86 » 2.75
4/9 (44%)
1.47 » 1.39
0/9 (0%)
12:15 Bogdan Yurka vs Valerii Davydov
2.45 » 2.33
4/9 (44%)
1.61 » 1.54
0/9 (0%)
9
2.45 » 2.33
4/9 (44%)
1.61 » 1.54
0/9 (0%)
12:25 Mykola Polysynskyi vs Oleg Kovalchuk
2.00 » 1.89
0/8 (0%)
1.90 » 1.79
1/8 (13%)
8
2.00 » 1.89
0/8 (0%)
1.90 » 1.79
1/8 (13%)
12:30 Artur Akopyan vs Tomas Stejskal
2.34 » 2.54
0/8 (0%)
1.68 » 1.48
3/8 (38%)
8
2.34 » 2.54
0/8 (0%)
1.68 » 1.48
3/8 (38%)
12:45 Ilya Parnivoda vs Oleg Kolywai
1.39 » 1.37
0/9 (0%)
3.27 » 2.86
7/9 (78%)
9
1.39 » 1.37
0/9 (0%)
3.27 » 2.86
7/9 (78%)
12:55 Maksim Marchuk vs Sergey Pitsyk
1.32 » 1.39
0/8 (0%)
3.78 » 2.71
8/8 (100%)
8
1.32 » 1.39
0/8 (0%)
3.78 » 2.71
8/8 (100%)
13:15 Andrii Skliarenko vs Aleksandr Alekseyev
2.08 » 1.98
1/8 (13%)
1.81 » 1.71
0/8 (0%)
8
2.08 » 1.98
1/8 (13%)
1.81 » 1.71
0/8 (0%)
13:55 Alexander Mishchenko vs Andrii Matiushenko
1.75 » 1.57
6/8 (75%)
2.19 » 2.23
0/8 (0%)
8
1.75 » 1.57
6/8 (75%)
2.19 » 2.23
0/8 (0%)
14:05 Dmytro Rehotun vs Aleksandr Kovalchuk
2.18 » 1.57
2/2 (100%)
2.44 » 2.12
0/2 (0%)
2
2.18 » 1.57
2/2 (100%)
2.44 » 2.12
0/2 (0%)
14:30 Filip Marat vs Dominik Pasek
2.59 » 2.48
1/8 (13%)
1.58 » 1.47
0/8 (0%)
8
2.59 » 2.48
1/8 (13%)
1.58 » 1.47
0/8 (0%)
15:00 Roman Janciga vs Dominik Pasek
2.32 » 2.24
0/8 (0%)
1.69 » 1.58
1/8 (13%)
8
2.32 » 2.24
0/8 (0%)
1.69 » 1.58
1/8 (13%)
15:05 Alexander Likhitsky vs Vyacheslav Isakov
6.47 » 2.07
1/7 (14%)
1.68 » 1.64
0/7 (0%)
7
6.47 » 2.07
1/7 (14%)
1.68 » 1.64
0/7 (0%)
16:20 Nazar Mosuk vs Vladimir Chernobab
2.21 » 2.17
0/8 (0%)
1.76 » 1.59
4/8 (50%)
8
2.21 » 2.17
0/8 (0%)
1.76 » 1.59
4/8 (50%)
17:20 Sergey Smirnov vs Vladimir Chernobab
1.76 » 1.61
3/8 (38%)
2.21 » 2.15
0/8 (0%)
8
1.76 » 1.61
3/8 (38%)
2.21 » 2.15
0/8 (0%)
18:20 Sergey Smirnov vs Sergey Nemtsov
1.94 » 1.78
4/8 (50%)
1.94 » 1.91
0/8 (0%)
8
1.94 » 1.78
4/8 (50%)
1.94 » 1.91
0/8 (0%)
18:30 Dominik Marasek vs jan herink
1.61 » 1.49
0/7 (0%)
2.58 » 2.46
1/7 (14%)
7
1.61 » 1.49
0/7 (0%)
2.58 » 2.46
1/7 (14%)
18:45 Ilya Parnivoda vs Andrii Skliarenko
1.48 » 1.45
0/8 (0%)
2.88 » 2.53
8/8 (100%)
8
1.48 » 1.45
0/8 (0%)
2.88 » 2.53
8/8 (100%)
23:35 Sergey Levyn vs Alexander Buberenko
1.53 » 1.35
6/7 (86%)
2.75 » 2.75
0/7 (0%)
7
1.53 » 1.35
6/7 (86%)
2.75 » 2.75
0/7 (0%)