Last Viewed Games

Table Tennis, Russia Odds Comparison for 18/05/2021 Matches

You are currently viewing bettings odds comparison for Table Tennis, Russia matches from 18/05/2021
Table Tennis» Russia» Liga Pro 1 2 B P S W
00:00 Konstantin Churin vs Sergey Martyukhin
3.50 » 4.23
1/22 (5%)
1.32 » 1.23
9/22 (41%)
22 2 0-3 2
3.50 » 4.23
1/22 (5%)
1.32 » 1.23
9/22 (41%)
00:15 Anton Gerasimov vs Artem Suntsov
2.33 » 2.43
1/22 (5%)
1.60 » 1.55
13/22 (59%)
22 2 3-1 1
2.33 » 2.43
1/22 (5%)
1.60 » 1.55
13/22 (59%)
00:15 Evgeny Kalashnikov vs Alexander Petrov
2.43 » 2.98
6/26 (23%)
1.56 » 1.50
8/26 (31%)
26 2 0-3 2
2.43 » 2.98
6/26 (23%)
1.56 » 1.50
8/26 (31%)
00:30 Sergey Ogay vs Alexander Serebrennikov
2.12 » 2.66
0/26 (0%)
1.70 » 1.57
14/26 (54%)
26 2 1-3 2
2.12 » 2.66
0/26 (0%)
1.70 » 1.57
14/26 (54%)
00:45 Vasily Shirshov vs Evgeniy Ilyukhin
5.50 » 5.84
5/26 (19%)
1.16 » 1.10
7/26 (27%)
26 2 1-3 2
5.50 » 5.84
5/26 (19%)
1.16 » 1.10
7/26 (27%)
00:45 Yuriy Merkushin vs Nikolay Zhurba
1.96 » 3.87
2/26 (8%)
1.79 » 1.59
12/26 (46%)
26 2 0-3 2
1.96 » 3.87
2/26 (8%)
1.79 » 1.59
12/26 (46%)
01:00 Sergey Martyukhin vs Alexander Fedosov
1.52 » 1.51
1/22 (5%)
2.56 » 2.40
7/22 (32%)
22 2 2-3 2
1.52 » 1.51
1/22 (5%)
2.56 » 2.40
7/22 (32%)
01:15 Artem Suntsov vs Dmitry Evlakhin
1.70 » 1.63
6/22 (27%)
2.13 » 2.46
1/22 (5%)
22 1 3-0 1
1.70 » 1.63
6/22 (27%)
2.13 » 2.46
1/22 (5%)
01:15 Alexander Petrov vs Aleksandr Volkov
1.97 » 1.92
2/26 (8%)
1.78 » 2.01
7/26 (27%)
26 2 3-0 1
1.97 » 1.92
2/26 (8%)
1.78 » 2.01
7/26 (27%)
02:00 Alexander Fedosov vs Alexander Serebrennikov
2.52 » 2.35
1/6 (17%)
1.86 » 1.69
0/6 (0%)
6 1 2-3 2
2.52 » 2.35
1/6 (17%)
1.86 » 1.69
0/6 (0%)
02:15 Nikolay Zhurba vs Alexander Petrov
1.32 » 1.15
2/7 (29%)
5.76 » 6.30
1/7 (14%)
7 1 3-1 1
1.32 » 1.15
2/7 (29%)
5.76 » 6.30
1/7 (14%)
04:30 Mikhail Chernyavskiy vs Andrei Andreev
1.91 » 1.71
9/26 (35%)
1.86 » 2.87
3/26 (12%)
26 1 3-1 1
1.91 » 1.71
9/26 (35%)
1.86 » 2.87
3/26 (12%)
04:45 Aleksey Pisar vs Eduard Tsvetkov
1.99 » 1.90
2/21 (10%)
1.77 » 2.21
2/21 (10%)
21 1 3-0 1
1.99 » 1.90
2/21 (10%)
1.77 » 2.21
2/21 (10%)
04:45 Sergey Khomutov vs Fedor Ambrosimov
3.20 » 2.45
5/13 (38%)
1.37 » 2.78
4/13 (31%)
13 1 3-1 1
3.20 » 2.45
5/13 (38%)
1.37 » 2.78
4/13 (31%)
05:00 Pavel Vshivkov vs Igor Sergeevich
1.69 » 2.23
3/26 (12%)
2.14 » 1.91
6/26 (23%)
26 2 1-3 2
1.69 » 2.23
3/26 (12%)
2.14 » 1.91
6/26 (23%)
05:15 Vladimir Sinkovskiy vs Oleg Kharlakin
3.94 » 4.17
1/22 (5%)
1.26 » 1.20
6/22 (27%)
22 2 1-3 2
3.94 » 4.17
1/22 (5%)
1.26 » 1.20
6/22 (27%)
05:15 Oleg Nikiforov vs Igor Poletaev
2.00 » 1.78
6/26 (23%)
1.76 » 5.89
4/26 (15%)
26 1 3-1 1
2.00 » 1.78
6/26 (23%)
1.76 » 5.89
4/26 (15%)
05:30 Andrei Andreev vs Pavel Vshivkov
2.48 » 4.23
3/26 (12%)
1.53 » 1.39
9/26 (35%)
26 2 0-3 2
2.48 » 4.23
3/26 (12%)
1.53 » 1.39
9/26 (35%)
05:45 Eduard Tsvetkov vs Vladimir Sinkovskiy
1.77 » 2.41
1/20 (5%)
2.00 » 1.85
4/20 (20%)
20 2 0-3 2
1.77 » 2.41
1/20 (5%)
2.00 » 1.85
4/20 (20%)
05:45 Fedor Ambrosimov vs Oleg Nikiforov
1.45 » 3.29
1/17 (6%)
2.83 » 2.23
8/17 (47%)
17 2 1-3 2
1.45 » 3.29
1/17 (6%)
2.83 » 2.23
8/17 (47%)
06:00 Igor Sergeevich vs Mikhail Chernyavskiy
2.46 » 2.74
3/26 (12%)
1.54 » 1.50
7/26 (27%)
26 2 2-3 2
2.46 » 2.74
3/26 (12%)
1.54 » 1.50
7/26 (27%)
06:15 Oleg Kharlakin vs Aleksey Pisar
2.00 » 1.94
3/22 (14%)
1.77 » 1.74
1/22 (5%)
22 1 0-3 2
2.00 » 1.94
3/22 (14%)
1.77 » 1.74
1/22 (5%)
06:15 Igor Poletaev vs Sergey Khomutov
1.53 » 1.45
7/25 (28%)
2.48 » 2.67
7/25 (28%)
25 1 3-1 1
1.53 » 1.45
7/25 (28%)
2.48 » 2.67
7/25 (28%)
06:30 Mikhail Chernyavskiy vs Pavel Vshivkov
1.88 » 1.74
4/26 (15%)
1.88 » 3.03
2/26 (8%)
26 1 3-0 1
1.88 » 1.74
4/26 (15%)
1.88 » 3.03
2/26 (8%)
06:45 Sergey Khomutov vs Oleg Nikiforov
2.41 » 2.27
7/26 (27%)
1.55 » 1.58
3/26 (12%)
26 1 2-3 2
2.41 » 2.27
7/26 (27%)
1.55 » 1.58
3/26 (12%)
06:45 Aleksey Pisar vs Vladimir Sinkovskiy
1.24 » 1.22
6/26 (23%)
4.08 » 5.43
7/26 (27%)
26 2 3-0 1
1.24 » 1.22
6/26 (23%)
4.08 » 5.43
7/26 (27%)
07:00 Andrei Andreev vs Igor Sergeevich
2.00 » 1.96
2/25 (8%)
1.76 » 1.73
3/25 (12%)
25 2 2-3 2
2.00 » 1.96
2/25 (8%)
1.76 » 1.73
3/25 (12%)
07:15 Eduard Tsvetkov vs Oleg Kharlakin
2.73 » 3.45
2/21 (10%)
1.46 » 1.42
6/21 (29%)
21 2 1-3 2
2.73 » 3.45
2/21 (10%)
1.46 » 1.42
6/21 (29%)
07:15 Fedor Ambrosimov vs Igor Poletaev
1.48 » 1.57
0/20 (0%)
2.68 » 2.35
11/20 (55%)
20 2 2-3 2
1.48 » 1.57
0/20 (0%)
2.68 » 2.35
11/20 (55%)
08:30 Igor Minchenkov vs Andrey Potapkov
2.41 » 2.88
2/25 (8%)
1.56 » 1.50
4/25 (16%)
25 2 0-3 2
2.41 » 2.88
2/25 (8%)
1.56 » 1.50
4/25 (16%)
08:45 Aleksey Zirin vs Alexey Kazakov
1.89 » 2.20
6/18 (33%)
1.91 » 1.86
1/18 (6%)
18 1 1-3 2
1.89 » 2.20
6/18 (33%)
1.91 » 1.86
1/18 (6%)
08:45 Oleg Manuylov vs Aleksandr Poprocky
1.63 » 1.57
3/26 (12%)
2.25 » 3.09
6/26 (23%)
26 2 3-0 1
1.63 » 1.57
3/26 (12%)
2.25 » 3.09
6/26 (23%)
09:00 Maksim Ilichev vs Daniil Mikheev
2.31 » 2.67
0/21 (0%)
1.61 » 1.47
19/21 (90%)
21 2 1-3 2
2.31 » 2.67
0/21 (0%)
1.61 » 1.47
19/21 (90%)
09:15 Vjacheslav Chernov vs Dmitry Tikhnenko
2.28 » 2.72
2/25 (8%)
1.62 » 1.56
6/25 (24%)
25 2 2-3 2
2.28 » 2.72
2/25 (8%)
1.62 » 1.56
6/25 (24%)
09:15 Andrey Duka vs Konstantin Simonov
3.66 » 4.50
5/26 (19%)
1.28 » 1.29
18/26 (69%)
26 2 2-3 2
3.66 » 4.50
5/26 (19%)
1.28 » 1.29
18/26 (69%)
09:30 Andrey Potapkov vs Maksim Ilichev
2.29 » 2.21
4/21 (19%)
1.62 » 1.61
4/21 (19%)
21 2 2-3 2
2.29 » 2.21
4/21 (19%)
1.62 » 1.61
4/21 (19%)
09:45 Alexey Kazakov vs Vjacheslav Chernov
1.90 » 1.81
3/18 (17%)
1.89 » 1.96
0/18 (0%)
18 1 3-1 1
1.90 » 1.81
3/18 (17%)
1.89 » 1.96
0/18 (0%)
09:45 Aleksandr Poprocky vs Andrey Duka
3.39 » 3.41
7/26 (27%)
1.32 » 1.31
7/26 (27%)
26 1 0-3 2
3.39 » 3.41
7/26 (27%)
1.32 » 1.31
7/26 (27%)
10:00 Daniil Mikheev vs Igor Minchenkov
1.33 » 1.25
11/25 (44%)
3.33 » 3.86
2/25 (8%)
25 1 3-2 1
1.33 » 1.25
11/25 (44%)
3.33 » 3.86
2/25 (8%)
10:15 Dmitry Tikhnenko vs Aleksey Zirin
1.81 » 2.03
4/26 (15%)
2.02 » 1.72
20/26 (77%)
26 2 3-2 1
1.81 » 2.03
4/26 (15%)
2.02 » 1.72
20/26 (77%)
10:15 Konstantin Simonov vs Oleg Manuylov
1.40 » 1.39
5/25 (20%)
2.96 » 2.88
5/25 (20%)
25 1 2-3 2
1.40 » 1.39
5/25 (20%)
2.96 » 2.88
5/25 (20%)
10:30 Igor Minchenkov vs Maksim Ilichev
2.25 » 2.39
2/21 (10%)
1.65 » 1.58
5/21 (24%)
21 2 2-3 2
2.25 » 2.39
2/21 (10%)
1.65 » 1.58
5/21 (24%)
10:45 Aleksey Zirin vs Vjacheslav Chernov
1.76 » 1.72
3/25 (12%)
2.00 » 2.17
6/25 (24%)
25 2 3-0 1
1.76 » 1.72
3/25 (12%)
2.00 » 2.17
6/25 (24%)
10:45 Oleg Manuylov vs Andrey Duka
1.69 » 2.58
3/26 (12%)
2.14 » 1.97
8/26 (31%)
26 2 1-3 2
1.69 » 2.58
3/26 (12%)
2.14 » 1.97
8/26 (31%)
11:00 Andrey Potapkov vs Daniil Mikheev
3.30 » 2.95
7/25 (28%)
1.33 » 1.42
2/25 (8%)
25 1 3-1 1
3.30 » 2.95
7/25 (28%)
1.33 » 1.42
2/25 (8%)
11:15 Alexey Kazakov vs Dmitry Tikhnenko
1.94 » 1.80
7/18 (39%)
1.87 » 2.88
1/18 (6%)
18 1 3-0 1
1.94 » 1.80
7/18 (39%)
1.87 » 2.88
1/18 (6%)
11:15 Aleksandr Poprocky vs Konstantin Simonov
3.30 » 3.53
2/26 (8%)
1.33 » 1.29
17/26 (65%)
26 2 3-0 1
3.30 » 3.53
2/26 (8%)
1.33 » 1.29
17/26 (65%)
12:15 Aleksey Zirin vs Vjacheslav Chernov
2.50 » 2.70
0/1 (0%)
3.40 » 1.40
1/1 (100%)
1 2 1-3 2
2.50 » 2.70
0/1 (0%)
3.40 » 1.40
1/1 (100%)
12:30 Vladimir Selkin vs Sergey Muslikov
2.15 » 2.57
0/26 (0%)
1.68 » 1.50
22/26 (85%)
26 2 1-3 2
2.15 » 2.57
0/26 (0%)
1.68 » 1.50
22/26 (85%)
12:32 Andrey Potapkov vs Daniil Mikheev
3.12 » 2.80
0/2 (0%)
2.08 » 1.45
1/2 (50%)
2 2 3-2 1
3.12 » 2.80
0/2 (0%)
2.08 » 1.45
1/2 (50%)
12:45 Igor Abelmasov vs Kirill Malahov
2.46 » 2.19
17/21 (81%)
1.55 » 1.61
1/21 (5%)
21 1 1-3 2
2.46 » 2.19
17/21 (81%)
1.55 » 1.61
1/21 (5%)
13:00 Andrey Yakovlev vs Kim Sen Ir
1.64 » 1.66
7/24 (29%)
2.24 » 2.19
1/24 (4%)
24 1 1-3 2
1.64 » 1.66
7/24 (29%)
2.24 » 2.19
1/24 (4%)
13:15 Pavel Medvedev vs Oleg Kutuzov
1.57 » 1.51
4/18 (22%)
2.42 » 2.40
1/18 (6%)
18 1 3-1 1
1.57 » 1.51
4/18 (22%)
2.42 » 2.40
1/18 (6%)
Table Tennis» Russia» Moscow Championship Pro League Women 1 2 B P S W
12:45 Irina Skachkova vs Anna Kondratova
1.61 » 1.53
2/22 (9%)
2.30 » 2.26
0/22 (0%)
22 1 3-2 1
1.61 » 1.53
2/22 (9%)
2.30 » 2.26
0/22 (0%)
13:15 Karina Korzunova vs Viktoriia Kandybina
2.64 » 2.68
0/21 (0%)
1.49 » 1.42
6/21 (29%)
21 2 0-3 2
2.64 » 2.68
0/21 (0%)
1.49 » 1.42
6/21 (29%)
Table Tennis» Russia» Liga Pro 1 2 B P
- Sergey Khomutov vs Artem Arutiunyan
1.92 » 1.87
0/14 (0%)
1.92 » 1.84
1/14 (7%)
14 2
1.92 » 1.87
0/14 (0%)
1.92 » 1.84
1/14 (7%)
Table Tennis» Russia» Liga Pro 1 2 B P
14:00 Kim Sen Ir vs Vladimir Selkin
2.28 » 2.24
0/22 (0%)
1.62 » 1.58
2/22 (9%)
22 2
2.28 » 2.24
0/22 (0%)
1.62 » 1.58
2/22 (9%)
14:15 Oleg Kutuzov vs Igor Abelmasov
1.70 » 1.65
2/22 (9%)
2.15 » 2.11
0/22 (0%)
22 1
1.70 » 1.65
2/22 (9%)
2.15 » 2.11
0/22 (0%)
14:30 Vladimir Selkin vs Andrey Yakovlev
3.36 » 3.32
1/25 (4%)
1.33 » 1.29
1/25 (4%)
25 2
3.36 » 3.32
1/25 (4%)
1.33 » 1.29
1/25 (4%)
14:45 Igor Abelmasov vs Pavel Medvedev
2.28 » 2.24
0/20 (0%)
1.63 » 1.58
2/20 (10%)
20 2
2.28 » 2.24
0/20 (0%)
1.63 » 1.58
2/20 (10%)
15:00 Sergey Muslikov vs Kim Sen Ir
1.54 » 1.50
1/23 (4%)
2.47 » 2.43
1/23 (4%)
23 2
1.54 » 1.50
1/23 (4%)
2.47 » 2.43
1/23 (4%)
15:15 Kirill Malahov vs Oleg Kutuzov
1.90 » 2.14
0/18 (0%)
1.90 » 1.65
16/18 (89%)
18 2
1.90 » 2.14
0/18 (0%)
1.90 » 1.65
16/18 (89%)
16:30 Georgy Bardyshev vs Sergey Burov
2.56 » 2.49
4/19 (21%)
1.52 » 1.48
0/19 (0%)
19 1
2.56 » 2.49
4/19 (21%)
1.52 » 1.48
0/19 (0%)
16:45 Alexey Innazarov vs Pavel Pinkovsky
1.87 » 1.83
0/23 (0%)
1.91 » 1.86
5/23 (22%)
23 2
1.87 » 1.83
0/23 (0%)
1.91 » 1.86
5/23 (22%)
16:45 Bogdan Grebenyuk vs Ivan Soldatov
2.08 » 2.03
4/23 (17%)
1.74 » 1.70
0/23 (0%)
23 1
2.08 » 2.03
4/23 (17%)
1.74 » 1.70
0/23 (0%)
17:00 Igor Zemit vs Oleg Pronin
4.17 » 4.04
5/23 (22%)
1.23 » 1.20
2/23 (9%)
23 1
4.17 » 4.04
5/23 (22%)
1.23 » 1.20
2/23 (9%)
17:15 Dmitriy Tunitsyn vs Sergey Nikulin
1.80 » 1.75
4/23 (17%)
1.99 » 1.96
0/23 (0%)
23 1
1.80 » 1.75
4/23 (17%)
1.99 » 1.96
0/23 (0%)
17:15 Vladimir Petrov vs Victor Rakhmanov
1.87 » 1.83
0/20 (0%)
1.91 » 1.86
3/20 (15%)
20 2
1.87 » 1.83
0/20 (0%)
1.91 » 1.86
3/20 (15%)
17:30 Sergey Burov vs Igor Zemit
1.50 » 1.48
0/23 (0%)
2.59 » 2.47
8/23 (35%)
23 2
1.50 » 1.48
0/23 (0%)
2.59 » 2.47
8/23 (35%)
17:45 Ivan Soldatov vs Dmitriy Tunitsyn
3.47 » 3.62
0/23 (0%)
1.32 » 1.25
8/23 (35%)
23 2
3.47 » 3.62
0/23 (0%)
1.32 » 1.25
8/23 (35%)
17:45 Pavel Pinkovsky vs Vladimir Petrov
1.89 » 1.84
2/20 (10%)
1.89 » 1.85
0/20 (0%)
20 1
1.89 » 1.84
2/20 (10%)
1.89 » 1.85
0/20 (0%)
18:00 Oleg Pronin vs Georgy Bardyshev
2.18 » 2.14
0/18 (0%)
1.69 » 1.63
4/18 (22%)
18 2
2.18 » 2.14
0/18 (0%)
1.69 » 1.63
4/18 (22%)
18:15 Sergey Nikulin vs Bogdan Grebenyuk
1.56 » 1.55
0/23 (0%)
2.40 » 2.28
8/23 (35%)
23 2
1.56 » 1.55
0/23 (0%)
2.40 » 2.28
8/23 (35%)
18:30 Georgy Bardyshev vs Igor Zemit
1.27 » 1.20
6/19 (32%)
3.96 » 4.07
1/19 (5%)
19 1
1.27 » 1.20
6/19 (32%)
3.96 » 4.07
1/19 (5%)
18:45 Alexey Innazarov vs Vladimir Petrov
2.09 » 2.03
5/20 (25%)
1.74 » 1.69
0/20 (0%)
20 1
2.09 » 2.03
5/20 (25%)
1.74 » 1.69
0/20 (0%)
18:45 Bogdan Grebenyuk vs Dmitriy Tunitsyn
2.13 » 2.13
1/23 (4%)
1.72 » 1.64
6/23 (26%)
23 2
2.13 » 2.13
1/23 (4%)
1.72 » 1.64
6/23 (26%)
19:00 Sergey Burov vs Oleg Pronin
3.24 » 3.16
6/23 (26%)
1.35 » 1.31
0/23 (0%)
23 1
3.24 » 3.16
6/23 (26%)
1.35 » 1.31
0/23 (0%)
19:15 Pavel Pinkovsky vs Victor Rakhmanov
1.90 » 1.86
2/23 (9%)
1.87 » 1.83
0/23 (0%)
23 1
1.90 » 1.86
2/23 (9%)
1.87 » 1.83
0/23 (0%)
20:30 Dmitry Ignatiev vs Tyinchtyik Turabekov
2.40 » 2.31
4/19 (21%)
1.57 » 1.54
0/19 (0%)
19 1
2.40 » 2.31
4/19 (21%)
1.57 » 1.54
0/19 (0%)
20:45 Alexei Vlasov vs Dmitriy Balakin
1.86 » 1.82
0/20 (0%)
1.93 » 1.87
4/20 (20%)
20 2
1.86 » 1.82
0/20 (0%)
1.93 » 1.87
4/20 (20%)
20:45 Nikolay Zhurba vs Vladimir Safonov
1.40 » 1.37
0/20 (0%)
3.00 » 2.87
5/20 (25%)
20 2
1.40 » 1.37
0/20 (0%)
3.00 » 2.87
5/20 (25%)
21:00 Alexander Serebrennikov vs Alexander Fedosov
1.84 » 1.77
3/16 (19%)
1.99 » 1.94
0/16 (0%)
16 1
1.84 » 1.77
3/16 (19%)
1.99 » 1.94
0/16 (0%)
21:15 Artem Suntsov vs Igor Mihaylov
1.76 » 1.64
6/19 (32%)
2.10 » 2.14
0/19 (0%)
19 1
1.76 » 1.64
6/19 (32%)
2.10 » 2.14
0/19 (0%)
21:15 Aleksandr Volkov vs Yuriy Merkushin
2.43 » 2.32
6/19 (32%)
1.57 » 1.53
0/19 (0%)
19 1
2.43 » 2.32
6/19 (32%)
1.57 » 1.53
0/19 (0%)
21:30 Tyinchtyik Turabekov vs Denes Sayanov
1.87 » 1.81
3/18 (17%)
1.93 » 1.88
0/18 (0%)
18 1
1.87 » 1.81
3/18 (17%)
1.93 » 1.88
0/18 (0%)
21:45 Dmitriy Balakin vs Vladislav Chahur
2.34 » 2.29
1/19 (5%)
1.61 » 1.55
5/19 (26%)
19 2
2.34 » 2.29
1/19 (5%)
1.61 » 1.55
5/19 (26%)
21:45 Vladimir Safonov vs Andrey Kirilenko
1.45 » 1.40
1/19 (5%)
2.80 » 2.72
3/19 (16%)
19 2
1.45 » 1.40
1/19 (5%)
2.80 » 2.72
3/19 (16%)
22:00 Dmitry Ignatiev vs Alexander Serebrennikov
2.22 » 2.19
0/19 (0%)
1.66 » 1.60
3/19 (16%)
19 2
2.22 » 2.19
0/19 (0%)
1.66 » 1.60
3/19 (16%)
22:15 Nikolay Zhurba vs Aleksandr Volkov
1.87 » 1.77
6/19 (32%)
1.95 » 1.94
0/19 (0%)
19 1
1.87 » 1.77
6/19 (32%)
1.95 » 1.94
0/19 (0%)
22:15 Alexei Vlasov vs Artem Suntsov
2.98 » 2.98
1/19 (5%)
1.41 » 1.34
6/19 (32%)
19 2
2.98 » 2.98
1/19 (5%)
1.41 » 1.34
6/19 (32%)
22:30 Denes Sayanov vs Alexander Fedosov
1.92 » 1.78
6/16 (38%)
1.92 » 1.93
1/16 (6%)
16 1
1.92 » 1.78
6/16 (38%)
1.92 » 1.93
1/16 (6%)
22:45 Vladislav Chahur vs Igor Mihaylov
1.37 » 1.31
5/16 (31%)
3.21 » 3.16
1/16 (6%)
16 1
1.37 » 1.31
5/16 (31%)
3.21 » 3.16
1/16 (6%)
23:15 Dmitriy Balakin vs Artem Suntsov
2.96 » 3.01
0/19 (0%)
1.41 » 1.34
6/19 (32%)
19 2
2.96 » 3.01
0/19 (0%)
1.41 » 1.34
6/19 (32%)
23:15 Vladimir Safonov vs Aleksandr Volkov
3.42 » 3.39
4/19 (21%)
1.33 » 1.27
1/19 (5%)
19 1
3.42 » 3.39
4/19 (21%)
1.33 » 1.27
1/19 (5%)
23:30 Alexander Fedosov vs Dmitry Ignatiev
2.24 » 2.20
0/16 (0%)
1.66 » 1.60
3/16 (19%)
16 2
2.24 » 2.20
0/16 (0%)
1.66 » 1.60
3/16 (19%)
23:45 Yuriy Merkushin vs Nikolay Zhurba
2.14 » 2.08
1/15 (7%)
1.74 » 1.68
0/15 (0%)
15 1
2.14 » 2.08
1/15 (7%)
1.74 » 1.68
0/15 (0%)
23:45 Igor Mihaylov vs Alexei Vlasov
1.87 » 1.82
2/19 (11%)
1.93 » 1.88
1/19 (5%)
19 1
1.87 » 1.82
2/19 (11%)
1.93 » 1.88
1/19 (5%)
Table Tennis» Russia» Moscow Championship Pro League Women 1 2 B P
14:15 Viktoriia Kandybina vs Irina Skachkova
1.29 » 1.24
6/22 (27%)
3.68 » 3.71
0/22 (0%)
22 1
1.29 » 1.24
6/22 (27%)
3.68 » 3.71
0/22 (0%)
14:45 Irina Skachkova vs Karina Korzunova
2.31 » 2.26
0/20 (0%)
1.61 » 1.56
1/20 (5%)
20 2
2.31 » 2.26
0/20 (0%)
1.61 » 1.56
1/20 (5%)