Last Viewed Games

Table Tennis, Ukraine Odds Comparison for 29/07/2021 Matches

You are currently viewing bettings odds comparison for Table Tennis, Ukraine matches from 29/07/2021
Table Tennis» Ukraine» Setka Cup 1 2 B P S W
00:25 Sergey Kuprikov vs Andrei Novikov
3.32 » 3.50
1/8 (13%)
1.66 » 1.26
1/8 (13%)
8 1 0-3 2
3.32 » 3.50
1/8 (13%)
1.66 » 1.26
1/8 (13%)
00:55 Vitaliy Kobets vs Mykhailo Diachenko
2.73 » 2.61
1/7 (14%)
1.56 » 1.43
1/7 (14%)
7 1 0-3 2
2.73 » 2.61
1/7 (14%)
1.56 » 1.43
1/7 (14%)
01:25 Yevgeniy Sokoltsov vs Roman Yushko
1.30 » 1.15
1/7 (14%)
4.55 » 4.59
0/7 (0%)
7 1 3-1 1
1.30 » 1.15
1/7 (14%)
4.55 » 4.59
0/7 (0%)
01:55 Sergey Kuprikov vs Vitaliy Kobets
4.03 » 3.96
1/8 (13%)
1.32 » 1.20
1/8 (13%)
8 2 1-3 2
4.03 » 3.96
1/8 (13%)
1.32 » 1.20
1/8 (13%)
02:25 Yevgeniy Sokoltsov vs Andrei Novikov
1.62 » 1.55
0/7 (0%)
2.58 » 2.37
2/7 (29%)
7 2 3-2 1
1.62 » 1.55
0/7 (0%)
2.58 » 2.37
2/7 (29%)
Table Tennis» Ukraine» TT-Cup 1 2 B P S W
00:05 Sergey Ponomarenko vs Vitaliy Vovk
1.62 » 1.47
1/7 (14%)
2.60 » 2.46
0/7 (0%)
7 1 3-0 1
1.62 » 1.47
1/7 (14%)
2.60 » 2.46
0/7 (0%)
00:15 Viktor Kotov vs Viktor Trachuk
2.05 » 1.98
0/11 (0%)
1.82 » 1.71
6/11 (55%)
11 2 3-2 1
2.05 » 1.98
0/11 (0%)
1.82 » 1.71
6/11 (55%)
00:35 Anton Ryabuhin vs Denis Vakulenko
1.98 » 1.83
1/7 (14%)
1.98 » 1.85
1/7 (14%)
7 1 3-1 1
1.98 » 1.83
1/7 (14%)
1.98 » 1.85
1/7 (14%)
00:45 Alexander Tulenin vs Viktor Kotov
2.53 » 2.42
2/11 (18%)
1.56 » 1.49
0/11 (0%)
11 1 3-1 1
2.53 » 2.42
2/11 (18%)
1.56 » 1.49
0/11 (0%)
01:00 Anton Ryabuhin vs Vitaliy Vovk
3.44 » 3.29
1/6 (17%)
1.44 » 1.30
0/6 (0%)
6 1 3-2 1
3.44 » 3.29
1/6 (17%)
1.44 » 1.30
0/6 (0%)
01:15 Viktor Trachuk vs Aleksandr Mikhalus
1.60 » 1.62
1/11 (9%)
2.51 » 2.16
7/11 (64%)
11 2 0-3 2
1.60 » 1.62
1/11 (9%)
2.51 » 2.16
7/11 (64%)
01:35 Sergey Ponomarenko vs Denis Vakulenko
1.27 » 1.11
1/6 (17%)
5.54 » 5.51
2/6 (33%)
6 2 3-1 1
1.27 » 1.11
1/6 (17%)
5.54 » 5.51
2/6 (33%)
02:05 Anton Ryabuhin vs Sergey Ponomarenko
7.12 » 6.87
2/6 (33%)
1.24 » 1.08
0/6 (0%)
6 1 0-3 2
7.12 » 6.87
2/6 (33%)
1.24 » 1.08
0/6 (0%)
Table Tennis» Ukraine» Setka Cup 1 2 B P
03:25 Sergey Kuprikov vs Yevgeniy Sokoltsov
5.75 » 6.13
1/6 (17%)
1.25 » 1.09
2/6 (33%)
6 2
5.75 » 6.13
1/6 (17%)
1.25 » 1.09
2/6 (33%)
03:55 Vitaliy Kobets vs Roman Yushko
1.76 » 1.61
1/6 (17%)
2.32 » 2.19
0/6 (0%)
6 1
1.76 » 1.61
1/6 (17%)
2.32 » 2.19
0/6 (0%)
04:25 Andrei Novikov vs Mykhailo Diachenko
3.83 » 3.67
2/6 (33%)
1.38 » 1.24
0/6 (0%)
6 1
3.83 » 3.67
2/6 (33%)
1.38 » 1.24
0/6 (0%)
05:30 Mikhail Teteruk vs Vadym Bochkovskiy
2.03 » 1.83
0/5 (0%)
2.03 » 1.83
1/5 (20%)
5 2
2.03 » 1.83
0/5 (0%)
2.03 » 1.83
1/5 (20%)
05:35 Kostiantyn Nesterenko vs Yevhen Samofal
2.65 » 2.47
0/5 (0%)
1.65 » 1.46
1/5 (20%)
5 2
2.65 » 2.47
0/5 (0%)
1.65 » 1.46
1/5 (20%)
06:50 Mykhailo Senyk vs Yurii Pavliuchyk
1.51 » 1.14
2/3 (67%)
4.32 » 4.40
0/3 (0%)
3 1
1.51 » 1.14
2/3 (67%)
4.32 » 4.40
0/3 (0%)
07:00 Vasyl Lutskyi vs Yaroslav Ivasiuk
3.57 » 3.87
0/4 (0%)
1.51 » 1.20
3/4 (75%)
4 2
3.57 » 3.87
0/4 (0%)
1.51 » 1.20
3/4 (75%)
07:20 Rostyslav Fylypiv vs Oleksandr Maslovskyi
3.50 » 3.30
0/4 (0%)
1.52 » 1.26
1/4 (25%)
4 2
3.50 » 3.30
0/4 (0%)
1.52 » 1.26
1/4 (25%)
07:30 Ivan Krivoi vs Roman Bihun
2.18 » 1.98
0/5 (0%)
1.90 » 1.70
1/5 (20%)
5 2
2.18 » 1.98
0/5 (0%)
1.90 » 1.70
1/5 (20%)
08:50 Rostyslav Fylypiv vs Yurii Pavliuchyk
1.44 » 1.15
2/4 (50%)
4.18 » 4.26
0/4 (0%)
4 1
1.44 » 1.15
2/4 (50%)
4.18 » 4.26
0/4 (0%)
10:50 Ruslan Nyzhnyk vs Rostyslav Fylypiv
1.57 » 1.27
2/4 (50%)
3.19 » 3.23
0/4 (0%)
4 1
1.57 » 1.27
2/4 (50%)
3.19 » 3.23
0/4 (0%)
Table Tennis» Ukraine» TT-Cup 1 2 B P
04:50 Sergiy Boyko vs Sergey Cibulin
1.31 » 1.22
0/10 (0%)
3.89 » 3.74
6/10 (60%)
10 2
1.31 » 1.22
0/10 (0%)
3.89 » 3.74
6/10 (60%)
04:55 Dmitry Arzanov vs Sergey Kinash
2.08 » 1.71
2/4 (50%)
2.11 » 2.00
0/4 (0%)
4 1
2.08 » 1.71
2/4 (50%)
2.11 » 2.00
0/4 (0%)
05:25 Aleksey Krutko vs Denys Scherbak
1.91 » 1.79
1/8 (13%)
2.02 » 1.90
0/8 (0%)
8 1
1.91 » 1.79
1/8 (13%)
2.02 » 1.90
0/8 (0%)
05:30 Oleksandr Semenets vs Maksym Kolos
1.69 » 1.58
1/9 (11%)
2.28 » 2.17
0/9 (0%)
9 1
1.69 » 1.58
1/9 (11%)
2.28 » 2.17
0/9 (0%)
05:45 Nazarii Hrytsyienko vs Andrey Kotik
1.70 » 1.56
1/7 (14%)
2.38 » 2.24
0/7 (0%)
7 1
1.70 » 1.56
1/7 (14%)
2.38 » 2.24
0/7 (0%)
06:05 Oleksandr Dzyabura vs Dmitry Krishtal
1.69 » 1.57
1/9 (11%)
2.29 » 2.18
0/9 (0%)
9 1
1.69 » 1.57
1/9 (11%)
2.29 » 2.18
0/9 (0%)
06:40 Dmitry Arzanov vs Maksym Kolos
1.69 » 1.55
2/9 (22%)
2.28 » 2.22
0/9 (0%)
9 1
1.69 » 1.55
2/9 (22%)
2.28 » 2.22
0/9 (0%)
07:10 Vladimir Lushnikov vs Sergey Cibulin
2.28 » 2.07
0/4 (0%)
1.94 » 1.65
2/4 (50%)
4 2
2.28 » 2.07
0/4 (0%)
1.94 » 1.65
2/4 (50%)
07:45 Aleksey Krutko vs Valentin Unchik
1.44 » 1.31
0/8 (0%)
3.14 » 3.01
1/8 (13%)
8 2
1.44 » 1.31
0/8 (0%)
3.14 » 3.01
1/8 (13%)
09:00 Oleksandr Dzyabura vs Maksym Kolos
1.91 » 1.79
1/8 (13%)
2.02 » 1.90
0/8 (0%)
8 1
1.91 » 1.79
1/8 (13%)
2.02 » 1.90
0/8 (0%)
10:10 Dmitry Arzanov vs Oleksandr Dzyabura
1.72 » 1.59
1/8 (13%)
2.33 » 2.18
1/8 (13%)
8 2
1.72 » 1.59
1/8 (13%)
2.33 » 2.18
1/8 (13%)