Last Viewed Games

Table Tennis, Ukraine Odds Comparison for 23/10/2021 Matches

You are currently viewing bettings odds comparison for Table Tennis, Ukraine matches from 23/10/2021
Table Tennis» Ukraine» Setka Cup 1 2 B P S W
00:25 Yevhen Kyi vs Andriy Kovrikov
3.77 » 3.73
4/9 (44%)
1.32 » 1.23
1/9 (11%)
9 1 3-2 1
3.77 » 3.73
4/9 (44%)
1.32 » 1.23
1/9 (11%)
00:35 Sergey Kuprikov vs Oleg Skoryk
1.93 » 1.83
1/9 (11%)
1.93 » 1.90
0/9 (0%)
9 1 1-3 2
1.93 » 1.83
1/9 (11%)
1.93 » 1.90
0/9 (0%)
00:55 Igor Talalay vs Nikita Vilenchyts
1.93 » 1.86
1/9 (11%)
1.93 » 1.87
0/9 (0%)
9 1 3-0 1
1.93 » 1.86
1/9 (11%)
1.93 » 1.87
0/9 (0%)
01:05 Vitaliy Kobets vs Yuriy Reva
1.65 » 1.57
1/9 (11%)
2.32 » 2.28
0/9 (0%)
9 1 3-2 1
1.65 » 1.57
1/9 (11%)
2.32 » 2.28
0/9 (0%)
01:25 Andriy Kovrikov vs Aleksandr Duhovenko
1.65 » 1.56
1/9 (11%)
2.33 » 2.29
0/9 (0%)
9 1 0-3 2
1.65 » 1.56
1/9 (11%)
2.33 » 2.29
0/9 (0%)
01:35 Roman Bambutsa vs Sergey Kuprikov
2.08 » 1.97
1/9 (11%)
1.80 » 1.77
0/9 (0%)
9 1 3-1 1
2.08 » 1.97
1/9 (11%)
1.80 » 1.77
0/9 (0%)
01:55 Yevhen Kyi vs Nikita Vilenchyts
1.93 » 1.81
1/9 (11%)
1.93 » 1.92
0/9 (0%)
9 1 2-3 2
1.93 » 1.81
1/9 (11%)
1.93 » 1.92
0/9 (0%)
02:05 Vitaliy Kobets vs Roman Yushko
1.19 » 1.10
0/9 (0%)
5.87 » 5.92
1/9 (11%)
9 2 3-1 1
1.19 » 1.10
0/9 (0%)
5.87 » 5.92
1/9 (11%)
02:25 Igor Talalay vs Andriy Kovrikov
3.97 » 3.74
5/9 (56%)
1.30 » 1.23
1/9 (11%)
9 1 3-1 1
3.97 » 3.74
5/9 (56%)
1.30 » 1.23
1/9 (11%)
02:35 Oleg Skoryk vs Yuriy Reva
1.86 » 1.73
1/7 (14%)
2.13 » 2.01
0/7 (0%)
7 1 1-3 2
1.86 » 1.73
1/7 (14%)
2.13 » 2.01
0/7 (0%)
02:55 Nikita Vilenchyts vs Aleksandr Duhovenko
1.32 » 1.26
0/9 (0%)
3.78 » 3.55
5/9 (56%)
9 2 3-0 1
1.32 » 1.26
0/9 (0%)
3.78 » 3.55
5/9 (56%)
03:05 Roman Bambutsa vs Vitaliy Kobets
1.74 » 1.64
2/9 (22%)
2.18 » 2.09
0/9 (0%)
9 1 2-3 2
1.74 » 1.64
2/9 (22%)
2.18 » 2.09
0/9 (0%)
03:25 Igor Talalay vs Yevhen Kyi
1.74 » 1.66
0/9 (0%)
2.18 » 2.07
2/9 (22%)
9 2 3-2 1
1.74 » 1.66
0/9 (0%)
2.18 » 2.07
2/9 (22%)
03:35 Sergey Kuprikov vs Yuriy Reva
1.69 » 1.63
0/9 (0%)
2.27 » 2.16
1/9 (11%)
9 2 1-3 2
1.69 » 1.63
0/9 (0%)
2.27 » 2.16
1/9 (11%)
04:05 Roman Yushko vs Oleg Skoryk
1.78 » 1.60
1/5 (20%)
2.37 » 2.21
0/5 (0%)
5 1 0-3 2
1.78 » 1.60
1/5 (20%)
2.37 » 2.21
0/5 (0%)
04:50 Igor Kvak vs Jaroslav Tebenko
5.53 » 5.38
4/9 (44%)
1.20 » 1.11
1/9 (11%)
9 1 0-3 2
5.53 » 5.38
4/9 (44%)
1.20 » 1.11
1/9 (11%)
05:00 Vladyslav Pavliuk vs Oleg Yurenev
1.56 » 1.51
0/9 (0%)
2.55 » 2.40
5/9 (56%)
9 2 3-0 1
1.56 » 1.51
0/9 (0%)
2.55 » 2.40
5/9 (56%)
05:15 Ihor Emets vs Vladislav Stukalov
2.45 » 2.32
5/9 (56%)
1.61 » 1.55
0/9 (0%)
9 1 1-3 2
2.45 » 2.32
5/9 (56%)
1.61 » 1.55
0/9 (0%)
05:20 Oleg Sapuzhak vs Vladislav Sheremeta
1.94 » 1.84
1/7 (14%)
1.94 » 1.84
0/7 (0%)
7 1 3-2 1
1.94 » 1.84
1/7 (14%)
1.94 » 1.84
0/7 (0%)
05:45 Sergey Bidnyk vs Valerii Davydov
2.08 » 1.99
1/9 (11%)
1.81 » 1.75
0/9 (0%)
9 1 3-1 1
2.08 » 1.99
1/9 (11%)
1.81 » 1.75
0/9 (0%)
05:50 Sergey Ponomarov vs Jaroslav Tebenko
2.33 » 2.13
4/8 (50%)
1.66 » 1.62
1/8 (13%)
8 1 3-1 1
2.33 » 2.13
4/8 (50%)
1.66 » 1.62
1/8 (13%)
05:50 Kirill Yurchenko vs Vadym Bochkovskiy
1.78 » 1.65
4/8 (50%)
2.22 » 2.15
1/8 (13%)
8 1 0-3 2
1.78 » 1.65
4/8 (50%)
2.22 » 2.15
1/8 (13%)
05:55 Mykhailo Diachenko vs Oleg Kovalchuk
1.70 » 1.63
0/9 (0%)
2.26 » 2.15
4/9 (44%)
9 2 1-3 2
1.70 » 1.63
0/9 (0%)
2.26 » 2.15
4/9 (44%)
06:20 Roman Zholubak vs Mikhail Mosyuk
1.46 » 1.40
1/8 (13%)
3.05 » 2.76
6/8 (75%)
8 2 1-3 2
1.46 » 1.40
1/8 (13%)
3.05 » 2.76
6/8 (75%)
06:25 Taras Emelyanov vs Sergey Pitsyk
1.93 » 1.84
1/9 (11%)
1.93 » 1.89
0/9 (0%)
9 1 3-1 1
1.93 » 1.84
1/9 (11%)
1.93 » 1.89
0/9 (0%)
06:30 Vladyslav Pavliuk vs Stepan Grigorenko
1.75 » 1.69
0/9 (0%)
2.17 » 2.08
1/9 (11%)
9 2 3-0 1
1.75 » 1.69
0/9 (0%)
2.17 » 2.08
1/9 (11%)
06:45 Ihor Emets vs Valerii Davydov
3.63 » 3.98
1/9 (11%)
1.34 » 1.21
6/9 (67%)
9 2 1-3 2
3.63 » 3.98
1/9 (11%)
1.34 » 1.21
6/9 (67%)
06:50 Kirill Yurchenko vs Mikhail Mosyuk
2.39 » 2.26
4/8 (50%)
1.68 » 1.58
1/8 (13%)
8 1 3-0 1
2.39 » 2.26
4/8 (50%)
1.68 » 1.58
1/8 (13%)
06:55 Mykola Polysynskyi vs Maksim Marchuk
2.32 » 2.20
1/9 (11%)
1.65 » 1.63
0/9 (0%)
9 1 3-0 1
2.32 » 2.20
1/9 (11%)
1.65 » 1.63
0/9 (0%)
07:00 Vladimir Kononihin vs Oleg Yurenev
2.17 » 2.12
0/9 (0%)
1.75 » 1.66
1/9 (11%)
9 2 3-1 1
2.17 » 2.12
0/9 (0%)
1.75 » 1.66
1/9 (11%)
07:15 Bogdan Yurka vs Vladislav Stukalov
1.93 » 1.87
1/9 (11%)
1.93 » 1.85
2/9 (22%)
9 2 1-3 2
1.93 » 1.87
1/9 (11%)
1.93 » 1.85
2/9 (22%)
07:20 Oleg Sapuzhak vs Jaroslav Tebenko
3.08 » 2.24
8/8 (100%)
1.43 » 1.60
0/8 (0%)
8 1 1-3 2
3.08 » 2.24
8/8 (100%)
1.43 » 1.60
0/8 (0%)
07:20 Roman Zholubak vs Vadym Bochkovskiy
1.52 » 1.40
1/8 (13%)
2.82 » 2.72
0/8 (0%)
8 1 3-2 1
1.52 » 1.40
1/8 (13%)
2.82 » 2.72
0/8 (0%)
07:25 Mykhailo Diachenko vs Sergey Pitsyk
2.07 » 1.97
0/9 (0%)
1.81 » 1.76
1/9 (11%)
9 2 2-3 2
2.07 » 1.97
0/9 (0%)
1.81 » 1.76
1/9 (11%)
07:30 Konstantin Tsoy vs Oleksandr Durduka
1.56 » 1.50
0/9 (0%)
2.55 » 2.42
5/9 (56%)
9 2 0-3 2
1.56 » 1.50
0/9 (0%)
2.55 » 2.42
5/9 (56%)
07:45 Sergey Bidnyk vs Marat Yakubov
1.93 » 1.70
9/9 (100%)
1.93 » 2.04
0/9 (0%)
9 1 3-1 1
1.93 » 1.70
9/9 (100%)
1.93 » 2.04
0/9 (0%)
07:50 Igor Kvak vs Vladislav Sheremeta
1.57 » 1.53
0/8 (0%)
2.55 » 2.35
5/8 (63%)
8 2 2-3 2
1.57 » 1.53
0/8 (0%)
2.55 » 2.35
5/8 (63%)
07:55 Maksim Marchuk vs Oleg Kovalchuk
1.94 » 2.32
0/8 (0%)
1.94 » 1.53
8/8 (100%)
8 2 3-2 1
1.94 » 2.32
0/8 (0%)
1.94 » 1.53
8/8 (100%)
08:00 Vladyslav Pavliuk vs Vladimir Kononihin
1.38 » 1.30
3/9 (33%)
3.31 » 3.20
4/9 (44%)
9 2 3-0 1
1.38 » 1.30
3/9 (33%)
3.31 » 3.20
4/9 (44%)
08:15 Ihor Emets vs Bogdan Yurka
1.65 » 1.59
1/9 (11%)
2.32 » 2.25
1/9 (11%)
9 2 3-1 1
1.65 » 1.59
1/9 (11%)
2.32 » 2.25
1/9 (11%)
08:20 Sergey Ponomarov vs Oleg Sapuzhak
1.77 » 1.64
1/7 (14%)
2.19 » 2.07
0/7 (0%)
7 1 2-3 2
1.77 » 1.64
1/7 (14%)
2.19 » 2.07
0/7 (0%)
08:20 Mikhail Mosyuk vs Vadym Bochkovskiy
1.59 » 1.51
0/9 (0%)
2.55 » 2.40
5/9 (56%)
9 2 3-2 1
1.59 » 1.51
0/9 (0%)
2.55 » 2.40
5/9 (56%)
08:25 Taras Emelyanov vs Mykola Polysynskyi
1.29 » 1.24
0/9 (0%)
4.07 » 3.62
6/9 (67%)
9 2 1-3 2
1.29 » 1.24
0/9 (0%)
4.07 » 3.62
6/9 (67%)
08:30 Oleksandr Durduka vs Stepan Grigorenko
2.55 » 2.36
5/9 (56%)
1.56 » 1.55
0/9 (0%)
9 1 3-0 1
2.55 » 2.36
5/9 (56%)
1.56 » 1.55
0/9 (0%)
08:45 Marat Yakubov vs Valerii Davydov
2.32 » 2.54
0/9 (0%)
1.65 » 1.47
5/9 (56%)
9 2 1-3 2
2.32 » 2.54
0/9 (0%)
1.65 » 1.47
5/9 (56%)
08:55 Mykhailo Diachenko vs Maksim Marchuk
2.55 » 1.92
8/9 (89%)
1.56 » 1.82
0/9 (0%)
9 1 3-0 1
2.55 » 1.92
8/9 (89%)
1.56 » 1.82
0/9 (0%)
09:00 Konstantin Tsoy vs Oleg Yurenev
1.56 » 1.51
0/9 (0%)
2.55 » 2.40
5/9 (56%)
9 2 0-3 2
1.56 » 1.51
0/9 (0%)
2.55 » 2.40
5/9 (56%)
09:15 Sergey Bidnyk vs Vladislav Stukalov
1.81 » 1.73
1/9 (11%)
2.08 » 2.01
0/9 (0%)
9 1 0-3 2
1.81 » 1.73
1/9 (11%)
2.08 » 2.01
0/9 (0%)
09:20 Sergey Ponomarov vs Igor Kvak
2.42 » 2.10
8/9 (89%)
1.62 » 1.67
0/9 (0%)
9 1 3-0 1
2.42 » 2.10
8/9 (89%)
1.62 » 1.67
0/9 (0%)
09:25 Mykola Polysynskyi vs Sergey Pitsyk
4.02 » 3.60
6/9 (67%)
1.29 » 1.24
0/9 (0%)
9 1 1-3 2
4.02 » 3.60
6/9 (67%)
1.29 » 1.24
0/9 (0%)
09:30 Vladyslav Pavliuk vs Oleksandr Durduka
1.51 » 1.45
1/9 (11%)
2.70 » 2.55
5/9 (56%)
9 2 3-1 1
1.51 » 1.45
1/9 (11%)
2.70 » 2.55
5/9 (56%)
09:45 Ihor Emets vs Marat Yakubov
2.17 » 2.05
2/9 (22%)
1.75 » 1.70
0/9 (0%)
9 1 2-3 2
2.17 » 2.05
2/9 (22%)
1.75 » 1.70
0/9 (0%)
09:50 Vadym Bochkovskiy vs Roman Zholubak
2.96 » 2.85
0/7 (0%)
1.50 » 1.35
1/7 (14%)
7 2 3-0 1
2.96 » 2.85
0/7 (0%)
1.50 » 1.35
1/7 (14%)
09:55 Taras Emelyanov vs Oleg Kovalchuk
3.09 » 3.10
0/9 (0%)
1.42 » 1.32
2/9 (22%)
9 2 1-3 2
3.09 » 3.10
0/9 (0%)
1.42 » 1.32
2/9 (22%)
10:00 Konstantin Tsoy vs Vladimir Kononihin
1.28 » 1.21
0/9 (0%)
4.21 » 3.92
4/9 (44%)
9 2 3-0 1
1.28 » 1.21
0/9 (0%)
4.21 » 3.92
4/9 (44%)
10:00 Mikhail Mosyuk vs Kirill Yurchenko
2.05 » 1.79
2/4 (50%)
2.14 » 1.96
1/4 (25%)
4 1 3-2 1
2.05 » 1.79
2/4 (50%)
2.14 » 1.96
1/4 (25%)
10:15 Sergey Bidnyk vs Bogdan Yurka
1.75 » 1.66
1/9 (11%)
2.17 » 2.11
0/9 (0%)
9 1 1-3 2
1.75 » 1.66
1/9 (11%)
2.17 » 2.11
0/9 (0%)
10:25 Mykhailo Diachenko vs Mykola Polysynskyi
1.52 » 1.41
0/8 (0%)
2.71 » 2.62
2/8 (25%)
8 2 3-1 1
1.52 » 1.41
0/8 (0%)
2.71 » 2.62
2/8 (25%)
10:30 Stepan Grigorenko vs Oleg Yurenev
1.56 » 1.53
0/9 (0%)
2.55 » 2.37
5/9 (56%)
9 2 2-3 2
1.56 » 1.53
0/9 (0%)
2.55 » 2.37
5/9 (56%)
10:30 Adam Pasek vs Artur Akopyan
1.83 » 1.71
1/8 (13%)
2.09 » 2.00
0/8 (0%)
8 1 3-1 1
1.83 » 1.71
1/8 (13%)
2.09 » 2.00
0/8 (0%)
10:45 Valerii Davydov vs Vladislav Stukalov
1.76 » 1.77
1/9 (11%)
2.16 » 1.96
6/9 (67%)
9 2 3-2 1
1.76 » 1.77
1/9 (11%)
2.16 » 1.96
6/9 (67%)
10:50 Vadym Bochkovskiy vs Kirill Yurchenko
2.03 » 2.01
1/8 (13%)
1.92 » 1.75
4/8 (50%)
8 2 3-1 1
2.03 » 2.01
1/8 (13%)
1.92 » 1.75
4/8 (50%)
10:55 Taras Emelyanov vs Maksim Marchuk
4.51 » 4.28
5/8 (63%)
1.26 » 1.16
0/8 (0%)
8 1 3-1 1
4.51 » 4.28
5/8 (63%)
1.26 » 1.16
0/8 (0%)
11:00 Vladyslav Pavliuk vs Konstantin Tsoy
1.42 » 1.28
7/9 (78%)
3.10 » 3.42
1/9 (11%)
9 1 3-0 1
1.42 » 1.28
7/9 (78%)
3.10 » 3.42
1/9 (11%)
11:00 Mikhail Mosyuk vs Roman Zholubak
2.81 » 2.54
2/4 (50%)
1.68 » 1.48
0/4 (0%)
4 1 0-3 2
2.81 » 2.54
2/4 (50%)
1.68 » 1.48
0/4 (0%)
11:15 Ihor Emets vs Sergey Bidnyk
1.70 » 1.90
0/8 (0%)
2.27 » 1.83
8/8 (100%)
8 2 3-0 1
1.70 » 1.90
0/8 (0%)
2.27 » 1.83
8/8 (100%)
11:30 Oleksandr Durduka vs Oleg Yurenev
2.96 » 1.83
9/9 (100%)
1.47 » 1.94
0/9 (0%)
9 1 3-0 1
2.96 » 1.83
9/9 (100%)
1.47 » 1.94
0/9 (0%)
Table Tennis» Ukraine» TT-Cup 1 2 B P S W
00:15 Yuri Prokhoruk vs Oleg Formaziuk
2.56 » 2.39
6/12 (50%)
1.55 » 1.51
1/12 (8%)
12 1 1-3 2
2.56 » 2.39
6/12 (50%)
1.55 » 1.51
1/12 (8%)
00:20 Dmitry Baystryuchenko vs Ivan Kozyr
1.94 » 1.86
0/11 (0%)
1.94 » 1.85
2/11 (18%)
11 2 3-1 1
1.94 » 1.86
0/11 (0%)
1.94 » 1.85
2/11 (18%)
00:50 Andrii Zaitsev vs Dmitry Baystryuchenko
2.59 » 2.45
4/9 (44%)
1.58 » 1.49
0/9 (0%)
9 1 0-3 2
2.59 » 2.45
4/9 (44%)
1.58 » 1.49
0/9 (0%)
01:15 Oleg Formaziuk vs Pavel Chizh
2.25 » 2.20
0/12 (0%)
1.67 » 1.58
1/12 (8%)
12 2 1-3 2
2.25 » 2.20
0/12 (0%)
1.67 » 1.58
1/12 (8%)
01:50 Dmitry Baystryuchenko vs Anatoliy Chaplyanka
1.99 » 1.74
2/5 (40%)
2.10 » 2.02
0/5 (0%)
5 1 3-1 1
1.99 » 1.74
2/5 (40%)
2.10 » 2.02
0/5 (0%)
02:20 Andrii Zaitsev vs Ivan Kozyr
3.51 » 3.26
1/4 (25%)
1.56 » 1.31
0/4 (0%)
4 1 3-2 1
3.51 » 3.26
1/4 (25%)
1.56 » 1.31
0/4 (0%)
02:50 Andrii Zaitsev vs Anatoliy Chaplyanka
2.47 » 2.25
1/4 (25%)
1.80 » 1.58
0/4 (0%)
4 1 3-1 1
2.47 » 2.25
1/4 (25%)
1.80 » 1.58
0/4 (0%)
03:20 Dmitry Baystryuchenko vs Ivan Kozyr
1.88 » 1.66
2/5 (40%)
2.31 » 2.13
0/5 (0%)
5 1 2-3 2
1.88 » 1.66
2/5 (40%)
2.31 » 2.13
0/5 (0%)
03:50 Andrii Zaitsev vs Dmitry Baystryuchenko
3.31 » 3.05
1/4 (25%)
1.56 » 1.35
0/4 (0%)
4 1 0-3 2
3.31 » 3.05
1/4 (25%)
1.56 » 1.35
0/4 (0%)
04:50 Yevhen Masko vs Andrey Baklykov
1.92 » 1.79
8/13 (62%)
1.92 » 1.91
0/13 (0%)
13 1 3-0 1
1.92 » 1.79
8/13 (62%)
1.92 » 1.91
0/13 (0%)
04:55 mikhail beley vs Oleg Obidnyi
3.13 » 3.00
2/8 (25%)
1.45 » 1.32
0/8 (0%)
8 1 3-1 1
3.13 » 3.00
2/8 (25%)
1.45 » 1.32
0/8 (0%)
05:25 Roman Cherevko vs Serhii Tsybulin
1.59 » 1.52
0/11 (0%)
2.44 » 2.35
4/11 (36%)
11 2 3-0 1
1.59 » 1.52
0/11 (0%)
2.44 » 2.35
4/11 (36%)
05:30 Aleksandr Lysak vs Vjacheslav Yarovoy
1.96 » 1.83
1/9 (11%)
1.96 » 1.91
0/9 (0%)
9 1 3-1 1
1.96 » 1.83
1/9 (11%)
1.96 » 1.91
0/9 (0%)
05:35 Vitaly Maruschak vs Ilya Semeniuk
2.84 » 2.74
1/9 (11%)
1.49 » 1.39
0/9 (0%)
9 1 2-3 2
2.84 » 2.74
1/9 (11%)
1.49 » 1.39
0/9 (0%)
05:50 Oleksandr Staryi vs Artem Trofymchuk
2.47 » 2.34
7/9 (78%)
1.60 » 1.52
0/9 (0%)
9 1 1-3 2
2.47 » 2.34
7/9 (78%)
1.60 » 1.52
0/9 (0%)
06:00 Aleksandr Levadniy vs Aleksandr Shkurupij
3.08 » 2.90
6/11 (55%)
1.41 » 1.35
1/11 (9%)
11 1 1-3 2
3.08 » 2.90
6/11 (55%)
1.41 » 1.35
1/11 (9%)
06:10 Vadim Shvidkiy vs Roman Sukhomlyn
1.93 » 2.02
0/12 (0%)
1.93 » 1.80
2/12 (17%)
12 2 0-3 2
1.93 » 2.02
0/12 (0%)
1.93 » 1.80
2/12 (17%)
06:20 Maksim Kukharuk vs Oleg Shevchuk
2.63 » 3.05
0/11 (0%)
1.54 » 1.30
8/11 (73%)
11 2 3-1 1
2.63 » 3.05
0/11 (0%)
1.54 » 1.30
8/11 (73%)
06:30 Eduard Rubtsov vs Andriy Gerasymenko
1.91 » 1.85
0/14 (0%)
1.91 » 1.85
1/14 (7%)
14 2 1-3 2
1.91 » 1.85
0/14 (0%)
1.91 » 1.85
1/14 (7%)
06:30 Yuri Teterya vs Dmitriy Dubrovin
2.03 » 1.80
8/12 (67%)
1.83 » 1.90
0/12 (0%)
12 1 3-0 1
2.03 » 1.80
8/12 (67%)
1.83 » 1.90
0/12 (0%)
06:35 Yevhen Masko vs Serhii Tsybulin
1.79 » 1.72
0/13 (0%)
2.05 » 1.99
1/13 (8%)
13 2 3-1 1
1.79 » 1.72
0/13 (0%)
2.05 » 1.99
1/13 (8%)
06:40 mikhail beley vs Vjacheslav Yarovoy
2.57 » 2.45
6/12 (50%)
1.54 » 1.48
0/12 (0%)
12 1 2-3 2
2.57 » 2.45
6/12 (50%)
1.54 » 1.48
0/12 (0%)
06:45 Andrey Scherinsky vs Ilya Semeniuk
1.45 » 1.39
0/12 (0%)
2.86 » 2.71
7/12 (58%)
12 2 3-0 1
1.45 » 1.39
0/12 (0%)
2.86 » 2.71
7/12 (58%)
07:00 Oleksii Romaniv vs Artem Trofymchuk
1.49 » 1.44
0/12 (0%)
2.71 » 2.56
8/12 (67%)
12 2 3-1 1
1.49 » 1.44
0/12 (0%)
2.71 » 2.56
8/12 (67%)
07:05 Rodion Pirvelli vs Dmitriy Alekseenko
1.64 » 1.68
0/14 (0%)
2.29 » 2.05
10/14 (71%)
14 2 3-2 1
1.64 » 1.68
0/14 (0%)
2.29 » 2.05
10/14 (71%)
07:05 Sergey Filatov vs Yury Schepanskyi
2.30 » 2.23
1/13 (8%)
1.63 » 1.57
1/13 (8%)
13 2 1-3 2
2.30 » 2.23
1/13 (8%)
1.63 » 1.57
1/13 (8%)
07:10 Aleksandr Shkurupij vs Andrey Baklykov
1.49 » 1.40
4/12 (33%)
2.67 » 2.67
1/12 (8%)
12 1 3-0 1
1.49 » 1.40
4/12 (33%)
2.67 » 2.67
1/12 (8%)
07:15 Nodar Kukava vs Oleg Obidnyi
3.74 » 3.65
5/13 (38%)
1.29 » 1.24
0/13 (0%)
13 1 3-2 1
3.74 » 3.65
5/13 (38%)
1.29 » 1.24
0/13 (0%)
07:20 Vitaly Maruschak vs Vadim Shvidkiy
1.77 » 1.74
0/13 (0%)
2.03 » 1.97
1/13 (8%)
13 2 3-1 1
1.77 » 1.74
0/13 (0%)
2.03 » 1.97
1/13 (8%)
07:35 Oleksandr Staryi vs Vitaly Gryniuk
2.43 » 2.38
0/11 (0%)
1.59 » 1.51
1/11 (9%)
11 2 3-1 1
2.43 » 2.38
0/11 (0%)
1.59 » 1.51
1/11 (9%)
07:40 Nikolay Litvinenko vs Dmitriy Dubrovin
1.82 » 1.65
8/13 (62%)
1.99 » 2.09
1/13 (8%)
13 1 0-3 2
1.82 » 1.65
8/13 (62%)
1.99 » 2.09
1/13 (8%)
07:45 Roman Cherevko vs Aleksandr Levadniy
1.62 » 1.53
5/13 (38%)
2.29 » 2.32
0/13 (0%)
13 1 3-2 1
1.62 » 1.53
5/13 (38%)
2.29 » 2.32
0/13 (0%)
07:50 Aleksandr Lysak vs Yuri Tarasov
3.41 » 3.25
5/13 (38%)
1.32 » 1.28
0/13 (0%)
13 1 0-3 2
3.41 » 3.25
5/13 (38%)
1.32 » 1.28
0/13 (0%)
07:55 Andrey Scherinsky vs Roman Sukhomlyn
1.49 » 1.37
7/13 (54%)
2.68 » 2.82
3/13 (23%)
13 1 3-1 1
1.49 » 1.37
7/13 (54%)
2.68 » 2.82
3/13 (23%)
08:10 Oleksii Romaniv vs Rostyslav Kliucuk
1.71 » 1.64
0/11 (0%)
2.15 » 2.09
2/11 (18%)
11 2 3-0 1
1.71 » 1.64
0/11 (0%)
2.15 » 2.09
2/11 (18%)
08:15 Rodion Pirvelli vs Andriy Gerasymenko
1.71 » 1.81
0/14 (0%)
2.13 » 2.02
1/14 (7%)
14 2 1-3 2
1.71 » 1.81
0/14 (0%)
2.13 » 2.02
1/14 (7%)
08:15 Yury Schepanskyi vs Yuri Sandulenko
1.28 » 1.25
0/11 (0%)
3.96 » 3.75
1/11 (9%)
11 2 3-1 1
1.28 » 1.25
0/11 (0%)
3.96 » 3.75
1/11 (9%)
08:20 Yevhen Masko vs Aleksandr Shkurupij
1.97 » 1.93
0/12 (0%)
1.86 » 1.78
2/12 (17%)
12 2 2-3 2
1.97 » 1.93
0/12 (0%)
1.86 » 1.78
2/12 (17%)
08:25 mikhail beley vs Nodar Kukava
2.52 » 2.39
5/11 (45%)
1.55 » 1.51
0/11 (0%)
11 1 3-1 1
2.52 » 2.39
5/11 (45%)
1.55 » 1.51
0/11 (0%)
08:30 Vadim Shvidkiy vs Ilya Semeniuk
2.75 » 2.75
0/11 (0%)
1.47 » 1.39
1/11 (9%)
11 2 1-3 2
2.75 » 2.75
0/11 (0%)
1.47 » 1.39
1/11 (9%)
08:40 Maksim Kukharuk vs Valeriy Baklykov
1.55 » 1.48
1/11 (9%)
2.50 » 2.42
1/11 (9%)
11 1 3-1 1
1.55 » 1.48
1/11 (9%)
2.50 » 2.42
1/11 (9%)
08:45 Vitaly Gryniuk vs Artem Trofymchuk
1.93 » 1.85
1/12 (8%)
1.93 » 1.86
0/12 (0%)
12 1 3-0 1
1.93 » 1.85
1/12 (8%)
1.93 » 1.86
0/12 (0%)
08:50 Eduard Rubtsov vs Dmitriy Alekseenko
2.50 » 2.48
0/14 (0%)
1.53 » 1.47
1/14 (7%)
14 2 0-3 2
2.50 » 2.48
0/14 (0%)
1.53 » 1.47
1/14 (7%)
08:50 Yuri Teterya vs Sergey Filatov
1.58 » 1.51
4/13 (31%)
2.41 » 2.37
1/13 (8%)
13 1 3-0 1
1.58 » 1.51
4/13 (31%)
2.41 » 2.37
1/13 (8%)
08:55 Aleksandr Levadniy vs Serhii Tsybulin
1.63 » 1.58
0/11 (0%)
2.30 » 2.23
1/11 (9%)
11 2 0-3 2
1.63 » 1.58
0/11 (0%)
2.30 » 2.23
1/11 (9%)
09:00 Yuri Tarasov vs Vjacheslav Yarovoy
1.49 » 1.38
6/11 (55%)
2.72 » 2.80
1/11 (9%)
11 1 3-0 1
1.49 » 1.38
6/11 (55%)
2.72 » 2.80
1/11 (9%)
09:05 Andrey Scherinsky vs Vadim Shvidkiy
1.36 » 1.32
0/11 (0%)
3.29 » 3.09
8/11 (73%)
11 2 3-1 1
1.36 » 1.32
0/11 (0%)
3.29 » 3.09
8/11 (73%)
09:20 Oleksii Romaniv vs Vitaly Gryniuk
1.80 » 1.73
1/10 (10%)
2.07 » 1.95
3/10 (30%)
10 2 0-3 2
1.80 » 1.73
1/10 (10%)
2.07 » 1.95
3/10 (30%)
09:25 Nikolay Litvinenko vs Yury Schepanskyi
1.81 » 1.77
0/11 (0%)
2.05 » 1.94
3/11 (27%)
11 2 0-3 2
1.81 » 1.77
0/11 (0%)
2.05 » 1.94
3/11 (27%)
09:25 Rodion Pirvelli vs Eduard Rubtsov
1.81 » 1.76
0/11 (0%)
2.06 » 1.96
4/11 (36%)
11 2 0-3 2
1.81 » 1.76
0/11 (0%)
2.06 » 1.96
4/11 (36%)
09:30 Roman Cherevko vs Andrey Baklykov
1.60 » 1.42
11/13 (85%)
2.32 » 2.66
0/13 (0%)
13 1 2-3 2
1.60 » 1.42
11/13 (85%)
2.32 » 2.66
0/13 (0%)
09:35 Aleksandr Lysak vs Oleg Obidnyi
3.37 » 3.16
5/13 (38%)
1.35 » 1.30
0/13 (0%)
13 1 0-3 2
3.37 » 3.16
5/13 (38%)
1.35 » 1.30
0/13 (0%)
09:40 Vitaly Maruschak vs Roman Sukhomlyn
3.02 » 2.84
7/13 (54%)
1.39 » 1.39
0/13 (0%)
13 1 2-3 2
3.02 » 2.84
7/13 (54%)
1.39 » 1.39
0/13 (0%)
09:50 Stanislav Malchuk vs Oleg Shevchuk
2.67 » 2.57
4/12 (33%)
1.48 » 1.42
0/12 (0%)
12 1 0-3 2
2.67 » 2.57
4/12 (33%)
1.48 » 1.42
0/12 (0%)
09:55 Oleksandr Staryi vs Rostyslav Kliucuk
2.84 » 2.66
6/11 (55%)
1.46 » 1.41
0/11 (0%)
11 1 1-3 2
2.84 » 2.66
6/11 (55%)
1.46 » 1.41
0/11 (0%)
10:00 Sergey Filatov vs Dmitriy Dubrovin
1.63 » 1.47
7/12 (58%)
2.30 » 2.47
3/12 (25%)
12 1 3-0 1
1.63 » 1.47
7/12 (58%)
2.30 » 2.47
3/12 (25%)
10:05 Yevhen Masko vs Aleksandr Levadniy
2.03 » 1.91
5/14 (36%)
1.77 » 1.79
0/14 (0%)
14 1 3-2 1
2.03 » 1.91
5/14 (36%)
1.77 » 1.79
0/14 (0%)
10:10 mikhail beley vs Yuri Tarasov
2.54 » 2.57
0/13 (0%)
1.52 » 1.45
1/13 (8%)
13 2 2-3 2
2.54 » 2.57
0/13 (0%)
1.52 » 1.45
1/13 (8%)
10:15 Andrey Scherinsky vs Vitaly Maruschak
1.39 » 1.34
1/14 (7%)
3.03 » 2.96
6/14 (43%)
14 2 3-2 1
1.39 » 1.34
1/14 (7%)
3.03 » 2.96
6/14 (43%)
10:30 Oleksii Romaniv vs Oleksandr Staryi
1.48 » 1.41
3/13 (23%)
2.67 » 2.68
0/13 (0%)
13 1 3-1 1
1.48 » 1.41
3/13 (23%)
2.67 » 2.68
0/13 (0%)
10:35 Yuri Teterya vs Yuri Sandulenko
1.50 » 1.41
6/12 (50%)
2.67 » 2.72
1/12 (8%)
12 1 3-1 1
1.50 » 1.41
6/12 (50%)
2.67 » 2.72
1/12 (8%)
10:40 Roman Cherevko vs Aleksandr Shkurupij
1.94 » 1.91
2/14 (14%)
1.85 » 1.78
2/14 (14%)
14 1 2-3 2
1.94 » 1.91
2/14 (14%)
1.85 » 1.78
2/14 (14%)
10:45 Aleksandr Lysak vs Nodar Kukava
2.30 » 2.25
1/14 (7%)
1.61 » 1.56
0/14 (0%)
14 1 2-3 2
2.30 » 2.25
1/14 (7%)
1.61 » 1.56
0/14 (0%)
10:50 Roman Sukhomlyn vs Ilya Semeniuk
2.03 » 1.96
3/13 (23%)
1.77 » 1.74
0/13 (0%)
13 1 3-2 1
2.03 » 1.96
3/13 (23%)
1.77 » 1.74
0/13 (0%)
11:00 Oleg Shevchuk vs Valeriy Baklykov
1.71 » 1.65
1/13 (8%)
2.14 » 2.08
1/13 (8%)
13 2 3-0 1
1.71 » 1.65
1/13 (8%)
2.14 » 2.08
1/13 (8%)
11:05 Rostyslav Kliucuk vs Artem Trofymchuk
1.90 » 1.84
1/13 (8%)
1.89 » 1.87
2/13 (15%)
13 2 2-3 2
1.90 » 1.84
1/13 (8%)
1.89 » 1.87
2/13 (15%)
11:10 Nikolay Litvinenko vs Sergey Filatov
2.04 » 1.93
1/12 (8%)
1.79 » 1.78
1/12 (8%)
12 1 3-1 1
2.04 » 1.93
1/12 (8%)
1.79 » 1.78
1/12 (8%)
11:15 Serhii Tsybulin vs Andrey Baklykov
2.41 » 2.38
2/13 (15%)
1.58 » 1.52
1/13 (8%)
13 1 3-1 1
2.41 » 2.38
2/13 (15%)
1.58 » 1.52
1/13 (8%)
Table Tennis» Ukraine» Win Cup 1 2 B P S W
00:00 Vladislav Kovalenko vs Yan Krol
4.90 » 2.65
1/1 (100%)
2.20 » 1.40
0/1 (0%)
1 1 2-3 2
4.90 » 2.65
1/1 (100%)
2.20 » 1.40
0/1 (0%)
05:00 Denys Scherbak vs Andrey Fedorchenko
1.72 » 1.50
0/3 (0%)
2.88 » 2.35
1/3 (33%)
3 2 3-2 1
1.72 » 1.50
0/3 (0%)
2.88 » 2.35
1/3 (33%)
05:00 Sergey Kireev vs Nikolay Ozhiganov
2.90 » 2.05
1/2 (50%)
1.93 » 1.69
0/2 (0%)
2 1 2-3 2
2.90 » 2.05
1/2 (50%)
1.93 » 1.69
0/2 (0%)
05:30 Petr Kolesnik vs Pavel Cherednichenko
2.17 » 2.45
0/3 (0%)
2.10 » 1.59
1/3 (33%)
3 2 2-3 2
2.17 » 2.45
0/3 (0%)
2.10 » 1.59
1/3 (33%)
05:30 Konstantin Kirsanov vs Evgenii Kibka
2.71 » 1.99
1/3 (33%)
1.79 » 2.14
0/3 (0%)
3 1 3-0 1
2.71 » 1.99
1/3 (33%)
1.79 » 2.14
0/3 (0%)
06:00 Sergey Kireev vs Maxim Butkov
3.08 » 2.24
1/3 (33%)
1.67 » 2.01
0/3 (0%)
3 1 3-2 1
3.08 » 2.24
1/3 (33%)
1.67 » 2.01
0/3 (0%)
06:00 Denys Scherbak vs Evgenii Kibka
2.75 » 3.00
0/2 (0%)
2.01 » 1.37
1/2 (50%)
2 2 1-3 2
2.75 » 3.00
0/2 (0%)
2.01 » 1.37
1/2 (50%)
06:30 Petr Kolesnik vs Oleg Stasevski
3.05 » 3.22
0/2 (0%)
1.91 » 1.31
1/2 (50%)
2 2 0-3 2
3.05 » 3.22
0/2 (0%)
1.91 » 1.31
1/2 (50%)
06:30 Konstantin Kirsanov vs Andrey Fedorchenko
2.09 » 1.74
1/3 (33%)
2.17 » 1.89
0/3 (0%)
3 1 3-2 1
2.09 » 1.74
1/3 (33%)
2.17 » 1.89
0/3 (0%)
06:30 Sergey Korobeinik vs Nikolay Ozhiganov
1.87 » 2.03
0/3 (0%)
2.51 » 1.89
1/3 (33%)
3 2 1-3 2
1.87 » 2.03
0/3 (0%)
2.51 » 1.89
1/3 (33%)
07:00 Alexander Pogonov vs Pavel Cherednichenko
2.11 » 1.41
1/2 (50%)
2.60 » 3.00
0/2 (0%)
2 1 3-0 1
2.11 » 1.41
1/2 (50%)
2.60 » 3.00
0/2 (0%)
07:00 Sergey Kireev vs Sergey Korobeinik
2.76 » 2.03
1/3 (33%)
1.77 » 2.04
0/3 (0%)
3 1 3-2 1
2.76 » 2.03
1/3 (33%)
1.77 » 2.04
0/3 (0%)
07:30 Maxim Butkov vs Nikolay Ozhiganov
1.70 » 2.16
0/3 (0%)
2.98 » 2.12
3/3 (100%)
3 2 1-3 2
1.70 » 2.16
0/3 (0%)
2.98 » 2.12
3/3 (100%)
08:00 Oleg Stasevski vs Pavel Cherednichenko
1.69 » 1.34
1/3 (33%)
3.00 » 2.88
0/3 (0%)
3 1 3-0 1
1.69 » 1.34
1/3 (33%)
3.00 » 2.88
0/3 (0%)
Table Tennis» Ukraine» Setka Cup 1 2 B P
0-1 Marat Yakubov vs Vladislav Stukalov
1.63 » 1.77
0/9 (0%)
2.41 » 1.96
8/9 (89%)
9 2
1.63 » 1.77
0/9 (0%)
2.41 » 1.96
8/9 (89%)
Table Tennis» Ukraine» TT-Cup 1 2 B P
0-0 Yuri Teterya vs Yury Schepanskyi
1.49 » 1.43
1/13 (8%)
2.64 » 2.58
1/13 (8%)
13 2
1.49 » 1.43
1/13 (8%)
2.64 » 2.58
1/13 (8%)
Table Tennis» Ukraine» Setka Cup 1 2 B P
10:00 Oleksii Bahrii vs Oleksandr Maslovskyi
2.50 » 1.22
1/1 (100%)
3.30 » 3.55
0/1 (0%)
1 1
2.50 » 1.22
1/1 (100%)
3.30 » 3.55
0/1 (0%)
11:55 Mykhailo Diachenko vs Taras Emelyanov
1.61 » 1.56
0/9 (0%)
2.45 » 2.30
6/9 (67%)
9 2
1.61 » 1.56
0/9 (0%)
2.45 » 2.30
6/9 (67%)
12:00 Vladimir Kononihin vs Stepan Grigorenko
2.86 » 2.75
4/9 (44%)
1.47 » 1.39
0/9 (0%)
9 1
2.86 » 2.75
4/9 (44%)
1.47 » 1.39
0/9 (0%)
12:15 Bogdan Yurka vs Valerii Davydov
2.45 » 2.33
4/9 (44%)
1.61 » 1.54
0/9 (0%)
9 1
2.45 » 2.33
4/9 (44%)
1.61 » 1.54
0/9 (0%)
12:25 Mykola Polysynskyi vs Oleg Kovalchuk
2.00 » 1.89
0/8 (0%)
1.90 » 1.79
1/8 (13%)
8 2
2.00 » 1.89
0/8 (0%)
1.90 » 1.79
1/8 (13%)
12:30 Artur Akopyan vs Tomas Stejskal
2.34 » 2.54
0/8 (0%)
1.68 » 1.48
3/8 (38%)
8 2
2.34 » 2.54
0/8 (0%)
1.68 » 1.48
3/8 (38%)
12:45 Ilya Parnivoda vs Oleg Kolywai
1.39 » 1.37
0/9 (0%)
3.27 » 2.86
7/9 (78%)
9 2
1.39 » 1.37
0/9 (0%)
3.27 » 2.86
7/9 (78%)
12:55 Maksim Marchuk vs Sergey Pitsyk
1.32 » 1.39
0/8 (0%)
3.78 » 2.71
8/8 (100%)
8 2
1.32 » 1.39
0/8 (0%)
3.78 » 2.71
8/8 (100%)
13:15 Andrii Skliarenko vs Aleksandr Alekseyev
2.08 » 1.98
1/8 (13%)
1.81 » 1.71
0/8 (0%)
8 1
2.08 » 1.98
1/8 (13%)
1.81 » 1.71
0/8 (0%)
13:55 Alexander Mishchenko vs Andrii Matiushenko
1.75 » 1.57
6/8 (75%)
2.19 » 2.23
0/8 (0%)
8 1
1.75 » 1.57
6/8 (75%)
2.19 » 2.23
0/8 (0%)
14:05 Dmytro Rehotun vs Aleksandr Kovalchuk
2.18 » 1.57
2/2 (100%)
2.44 » 2.12
0/2 (0%)
2 1
2.18 » 1.57
2/2 (100%)
2.44 » 2.12
0/2 (0%)
14:30 Filip Marat vs Dominik Pasek
2.59 » 2.48
1/8 (13%)
1.58 » 1.47
0/8 (0%)
8 1
2.59 » 2.48
1/8 (13%)
1.58 » 1.47
0/8 (0%)
15:00 Roman Janciga vs Dominik Pasek
2.32 » 2.24
0/8 (0%)
1.69 » 1.58
1/8 (13%)
8 2
2.32 » 2.24
0/8 (0%)
1.69 » 1.58
1/8 (13%)
15:05 Alexander Likhitsky vs Vyacheslav Isakov
6.47 » 2.07
1/7 (14%)
1.68 » 1.64
0/7 (0%)
7 1
6.47 » 2.07
1/7 (14%)
1.68 » 1.64
0/7 (0%)
16:20 Nazar Mosuk vs Vladimir Chernobab
2.21 » 2.22
0/8 (0%)
1.76 » 1.57
6/8 (75%)
8 2
2.21 » 2.22
0/8 (0%)
1.76 » 1.57
6/8 (75%)
17:20 Sergey Smirnov vs Vladimir Chernobab
1.76 » 1.58
5/8 (63%)
2.21 » 2.20
0/8 (0%)
8 1
1.76 » 1.58
5/8 (63%)
2.21 » 2.20
0/8 (0%)
18:20 Sergey Smirnov vs Sergey Nemtsov
1.94 » 1.75
6/8 (75%)
1.94 » 1.94
0/8 (0%)
8 1
1.94 » 1.75
6/8 (75%)
1.94 » 1.94
0/8 (0%)
18:30 Dominik Marasek vs jan herink
1.61 » 1.49
0/7 (0%)
2.58 » 2.46
1/7 (14%)
7 2
1.61 » 1.49
0/7 (0%)
2.58 » 2.46
1/7 (14%)
18:45 Ilya Parnivoda vs Andrii Skliarenko
1.48 » 1.45
0/8 (0%)
2.88 » 2.53
8/8 (100%)
8 2
1.48 » 1.45
0/8 (0%)
2.88 » 2.53
8/8 (100%)
23:35 Sergey Levyn vs Alexander Buberenko
1.53 » 1.36
6/7 (86%)
2.75 » 2.81
0/7 (0%)
7 1
1.53 » 1.36
6/7 (86%)
2.75 » 2.81
0/7 (0%)
Table Tennis» Ukraine» TT-Cup 1 2 B P
11:50 Yevhen Masko vs Roman Cherevko
1.83 » 1.71
7/15 (47%)
1.97 » 2.02
1/15 (7%)
15 1
1.83 » 1.71
7/15 (47%)
1.97 » 2.02
1/15 (7%)
11:55 mikhail beley vs Aleksandr Lysak
2.63 » 2.34
8/11 (73%)
1.51 » 1.59
0/11 (0%)
11 1
2.63 » 2.34
8/11 (73%)
1.51 » 1.59
0/11 (0%)
12:20 Dmitriy Dubrovin vs Yuri Sandulenko
1.77 » 1.71
1/13 (8%)
2.04 » 1.98
0/13 (0%)
13 1
1.77 » 1.71
1/13 (8%)
2.04 » 1.98
0/13 (0%)
12:25 Aleksandr Levadniy vs Andrey Baklykov
1.92 » 2.00
0/13 (0%)
1.88 » 1.72
10/13 (77%)
13 2
1.92 » 2.00
0/13 (0%)
1.88 » 1.72
10/13 (77%)
12:30 Yuri Tarasov vs Oleg Obidnyi
2.51 » 2.03
9/12 (75%)
1.56 » 1.70
0/12 (0%)
12 1
2.51 » 2.03
9/12 (75%)
1.56 » 1.70
0/12 (0%)
12:55 Nikolay Litvinenko vs Yuri Teterya
2.29 » 2.23
2/11 (18%)
1.63 » 1.56
1/11 (9%)
11 1
2.29 » 2.23
2/11 (18%)
1.63 » 1.56
1/11 (9%)
13:25 Yurii Parahailo vs Oleksandr Hainovskyi
1.74 » 1.65
0/10 (0%)
2.16 » 2.05
2/10 (20%)
10 2
1.74 » 1.65
0/10 (0%)
2.16 » 2.05
2/10 (20%)
13:30 Sergey Filatov vs Yuri Sandulenko
1.54 » 1.45
1/10 (10%)
2.60 » 2.50
1/10 (10%)
10 1
1.54 » 1.45
1/10 (10%)
2.60 » 2.50
1/10 (10%)
13:55 Viktor Bosak vs Volodymyr Tuchkevych
6.02 » 5.89
2/10 (20%)
1.17 » 1.09
0/10 (0%)
10 1
6.02 » 5.89
2/10 (20%)
1.17 » 1.09
0/10 (0%)
14:00 Oleg Savenkov vs Dmitriy Kalinyuk
3.13 » 2.96
2/9 (22%)
1.43 » 1.33
0/9 (0%)
9 1
3.13 » 2.96
2/9 (22%)
1.43 » 1.33
0/9 (0%)
14:05 Yury Schepanskyi vs Dmitriy Dubrovin
1.40 » 1.32
0/10 (0%)
3.07 » 2.99
2/10 (20%)
10 2
1.40 » 1.32
0/10 (0%)
3.07 » 2.99
2/10 (20%)
14:05 Alexander Naida vs Vitaliy Khamurda
2.22 » 2.08
1/7 (14%)
1.78 » 1.65
0/7 (0%)
7 1
2.22 » 2.08
1/7 (14%)
1.78 » 1.65
0/7 (0%)
14:20 Nikita Korbut vs Adam Krasutskiy
1.93 » 1.85
0/9 (0%)
1.93 » 1.85
1/9 (11%)
9 2
1.93 » 1.85
0/9 (0%)
1.93 » 1.85
1/9 (11%)
14:35 Roman Pinchuk vs Yurii Parahailo
3.14 » 2.98
2/9 (22%)
1.43 » 1.33
0/9 (0%)
9 1
3.14 » 2.98
2/9 (22%)
1.43 » 1.33
0/9 (0%)
15:05 Roman Vashchuk vs Viktor Bosak
1.18 » 1.09
0/10 (0%)
5.93 » 5.74
2/10 (20%)
10 2
1.18 » 1.09
0/10 (0%)
5.93 » 5.74
2/10 (20%)
15:20 Oleksandr Brezickyi vs Alexander Yarovoy
2.56 » 2.37
3/7 (43%)
1.61 » 1.48
0/7 (0%)
7 1
2.56 » 2.37
3/7 (43%)
1.61 » 1.48
0/7 (0%)
15:25 Dmytro Derevynskyi vs Maksym Zhuravliov
1.48 » 1.31
2/6 (33%)
3.08 » 2.95
0/6 (0%)
6 1
1.48 » 1.31
2/6 (33%)
3.08 » 2.95
0/6 (0%)
15:50 Alexander Naida vs Spartak Abalmaz
1.81 » 1.71
0/10 (0%)
2.07 » 1.96
2/10 (20%)
10 2
1.81 » 1.71
0/10 (0%)
2.07 » 1.96
2/10 (20%)
16:15 Viktor Bosak vs Igor Vatsyn
3.06 » 2.99
2/11 (18%)
1.40 » 1.32
0/11 (0%)
11 1
3.06 » 2.99
2/11 (18%)
1.40 » 1.32
0/11 (0%)
16:30 Vadim Komar vs Alexander Yarovoy
1.33 » 1.20
0/7 (0%)
4.10 » 3.73
3/7 (43%)
7 2
1.33 » 1.20
0/7 (0%)
4.10 » 3.73
3/7 (43%)
16:35 Dmytro Derevynskyi vs Nikolai Zakladny
3.48 » 3.29
2/6 (33%)
1.42 » 1.26
0/6 (0%)
6 1
3.48 » 3.29
2/6 (33%)
1.42 » 1.26
0/6 (0%)
16:50 Igor Demchuk vs Viktor Bosak
1.18 » 1.09
0/10 (0%)
5.93 » 5.74
2/10 (20%)
10 2
1.18 » 1.09
0/10 (0%)
5.93 » 5.74
2/10 (20%)
17:15 Oleksii Sapronov vs Nikita Korbut
3.79 » 3.73
2/10 (20%)
1.30 » 1.21
0/10 (0%)
10 1
3.79 » 3.73
2/10 (20%)
1.30 » 1.21
0/10 (0%)
17:25 Roman Vashchuk vs Volodymyr Tuchkevych
2.25 » 2.08
7/11 (64%)
1.66 » 1.64
0/11 (0%)
11 1
2.25 » 2.08
7/11 (64%)
1.66 » 1.64
0/11 (0%)
17:30 Oleg Savenkov vs Roman Pinchuk
1.74 » 1.64
0/10 (0%)
2.17 » 2.06
1/10 (10%)
10 2
1.74 » 1.64
0/10 (0%)
2.17 » 2.06
1/10 (10%)
17:40 Dmytro Derevynskyi vs Alexander Yarovoy
1.35 » 1.19
1/6 (17%)
4.13 » 3.77
2/6 (33%)
6 2
1.35 » 1.19
1/6 (17%)
4.13 » 3.77
2/6 (33%)
18:20 Maksym Zhuravliov vs Alexander Yarovoy
2.71 » 2.54
3/7 (43%)
1.55 » 1.41
0/7 (0%)
7 1
2.71 » 2.54
3/7 (43%)
1.55 » 1.41
0/7 (0%)
Table Tennis» Ukraine» Win Cup 1 2 B P
08:15 Maxim Butkov vs Sergey Korobeinik
2.80 » 1.45
1/1 (100%)
2.85 » 2.55
0/1 (0%)
1 1
2.80 » 1.45
1/1 (100%)
2.85 » 2.55
0/1 (0%)
09:15 Andrey Fedorchenko vs Konstantin Kirsanov
4.75 » 1.95
1/1 (100%)
2.22 » 1.75
0/1 (0%)
1 1
4.75 » 1.95
1/1 (100%)
2.22 » 1.75
0/1 (0%)
09:45 Konstantin Kirsanov vs Denys Scherbak
2.50 » 3.50
0/1 (0%)
3.40 » 1.22
1/1 (100%)
1 2
2.50 » 3.50
0/1 (0%)
3.40 » 1.22
1/1 (100%)
10:00 Sergey Korobeinik vs Sergey Kireev
1.93 » 1.40
1/2 (50%)
2.91 » 2.96
1/2 (50%)
2 1
1.93 » 1.40
1/2 (50%)
2.91 » 2.96
1/2 (50%)
10:15 Alexander Pogonov vs Petr Kolesnik
2.22 » 1.20
1/1 (100%)
4.70 » 3.90
0/1 (0%)
1 1
2.22 » 1.20
1/1 (100%)
4.70 » 3.90
0/1 (0%)