Last Viewed Games
Table Tennis» Russia» Liga Pro 1 2 B
00:00 Sergey Ogay vs Konstantin Churin
1.49 » 1.49
0/31 (0%)
2.55 » 2.45
8/31 (26%)
31
1.49 » 1.49
0/31 (0%)
2.55 » 2.45
8/31 (26%)
00:15 Oleg Kutuzov vs Artem Suntsov
2.93 » 2.92
1/29 (3%)
1.39 » 1.35
6/29 (21%)
29
2.93 » 2.92
1/29 (3%)
1.39 » 1.35
6/29 (21%)
00:15 Vladimir Safonov vs Valery Ivanov
1.87 » 1.83
3/33 (9%)
1.87 » 1.86
0/33 (0%)
33
1.87 » 1.83
3/33 (9%)
1.87 » 1.86
0/33 (0%)
00:30 Tyinchtyik Turabekov vs Aslanyan Arutyun
2.18 » 2.14
5/21 (24%)
1.67 » 1.63
4/21 (19%)
21
2.18 » 2.14
5/21 (24%)
1.67 » 1.63
4/21 (19%)
00:45 Anatoly Ilin vs Evgeniy Ilyukhin
1.89 » 1.84
8/33 (24%)
1.86 » 1.86
0/33 (0%)
33
1.89 » 1.84
8/33 (24%)
1.86 » 1.86
0/33 (0%)
00:45 Denes Sayanov vs Ivan Soldatov
2.76 » 2.76
5/32 (16%)
1.43 » 1.39
10/32 (31%)
32
2.76 » 2.76
5/32 (16%)
1.43 » 1.39
10/32 (31%)
01:00 Konstantin Churin vs Zhargal Tsybikov
2.49 » 2.54
0/12 (0%)
1.60 » 1.48
6/12 (50%)
12
2.49 » 2.54
0/12 (0%)
1.60 » 1.48
6/12 (50%)
01:15 Valery Ivanov vs Nikolay Zhurba
1.59 » 1.55
2/32 (6%)
2.30 » 2.28
1/32 (3%)
32
1.59 » 1.55
2/32 (6%)
2.30 » 2.28
1/32 (3%)
01:15 Artem Suntsov vs Kirill Malahov
1.49 » 1.44
4/23 (17%)
2.60 » 2.58
0/23 (0%)
23
1.49 » 1.44
4/23 (17%)
2.60 » 2.58
0/23 (0%)
03:45 Sergey Khomutov vs Konstantin Olshakov
1.49 » 1.46
3/33 (9%)
2.56 » 2.53
2/33 (6%)
33
1.49 » 1.46
3/33 (9%)
2.56 » 2.53
2/33 (6%)
04:10 Dmitriy Kolesnikov vs Viacheslav Tsvetkov
3.62 » 3.59
3/33 (9%)
1.28 » 1.25
1/33 (3%)
33
3.62 » 3.59
3/33 (9%)
1.28 » 1.25
1/33 (3%)
04:20 Alexander Vorozheykin vs aleksandr kolmin
4.56 » 4.48
16/31 (52%)
1.20 » 1.17
3/31 (10%)
31
4.56 » 4.48
16/31 (52%)
1.20 » 1.17
3/31 (10%)
04:35 Konstantin Olshakov vs Dmitriy Kolesnikov
1.32 » 1.29
1/33 (3%)
3.29 » 3.27
2/33 (6%)
33
1.32 » 1.29
1/33 (3%)
3.29 » 3.27
2/33 (6%)
04:45 Oleg Pronin vs Aleksey Zirin
2.11 » 2.08
1/33 (3%)
1.70 » 1.66
6/33 (18%)
33
2.11 » 2.08
1/33 (3%)
1.70 » 1.66
6/33 (18%)
05:00 Viacheslav Tsvetkov vs Sergey Khomutov
2.25 » 2.22
0/33 (0%)
1.61 » 1.58
2/33 (6%)
33
2.25 » 2.22
0/33 (0%)
1.61 » 1.58
2/33 (6%)
05:00 aleksandr kolmin vs Sergey Ovechkin
1.30 » 1.25
2/18 (11%)
3.66 » 3.63
0/18 (0%)
18
1.30 » 1.25
2/18 (11%)
3.66 » 3.63
0/18 (0%)
05:15 Dmitry Tikhnenko vs Andrey Shmakov
1.31 » 1.98
5/33 (15%)
3.39 » 2.68
12/33 (36%)
33
1.31 » 1.98
5/33 (15%)
3.39 » 2.68
12/33 (36%)
05:45 Aleksey Zirin vs Dmitry Tikhnenko
1.84 » 1.80
5/33 (15%)
1.92 » 1.90
0/33 (0%)
33
1.84 » 1.80
5/33 (15%)
1.92 » 1.90
0/33 (0%)
06:00 Sergey Ovechkin vs Gennady Karpovkin
4.17 » 4.15
1/19 (5%)
1.24 » 1.19
1/19 (5%)
19
4.17 » 4.15
1/19 (5%)
1.24 » 1.19
1/19 (5%)
06:15 Andrey Shmakov vs Oleg Pronin
1.80 » 1.77
4/33 (12%)
1.93 » 1.91
1/33 (3%)
33
1.80 » 1.77
4/33 (12%)
1.93 » 1.91
1/33 (3%)
06:30 Gennady Karpovkin vs aleksandr kolmin
1.92 » 1.85
3/20 (15%)
1.88 » 1.86
0/20 (0%)
20
1.92 » 1.85
3/20 (15%)
1.88 » 1.86
0/20 (0%)
06:45 Oleg Pronin vs Dmitry Tikhnenko
2.23 » 2.20
1/27 (4%)
1.63 » 1.60
1/27 (4%)
27
2.23 » 2.20
1/27 (4%)
1.63 » 1.60
1/27 (4%)
06:45 Sergey Khomutov vs Dmitriy Kolesnikov
1.30 » 1.25
0/21 (0%)
3.65 » 3.62
1/21 (5%)
21
1.30 » 1.25
0/21 (0%)
3.65 » 3.62
1/21 (5%)
07:00 Alexander Vorozheykin vs Sergey Ovechkin
2.14 » 2.08
0/11 (0%)
1.78 » 1.68
2/11 (18%)
11
2.14 » 2.08
0/11 (0%)
1.78 » 1.68
2/11 (18%)
07:05 Pavel Semeshin vs Daniil Mikheev
2.14 » 2.10
2/25 (8%)
1.69 » 1.65
1/25 (4%)
25
2.14 » 2.10
2/25 (8%)
1.69 » 1.65
1/25 (4%)
07:15 Aleksey Zirin vs Andrey Shmakov
1.45 » 1.42
0/27 (0%)
2.68 » 2.65
1/27 (4%)
27
1.45 » 1.42
0/27 (0%)
2.68 » 2.65
1/27 (4%)
07:15 Konstantin Olshakov vs Viacheslav Tsvetkov
2.36 » 2.31
2/21 (10%)
1.59 » 1.55
0/21 (0%)
21
2.36 » 2.31
2/21 (10%)
1.59 » 1.55
0/21 (0%)
07:20 Evgeniy Grishaev vs Aleksei Slachshilin
5.62 » 5.64
1/25 (4%)
1.14 » 1.10
2/25 (8%)
25
5.62 » 5.64
1/25 (4%)
1.14 » 1.10
2/25 (8%)
07:35 Timofey Razinkov vs Maksim Ilichev
1.69 » 1.58
9/17 (53%)
2.20 » 2.24
0/17 (0%)
17
1.69 » 1.58
9/17 (53%)
2.20 » 2.24
0/17 (0%)
07:50 Vadim Putilovsky vs Aleksey Lobanov
1.70 » 1.65
2/22 (9%)
2.15 » 2.11
0/22 (0%)
22
1.70 » 1.65
2/22 (9%)
2.15 » 2.11
0/22 (0%)
07:50 Alexander Libatsky vs Igor Poletaev
1.89 » 1.86
0/24 (0%)
1.89 » 1.84
3/24 (13%)
24
1.89 » 1.86
0/24 (0%)
1.89 » 1.84
3/24 (13%)
08:05 Daniil Mikheev vs Timofey Razinkov
1.94 » 1.91
0/24 (0%)
1.84 » 1.79
3/24 (13%)
24
1.94 » 1.91
0/24 (0%)
1.84 » 1.79
3/24 (13%)
08:20 Aleksei Slachshilin vs Alexander Libatsky
1.66 » 1.62
2/24 (8%)
2.21 » 2.17
1/24 (4%)
24
1.66 » 1.62
2/24 (8%)
2.21 » 2.17
1/24 (4%)
08:30 Pavel Semeshin vs Daniil Mikheev
2.39 » 2.06
1/4 (25%)
1.91 » 1.69
0/4 (0%)
4
2.39 » 2.06
1/4 (25%)
1.91 » 1.69
0/4 (0%)
08:35 Maksim Ilichev vs Pavel Semeshin
2.57 » 2.53
1/19 (5%)
1.51 » 1.45
1/19 (5%)
19
2.57 » 2.53
1/19 (5%)
1.51 » 1.45
1/19 (5%)
09:00 Timofey Razinkov vs Maksim Ilichev
1.77 » 1.56
4/7 (57%)
2.33 » 2.31
1/7 (14%)
7
1.77 » 1.56
4/7 (57%)
2.33 » 2.31
1/7 (14%)
09:35 Daniil Mikheev vs Maksim Ilichev
1.61 » 1.56
1/19 (5%)
2.31 » 2.27
0/19 (0%)
19
1.61 » 1.56
1/19 (5%)
2.31 » 2.27
0/19 (0%)
09:45 Igor Minchenkov vs Vadim Putilovsky
2.40 » 2.31
0/10 (0%)
1.64 » 1.53
4/10 (40%)
10
2.40 » 2.31
0/10 (0%)
1.64 » 1.53
4/10 (40%)
11:05 Vladimir Staroverov vs Mikhail Sverdlov
1.86 » 1.79
4/19 (21%)
1.97 » 1.94
0/19 (0%)
19
1.86 » 1.79
4/19 (21%)
1.97 » 1.94
0/19 (0%)
11:15 Igor Minchenkov vs Aleksey Lobanov
2.07 » 1.95
1/9 (11%)
1.84 » 1.74
0/9 (0%)
9
2.07 » 1.95
1/9 (11%)
1.84 » 1.74
0/9 (0%)
11:20 Igor Abelmasov vs Konstantin Bystrushkin
1.67 » 1.56
1/9 (11%)
2.41 » 2.29
3/9 (33%)
9
1.67 » 1.56
1/9 (11%)
2.41 » 2.29
3/9 (33%)
11:20 Oleg Manuylov vs Andrey Zabrodin
3.77 » 3.60
3/8 (38%)
1.37 » 1.24
1/8 (13%)
8
3.77 » 3.60
3/8 (38%)
1.37 » 1.24
1/8 (13%)
11:55 Mikhail Sverdlov vs Evgeny Anisimov
1.33 » 1.28
0/19 (0%)
3.43 » 3.37
2/19 (11%)
19
1.33 » 1.28
0/19 (0%)
3.43 » 3.37
2/19 (11%)
12:10 Andrey Zabrodin vs Aleksandr Poprocky
1.67 » 1.54
1/8 (13%)
2.44 » 2.33
0/8 (0%)
8
1.67 » 1.54
1/8 (13%)
2.44 » 2.33
0/8 (0%)
12:30 Vladimir Staroverov vs Mikhail Sverdlov
1.89 » 1.77
2/10 (20%)
1.98 » 1.92
0/10 (0%)
10
1.89 » 1.77
2/10 (20%)
1.98 » 1.92
0/10 (0%)
13:45 Andrey Zabrodin vs Aleksandr Poprocky
1.63 » 1.53
1/11 (9%)
2.39 » 2.31
0/11 (0%)
11
1.63 » 1.53
1/11 (9%)
2.39 » 2.31
0/11 (0%)
14:45 Oleg Manuylov vs Aleksandr Poprocky
2.30 » 2.21
1/11 (9%)
1.67 » 1.58
0/11 (0%)
11
2.30 » 2.21
1/11 (9%)
1.67 » 1.58
0/11 (0%)