Last Viewed Games
Table Tennis» Ukraine» Setka Cup 1 2 B
00:25 Sergey Kuprikov vs Andrei Novikov
3.32 » 3.50
1/8 (13%)
1.66 » 1.26
1/8 (13%)
8
3.32 » 3.50
1/8 (13%)
1.66 » 1.26
1/8 (13%)
00:55 Vitaliy Kobets vs Mykhailo Diachenko
2.73 » 2.61
1/7 (14%)
1.56 » 1.43
1/7 (14%)
7
2.73 » 2.61
1/7 (14%)
1.56 » 1.43
1/7 (14%)
01:25 Yevgeniy Sokoltsov vs Roman Yushko
1.30 » 1.15
1/7 (14%)
4.55 » 4.59
0/7 (0%)
7
1.30 » 1.15
1/7 (14%)
4.55 » 4.59
0/7 (0%)
01:55 Sergey Kuprikov vs Vitaliy Kobets
4.03 » 3.96
1/8 (13%)
1.32 » 1.20
1/8 (13%)
8
4.03 » 3.96
1/8 (13%)
1.32 » 1.20
1/8 (13%)
02:25 Yevgeniy Sokoltsov vs Andrei Novikov
1.62 » 1.55
0/7 (0%)
2.58 » 2.37
2/7 (29%)
7
1.62 » 1.55
0/7 (0%)
2.58 » 2.37
2/7 (29%)
02:55 Mykhailo Diachenko vs Roman Yushko
1.69 » 1.55
2/7 (29%)
2.38 » 2.30
0/7 (0%)
7
1.69 » 1.55
2/7 (29%)
2.38 » 2.30
0/7 (0%)
03:25 Sergey Kuprikov vs Yevgeniy Sokoltsov
5.75 » 6.18
0/6 (0%)
1.25 » 1.09
2/6 (33%)
6
5.75 » 6.18
0/6 (0%)
1.25 » 1.09
2/6 (33%)
04:25 Andrei Novikov vs Mykhailo Diachenko
3.83 » 3.67
2/6 (33%)
1.38 » 1.24
0/6 (0%)
6
3.83 » 3.67
2/6 (33%)
1.38 » 1.24
0/6 (0%)
05:30 Mikhail Teteruk vs Vadym Bochkovskiy
2.09 » 1.84
0/4 (0%)
2.09 » 1.84
1/4 (25%)
4
2.09 » 1.84
0/4 (0%)
2.09 » 1.84
1/4 (25%)
05:35 Kostiantyn Nesterenko vs Yevhen Samofal
2.65 » 2.47
0/5 (0%)
1.65 » 1.46
1/5 (20%)
5
2.65 » 2.47
0/5 (0%)
1.65 » 1.46
1/5 (20%)
06:50 Mykhailo Senyk vs Yurii Pavliuchyk
1.51 » 1.14
2/3 (67%)
4.32 » 4.40
0/3 (0%)
3
1.51 » 1.14
2/3 (67%)
4.32 » 4.40
0/3 (0%)
07:00 Vasyl Lutskyi vs Yaroslav Ivasiuk
3.57 » 3.87
0/4 (0%)
1.51 » 1.20
3/4 (75%)
4
3.57 » 3.87
0/4 (0%)
1.51 » 1.20
3/4 (75%)
07:20 Rostyslav Fylypiv vs Oleksandr Maslovskyi
3.50 » 3.30
0/4 (0%)
1.52 » 1.26
1/4 (25%)
4
3.50 » 3.30
0/4 (0%)
1.52 » 1.26
1/4 (25%)
07:30 Ivan Krivoi vs Roman Bihun
2.18 » 1.98
0/5 (0%)
1.90 » 1.70
1/5 (20%)
5
2.18 » 1.98
0/5 (0%)
1.90 » 1.70
1/5 (20%)
08:50 Rostyslav Fylypiv vs Yurii Pavliuchyk
1.44 » 1.15
2/4 (50%)
4.18 » 4.26
0/4 (0%)
4
1.44 » 1.15
2/4 (50%)
4.18 » 4.26
0/4 (0%)
10:50 Ruslan Nyzhnyk vs Rostyslav Fylypiv
1.57 » 1.27
2/4 (50%)
3.19 » 3.23
0/4 (0%)
4
1.57 » 1.27
2/4 (50%)
3.19 » 3.23
0/4 (0%)
9/4/2021 at 08:00 Robert Jamrich vs Tomas Krenek
2.70 » 1.50
1/1 (100%)
2.95 » 2.30
0/1 (0%)
1
2.70 » 1.50
1/1 (100%)
2.95 » 2.30
0/1 (0%)