Last Viewed Games
Table Tennis» Russia» Liga Pro 1 2 B
00:00 Konstantin Churin vs Sergey Martyukhin
3.50 » 4.23
1/22 (5%)
1.32 » 1.23
9/22 (41%)
22
3.50 » 4.23
1/22 (5%)
1.32 » 1.23
9/22 (41%)
00:15 Anton Gerasimov vs Artem Suntsov
2.33 » 2.43
1/22 (5%)
1.60 » 1.55
13/22 (59%)
22
2.33 » 2.43
1/22 (5%)
1.60 » 1.55
13/22 (59%)
00:15 Evgeny Kalashnikov vs Alexander Petrov
2.43 » 2.98
6/26 (23%)
1.56 » 1.50
8/26 (31%)
26
2.43 » 2.98
6/26 (23%)
1.56 » 1.50
8/26 (31%)
00:30 Sergey Ogay vs Alexander Serebrennikov
2.12 » 2.66
0/26 (0%)
1.70 » 1.57
14/26 (54%)
26
2.12 » 2.66
0/26 (0%)
1.70 » 1.57
14/26 (54%)
00:45 Vasily Shirshov vs Evgeniy Ilyukhin
5.50 » 5.84
5/26 (19%)
1.16 » 1.10
7/26 (27%)
26
5.50 » 5.84
5/26 (19%)
1.16 » 1.10
7/26 (27%)
00:45 Yuriy Merkushin vs Nikolay Zhurba
1.96 » 3.87
2/26 (8%)
1.79 » 1.59
12/26 (46%)
26
1.96 » 3.87
2/26 (8%)
1.79 » 1.59
12/26 (46%)
01:00 Sergey Martyukhin vs Alexander Fedosov
1.52 » 1.51
1/22 (5%)
2.56 » 2.40
7/22 (32%)
22
1.52 » 1.51
1/22 (5%)
2.56 » 2.40
7/22 (32%)
01:15 Artem Suntsov vs Dmitry Evlakhin
1.70 » 1.63
6/22 (27%)
2.13 » 2.46
1/22 (5%)
22
1.70 » 1.63
6/22 (27%)
2.13 » 2.46
1/22 (5%)
01:15 Alexander Petrov vs Aleksandr Volkov
1.97 » 1.92
2/26 (8%)
1.78 » 2.01
7/26 (27%)
26
1.97 » 1.92
2/26 (8%)
1.78 » 2.01
7/26 (27%)
02:00 Alexander Fedosov vs Alexander Serebrennikov
2.52 » 2.35
1/6 (17%)
1.86 » 1.69
0/6 (0%)
6
2.52 » 2.35
1/6 (17%)
1.86 » 1.69
0/6 (0%)
02:15 Nikolay Zhurba vs Alexander Petrov
1.32 » 1.15
2/7 (29%)
5.76 » 6.30
1/7 (14%)
7
1.32 » 1.15
2/7 (29%)
5.76 » 6.30
1/7 (14%)
04:30 Mikhail Chernyavskiy vs Andrei Andreev
1.91 » 1.71
9/26 (35%)
1.86 » 2.87
3/26 (12%)
26
1.91 » 1.71
9/26 (35%)
1.86 » 2.87
3/26 (12%)
04:45 Aleksey Pisar vs Eduard Tsvetkov
1.99 » 1.90
2/21 (10%)
1.77 » 2.21
2/21 (10%)
21
1.99 » 1.90
2/21 (10%)
1.77 » 2.21
2/21 (10%)
04:45 Sergey Khomutov vs Fedor Ambrosimov
3.20 » 2.45
5/13 (38%)
1.37 » 2.78
4/13 (31%)
13
3.20 » 2.45
5/13 (38%)
1.37 » 2.78
4/13 (31%)
04:45 Sergey Khomutov vs Artem Arutiunyan
1.92 » 1.87
0/14 (0%)
1.92 » 1.84
1/14 (7%)
14
1.92 » 1.87
0/14 (0%)
1.92 » 1.84
1/14 (7%)
05:00 Pavel Vshivkov vs Igor Sergeevich
1.69 » 2.23
3/26 (12%)
2.14 » 1.91
6/26 (23%)
26
1.69 » 2.23
3/26 (12%)
2.14 » 1.91
6/26 (23%)
05:15 Vladimir Sinkovskiy vs Oleg Kharlakin
3.94 » 4.17
1/22 (5%)
1.26 » 1.20
6/22 (27%)
22
3.94 » 4.17
1/22 (5%)
1.26 » 1.20
6/22 (27%)
05:15 Oleg Nikiforov vs Igor Poletaev
2.00 » 1.78
6/26 (23%)
1.76 » 5.89
4/26 (15%)
26
2.00 » 1.78
6/26 (23%)
1.76 » 5.89
4/26 (15%)
05:30 Andrei Andreev vs Pavel Vshivkov
2.48 » 4.23
3/26 (12%)
1.53 » 1.39
9/26 (35%)
26
2.48 » 4.23
3/26 (12%)
1.53 » 1.39
9/26 (35%)
05:45 Eduard Tsvetkov vs Vladimir Sinkovskiy
1.77 » 2.41
1/20 (5%)
2.00 » 1.85
4/20 (20%)
20
1.77 » 2.41
1/20 (5%)
2.00 » 1.85
4/20 (20%)
05:45 Fedor Ambrosimov vs Oleg Nikiforov
1.45 » 3.29
1/17 (6%)
2.83 » 2.23
8/17 (47%)
17
1.45 » 3.29
1/17 (6%)
2.83 » 2.23
8/17 (47%)
06:00 Igor Sergeevich vs Mikhail Chernyavskiy
2.46 » 2.74
3/26 (12%)
1.54 » 1.50
7/26 (27%)
26
2.46 » 2.74
3/26 (12%)
1.54 » 1.50
7/26 (27%)
06:15 Oleg Kharlakin vs Aleksey Pisar
2.00 » 1.94
3/22 (14%)
1.77 » 1.74
1/22 (5%)
22
2.00 » 1.94
3/22 (14%)
1.77 » 1.74
1/22 (5%)
06:15 Igor Poletaev vs Sergey Khomutov
1.53 » 1.45
7/25 (28%)
2.48 » 2.67
7/25 (28%)
25
1.53 » 1.45
7/25 (28%)
2.48 » 2.67
7/25 (28%)
06:30 Mikhail Chernyavskiy vs Pavel Vshivkov
1.88 » 1.74
4/26 (15%)
1.88 » 3.03
2/26 (8%)
26
1.88 » 1.74
4/26 (15%)
1.88 » 3.03
2/26 (8%)
06:45 Sergey Khomutov vs Oleg Nikiforov
2.41 » 2.27
7/26 (27%)
1.55 » 1.58
3/26 (12%)
26
2.41 » 2.27
7/26 (27%)
1.55 » 1.58
3/26 (12%)
06:45 Aleksey Pisar vs Vladimir Sinkovskiy
1.24 » 1.22
6/26 (23%)
4.08 » 5.43
7/26 (27%)
26
1.24 » 1.22
6/26 (23%)
4.08 » 5.43
7/26 (27%)
07:00 Andrei Andreev vs Igor Sergeevich
2.00 » 1.96
2/25 (8%)
1.76 » 1.73
3/25 (12%)
25
2.00 » 1.96
2/25 (8%)
1.76 » 1.73
3/25 (12%)
07:15 Eduard Tsvetkov vs Oleg Kharlakin
2.73 » 3.45
2/21 (10%)
1.46 » 1.42
6/21 (29%)
21
2.73 » 3.45
2/21 (10%)
1.46 » 1.42
6/21 (29%)
07:15 Fedor Ambrosimov vs Igor Poletaev
1.48 » 1.57
0/20 (0%)
2.68 » 2.35
11/20 (55%)
20
1.48 » 1.57
0/20 (0%)
2.68 » 2.35
11/20 (55%)
08:30 Igor Minchenkov vs Andrey Potapkov
2.41 » 2.88
2/25 (8%)
1.56 » 1.50
4/25 (16%)
25
2.41 » 2.88
2/25 (8%)
1.56 » 1.50
4/25 (16%)
08:45 Aleksey Zirin vs Alexey Kazakov
1.89 » 2.20
6/18 (33%)
1.91 » 1.86
1/18 (6%)
18
1.89 » 2.20
6/18 (33%)
1.91 » 1.86
1/18 (6%)
08:45 Oleg Manuylov vs Aleksandr Poprocky
1.63 » 1.57
3/26 (12%)
2.25 » 3.09
6/26 (23%)
26
1.63 » 1.57
3/26 (12%)
2.25 » 3.09
6/26 (23%)
09:00 Maksim Ilichev vs Daniil Mikheev
2.31 » 2.67
0/21 (0%)
1.61 » 1.47
19/21 (90%)
21
2.31 » 2.67
0/21 (0%)
1.61 » 1.47
19/21 (90%)
09:15 Vjacheslav Chernov vs Dmitry Tikhnenko
2.28 » 2.72
2/25 (8%)
1.62 » 1.56
6/25 (24%)
25
2.28 » 2.72
2/25 (8%)
1.62 » 1.56
6/25 (24%)
09:15 Andrey Duka vs Konstantin Simonov
3.66 » 4.50
5/26 (19%)
1.28 » 1.29
18/26 (69%)
26
3.66 » 4.50
5/26 (19%)
1.28 » 1.29
18/26 (69%)
09:30 Andrey Potapkov vs Maksim Ilichev
2.29 » 2.21
4/21 (19%)
1.62 » 1.61
4/21 (19%)
21
2.29 » 2.21
4/21 (19%)
1.62 » 1.61
4/21 (19%)
09:45 Alexey Kazakov vs Vjacheslav Chernov
1.90 » 1.81
3/18 (17%)
1.89 » 1.96
0/18 (0%)
18
1.90 » 1.81
3/18 (17%)
1.89 » 1.96
0/18 (0%)
09:45 Aleksandr Poprocky vs Andrey Duka
3.39 » 3.41
7/26 (27%)
1.32 » 1.31
7/26 (27%)
26
3.39 » 3.41
7/26 (27%)
1.32 » 1.31
7/26 (27%)
10:00 Daniil Mikheev vs Igor Minchenkov
1.33 » 1.25
11/25 (44%)
3.33 » 3.86
2/25 (8%)
25
1.33 » 1.25
11/25 (44%)
3.33 » 3.86
2/25 (8%)
10:15 Dmitry Tikhnenko vs Aleksey Zirin
1.81 » 2.03
4/26 (15%)
2.02 » 1.72
20/26 (77%)
26
1.81 » 2.03
4/26 (15%)
2.02 » 1.72
20/26 (77%)
10:15 Konstantin Simonov vs Oleg Manuylov
1.40 » 1.39
5/25 (20%)
2.96 » 2.88
5/25 (20%)
25
1.40 » 1.39
5/25 (20%)
2.96 » 2.88
5/25 (20%)
10:30 Igor Minchenkov vs Maksim Ilichev
2.25 » 2.39
2/21 (10%)
1.65 » 1.58
5/21 (24%)
21
2.25 » 2.39
2/21 (10%)
1.65 » 1.58
5/21 (24%)
10:45 Aleksey Zirin vs Vjacheslav Chernov
1.76 » 1.72
3/25 (12%)
2.00 » 2.17
6/25 (24%)
25
1.76 » 1.72
3/25 (12%)
2.00 » 2.17
6/25 (24%)
10:45 Oleg Manuylov vs Andrey Duka
1.69 » 2.58
3/26 (12%)
2.14 » 1.97
8/26 (31%)
26
1.69 » 2.58
3/26 (12%)
2.14 » 1.97
8/26 (31%)
11:00 Andrey Potapkov vs Daniil Mikheev
3.30 » 2.95
7/25 (28%)
1.33 » 1.42
2/25 (8%)
25
3.30 » 2.95
7/25 (28%)
1.33 » 1.42
2/25 (8%)
11:15 Alexey Kazakov vs Dmitry Tikhnenko
1.94 » 1.80
7/18 (39%)
1.87 » 2.88
1/18 (6%)
18
1.94 » 1.80
7/18 (39%)
1.87 » 2.88
1/18 (6%)
11:15 Aleksandr Poprocky vs Konstantin Simonov
3.30 » 3.53
2/26 (8%)
1.33 » 1.29
17/26 (65%)
26
3.30 » 3.53
2/26 (8%)
1.33 » 1.29
17/26 (65%)
12:15 Aleksey Zirin vs Vjacheslav Chernov
2.50 » 2.70
0/1 (0%)
3.40 » 1.40
1/1 (100%)
1
2.50 » 2.70
0/1 (0%)
3.40 » 1.40
1/1 (100%)
12:30 Vladimir Selkin vs Sergey Muslikov
2.15 » 2.57
0/26 (0%)
1.68 » 1.50
22/26 (85%)
26
2.15 » 2.57
0/26 (0%)
1.68 » 1.50
22/26 (85%)
12:32 Andrey Potapkov vs Daniil Mikheev
3.12 » 2.80
0/2 (0%)
2.08 » 1.45
1/2 (50%)
2
3.12 » 2.80
0/2 (0%)
2.08 » 1.45
1/2 (50%)
12:45 Igor Abelmasov vs Kirill Malahov
2.46 » 2.19
17/21 (81%)
1.55 » 1.61
1/21 (5%)
21
2.46 » 2.19
17/21 (81%)
1.55 » 1.61
1/21 (5%)
13:00 Andrey Yakovlev vs Kim Sen Ir
1.64 » 1.66
7/24 (29%)
2.24 » 2.19
1/24 (4%)
24
1.64 » 1.66
7/24 (29%)
2.24 » 2.19
1/24 (4%)
13:15 Pavel Medvedev vs Oleg Kutuzov
1.57 » 1.51
4/18 (22%)
2.42 » 2.40
1/18 (6%)
18
1.57 » 1.51
4/18 (22%)
2.42 » 2.40
1/18 (6%)
13:30 Sergey Muslikov vs Andrey Yakovlev
1.67 » 1.83
2/25 (8%)
2.18 » 2.05
7/25 (28%)
25
1.67 » 1.83
2/25 (8%)
2.18 » 2.05
7/25 (28%)
13:45 Kirill Malahov vs Pavel Medvedev
2.47 » 2.79
1/22 (5%)
1.54 » 1.47
6/22 (27%)
22
2.47 » 2.79
1/22 (5%)
1.54 » 1.47
6/22 (27%)
14:00 Kim Sen Ir vs Vladimir Selkin
2.28 » 2.47
1/22 (5%)
1.62 » 1.56
3/22 (14%)
22
2.28 » 2.47
1/22 (5%)
1.62 » 1.56
3/22 (14%)
14:15 Oleg Kutuzov vs Igor Abelmasov
1.70 » 2.21
3/22 (14%)
2.15 » 2.06
1/22 (5%)
22
1.70 » 2.21
3/22 (14%)
2.15 » 2.06
1/22 (5%)
14:30 Vladimir Selkin vs Andrey Yakovlev
3.36 » 3.34
1/25 (4%)
1.33 » 1.28
3/25 (12%)
25
3.36 » 3.34
1/25 (4%)
1.33 » 1.28
3/25 (12%)
15:00 Sergey Muslikov vs Kim Sen Ir
1.54 » 1.50
0/23 (0%)
2.47 » 2.43
2/23 (9%)
23
1.54 » 1.50
0/23 (0%)
2.47 » 2.43
2/23 (9%)
15:15 Kirill Malahov vs Oleg Kutuzov
1.90 » 2.16
1/18 (6%)
1.90 » 1.63
17/18 (94%)
18
1.90 » 2.16
1/18 (6%)
1.90 » 1.63
17/18 (94%)
16:30 Georgy Bardyshev vs Sergey Burov
2.54 » 2.48
4/22 (18%)
1.52 » 1.48
1/22 (5%)
22
2.54 » 2.48
4/22 (18%)
1.52 » 1.48
1/22 (5%)
16:45 Alexey Innazarov vs Pavel Pinkovsky
1.87 » 1.84
0/26 (0%)
1.90 » 1.86
5/26 (19%)
26
1.87 » 1.84
0/26 (0%)
1.90 » 1.86
5/26 (19%)
16:45 Bogdan Grebenyuk vs Ivan Soldatov
2.03 » 1.99
4/26 (15%)
1.73 » 1.70
0/26 (0%)
26
2.03 » 1.99
4/26 (15%)
1.73 » 1.70
0/26 (0%)
17:00 Igor Zemit vs Oleg Pronin
4.13 » 3.90
9/25 (36%)
1.23 » 1.21
0/25 (0%)
25
4.13 » 3.90
9/25 (36%)
1.23 » 1.21
0/25 (0%)
17:15 Dmitriy Tunitsyn vs Sergey Nikulin
1.80 » 1.75
4/25 (16%)
1.99 » 1.97
0/25 (0%)
25
1.80 » 1.75
4/25 (16%)
1.99 » 1.97
0/25 (0%)
17:15 Vladimir Petrov vs Victor Rakhmanov
1.87 » 1.83
0/22 (0%)
1.91 » 1.86
3/22 (14%)
22
1.87 » 1.83
0/22 (0%)
1.91 » 1.86
3/22 (14%)
17:30 Sergey Burov vs Igor Zemit
1.50 » 1.48
0/25 (0%)
2.57 » 2.47
8/25 (32%)
25
1.50 » 1.48
0/25 (0%)
2.57 » 2.47
8/25 (32%)
17:45 Ivan Soldatov vs Dmitriy Tunitsyn
3.48 » 3.62
1/25 (4%)
1.31 » 1.24
9/25 (36%)
25
3.48 » 3.62
1/25 (4%)
1.31 » 1.24
9/25 (36%)
17:45 Pavel Pinkovsky vs Vladimir Petrov
1.89 » 1.84
2/22 (9%)
1.89 » 1.85
0/22 (0%)
22
1.89 » 1.84
2/22 (9%)
1.89 » 1.85
0/22 (0%)
18:00 Oleg Pronin vs Georgy Bardyshev
2.19 » 2.16
0/21 (0%)
1.68 » 1.62
3/21 (14%)
21
2.19 » 2.16
0/21 (0%)
1.68 » 1.62
3/21 (14%)
18:15 Sergey Nikulin vs Bogdan Grebenyuk
1.57 » 1.55
1/25 (4%)
2.39 » 2.28
8/25 (32%)
25
1.57 » 1.55
1/25 (4%)
2.39 » 2.28
8/25 (32%)
18:30 Georgy Bardyshev vs Igor Zemit
1.26 » 1.19
6/21 (29%)
3.98 » 4.08
1/21 (5%)
21
1.26 » 1.19
6/21 (29%)
3.98 » 4.08
1/21 (5%)
18:45 Alexey Innazarov vs Vladimir Petrov
2.09 » 2.03
6/22 (27%)
1.74 » 1.70
0/22 (0%)
22
2.09 » 2.03
6/22 (27%)
1.74 » 1.70
0/22 (0%)
18:45 Bogdan Grebenyuk vs Dmitriy Tunitsyn
2.13 » 2.15
0/25 (0%)
1.71 » 1.63
7/25 (28%)
25
2.13 » 2.15
0/25 (0%)
1.71 » 1.63
7/25 (28%)
19:00 Sergey Burov vs Oleg Pronin
3.23 » 3.16
5/25 (20%)
1.35 » 1.31
1/25 (4%)
25
3.23 » 3.16
5/25 (20%)
1.35 » 1.31
1/25 (4%)
19:15 Pavel Pinkovsky vs Victor Rakhmanov
1.90 » 1.86
2/25 (8%)
1.87 » 1.83
0/25 (0%)
25
1.90 » 1.86
2/25 (8%)
1.87 » 1.83
0/25 (0%)
20:30 Dmitry Ignatiev vs Tyinchtyik Turabekov
2.38 » 2.31
5/23 (22%)
1.57 » 1.54
0/23 (0%)
23
2.38 » 2.31
5/23 (22%)
1.57 » 1.54
0/23 (0%)
20:45 Alexei Vlasov vs Dmitriy Balakin
1.85 » 1.83
0/24 (0%)
1.92 » 1.87
5/24 (21%)
24
1.85 » 1.83
0/24 (0%)
1.92 » 1.87
5/24 (21%)
20:45 Nikolay Zhurba vs Vladimir Safonov
1.40 » 1.37
0/24 (0%)
2.97 » 2.86
7/24 (29%)
24
1.40 » 1.37
0/24 (0%)
2.97 » 2.86
7/24 (29%)
21:00 Alexander Serebrennikov vs Alexander Fedosov
1.82 » 1.75
5/19 (26%)
1.99 » 1.96
0/19 (0%)
19
1.82 » 1.75
5/19 (26%)
1.99 » 1.96
0/19 (0%)
21:15 Artem Suntsov vs Igor Mihaylov
1.73 » 1.61
8/23 (35%)
2.12 » 2.17
0/23 (0%)
23
1.73 » 1.61
8/23 (35%)
2.12 » 2.17
0/23 (0%)
21:15 Aleksandr Volkov vs Yuriy Merkushin
2.40 » 2.31
6/23 (26%)
1.57 » 1.54
0/23 (0%)
23
2.40 » 2.31
6/23 (26%)
1.57 » 1.54
0/23 (0%)
21:30 Tyinchtyik Turabekov vs Denes Sayanov
1.86 » 1.81
3/22 (14%)
1.93 » 1.88
0/22 (0%)
22
1.86 » 1.81
3/22 (14%)
1.93 » 1.88
0/22 (0%)
21:45 Dmitriy Balakin vs Vladislav Chahur
2.35 » 2.30
2/23 (9%)
1.59 » 1.55
5/23 (22%)
23
2.35 » 2.30
2/23 (9%)
1.59 » 1.55
5/23 (22%)
21:45 Vladimir Safonov vs Andrey Kirilenko
1.45 » 1.41
1/23 (4%)
2.77 » 2.70
3/23 (13%)
23
1.45 » 1.41
1/23 (4%)
2.77 » 2.70
3/23 (13%)
22:00 Dmitry Ignatiev vs Alexander Serebrennikov
2.23 » 2.20
0/23 (0%)
1.64 » 1.59
3/23 (13%)
23
2.23 » 2.20
0/23 (0%)
1.64 » 1.59
3/23 (13%)
22:15 Alexei Vlasov vs Artem Suntsov
3.00 » 3.01
1/23 (4%)
1.40 » 1.34
7/23 (30%)
23
3.00 » 3.01
1/23 (4%)
1.40 » 1.34
7/23 (30%)
22:15 Nikolay Zhurba vs Aleksandr Volkov
1.84 » 1.76
6/23 (26%)
1.96 » 1.95
0/23 (0%)
23
1.84 » 1.76
6/23 (26%)
1.96 » 1.95
0/23 (0%)
22:30 Denes Sayanov vs Alexander Fedosov
1.89 » 1.76
7/19 (37%)
1.94 » 1.95
1/19 (5%)
19
1.89 » 1.76
7/19 (37%)
1.94 » 1.95
1/19 (5%)
22:45 Vladislav Chahur vs Igor Mihaylov
1.36 » 1.31
5/20 (25%)
3.22 » 3.18
1/20 (5%)
20
1.36 » 1.31
5/20 (25%)
3.22 » 3.18
1/20 (5%)
23:15 Dmitriy Balakin vs Artem Suntsov
2.98 » 3.05
0/23 (0%)
1.40 » 1.33
8/23 (35%)
23
2.98 » 3.05
0/23 (0%)
1.40 » 1.33
8/23 (35%)
23:15 Vladimir Safonov vs Aleksandr Volkov
3.40 » 3.38
3/23 (13%)
1.32 » 1.28
1/23 (4%)
23
3.40 » 3.38
3/23 (13%)
1.32 » 1.28
1/23 (4%)
23:30 Alexander Fedosov vs Dmitry Ignatiev
2.25 » 2.21
0/19 (0%)
1.65 » 1.59
3/19 (16%)
19
2.25 » 2.21
0/19 (0%)
1.65 » 1.59
3/19 (16%)
23:45 Yuriy Merkushin vs Nikolay Zhurba
2.14 » 2.08
1/19 (5%)
1.72 » 1.67
0/19 (0%)
19
2.14 » 2.08
1/19 (5%)
1.72 » 1.67
0/19 (0%)
23:45 Igor Mihaylov vs Alexei Vlasov
1.86 » 1.81
2/23 (9%)
1.93 » 1.88
1/23 (4%)
23
1.86 » 1.81
2/23 (9%)
1.93 » 1.88
1/23 (4%)
5/19/2021 at 00:00 Alexander Serebrennikov vs Denes Sayanov
1.63 » 1.64
1/23 (4%)
2.24 » 2.12
7/23 (30%)
23
1.63 » 1.64
1/23 (4%)
2.24 » 2.12
7/23 (30%)
5/19/2021 at 00:15 Aleksandr Volkov vs Andrey Kirilenko
1.50 » 1.46
1/23 (4%)
2.59 » 2.53
3/23 (13%)
23
1.50 » 1.46
1/23 (4%)
2.59 » 2.53
3/23 (13%)
5/19/2021 at 00:15 Artem Suntsov vs Vladislav Chahur
1.59 » 1.59
0/23 (0%)
2.36 » 2.21
8/23 (35%)
23
1.59 » 1.59
0/23 (0%)
2.36 » 2.21
8/23 (35%)
5/19/2021 at 00:30 Alexander Fedosov vs Tyinchtyik Turabekov
3.34 » 3.26
1/18 (6%)
1.33 » 1.27
0/18 (0%)
18
3.34 » 3.26
1/18 (6%)
1.33 » 1.27
0/18 (0%)
5/19/2021 at 00:45 Yuriy Merkushin vs Vladimir Safonov
2.07 » 2.02
4/23 (17%)
1.74 » 1.70
0/23 (0%)
23
2.07 » 2.02
4/23 (17%)
1.74 » 1.70
0/23 (0%)
5/19/2021 at 00:45 Igor Mihaylov vs Dmitriy Balakin
2.09 » 2.07
0/23 (0%)
1.74 » 1.67
6/23 (26%)
23
2.09 » 2.07
0/23 (0%)
1.74 » 1.67
6/23 (26%)
5/19/2021 at 01:00 Denes Sayanov vs Dmitry Ignatiev
1.61 » 1.57
0/23 (0%)
2.29 » 2.25
1/23 (4%)
23
1.61 » 1.57
0/23 (0%)
2.29 » 2.25
1/23 (4%)
5/19/2021 at 01:15 Andrey Kirilenko vs Nikolay Zhurba
2.83 » 2.79
1/22 (5%)
1.43 » 1.39
1/22 (5%)
22
2.83 » 2.79
1/22 (5%)
1.43 » 1.39
1/22 (5%)
5/19/2021 at 01:15 Vladislav Chahur vs Alexei Vlasov
1.32 » 1.24
8/23 (35%)
3.44 » 3.63
0/23 (0%)
23
1.32 » 1.24
8/23 (35%)
3.44 » 3.63
0/23 (0%)
5/19/2021 at 04:35 Ivan Iskenderov vs Andrey Shmakov
2.50 » 2.05
0/2 (0%)
2.22 » 1.70
1/2 (50%)
2
2.50 » 2.05
0/2 (0%)
2.22 » 1.70
1/2 (50%)
5/19/2021 at 04:50 Alexander Vorozheykin vs Andrey Duka
3.35 » 2.92
0/2 (0%)
1.88 » 1.37
1/2 (50%)
2
3.35 » 2.92
0/2 (0%)
1.88 » 1.37
1/2 (50%)
5/19/2021 at 05:35 Andrey Shmakov vs Dmitry Bogdanov
2.04 » 1.52
1/2 (50%)
2.84 » 2.42
0/2 (0%)
2
2.04 » 1.52
1/2 (50%)
2.84 » 2.42
0/2 (0%)
5/19/2021 at 05:50 Andrey Duka vs Pavel Vshivkov
5.27 » 4.71
1/2 (50%)
1.65 » 1.16
0/2 (0%)
2
5.27 » 4.71
1/2 (50%)
1.65 » 1.16
0/2 (0%)
5/19/2021 at 06:05 Vladimir Sinkovskiy vs Ivan Iskenderov
4.04 » 3.66
0/2 (0%)
1.76 » 1.25
1/2 (50%)
2
4.04 » 3.66
0/2 (0%)
1.76 » 1.25
1/2 (50%)
5/19/2021 at 06:35 Ivan Iskenderov vs Dmitry Bogdanov
2.45 » 2.00
0/2 (0%)
2.25 » 1.74
1/2 (50%)
2
2.45 » 2.00
0/2 (0%)
2.25 » 1.74
1/2 (50%)
5/19/2021 at 08:35 Andrey Kirilenko vs Andrey Potapkov
3.10 » 2.67
0/2 (0%)
1.93 » 1.43
1/2 (50%)
2
3.10 » 2.67
0/2 (0%)
1.93 » 1.43
1/2 (50%)
5/19/2021 at 10:35 Andrey Kirilenko vs Alexander Petrov
3.35 » 2.92
0/2 (0%)
1.88 » 1.37
1/2 (50%)
2
3.35 » 2.92
0/2 (0%)
1.88 » 1.37
1/2 (50%)