Last Viewed Games

Table Tennis Odds Comparison for 18/05/2021 Matches

You are currently viewing bettings odds comparison for Table Tennis matches from 18/05/2021
Table Tennis» Germany» Challenger 1 2 B P S W
07:00 Cheaib Dauud vs Maciej Kubik
1.70 » 1.45
15/19 (79%)
2.12 » 3.56
0/19 (0%)
19 1 3-1 1
1.70 » 1.45
15/19 (79%)
2.12 » 3.56
0/19 (0%)
07:40 Carlos Muhlbach vs Jonathan Thimon
1.11 » 1.14
6/17 (35%)
7.78 » 7.23
2/17 (12%)
17 1 3-0 1
1.11 » 1.14
6/17 (35%)
7.78 » 7.23
2/17 (12%)
08:20 Peter Hribar vs Ali Gozubuyuk
1.22 » 1.24
4/15 (27%)
4.59 » 4.38
2/15 (13%)
15 1 3-1 1
1.22 » 1.24
4/15 (27%)
4.59 » 4.38
2/15 (13%)
09:00 Marius Henninger vs Maciej Kubik
5.50 » 6.05
2/19 (11%)
1.16 » 1.10
11/19 (58%)
19 2 0-3 2
5.50 » 6.05
2/19 (11%)
1.16 » 1.10
11/19 (58%)
09:40 Evgueni Chtchetinine vs Ali Gozubuyuk
1.22 » 1.08
12/15 (80%)
4.55 » 7.34
0/15 (0%)
15 1 3-0 1
1.22 » 1.08
12/15 (80%)
4.55 » 7.34
0/15 (0%)
10:20 Cheaib Dauud vs Peter Hribar
1.35 » 1.29
5/19 (26%)
3.28 » 3.29
1/19 (5%)
19 1 3-1 1
1.35 » 1.29
5/19 (26%)
3.28 » 3.29
1/19 (5%)
11:00 Carlos Muhlbach vs Evgueni Chtchetinine
1.53 » 1.41
13/20 (65%)
2.50 » 2.82
3/20 (15%)
20 1 3-0 1
1.53 » 1.41
13/20 (65%)
2.50 » 2.82
3/20 (15%)
11:40 Marius Henninger vs Jonathan Thimon
2.28 » 1.71
16/18 (89%)
1.64 » 2.02
0/18 (0%)
18 1 3-0 1
2.28 » 1.71
16/18 (89%)
1.64 » 2.02
0/18 (0%)
Table Tennis» Armenia» ITT Cup 1 2 B P S W
05:00 Varuzhan Baghdasaryan vs David Ghotanyan
2.21 » 1.27
0/1 (0%)
5.02 » 3.46
1/1 (100%)
1 2 3-1 1
2.21 » 1.27
0/1 (0%)
5.02 » 3.46
1/1 (100%)
06:00 Harutyun Harutyunyan vs David Ghotanyan
2.41 » 1.40
1/1 (100%)
3.71 » 2.75
0/1 (0%)
1 1 2-3 2
2.41 » 1.40
1/1 (100%)
3.71 » 2.75
0/1 (0%)
06:20 Edvard Antonyan vs Karen Papyan
2.85 » 1.88
0/1 (0%)
2.85 » 1.82
1/1 (100%)
1 2 1-3 2
2.85 » 1.88
0/1 (0%)
2.85 » 1.82
1/1 (100%)
06:40 Varuzhan Baghdasaryan vs Harutyun Harutyunyan
3.46 » 2.77
0/1 (0%)
2.49 » 1.40
1/1 (100%)
1 2 2-3 2
3.46 » 2.77
0/1 (0%)
2.49 » 1.40
1/1 (100%)
09:20 David Ghotanyan vs Harutyun Harutyunyan
3.71 » 2.77
0/1 (0%)
2.41 » 1.40
1/1 (100%)
1 2 3-2 1
3.71 » 2.77
0/1 (0%)
2.41 » 1.40
1/1 (100%)
10:00 David Ghotanyan vs Varuzhan Baghdasaryan
5.02 » 3.38
1/1 (100%)
2.21 » 1.28
0/1 (0%)
1 1 2-3 2
5.02 » 3.38
1/1 (100%)
2.21 » 1.28
0/1 (0%)
12:00 Harutyun Harutyunyan vs Varuzhan Baghdasaryan
2.49 » 1.42
1/1 (100%)
3.46 » 2.67
0/1 (0%)
1 1 2-3 2
2.49 » 1.42
1/1 (100%)
3.46 » 2.67
0/1 (0%)
Table Tennis» Armenia» ITT Cup Group A Women 1 2 B P S W
05:00 Rubina Vardanyan vs Hasmik Khachatryan
2.85 » 1.86
0/1 (0%)
2.85 » 1.84
1/1 (100%)
1 2 1-3 2
2.85 » 1.86
0/1 (0%)
2.85 » 1.84
1/1 (100%)
07:00 Elen Bakhchajyan vs Hasmik Khachatryan
4.82 » 3.74
1/1 (100%)
2.23 » 1.24
0/1 (0%)
1 1 1-3 2
4.82 » 3.74
1/1 (100%)
2.23 » 1.24
0/1 (0%)
07:20 Ani raisyan vs Mane Ghazaryan
2.78 » 1.79
0/1 (0%)
2.92 » 1.91
1/1 (100%)
1 2 2-3 2
2.78 » 1.79
0/1 (0%)
2.92 » 1.91
1/1 (100%)
09:40 Mariam Stepanyan vs Mane Ghazaryan
4.10 » 3.05
1/1 (100%)
2.33 » 1.00
1/1 (100%)
1 2 2-3 2
4.10 » 3.05
1/1 (100%)
2.33 » 1.00
1/1 (100%)
10:20 Elen Bakhchajyan vs Rubina Vardanyan
5.88 » 4.92
0/1 (0%)
2.15 » 1.15
1/1 (100%)
1 2 1-3 2
5.88 » 4.92
0/1 (0%)
2.15 » 1.15
1/1 (100%)
12:20 Raisa Parsadanyan vs Elen Bakhchajyan
5.12 » 4.30
0/1 (0%)
2.20 » 1.18
1/1 (100%)
1 2 0-3 2
5.12 » 4.30
0/1 (0%)
2.20 » 1.18
1/1 (100%)
Table Tennis» Russia» Liga Pro 1 2 B P S W
00:00 Konstantin Churin vs Sergey Martyukhin
3.50 » 4.23
1/22 (5%)
1.32 » 1.23
9/22 (41%)
22 2 0-3 2
3.50 » 4.23
1/22 (5%)
1.32 » 1.23
9/22 (41%)
00:15 Anton Gerasimov vs Artem Suntsov
2.33 » 2.43
1/22 (5%)
1.60 » 1.55
13/22 (59%)
22 2 3-1 1
2.33 » 2.43
1/22 (5%)
1.60 » 1.55
13/22 (59%)
00:15 Evgeny Kalashnikov vs Alexander Petrov
2.43 » 2.98
6/26 (23%)
1.56 » 1.50
8/26 (31%)
26 2 0-3 2
2.43 » 2.98
6/26 (23%)
1.56 » 1.50
8/26 (31%)
00:30 Sergey Ogay vs Alexander Serebrennikov
2.12 » 2.66
0/26 (0%)
1.70 » 1.57
14/26 (54%)
26 2 1-3 2
2.12 » 2.66
0/26 (0%)
1.70 » 1.57
14/26 (54%)
00:45 Vasily Shirshov vs Evgeniy Ilyukhin
5.50 » 5.84
5/26 (19%)
1.16 » 1.10
7/26 (27%)
26 2 1-3 2
5.50 » 5.84
5/26 (19%)
1.16 » 1.10
7/26 (27%)
00:45 Yuriy Merkushin vs Nikolay Zhurba
1.96 » 3.87
2/26 (8%)
1.79 » 1.59
12/26 (46%)
26 2 0-3 2
1.96 » 3.87
2/26 (8%)
1.79 » 1.59
12/26 (46%)
01:00 Sergey Martyukhin vs Alexander Fedosov
1.52 » 1.51
1/22 (5%)
2.56 » 2.40
7/22 (32%)
22 2 2-3 2
1.52 » 1.51
1/22 (5%)
2.56 » 2.40
7/22 (32%)
01:15 Artem Suntsov vs Dmitry Evlakhin
1.70 » 1.63
6/22 (27%)
2.13 » 2.46
1/22 (5%)
22 1 3-0 1
1.70 » 1.63
6/22 (27%)
2.13 » 2.46
1/22 (5%)
01:15 Alexander Petrov vs Aleksandr Volkov
1.97 » 1.92
2/26 (8%)
1.78 » 2.01
7/26 (27%)
26 2 3-0 1
1.97 » 1.92
2/26 (8%)
1.78 » 2.01
7/26 (27%)
02:00 Alexander Fedosov vs Alexander Serebrennikov
2.52 » 2.35
1/6 (17%)
1.86 » 1.69
0/6 (0%)
6 1 2-3 2
2.52 » 2.35
1/6 (17%)
1.86 » 1.69
0/6 (0%)
02:15 Nikolay Zhurba vs Alexander Petrov
1.32 » 1.15
2/7 (29%)
5.76 » 6.30
1/7 (14%)
7 1 3-1 1
1.32 » 1.15
2/7 (29%)
5.76 » 6.30
1/7 (14%)
04:30 Mikhail Chernyavskiy vs Andrei Andreev
1.91 » 1.71
9/26 (35%)
1.86 » 2.87
3/26 (12%)
26 1 3-1 1
1.91 » 1.71
9/26 (35%)
1.86 » 2.87
3/26 (12%)
04:45 Aleksey Pisar vs Eduard Tsvetkov
1.99 » 1.90
2/21 (10%)
1.77 » 2.21
2/21 (10%)
21 1 3-0 1
1.99 » 1.90
2/21 (10%)
1.77 » 2.21
2/21 (10%)
04:45 Sergey Khomutov vs Fedor Ambrosimov
3.20 » 2.45
5/13 (38%)
1.37 » 2.78
4/13 (31%)
13 1 3-1 1
3.20 » 2.45
5/13 (38%)
1.37 » 2.78
4/13 (31%)
05:00 Pavel Vshivkov vs Igor Sergeevich
1.69 » 2.23
3/26 (12%)
2.14 » 1.91
6/26 (23%)
26 2 1-3 2
1.69 » 2.23
3/26 (12%)
2.14 » 1.91
6/26 (23%)
05:15 Vladimir Sinkovskiy vs Oleg Kharlakin
3.94 » 4.17
1/22 (5%)
1.26 » 1.20
6/22 (27%)
22 2 1-3 2
3.94 » 4.17
1/22 (5%)
1.26 » 1.20
6/22 (27%)
05:15 Oleg Nikiforov vs Igor Poletaev
2.00 » 1.78
6/26 (23%)
1.76 » 5.89
4/26 (15%)
26 1 3-1 1
2.00 » 1.78
6/26 (23%)
1.76 » 5.89
4/26 (15%)
05:30 Andrei Andreev vs Pavel Vshivkov
2.48 » 4.23
3/26 (12%)
1.53 » 1.39
9/26 (35%)
26 2 0-3 2
2.48 » 4.23
3/26 (12%)
1.53 » 1.39
9/26 (35%)
05:45 Eduard Tsvetkov vs Vladimir Sinkovskiy
1.77 » 2.41
1/20 (5%)
2.00 » 1.85
4/20 (20%)
20 2 0-3 2
1.77 » 2.41
1/20 (5%)
2.00 » 1.85
4/20 (20%)
05:45 Fedor Ambrosimov vs Oleg Nikiforov
1.45 » 3.29
1/17 (6%)
2.83 » 2.23
8/17 (47%)
17 2 1-3 2
1.45 » 3.29
1/17 (6%)
2.83 » 2.23
8/17 (47%)
06:00 Igor Sergeevich vs Mikhail Chernyavskiy
2.46 » 2.74
3/26 (12%)
1.54 » 1.50
7/26 (27%)
26 2 2-3 2
2.46 » 2.74
3/26 (12%)
1.54 » 1.50
7/26 (27%)
06:15 Oleg Kharlakin vs Aleksey Pisar
2.00 » 1.94
3/22 (14%)
1.77 » 1.74
1/22 (5%)
22 1 0-3 2
2.00 » 1.94
3/22 (14%)
1.77 » 1.74
1/22 (5%)
06:15 Igor Poletaev vs Sergey Khomutov
1.53 » 1.45
7/25 (28%)
2.48 » 2.67
7/25 (28%)
25 1 3-1 1
1.53 » 1.45
7/25 (28%)
2.48 » 2.67
7/25 (28%)
06:30 Mikhail Chernyavskiy vs Pavel Vshivkov
1.88 » 1.74
4/26 (15%)
1.88 » 3.03
2/26 (8%)
26 1 3-0 1
1.88 » 1.74
4/26 (15%)
1.88 » 3.03
2/26 (8%)
06:45 Sergey Khomutov vs Oleg Nikiforov
2.41 » 2.27
7/26 (27%)
1.55 » 1.58
3/26 (12%)
26 1 2-3 2
2.41 » 2.27
7/26 (27%)
1.55 » 1.58
3/26 (12%)
06:45 Aleksey Pisar vs Vladimir Sinkovskiy
1.24 » 1.22
6/26 (23%)
4.08 » 5.43
7/26 (27%)
26 2 3-0 1
1.24 » 1.22
6/26 (23%)
4.08 » 5.43
7/26 (27%)
07:00 Andrei Andreev vs Igor Sergeevich
2.00 » 1.96
2/25 (8%)
1.76 » 1.73
3/25 (12%)
25 2 2-3 2
2.00 » 1.96
2/25 (8%)
1.76 » 1.73
3/25 (12%)
07:15 Eduard Tsvetkov vs Oleg Kharlakin
2.73 » 3.45
2/21 (10%)
1.46 » 1.42
6/21 (29%)
21 2 1-3 2
2.73 » 3.45
2/21 (10%)
1.46 » 1.42
6/21 (29%)
07:15 Fedor Ambrosimov vs Igor Poletaev
1.48 » 1.57
0/20 (0%)
2.68 » 2.35
11/20 (55%)
20 2 2-3 2
1.48 » 1.57
0/20 (0%)
2.68 » 2.35
11/20 (55%)
08:30 Igor Minchenkov vs Andrey Potapkov
2.41 » 2.88
2/25 (8%)
1.56 » 1.50
4/25 (16%)
25 2 0-3 2
2.41 » 2.88
2/25 (8%)
1.56 » 1.50
4/25 (16%)
08:45 Oleg Manuylov vs Aleksandr Poprocky
1.63 » 1.57
3/26 (12%)
2.25 » 3.09
6/26 (23%)
26 2 3-0 1
1.63 » 1.57
3/26 (12%)
2.25 » 3.09
6/26 (23%)
08:45 Aleksey Zirin vs Alexey Kazakov
1.89 » 2.20
6/18 (33%)
1.91 » 1.86
1/18 (6%)
18 1 1-3 2
1.89 » 2.20
6/18 (33%)
1.91 » 1.86
1/18 (6%)
09:00 Maksim Ilichev vs Daniil Mikheev
2.31 » 2.67
0/21 (0%)
1.61 » 1.47
19/21 (90%)
21 2 1-3 2
2.31 » 2.67
0/21 (0%)
1.61 » 1.47
19/21 (90%)
09:15 Vjacheslav Chernov vs Dmitry Tikhnenko
2.28 » 2.72
2/25 (8%)
1.62 » 1.56
6/25 (24%)
25 2 2-3 2
2.28 » 2.72
2/25 (8%)
1.62 » 1.56
6/25 (24%)
09:15 Andrey Duka vs Konstantin Simonov
3.66 » 4.50
5/26 (19%)
1.28 » 1.29
18/26 (69%)
26 2 2-3 2
3.66 » 4.50
5/26 (19%)
1.28 » 1.29
18/26 (69%)
09:30 Andrey Potapkov vs Maksim Ilichev
2.29 » 2.21
4/21 (19%)
1.62 » 1.61
4/21 (19%)
21 2 2-3 2
2.29 » 2.21
4/21 (19%)
1.62 » 1.61
4/21 (19%)
09:45 Alexey Kazakov vs Vjacheslav Chernov
1.90 » 1.81
3/18 (17%)
1.89 » 1.96
0/18 (0%)
18 1 3-1 1
1.90 » 1.81
3/18 (17%)
1.89 » 1.96
0/18 (0%)
09:45 Aleksandr Poprocky vs Andrey Duka
3.39 » 3.41
7/26 (27%)
1.32 » 1.31
7/26 (27%)
26 1 0-3 2
3.39 » 3.41
7/26 (27%)
1.32 » 1.31
7/26 (27%)
10:00 Daniil Mikheev vs Igor Minchenkov
1.33 » 1.25
11/25 (44%)
3.33 » 3.86
2/25 (8%)
25 1 3-2 1
1.33 » 1.25
11/25 (44%)
3.33 » 3.86
2/25 (8%)
10:15 Dmitry Tikhnenko vs Aleksey Zirin
1.81 » 2.03
4/26 (15%)
2.02 » 1.72
20/26 (77%)
26 2 3-2 1
1.81 » 2.03
4/26 (15%)
2.02 » 1.72
20/26 (77%)
10:15 Konstantin Simonov vs Oleg Manuylov
1.40 » 1.39
5/25 (20%)
2.96 » 2.88
5/25 (20%)
25 1 2-3 2
1.40 » 1.39
5/25 (20%)
2.96 » 2.88
5/25 (20%)
10:30 Igor Minchenkov vs Maksim Ilichev
2.25 » 2.39
2/21 (10%)
1.65 » 1.58
5/21 (24%)
21 2 2-3 2
2.25 » 2.39
2/21 (10%)
1.65 » 1.58
5/21 (24%)
10:45 Aleksey Zirin vs Vjacheslav Chernov
1.76 » 1.72
3/25 (12%)
2.00 » 2.17
6/25 (24%)
25 2 3-0 1
1.76 » 1.72
3/25 (12%)
2.00 » 2.17
6/25 (24%)
10:45 Oleg Manuylov vs Andrey Duka
1.69 » 2.58
3/26 (12%)
2.14 » 1.97
8/26 (31%)
26 2 1-3 2
1.69 » 2.58
3/26 (12%)
2.14 » 1.97
8/26 (31%)
11:00 Andrey Potapkov vs Daniil Mikheev
3.30 » 2.95
7/25 (28%)
1.33 » 1.42
2/25 (8%)
25 1 3-1 1
3.30 » 2.95
7/25 (28%)
1.33 » 1.42
2/25 (8%)
11:15 Alexey Kazakov vs Dmitry Tikhnenko
1.94 » 1.80
7/18 (39%)
1.87 » 2.88
1/18 (6%)
18 1 3-0 1
1.94 » 1.80
7/18 (39%)
1.87 » 2.88
1/18 (6%)
11:15 Aleksandr Poprocky vs Konstantin Simonov
3.30 » 3.53
2/26 (8%)
1.33 » 1.29
17/26 (65%)
26 2 3-0 1
3.30 » 3.53
2/26 (8%)
1.33 » 1.29
17/26 (65%)
12:15 Aleksey Zirin vs Vjacheslav Chernov
2.50 » 2.70
0/1 (0%)
3.40 » 1.40
1/1 (100%)
1 2 1-3 2
2.50 » 2.70
0/1 (0%)
3.40 » 1.40
1/1 (100%)
12:32 Andrey Potapkov vs Daniil Mikheev
3.12 » 2.70
0/2 (0%)
2.08 » 1.51
1/2 (50%)
2 2 3-2 1
3.12 » 2.70
0/2 (0%)
2.08 » 1.51
1/2 (50%)
Table Tennis» Czech Republic» Pro League 1 2 B P S W
06:00 Martin Huk vs Karel Brozhik
1.77 » 1.64
0/7 (0%)
2.32 » 2.17
2/7 (29%)
7 2 0-3 2
1.77 » 1.64
0/7 (0%)
2.32 » 2.17
2/7 (29%)
07:00 Karel Brozhik vs Tibor Batthyany
2.02 » 1.85
1/7 (14%)
1.97 » 1.85
0/7 (0%)
7 1 2-3 2
2.02 » 1.85
1/7 (14%)
1.97 » 1.85
0/7 (0%)
07:30 Jiri Louda vs Martin Huk
1.86 » 1.74
0/6 (0%)
2.26 » 2.00
1/6 (17%)
6 2 3-0 1
1.86 » 1.74
0/6 (0%)
2.26 » 2.00
1/6 (17%)
08:00 Martin Huk vs Tibor Batthyany
1.55 » 1.42
0/7 (0%)
2.88 » 2.71
3/7 (43%)
7 2 3-1 1
1.55 » 1.42
0/7 (0%)
2.88 » 2.71
3/7 (43%)
08:30 Karel Brozhik vs Jiri Louda
1.72 » 1.58
0/7 (0%)
2.40 » 2.26
1/7 (14%)
7 2 3-2 1
1.72 » 1.58
0/7 (0%)
2.40 » 2.26
1/7 (14%)
10:00 Radim Pavelka vs Jiri Pozarsky
1.86 » 1.69
2/6 (33%)
2.24 » 2.08
1/6 (17%)
6 1 3-2 1
1.86 » 1.69
2/6 (33%)
2.24 » 2.08
1/6 (17%)
10:30 Milan Kolar vs Josef Belovsky
2.36 » 2.24
1/7 (14%)
1.75 » 1.60
2/7 (29%)
7 2 0-3 2
2.36 » 2.24
1/7 (14%)
1.75 » 1.60
2/7 (29%)
11:00 Jiri Pozarsky vs Milan Kolar
2.23 » 2.02
2/5 (40%)
1.93 » 1.74
1/5 (20%)
5 1 3-2 1
2.23 » 2.02
2/5 (40%)
1.93 » 1.74
1/5 (20%)
11:30 Josef Belovsky vs Radim Pavelka
1.65 » 1.52
0/7 (0%)
2.60 » 2.44
2/7 (29%)
7 2 3-1 1
1.65 » 1.52
0/7 (0%)
2.60 » 2.44
2/7 (29%)
12:00 Radim Pavelka vs Milan Kolar
1.74 » 1.47
3/6 (50%)
2.43 » 2.29
0/6 (0%)
6 1 3-1 1
1.74 » 1.47
3/6 (50%)
2.43 » 2.29
0/6 (0%)
12:30 Jiri Pozarsky vs Josef Belovsky
2.84 » 2.69
1/6 (17%)
1.60 » 1.43
2/6 (33%)
6 2 3-0 1
2.84 » 2.69
1/6 (17%)
1.60 » 1.43
2/6 (33%)
Table Tennis» Ukraine» Setka Cup 1 2 B P S W
00:25 Sergey Sokolov vs Pavel Hahamidi
2.19 » 2.05
0/6 (0%)
1.86 » 1.70
1/6 (17%)
6 2 0-3 2
2.19 » 2.05
0/6 (0%)
1.86 » 1.70
1/6 (17%)
01:25 Andrey Scherbak vs Borys Kostuk
3.13 » 2.95
1/5 (20%)
1.53 » 1.36
0/5 (0%)
5 1 3-1 1
3.13 » 2.95
1/5 (20%)
1.53 » 1.36
0/5 (0%)
02:25 Andrey Scherbak vs Pavel Hahamidi
2.29 » 2.15
0/5 (0%)
1.83 » 1.64
1/5 (20%)
5 2 3-1 1
2.29 » 2.15
0/5 (0%)
1.83 » 1.64
1/5 (20%)
03:25 Sergey Sokolov vs Andrey Scherbak
1.84 » 1.68
1/5 (20%)
2.28 » 2.10
1/5 (20%)
5 1 3-2 1
1.84 » 1.68
1/5 (20%)
2.28 » 2.10
1/5 (20%)
03:55 Grigorii Kuleshov vs Borys Kostuk
1.52 » 1.24
2/4 (50%)
3.59 » 3.76
0/4 (0%)
4 1 1-3 2
1.52 » 1.24
2/4 (50%)
3.59 » 3.76
0/4 (0%)
04:50 Nazar Mosuk vs Eugene Trunov
1.42 » 1.24
1/5 (20%)
3.82 » 3.72
1/5 (20%)
5 1 2-3 2
1.42 » 1.24
1/5 (20%)
3.82 » 3.72
1/5 (20%)
05:05 Vitalii Ryndia vs Vladimir Tymchenko
2.42 » 2.20
0/4 (0%)
1.84 » 1.57
1/4 (25%)
4 2 0-3 2
2.42 » 2.20
0/4 (0%)
1.84 » 1.57
1/4 (25%)
05:10 Vladyslav Mishchenko vs Serhii Rak
2.07 » 1.86
0/4 (0%)
2.07 » 1.78
1/4 (25%)
4 2 3-1 1
2.07 » 1.86
0/4 (0%)
2.07 » 1.78
1/4 (25%)
05:35 Oleg Holovei vs Vitaliy Sydorenko
2.12 » 1.97
1/6 (17%)
1.91 » 1.76
0/6 (0%)
6 1 2-3 2
2.12 » 1.97
1/6 (17%)
1.91 » 1.76
0/6 (0%)
05:40 Alexander Gordiychuk vs Aleksandr Kolbasenko
1.47 » 1.30
1/6 (17%)
3.46 » 3.42
0/6 (0%)
6 1 3-0 1
1.47 » 1.30
1/6 (17%)
3.46 » 3.42
0/6 (0%)
05:45 Stefan Jakimenko vs Sergei Semenec
1.98 » 1.83
1/6 (17%)
2.03 » 1.89
0/6 (0%)
6 1 3-0 1
1.98 » 1.83
1/6 (17%)
2.03 » 1.89
0/6 (0%)
05:50 Andrii Dekhtiarenko vs Vladimir Melnikov
2.28 » 2.08
1/6 (17%)
1.80 » 1.69
0/6 (0%)
6 1 3-0 1
2.28 » 2.08
1/6 (17%)
1.80 » 1.69
0/6 (0%)
05:55 Andrey Peretyatko vs Alexander Shapoval
1.79 » 1.58
2/5 (40%)
2.45 » 2.28
0/5 (0%)
5 1 2-3 2
1.79 » 1.58
2/5 (40%)
2.45 » 2.28
0/5 (0%)
06:00 Pavel Babenko vs Leonid Tertichniy
3.05 » 2.84
2/6 (33%)
1.51 » 1.38
0/6 (0%)
6 1 3-1 1
3.05 » 2.84
2/6 (33%)
1.51 » 1.38
0/6 (0%)
06:00 Robert Jamrich vs Dominik Pasek
2.10 » 1.83
2/4 (50%)
2.10 » 1.86
0/4 (0%)
4 1 2-3 2
2.10 » 1.83
2/4 (50%)
2.10 » 1.86
0/4 (0%)
06:15 Vladimir Kononihin vs Alexander Goncharuk
1.77 » 1.62
1/6 (17%)
2.32 » 2.18
0/6 (0%)
6 1 3-2 1
1.77 » 1.62
1/6 (17%)
2.32 » 2.18
0/6 (0%)
06:20 Nazar Mosuk vs Denis Pesternikov
3.23 » 2.95
1/6 (17%)
1.50 » 1.37
0/6 (0%)
6 1 2-3 2
3.23 » 2.95
1/6 (17%)
1.50 » 1.37
0/6 (0%)
06:30 Mikhail Teteruk vs Oleksandr Zaporozhets
1.84 » 1.75
0/5 (0%)
2.28 » 2.01
2/5 (40%)
5 2 3-1 1
1.84 » 1.75
0/5 (0%)
2.28 » 2.01
2/5 (40%)
06:30 Miloslav Kuba vs Adam Khalaila
2.67 » 2.49
1/6 (17%)
1.65 » 1.49
0/6 (0%)
6 1 0-3 2
2.67 » 2.49
1/6 (17%)
1.65 » 1.49
0/6 (0%)
06:35 Vitalii Ryndia vs Vitaliy Sydorenko
2.40 » 2.19
0/4 (0%)
1.86 » 1.58
2/4 (50%)
4 2 0-3 2
2.40 » 2.19
0/4 (0%)
1.86 » 1.58
2/4 (50%)
06:40 Vladyslav Mishchenko vs Alexander Gordiychuk
3.04 » 2.89
1/5 (20%)
1.55 » 1.39
2/5 (40%)
5 2 2-3 2
3.04 » 2.89
1/5 (20%)
1.55 » 1.39
2/5 (40%)
06:45 Ivan Krivoi vs Sergei Semenec
1.74 » 1.59
1/6 (17%)
2.37 » 2.23
0/6 (0%)
6 1 3-1 1
1.74 » 1.59
1/6 (17%)
2.37 » 2.23
0/6 (0%)
06:55 Igor Oranskiy vs Alexander Shapoval
1.84 » 1.58
1/4 (25%)
2.51 » 2.28
0/4 (0%)
4 1 2-3 2
1.84 » 1.58
1/4 (25%)
2.51 » 2.28
0/4 (0%)
07:00 Robert Jamrich vs Adam Khalaila
2.01 » 1.75
1/5 (20%)
2.10 » 1.97
1/5 (20%)
5 2 2-3 2
2.01 » 1.75
1/5 (20%)
2.10 » 1.97
1/5 (20%)
07:10 Artem Yurkov vs Aleksandr Kolbasenko
1.52 » 1.28
0/4 (0%)
3.48 » 3.17
1/4 (25%)
4 2 3-1 1
1.52 » 1.28
0/4 (0%)
3.48 » 3.17
1/4 (25%)
07:20 Andrii Dekhtiarenko vs Victor Dushak
3.03 » 2.77
2/6 (33%)
1.51 » 1.39
0/6 (0%)
6 1 1-3 2
3.03 » 2.77
2/6 (33%)
1.51 » 1.39
0/6 (0%)
07:20 Denis Pesternikov vs Eugene Trunov
1.83 » 1.60
3/6 (50%)
2.24 » 2.18
0/6 (0%)
6 1 3-1 1
1.83 » 1.60
3/6 (50%)
2.24 » 2.18
0/6 (0%)
07:30 Aleksandr Kovalchuk vs Pavel Babenko
1.88 » 1.73
1/6 (17%)
2.14 » 2.00
0/6 (0%)
6 1 3-0 1
1.88 » 1.73
1/6 (17%)
2.14 » 2.00
0/6 (0%)
07:30 Miloslav Kuba vs Dominik Pasek
3.07 » 2.61
1/6 (17%)
1.53 » 1.29
2/6 (33%)
6 2 2-3 2
3.07 » 2.61
1/6 (17%)
1.53 » 1.29
2/6 (33%)
07:35 Oleg Holovei vs Kostiantyn Kovalchuk
2.84 » 2.70
1/6 (17%)
1.56 » 1.41
0/6 (0%)
6 1 1-3 2
2.84 » 2.70
1/6 (17%)
1.56 » 1.41
0/6 (0%)
07:45 Stefan Jakimenko vs Vladimir Kononihin
2.14 » 1.77
5/6 (83%)
1.89 » 1.96
0/6 (0%)
6 1 3-0 1
2.14 » 1.77
5/6 (83%)
1.89 » 1.96
0/6 (0%)
07:50 Daniil Atamanchuk vs Konstantin Klimenko
2.69 » 1.82
5/6 (83%)
1.61 » 1.68
1/6 (17%)
6 1 3-2 1
2.69 » 1.82
5/6 (83%)
1.61 » 1.68
1/6 (17%)
08:00 Mikhail Teteruk vs Leonid Tertichniy
2.46 » 2.55
0/6 (0%)
1.70 » 1.45
4/6 (67%)
6 2 2-3 2
2.46 » 2.55
0/6 (0%)
1.70 » 1.45
4/6 (67%)
08:00 Robert Jamrich vs Miloslav Kuba
1.88 » 1.43
5/5 (100%)
2.27 » 2.62
0/5 (0%)
5 1 3-1 1
1.88 » 1.43
5/5 (100%)
2.27 » 2.62
0/5 (0%)
08:05 Vitalii Ryndia vs Aleksey Korobov
2.49 » 1.89
1/3 (33%)
1.97 » 1.35
2/3 (67%)
3 2 1-3 2
2.49 » 1.89
1/3 (33%)
1.97 » 1.35
2/3 (67%)
08:15 Ivan Krivoi vs Alexander Goncharuk
2.28 » 2.12
1/6 (17%)
1.79 » 1.65
0/6 (0%)
6 1 3-1 1
2.28 » 2.12
1/6 (17%)
1.79 » 1.65
0/6 (0%)
08:20 Michael Kistechko vs Denis Pesternikov
3.49 » 3.33
1/6 (17%)
1.43 » 1.26
1/6 (17%)
6 2 0-3 2
3.49 » 3.33
1/6 (17%)
1.43 » 1.26
1/6 (17%)
08:25 Sergey Pitsyk vs Alexander Shapoval
1.70 » 1.38
2/5 (40%)
2.66 » 2.14
2/5 (40%)
5 2 1-3 2
1.70 » 1.38
2/5 (40%)
2.66 » 2.14
2/5 (40%)
08:30 Pavel Babenko vs Oleksandr Zaporozhets
2.65 » 2.15
5/6 (83%)
1.63 » 1.64
0/6 (0%)
6 1 3-0 1
2.65 » 2.15
5/6 (83%)
1.63 » 1.64
0/6 (0%)
08:30 Adam Khalaila vs Dominik Pasek
1.98 » 1.78
2/6 (33%)
2.06 » 1.94
0/6 (0%)
6 1 1-3 2
1.98 » 1.78
2/6 (33%)
2.06 » 1.94
0/6 (0%)
08:35 Kostiantyn Kovalchuk vs Vitaliy Sydorenko
2.87 » 2.73
1/6 (17%)
1.55 » 1.40
1/6 (17%)
6 1 0-3 2
2.87 » 2.73
1/6 (17%)
1.55 » 1.40
1/6 (17%)
08:40 Artem Yurkov vs Alexander Gordiychuk
1.69 » 1.52
1/6 (17%)
2.47 » 2.33
0/6 (0%)
6 1 0-3 2
1.69 » 1.52
1/6 (17%)
2.47 » 2.33
0/6 (0%)
08:45 Vladimir Kononihin vs Sergei Semenec
1.56 » 1.42
0/6 (0%)
2.84 » 2.64
3/6 (50%)
6 2 3-0 1
1.56 » 1.42
0/6 (0%)
2.84 » 2.64
3/6 (50%)
08:50 Andrii Dekhtiarenko vs Konstantin Klimenko
1.56 » 1.40
1/6 (17%)
2.90 » 2.77
0/6 (0%)
6 1 2-3 2
1.56 » 1.40
1/6 (17%)
2.90 » 2.77
0/6 (0%)
08:50 Oleg Bindas vs Eugene Trunov
1.37 » 1.17
1/5 (20%)
4.39 » 4.42
0/5 (0%)
5 1 3-0 1
1.37 » 1.17
1/5 (20%)
4.39 » 4.42
0/5 (0%)
09:05 Oleg Holovei vs Vladimir Tymchenko
3.09 » 3.66
0/6 (0%)
1.52 » 1.24
5/6 (83%)
6 2 0-3 2
3.09 » 3.66
0/6 (0%)
1.52 » 1.24
5/6 (83%)
09:10 Aleksandr Kolbasenko vs Serhii Rak
3.41 » 3.30
0/6 (0%)
1.45 » 1.29
1/6 (17%)
6 2 0-3 2
3.41 » 3.30
0/6 (0%)
1.45 » 1.29
1/6 (17%)
09:20 Daniil Atamanchuk vs Victor Dushak
1.66 » 1.58
0/6 (0%)
2.57 » 2.25
4/6 (67%)
6 2 3-0 1
1.66 » 1.58
0/6 (0%)
2.57 » 2.25
4/6 (67%)
09:20 Michael Kistechko vs Nazar Mosuk
2.23 » 2.09
0/6 (0%)
1.82 » 1.67
1/6 (17%)
6 2 1-3 2
2.23 » 2.09
0/6 (0%)
1.82 » 1.67
1/6 (17%)
09:25 Igor Oranskiy vs Sergey Pitsyk
2.32 » 2.27
0/6 (0%)
1.77 » 1.57
3/6 (50%)
6 2 1-3 2
2.32 » 2.27
0/6 (0%)
1.77 » 1.57
3/6 (50%)
09:30 Mikhail Teteruk vs Pavel Babenko
2.52 » 2.63
0/6 (0%)
1.68 » 1.43
4/6 (67%)
6 2 2-3 2
2.52 » 2.63
0/6 (0%)
1.68 » 1.43
4/6 (67%)
09:35 Vitalii Ryndia vs Kostiantyn Kovalchuk
1.91 » 2.92
0/3 (0%)
2.51 » 1.34
3/3 (100%)
3 2 3-2 1
1.91 » 2.92
0/3 (0%)
2.51 » 1.34
3/3 (100%)
09:40 Artem Yurkov vs Vladyslav Mishchenko
2.03 » 1.87
0/5 (0%)
2.03 » 1.85
1/5 (20%)
5 2 3-0 1
2.03 » 1.87
0/5 (0%)
2.03 » 1.85
1/5 (20%)
09:50 Konstantin Klimenko vs Vladimir Melnikov
2.41 » 2.32
0/5 (0%)
1.77 » 1.55
2/5 (40%)
5 2 1-3 2
2.41 » 2.32
0/5 (0%)
1.77 » 1.55
2/5 (40%)
10:00 Aleksandr Kovalchuk vs Leonid Tertichniy
2.41 » 1.91
4/6 (67%)
1.76 » 1.80
0/6 (0%)
6 1 0-3 2
2.41 » 1.91
4/6 (67%)
1.76 » 1.80
0/6 (0%)
10:05 Oleg Holovei vs Aleksey Korobov
1.78 » 1.53
3/5 (60%)
2.44 » 2.46
1/5 (20%)
5 1 0-3 2
1.78 » 1.53
3/5 (60%)
2.44 » 2.46
1/5 (20%)
10:15 Stefan Jakimenko vs Alexander Goncharuk
2.13 » 1.56
5/6 (83%)
1.94 » 2.34
0/6 (0%)
6 1 1-3 2
2.13 » 1.56
5/6 (83%)
1.94 » 2.34
0/6 (0%)
10:20 Daniil Atamanchuk vs Andrii Dekhtiarenko
1.68 » 1.53
1/6 (17%)
2.50 » 2.37
0/6 (0%)
6 1 3-2 1
1.68 » 1.53
1/6 (17%)
2.50 » 2.37
0/6 (0%)
10:25 Igor Oranskiy vs Andrey Peretyatko
1.84 » 1.72
0/6 (0%)
2.21 » 2.03
2/6 (33%)
6 2 3-1 1
1.84 » 1.72
0/6 (0%)
2.21 » 2.03
2/6 (33%)
10:30 Jan Blazek vs Petr Fiser
1.98 » 1.68
1/4 (25%)
2.25 » 2.07
0/4 (0%)
4 1 3-2 1
1.98 » 1.68
1/4 (25%)
2.25 » 2.07
0/4 (0%)
10:35 Vitaliy Sydorenko vs Vladimir Tymchenko
2.00 » 1.81
1/6 (17%)
2.01 » 1.91
0/6 (0%)
6 1 1-3 2
2.00 » 1.81
1/6 (17%)
2.01 » 1.91
0/6 (0%)
10:45 Sergei Semenec vs Oleksii Hordiichuk
2.12 » 2.72
0/5 (0%)
2.14 » 1.43
4/5 (80%)
5 2 2-3 2
2.12 » 2.72
0/5 (0%)
2.14 » 1.43
4/5 (80%)
11:00 Artur Akopyan vs Petr Fiser
1.33 » 1.16
2/6 (33%)
4.52 » 4.42
0/6 (0%)
6 1 0-3 2
1.33 » 1.16
2/6 (33%)
4.52 » 4.42
0/6 (0%)
11:00 Mikhail Teteruk vs Aleksandr Kovalchuk
2.80 » 2.77
1/6 (17%)
1.58 » 1.40
1/6 (17%)
6 1 1-3 2
2.80 » 2.77
1/6 (17%)
1.58 » 1.40
1/6 (17%)
11:05 Vitalii Ryndia vs Oleg Holovei
1.81 » 2.01
0/4 (0%)
2.46 » 1.73
3/4 (75%)
4 2 3-0 1
1.81 » 2.01
0/4 (0%)
2.46 » 1.73
3/4 (75%)
11:15 Ivan Krivoi vs Stefan Jakimenko
3.38 » 2.96
3/5 (60%)
1.48 » 1.35
0/5 (0%)
5 1 3-2 1
3.38 » 2.96
3/5 (60%)
1.48 » 1.35
0/5 (0%)
11:30 Jan Blazek vs Vaclav Coubal
1.87 » 1.57
2/4 (50%)
2.41 » 2.28
0/4 (0%)
4 1 3-0 1
1.87 » 1.57
2/4 (50%)
2.41 » 2.28
0/4 (0%)
11:35 Kostiantyn Kovalchuk vs Vladimir Tymchenko
1.74 » 2.24
1/6 (17%)
2.48 » 1.62
5/6 (83%)
6 2 3-0 1
1.74 » 2.24
1/6 (17%)
2.48 » 1.62
5/6 (83%)
11:45 Vladimir Kononihin vs Oleksii Hordiichuk
2.06 » 1.41
4/4 (100%)
2.12 » 2.80
0/4 (0%)
4 1 3-0 1
2.06 » 1.41
4/4 (100%)
2.12 » 2.80
0/4 (0%)
12:00 Artur Akopyan vs Jan Blazek
1.93 » 1.57
1/3 (33%)
2.53 » 2.29
1/3 (33%)
3 2 1-3 2
1.93 » 1.57
1/3 (33%)
2.53 » 2.29
1/3 (33%)
12:00 Leonid Tertichniy vs Oleksandr Zaporozhets
1.58 » 1.44
0/6 (0%)
2.75 » 2.57
2/6 (33%)
6 2 1-3 2
1.58 » 1.44
0/6 (0%)
2.75 » 2.57
2/6 (33%)
12:05 Aleksey Korobov vs Vitaliy Sydorenko
1.79 » 1.65
0/5 (0%)
2.35 » 2.12
2/5 (40%)
5 2 3-1 1
1.79 » 1.65
0/5 (0%)
2.35 » 2.12
2/5 (40%)
12:15 Alexander Goncharuk vs Sergei Semenec
2.03 » 1.79
2/5 (40%)
2.03 » 1.94
0/5 (0%)
5 1 1-3 2
2.03 » 1.79
2/5 (40%)
2.03 » 1.94
0/5 (0%)
12:20 Sergey Ponomarov vs Mykola Serediuk
1.92 » 1.71
1/5 (20%)
2.18 » 2.05
0/5 (0%)
5 1 3-1 1
1.92 » 1.71
1/5 (20%)
2.18 » 2.05
0/5 (0%)
12:30 Petr Fiser vs Vaclav Coubal
1.84 » 1.53
2/4 (50%)
2.47 » 2.33
0/4 (0%)
4 1 3-0 1
1.84 » 1.53
2/4 (50%)
2.47 » 2.33
0/4 (0%)
12:35 Sergey Sokolov vs Grigorii Kuleshov
2.39 » 2.20
1/5 (20%)
1.78 » 1.61
0/5 (0%)
5 1 3-2 1
2.39 » 2.20
1/5 (20%)
1.78 » 1.61
0/5 (0%)
12:45 Denis Kozlov vs Alexandr Mytsyk
1.97 » 1.81
1/6 (17%)
2.04 » 1.91
0/6 (0%)
6 1 0-3 2
1.97 » 1.81
1/6 (17%)
2.04 » 1.91
0/6 (0%)
12:50 Oleh Hudyma vs Volodymyr Hera
1.73 » 1.48
0/3 (0%)
3.05 » 2.50
2/3 (67%)
3 2 0-3 2
1.73 » 1.48
0/3 (0%)
3.05 » 2.50
2/3 (67%)
Table Tennis» International» Setka Cup Women 1 2 B P S W
12:30 Olena Nalisnikovska vs Evgenia Sozonyuk
2.02 » 1.75
4/5 (80%)
2.07 » 2.03
0/5 (0%)
5 1 2-3 2
2.02 » 1.75
4/5 (80%)
2.07 » 2.03
0/5 (0%)
Table Tennis» Czech Republic» TT Star Series 1 2 B P S W
07:10 Tomas Konecny vs Jiri Vrablik
1.71 » 1.55
1/6 (17%)
2.46 » 2.29
0/6 (0%)
6 1 0-3 2
1.71 » 1.55
1/6 (17%)
2.46 » 2.29
0/6 (0%)
07:45 Miroslav Horejsi vs Filip Cernota
1.33 » 1.11
1/5 (20%)
5.22 » 5.42
0/5 (0%)
5 1 3-1 1
1.33 » 1.11
1/5 (20%)
5.22 » 5.42
0/5 (0%)
08:45 Patrik Klos vs Tomas Konecny
5.89 » 5.51
1/6 (17%)
1.26 » 1.11
0/6 (0%)
6 1 2-3 2
5.89 » 5.51
1/6 (17%)
1.26 » 1.11
0/6 (0%)
09:15 Miroslav Horejsi vs Jakub Slapnicka
1.27 » 1.02
0/4 (0%)
9.70 » 9.26
1/4 (25%)
4 2 3-0 1
1.27 » 1.02
0/4 (0%)
9.70 » 9.26
1/4 (25%)
09:45 Jiri Vrablik vs Filip Cernota
1.31 » 1.09
2/5 (40%)
5.71 » 6.25
0/5 (0%)
5 1 3-0 1
1.31 » 1.09
2/5 (40%)
5.71 » 6.25
0/5 (0%)
10:15 David Reitspies vs Tomas Konecny
2.01 » 1.84
2/6 (33%)
2.01 » 1.86
1/6 (17%)
6 1 3-2 1
2.01 » 1.84
2/6 (33%)
2.01 » 1.86
1/6 (17%)
11:15 Jakub Slapnicka vs Filip Cernota
2.52 » 3.50
0/5 (0%)
1.73 » 1.38
3/5 (60%)
5 2 0-3 2
2.52 » 3.50
0/5 (0%)
1.73 » 1.38
3/5 (60%)
11:15 David Reitspies vs Jiri Vrablik
2.35 » 1.20
1/1 (100%)
3.95 » 4.00
0/1 (0%)
1 1 3-1 1
2.35 » 1.20
1/1 (100%)
3.95 » 4.00
0/1 (0%)
12:45 Miroslav Horejsi vs Tomas Konecny
2.66 » 2.16
1/2 (50%)
2.11 » 1.61
0/2 (0%)
2 1 1-3 2
2.66 » 2.16
1/2 (50%)
2.11 » 1.61
0/2 (0%)
Table Tennis» Ukraine» TT-Cup 1 2 B P S W
00:00 Ivan Sinitsky vs Roman Pinchuk
1.29 » 1.21
3/13 (23%)
3.87 » 3.99
0/13 (0%)
13 1 3-1 1
1.29 » 1.21
3/13 (23%)
3.87 » 3.99
0/13 (0%)
00:05 Mykolay Treschetka vs Andrey Hvisyik
3.96 » 4.03
1/9 (11%)
1.32 » 1.20
3/9 (33%)
9 2 0-3 2
3.96 » 4.03
1/9 (11%)
1.32 » 1.20
3/9 (33%)
00:15 Roman Vashchuk vs Igor Demchuk
1.59 » 1.48
2/10 (20%)
2.51 » 2.41
1/10 (10%)
10 1 3-2 1
1.59 » 1.48
2/10 (20%)
2.51 » 2.41
1/10 (10%)
00:15 Andrey Kaptanovskiy vs Igor Vatsyn
2.60 » 2.29
2/6 (33%)
1.64 » 1.56
0/6 (0%)
6 1 3-1 1
2.60 » 2.29
2/6 (33%)
1.64 » 1.56
0/6 (0%)
00:30 Oleksandr Staryi vs Ihor Solomianyi
2.32 » 2.25
1/10 (10%)
1.66 » 1.56
2/10 (20%)
10 2 1-3 2
2.32 » 2.25
1/10 (10%)
1.66 » 1.56
2/10 (20%)
00:35 Dmitriy Belanchik vs Mykolay Treschetka
1.53 » 1.45
1/11 (9%)
2.62 » 2.56
1/11 (9%)
11 1 3-0 1
1.53 » 1.45
1/11 (9%)
2.62 » 2.56
1/11 (9%)
00:45 Volodymyr Tuchkevych vs Roman Vashchuk
1.64 » 1.52
0/8 (0%)
2.46 » 2.30
4/8 (50%)
8 2 3-2 1
1.64 » 1.52
0/8 (0%)
2.46 » 2.30
4/8 (50%)
01:00 Ivan Sinitsky vs Oleksandr Staryi
1.47 » 1.36
2/9 (22%)
2.94 » 2.91
3/9 (33%)
9 2 3-1 1
1.47 » 1.36
2/9 (22%)
2.94 » 2.91
3/9 (33%)
01:05 Andrey Hvisyik vs Aleksandr Shitka
1.66 » 1.65
5/11 (45%)
2.34 » 2.48
2/11 (18%)
11 1 1-3 2
1.66 » 1.65
5/11 (45%)
2.34 » 2.48
2/11 (18%)
01:15 Igor Demchuk vs Igor Vatsyn
1.77 » 1.66
2/10 (20%)
2.13 » 2.05
1/10 (10%)
10 1 2-3 2
1.77 » 1.66
2/10 (20%)
2.13 » 2.05
1/10 (10%)
01:30 Evgeny Fafley vs Roman Pinchuk
1.48 » 1.39
0/9 (0%)
2.89 » 2.75
4/9 (44%)
9 2 3-1 1
1.48 » 1.39
0/9 (0%)
2.89 » 2.75
4/9 (44%)
02:00 Ivan Sinitsky vs Evgeny Fafley
1.61 » 1.52
2/11 (18%)
2.41 » 2.35
0/11 (0%)
11 1 2-3 2
1.61 » 1.52
2/11 (18%)
2.41 » 2.35
0/11 (0%)
02:30 Roman Pinchuk vs Ihor Solomianyi
2.59 » 2.53
0/10 (0%)
1.55 » 1.45
2/10 (20%)
10 2 1-3 2
2.59 » 2.53
0/10 (0%)
1.55 » 1.45
2/10 (20%)
04:50 Sergiy Boyko vs Denys Scherbak
1.55 » 1.39
2/7 (29%)
2.71 » 2.72
0/7 (0%)
7 1 3-1 1
1.55 » 1.39
2/7 (29%)
2.71 » 2.72
0/7 (0%)
04:55 Viacheslav Kovalenko vs Valery Petukhov
2.70 » 2.43
2/8 (25%)
1.54 » 1.73
0/8 (0%)
8 1 3-0 1
2.70 » 2.43
2/8 (25%)
1.54 » 1.73
0/8 (0%)
05:25 Maxim Nikolenko vs Aleksandr Shkurupij
1.93 » 1.87
1/10 (10%)
1.93 » 1.82
3/10 (30%)
10 2 3-2 1
1.93 » 1.87
1/10 (10%)
1.93 » 1.82
3/10 (30%)
05:30 Ivan Kozyr vs Oleksandr Dzyabura
1.71 » 1.58
2/8 (25%)
2.33 » 2.22
2/8 (25%)
8 1 2-3 2
1.71 » 1.58
2/8 (25%)
2.33 » 2.22
2/8 (25%)
05:35 Yuriy Volkov vs Oleksandr Zhuravlov
2.05 » 1.95
2/10 (20%)
1.83 » 1.75
0/10 (0%)
10 1 3-0 1
2.05 » 1.95
2/10 (20%)
1.83 » 1.75
0/10 (0%)
05:40 Dmytro Lohosha vs Maxim Skhabovsky
1.45 » 1.31
1/7 (14%)
3.15 » 2.97
3/7 (43%)
7 2 3-0 1
1.45 » 1.31
1/7 (14%)
3.15 » 2.97
3/7 (43%)
05:45 Andrey Tsykhotshiy vs Sergey Gilitukha
1.50 » 1.38
0/8 (0%)
2.86 » 2.76
2/8 (25%)
8 2 2-3 2
1.50 » 1.38
0/8 (0%)
2.86 » 2.76
2/8 (25%)
05:55 Serhii Kubrak vs Sergiy Pokidko
1.69 » 1.57
1/8 (13%)
2.33 » 2.24
0/8 (0%)
8 1 2-3 2
1.69 » 1.57
1/8 (13%)
2.33 » 2.24
0/8 (0%)
06:00 Sergey Cibulin vs Lev Kats
1.67 » 1.64
0/8 (0%)
2.37 » 2.14
5/8 (63%)
8 2 3-2 1
1.67 » 1.64
0/8 (0%)
2.37 » 2.14
5/8 (63%)
06:05 Alexander Naida vs Vitaly Krohmal
2.24 » 2.09
0/6 (0%)
1.82 » 1.60
2/6 (33%)
6 2 1-3 2
2.24 » 2.09
0/6 (0%)
1.82 » 1.60
2/6 (33%)
06:10 Vyacheslav Sereda vs Anton Myrza
2.04 » 2.18
0/10 (0%)
1.86 » 1.62
7/10 (70%)
10 2 0-0
2.04 » 2.18
0/10 (0%)
1.86 » 1.62
7/10 (70%)
06:15 Vitaly Protopopov vs Artem Nesterenko
1.53 » 1.42
0/8 (0%)
2.71 » 2.60
1/8 (13%)
8 2 3-1 1
1.53 » 1.42
0/8 (0%)
2.71 » 2.60
1/8 (13%)
06:30 Serhii Sklifos vs Igor Maksimchuk
2.08 » 1.98
2/10 (20%)
1.83 » 1.73
1/10 (10%)
10 1 0-3 2
2.08 » 1.98
2/10 (20%)
1.83 » 1.73
1/10 (10%)
06:35 Sergiy Boyko vs Aleksandr Shkurupij
1.88 » 1.78
2/10 (20%)
1.99 » 1.91
1/10 (10%)
10 1 3-0 1
1.88 » 1.78
2/10 (20%)
1.99 » 1.91
1/10 (10%)
06:40 Viacheslav Kovalenko vs Oleksandr Dzyabura
2.21 » 1.94
9/10 (90%)
1.71 » 1.76
0/10 (0%)
10 1 3-0 1
2.21 » 1.94
9/10 (90%)
1.71 » 1.76
0/10 (0%)
06:45 Vladimir Tsyganenko vs Oleksandr Zhuravlov
1.35 » 1.23
1/8 (13%)
3.72 » 3.64
2/8 (25%)
8 2 3-0 1
1.35 » 1.23
1/8 (13%)
3.72 » 3.64
2/8 (25%)
06:50 Andrey Kurtenko vs Maxim Skhabovsky
1.78 » 1.54
3/8 (38%)
2.18 » 2.36
0/8 (0%)
8 1 3-0 1
1.78 » 1.54
3/8 (38%)
2.18 » 2.36
0/8 (0%)
06:55 Bogdan Stasiuk vs Sergey Gilitukha
2.49 » 2.37
1/7 (14%)
1.65 » 1.52
1/7 (14%)
7 1 3-2 1
2.49 » 2.37
1/7 (14%)
1.65 » 1.52
1/7 (14%)
07:05 Alexey Gamyanin vs Vladimir Androsov
1.94 » 1.81
2/9 (22%)
1.94 » 1.84
0/9 (0%)
9 1 2-3 2
1.94 » 1.81
2/9 (22%)
1.94 » 1.84
0/9 (0%)
07:10 Lev Kats vs Denys Scherbak
1.51 » 1.41
1/10 (10%)
2.69 » 2.58
1/10 (10%)
10 2 3-0 1
1.51 » 1.41
1/10 (10%)
2.69 » 2.58
1/10 (10%)
07:15 Vitaly Krohmal vs Valery Petukhov
2.56 » 2.57
0/9 (0%)
1.58 » 1.44
2/9 (22%)
9 2 2-3 2
2.56 » 2.57
0/9 (0%)
1.58 » 1.44
2/9 (22%)
07:20 Yuriy Volkov vs Vyacheslav Sereda
2.09 » 2.01
1/8 (13%)
1.84 » 1.71
3/8 (38%)
8 2 3-1 1
2.09 » 2.01
1/8 (13%)
1.84 » 1.71
3/8 (38%)
07:30 Andrey Tsykhotshiy vs Aleksandr Kostiuk
1.25 » 1.17
0/9 (0%)
4.68 » 4.31
4/9 (44%)
9 2 3-0 1
1.25 » 1.17
0/9 (0%)
4.68 » 4.31
4/9 (44%)
07:40 Andrii Kyselar vs Serhii Sklifos
1.48 » 1.38
1/9 (11%)
2.86 » 2.78
0/9 (0%)
9 1 3-2 1
1.48 » 1.38
1/9 (11%)
2.86 » 2.78
0/9 (0%)
07:40 Serhii Kubrak vs Dmytro Derevynskyi
2.24 » 2.18
1/8 (13%)
1.74 » 1.60
3/8 (38%)
8 2 1-3 2
2.24 » 2.18
1/8 (13%)
1.74 » 1.60
3/8 (38%)
07:45 Maxim Nikolenko vs Sergey Cibulin
1.54 » 1.40
2/9 (22%)
2.68 » 2.77
0/9 (0%)
9 1 3-1 1
1.54 » 1.40
2/9 (22%)
2.68 » 2.77
0/9 (0%)
07:50 Ivan Kozyr vs Alexander Naida
1.65 » 1.50
1/7 (14%)
2.49 » 2.34
1/7 (14%)
7 1 3-2 1
1.65 » 1.50
1/7 (14%)
2.49 » 2.34
1/7 (14%)
07:55 Vladimir Tsyganenko vs Anton Myrza
2.31 » 2.20
1/8 (13%)
1.70 » 1.59
0/8 (0%)
8 1 -
2.31 » 2.20
1/8 (13%)
1.70 » 1.59
0/8 (0%)
08:00 Andrey Kurtenko vs Artem Nesterenko
1.82 » 1.51
4/5 (80%)
2.36 » 2.61
0/5 (0%)
5 1 3-0 1
1.82 » 1.51
4/5 (80%)
2.36 » 2.61
0/5 (0%)
08:05 Bogdan Stasiuk vs Nikolay Tovkach
4.66 » 4.61
2/9 (22%)
1.25 » 1.15
0/9 (0%)
9 1 3-0 1
4.66 » 4.61
2/9 (22%)
1.25 » 1.15
0/9 (0%)
08:15 Pavel Plyushch vs Vitaliy Khamurda
2.31 » 2.13
3/10 (30%)
1.67 » 1.61
1/10 (10%)
10 1 0-3 2
2.31 » 2.13
3/10 (30%)
1.67 » 1.61
1/10 (10%)
08:15 Alexey Gamyanin vs Igor Maksimchuk
1.71 » 1.63
0/11 (0%)
2.20 » 2.09
3/11 (27%)
11 2 0-3 2
1.71 » 1.63
0/11 (0%)
2.20 » 2.09
3/11 (27%)
08:20 Sergiy Boyko vs Lev Kats
4.95 » 4.65
3/10 (30%)
1.23 » 1.16
3/10 (30%)
10 1 1-3 2
4.95 » 4.65
3/10 (30%)
1.23 » 1.16
3/10 (30%)
08:25 Viacheslav Kovalenko vs Vitaly Krohmal
1.49 » 1.38
2/9 (22%)
2.81 » 2.76
1/9 (11%)
9 1 3-1 1
1.49 » 1.38
2/9 (22%)
2.81 » 2.76
1/9 (11%)
08:30 Vyacheslav Sereda vs Oleksandr Zhuravlov
2.34 » 2.18
1/7 (14%)
1.70 » 1.57
0/7 (0%)
7 1 3-0 1
2.34 » 2.18
1/7 (14%)
1.70 » 1.57
0/7 (0%)
08:30 Vladimir Tsyganenko vs Yuriy Volkov
2.12 » 1.59
1/3 (33%)
2.29 » 2.59
0/3 (0%)
3 1 3-0 1
2.12 » 1.59
1/3 (33%)
2.29 » 2.59
0/3 (0%)
08:35 Vitaly Protopopov vs Maxim Skhabovsky
1.87 » 1.29
4/5 (80%)
2.23 » 2.77
0/5 (0%)
5 1 3-1 1
1.87 » 1.29
4/5 (80%)
2.23 » 2.77
0/5 (0%)
08:40 Aleksandr Kostiuk vs Sergey Gilitukha
2.02 » 2.24
0/8 (0%)
1.91 » 1.58
6/8 (75%)
8 2 3-2 1
2.02 » 2.24
0/8 (0%)
1.91 » 1.58
6/8 (75%)
08:50 Serhii Sklifos vs Vladimir Androsov
3.46 » 3.22
2/5 (40%)
1.47 » 1.28
1/5 (20%)
5 1 3-1 1
3.46 » 3.22
2/5 (40%)
1.47 » 1.28
1/5 (20%)
08:50 Dmytro Derevynskyi vs Sergiy Pokidko
2.21 » 1.96
6/8 (75%)
1.76 » 1.72
1/8 (13%)
8 1 3-1 1
2.21 » 1.96
6/8 (75%)
1.76 » 1.72
1/8 (13%)
08:55 Sergey Cibulin vs Aleksandr Shkurupij
1.73 » 1.63
1/9 (11%)
2.24 » 2.14
4/9 (44%)
9 2 2-3 2
1.73 » 1.63
1/9 (11%)
2.24 » 2.14
4/9 (44%)
09:00 Alexander Naida vs Oleksandr Dzyabura
2.81 » 2.67
3/9 (33%)
1.49 » 1.38
0/9 (0%)
9 1 3-1 1
2.81 » 2.67
3/9 (33%)
1.49 » 1.38
0/9 (0%)
09:05 Vladimir Tsyganenko vs Vyacheslav Sereda
1.55 » 1.39
2/7 (29%)
2.72 » 2.72
0/7 (0%)
7 1 3-1 1
1.55 » 1.39
2/7 (29%)
2.72 » 2.72
0/7 (0%)
09:10 Andrey Kurtenko vs Vitaly Protopopov
1.74 » 1.73
1/9 (11%)
2.22 » 2.00
2/9 (22%)
9 2 2-3 2
1.74 » 1.73
1/9 (11%)
2.22 » 2.00
2/9 (22%)
09:15 Bogdan Stasiuk vs Aleksandr Kostiuk
2.03 » 1.95
2/11 (18%)
1.83 » 1.76
4/11 (36%)
11 2 0-3 2
2.03 » 1.95
2/11 (18%)
1.83 » 1.76
4/11 (36%)
09:25 Pavel Plyushch vs Dmytro Derevynskyi
1.82 » 1.83
1/10 (10%)
2.07 » 1.93
1/10 (10%)
10 1 2-3 2
1.82 » 1.83
1/10 (10%)
2.07 » 1.93
1/10 (10%)
09:30 Maxim Nikolenko vs Denys Scherbak
1.55 » 1.46
1/10 (10%)
2.56 » 2.45
3/10 (30%)
10 2 3-0 1
1.55 » 1.46
1/10 (10%)
2.56 » 2.45
3/10 (30%)
09:35 Ivan Kozyr vs Valery Petukhov
1.64 » 1.79
0/10 (0%)
2.45 » 1.90
7/10 (70%)
10 2 3-1 1
1.64 » 1.79
0/10 (0%)
2.45 » 1.90
7/10 (70%)
09:45 Dmytro Lohosha vs Artem Nesterenko
1.97 » 1.79
3/8 (38%)
1.97 » 1.95
0/8 (0%)
8 1 3-2 1
1.97 » 1.79
3/8 (38%)
1.97 » 1.95
0/8 (0%)
09:50 Andrey Tsykhotshiy vs Nikolay Tovkach
1.88 » 1.74
5/11 (45%)
1.97 » 1.98
0/11 (0%)
11 1 3-2 1
1.88 » 1.74
5/11 (45%)
1.97 » 1.98
0/11 (0%)
10:00 Serhii Kubrak vs Vitaliy Khamurda
3.04 » 2.94
1/9 (11%)
1.45 » 1.34
1/9 (11%)
9 1 2-3 2
3.04 » 2.94
1/9 (11%)
1.45 » 1.34
1/9 (11%)
10:00 Andrii Kyselar vs Igor Maksimchuk
2.32 » 2.24
2/10 (20%)
1.65 » 1.55
3/10 (30%)
10 2 0-3 2
2.32 » 2.24
2/10 (20%)
1.65 » 1.55
3/10 (30%)
10:05 Sergiy Boyko vs Sergey Cibulin
1.43 » 1.35
0/10 (0%)
3.04 » 2.92
3/10 (30%)
10 2 3-1 1
1.43 » 1.35
0/10 (0%)
3.04 » 2.92
3/10 (30%)
10:10 Viacheslav Kovalenko vs Alexander Naida
1.68 » 1.56
2/8 (25%)
2.35 » 2.23
2/8 (25%)
8 2 3-1 1
1.68 » 1.56
2/8 (25%)
2.35 » 2.23
2/8 (25%)
10:15 Vladimir Tsyganenko vs Yuriy Volkov
1.97 » 1.74
4/7 (57%)
1.97 » 1.95
0/7 (0%)
7 1 3-1 1
1.97 » 1.74
4/7 (57%)
1.97 » 1.95
0/7 (0%)
10:20 Andrey Kurtenko vs Dmytro Lohosha
1.83 » 1.76
1/9 (11%)
2.09 » 1.95
3/9 (33%)
9 2 3-2 1
1.83 » 1.76
1/9 (11%)
2.09 » 1.95
3/9 (33%)
10:25 Bogdan Stasiuk vs Andrey Tsykhotshiy
3.02 » 2.97
4/11 (36%)
1.42 » 1.34
1/11 (9%)
11 1 1-3 2
3.02 » 2.97
4/11 (36%)
1.42 » 1.34
1/11 (9%)
10:35 Pavel Plyushch vs Serhii Kubrak
2.35 » 2.12
1/8 (13%)
1.68 » 1.85
0/8 (0%)
8 1 3-0 1
2.35 » 2.12
1/8 (13%)
1.68 » 1.85
0/8 (0%)
10:35 Alexey Gamyanin vs Andrii Kyselar
1.52 » 1.42
0/9 (0%)
2.70 » 2.61
1/9 (11%)
9 2 3-0 1
1.52 » 1.42
0/9 (0%)
2.70 » 2.61
1/9 (11%)
10:40 Maxim Nikolenko vs Lev Kats
3.01 » 2.90
3/10 (30%)
1.43 » 1.34
0/10 (0%)
10 1 0-3 2
3.01 » 2.90
3/10 (30%)
1.43 » 1.34
0/10 (0%)
10:45 Ivan Kozyr vs Vitaly Krohmal
1.69 » 1.59
1/9 (11%)
2.27 » 2.18
1/9 (11%)
9 2 3-2 1
1.69 » 1.59
1/9 (11%)
2.27 » 2.18
1/9 (11%)
10:50 Vladimir Tsyganenko vs Vyacheslav Sereda
1.86 » 1.35
1/2 (50%)
3.14 » 2.67
0/2 (0%)
2 1 3-2 1
1.86 » 1.35
1/2 (50%)
3.14 » 2.67
0/2 (0%)
10:55 Artem Nesterenko vs Maxim Skhabovsky
1.45 » 1.34
2/8 (25%)
3.16 » 2.91
5/8 (63%)
8 2 3-2 1
1.45 » 1.34
2/8 (25%)
3.16 » 2.91
5/8 (63%)
11:00 Nikolay Tovkach vs Sergey Gilitukha
1.39 » 1.28
1/8 (13%)
3.43 » 3.33
1/8 (13%)
8 1 3-1 1
1.39 » 1.28
1/8 (13%)
3.43 » 3.33
1/8 (13%)
11:10 Vitaliy Khamurda vs Sergiy Pokidko
3.08 » 2.96
2/8 (25%)
1.45 » 1.34
0/8 (0%)
8 1 2-3 2
3.08 » 2.96
2/8 (25%)
1.45 » 1.34
0/8 (0%)
11:10 Igor Maksimchuk vs Vladimir Androsov
1.46 » 1.35
0/7 (0%)
3.12 » 2.96
3/7 (43%)
7 2 1-3 2
1.46 » 1.35
0/7 (0%)
3.12 » 2.96
3/7 (43%)
11:15 Aleksandr Shkurupij vs Denys Scherbak
1.67 » 1.59
1/10 (10%)
2.28 » 2.15
3/10 (30%)
10 2 1-3 2
1.67 » 1.59
1/10 (10%)
2.28 » 2.15
3/10 (30%)
11:20 Oleksandr Dzyabura vs Valery Petukhov
2.56 » 3.12
0/10 (0%)
1.63 » 1.32
8/10 (80%)
10 2 3-0 1
2.56 » 3.12
0/10 (0%)
1.63 » 1.32
8/10 (80%)
11:40 Vitaly Protopopov vs Artem Nesterenko
2.30 » 1.30
0/1 (0%)
4.15 » 3.10
1/1 (100%)
1 2 2-3 2
2.30 » 1.30
0/1 (0%)
4.15 » 3.10
1/1 (100%)
11:45 Andrii Kyselar vs Vladimir Androsov
2.95 » 1.70
1/1 (100%)
2.75 » 2.00
0/1 (0%)
1 1 2-3 2
2.95 » 1.70
1/1 (100%)
2.75 » 2.00
0/1 (0%)
11:45 Sergiy Pokidko vs Pavel Plyushch
2.60 » 3.90
0/1 (0%)
3.15 » 1.20
1/1 (100%)
1 2 3-2 1
2.60 » 3.90
0/1 (0%)
3.15 » 1.20
1/1 (100%)
11:50 Sergiy Boyko vs Maxim Nikolenko
1.96 » 2.00
2/8 (25%)
1.96 » 1.78
1/8 (13%)
8 1 2-3 2
1.96 » 2.00
2/8 (25%)
1.96 » 1.78
1/8 (13%)
11:55 Viacheslav Kovalenko vs Ivan Kozyr
2.20 » 2.20
2/10 (20%)
1.72 » 1.62
1/10 (10%)
10 1 3-2 1
2.20 » 2.20
2/10 (20%)
1.72 » 1.62
1/10 (10%)
12:00 Yuriy Volkov vs Vyacheslav Sereda
1.77 » 1.44
0/3 (0%)
2.81 » 2.46
1/3 (33%)
3 2 3-1 1
1.77 » 1.44
0/3 (0%)
2.81 » 2.46
1/3 (33%)
12:20 Igor Maksimchuk vs Alexey Gamyanin
2.85 » 3.20
0/1 (0%)
2.85 » 1.30
1/1 (100%)
1 2 1-3 2
2.85 » 3.20
0/1 (0%)
2.85 » 1.30
1/1 (100%)
12:25 Sergey Cibulin vs Denys Scherbak
1.68 » 1.61
0/8 (0%)
2.34 » 2.12
3/8 (38%)
8 2 2-3 2
1.68 » 1.61
0/8 (0%)
2.34 » 2.12
3/8 (38%)
12:30 Alexander Naida vs Valery Petukhov
3.11 » 2.96
1/7 (14%)
1.47 » 1.28
2/7 (29%)
7 2 3-1 1
3.11 » 2.96
1/7 (14%)
1.47 » 1.28
2/7 (29%)
12:35 Artem Tkachenko vs Sergey Ilyushchenko
1.87 » 1.70
4/7 (57%)
2.15 » 2.04
0/7 (0%)
7 1 3-2 1
1.87 » 1.70
4/7 (57%)
2.15 » 2.04
0/7 (0%)
Table Tennis» Ukraine» TT-Cup Women 1 2 B P S W
12:40 Tatyana Tatyanina vs Natalia Khmelevskaia
2.35 » 2.19
2/6 (33%)
1.74 » 1.61
0/6 (0%)
6 1 1-3 2
2.35 » 2.19
2/6 (33%)
1.74 » 1.61
0/6 (0%)
Table Tennis» Ukraine» Win Cup 1 2 B P S W
08:30 Vladimir Boycuk vs Yuriy Bratukhin
2.07 » 1.05
1/1 (100%)
8.00 » 8.00
0/1 (0%)
1 1 3-0 1
2.07 » 1.05
1/1 (100%)
8.00 » 8.00
0/1 (0%)
Table Tennis» Russia» Liga Pro 1 2 B P
- Sergey Khomutov vs Artem Arutiunyan
1.92 » 1.87
0/14 (0%)
1.92 » 1.84
1/14 (7%)
14 2
1.92 » 1.87
0/14 (0%)
1.92 » 1.84
1/14 (7%)
Table Tennis» Ukraine» TT-Cup Women 1 2 B P
0-0 Yaroslava Prikhodko vs Iryna Aseeva
2.35 » 2.17
2/6 (33%)
1.74 » 1.58
0/6 (0%)
6 1
2.35 » 2.17
2/6 (33%)
1.74 » 1.58
0/6 (0%)
Table Tennis» Germany» Challenger 1 2 B P
13:15 Cheaib Dauud vs Peter Hribar
1.62 » 1.27
2/3 (67%)
3.78 » 3.60
0/3 (0%)
3 1
1.62 » 1.27
2/3 (67%)
3.78 » 3.60
0/3 (0%)
Table Tennis» Armenia» ITT Cup 1 2 B P
12:40 Varuzhan Baghdasaryan vs Harutyun Harutyunyan
3.46 » 2.78
0/1 (0%)
2.49 » 1.39
1/1 (100%)
1 2
3.46 » 2.78
0/1 (0%)
2.49 » 1.39
1/1 (100%)
Table Tennis» Armenia» ITT Cup Group A Women 1 2 B P
12:40 Mane Ghazaryan vs Mariam Stepanyan
2.33 » 1.00
1/1 (100%)
4.10 » 3.05
1/1 (100%)
1 2
2.33 » 1.00
1/1 (100%)
4.10 » 3.05
1/1 (100%)
Table Tennis» Russia» Liga Pro 1 2 B P
12:30 Vladimir Selkin vs Sergey Muslikov
2.15 » 2.37
0/26 (0%)
1.68 » 1.52
22/26 (85%)
26 2
2.15 » 2.37
0/26 (0%)
1.68 » 1.52
22/26 (85%)
12:45 Igor Abelmasov vs Kirill Malahov
2.46 » 2.20
17/21 (81%)
1.55 » 1.60
1/21 (5%)
21 1
2.46 » 2.20
17/21 (81%)
1.55 » 1.60
1/21 (5%)
13:00 Andrey Yakovlev vs Kim Sen Ir
1.64 » 1.58
9/24 (38%)
2.24 » 2.24
0/24 (0%)
24 1
1.64 » 1.58
9/24 (38%)
2.24 » 2.24
0/24 (0%)
13:15 Pavel Medvedev vs Oleg Kutuzov
1.57 » 1.51
5/18 (28%)
2.42 » 2.40
1/18 (6%)
18 1
1.57 » 1.51
5/18 (28%)
2.42 » 2.40
1/18 (6%)
13:30 Sergey Muslikov vs Andrey Yakovlev
1.67 » 1.64
1/25 (4%)
2.18 » 2.12
5/25 (20%)
25 2
1.67 » 1.64
1/25 (4%)
2.18 » 2.12
5/25 (20%)
13:45 Kirill Malahov vs Pavel Medvedev
2.47 » 2.43
1/22 (5%)
1.54 » 1.50
3/22 (14%)
22 2
2.47 » 2.43
1/22 (5%)
1.54 » 1.50
3/22 (14%)
14:00 Kim Sen Ir vs Vladimir Selkin
2.28 » 2.24
0/22 (0%)
1.62 » 1.58
1/22 (5%)
22 2
2.28 » 2.24
0/22 (0%)
1.62 » 1.58
1/22 (5%)
14:15 Oleg Kutuzov vs Igor Abelmasov
1.70 » 1.65
2/22 (9%)
2.15 » 2.11
0/22 (0%)
22 1
1.70 » 1.65
2/22 (9%)
2.15 » 2.11
0/22 (0%)
14:30 Vladimir Selkin vs Andrey Yakovlev
3.36 » 3.32
1/25 (4%)
1.33 » 1.29
1/25 (4%)
25 2
3.36 » 3.32
1/25 (4%)
1.33 » 1.29
1/25 (4%)
14:45 Igor Abelmasov vs Pavel Medvedev
2.28 » 2.24
0/20 (0%)
1.63 » 1.58
1/20 (5%)
20 2
2.28 » 2.24
0/20 (0%)
1.63 » 1.58
1/20 (5%)
15:00 Sergey Muslikov vs Kim Sen Ir
1.54 » 1.50
0/23 (0%)
2.47 » 2.42
1/23 (4%)
23 2
1.54 » 1.50
0/23 (0%)
2.47 » 2.42
1/23 (4%)
15:15 Kirill Malahov vs Oleg Kutuzov
1.90 » 2.13
0/18 (0%)
1.90 » 1.65
15/18 (83%)
18 2
1.90 » 2.13
0/18 (0%)
1.90 » 1.65
15/18 (83%)
16:30 Georgy Bardyshev vs Sergey Burov
2.56 » 2.49
4/19 (21%)
1.52 » 1.48
0/19 (0%)
19 1
2.56 » 2.49
4/19 (21%)
1.52 » 1.48
0/19 (0%)
16:45 Alexey Innazarov vs Pavel Pinkovsky
1.87 » 1.83
0/23 (0%)
1.91 » 1.86
5/23 (22%)
23 2
1.87 » 1.83
0/23 (0%)
1.91 » 1.86
5/23 (22%)
16:45 Bogdan Grebenyuk vs Ivan Soldatov
2.08 » 2.03
4/23 (17%)
1.74 » 1.70
0/23 (0%)
23 1
2.08 » 2.03
4/23 (17%)
1.74 » 1.70
0/23 (0%)
17:00 Igor Zemit vs Oleg Pronin
4.19 » 4.02
6/20 (30%)
1.24 » 1.20
1/20 (5%)
20 1
4.19 » 4.02
6/20 (30%)
1.24 » 1.20
1/20 (5%)
17:15 Dmitriy Tunitsyn vs Sergey Nikulin
1.81 » 1.75
5/20 (25%)
1.99 » 1.96
0/20 (0%)
20 1
1.81 » 1.75
5/20 (25%)
1.99 » 1.96
0/20 (0%)
17:15 Vladimir Petrov vs Victor Rakhmanov
1.87 » 1.83
0/20 (0%)
1.91 » 1.86
3/20 (15%)
20 2
1.87 » 1.83
0/20 (0%)
1.91 » 1.86
3/20 (15%)
17:30 Sergey Burov vs Igor Zemit
1.50 » 1.48
0/20 (0%)
2.60 » 2.47
8/20 (40%)
20 2
1.50 » 1.48
0/20 (0%)
2.60 » 2.47
8/20 (40%)
17:45 Ivan Soldatov vs Dmitriy Tunitsyn
3.43 » 3.55
0/20 (0%)
1.33 » 1.25
7/20 (35%)
20 2
3.43 » 3.55
0/20 (0%)
1.33 » 1.25
7/20 (35%)
17:45 Pavel Pinkovsky vs Vladimir Petrov
1.89 » 1.84
2/20 (10%)
1.89 » 1.85
0/20 (0%)
20 1
1.89 » 1.84
2/20 (10%)
1.89 » 1.85
0/20 (0%)
18:00 Oleg Pronin vs Georgy Bardyshev
2.18 » 2.13
0/15 (0%)
1.71 » 1.63
4/15 (27%)
15 2
2.18 » 2.13
0/15 (0%)
1.71 » 1.63
4/15 (27%)
18:15 Sergey Nikulin vs Bogdan Grebenyuk
1.57 » 1.55
0/20 (0%)
2.43 » 2.29
8/20 (40%)
20 2
1.57 » 1.55
0/20 (0%)
2.43 » 2.29
8/20 (40%)
18:30 Georgy Bardyshev vs Igor Zemit
1.28 » 1.20
6/16 (38%)
3.91 » 4.03
1/16 (6%)
16 1
1.28 » 1.20
6/16 (38%)
3.91 » 4.03
1/16 (6%)
18:45 Bogdan Grebenyuk vs Dmitriy Tunitsyn
2.11 » 2.12
1/20 (5%)
1.74 » 1.65
6/20 (30%)
20 2
2.11 » 2.12
1/20 (5%)
1.74 » 1.65
6/20 (30%)
18:45 Alexey Innazarov vs Vladimir Petrov
2.10 » 2.04
5/19 (26%)
1.74 » 1.69
0/19 (0%)
19 1
2.10 » 2.04
5/19 (26%)
1.74 » 1.69
0/19 (0%)
19:00 Sergey Burov vs Oleg Pronin
3.26 » 3.16
6/19 (32%)
1.36 » 1.31
0/19 (0%)
19 1
3.26 » 3.16
6/19 (32%)
1.36 » 1.31
0/19 (0%)
19:15 Pavel Pinkovsky vs Victor Rakhmanov
1.92 » 1.86
2/18 (11%)
1.88 » 1.83
0/18 (0%)
18 1
1.92 » 1.86
2/18 (11%)
1.88 » 1.83
0/18 (0%)
20:30 Dmitry Ignatiev vs Tyinchtyik Turabekov
2.43 » 2.33
4/16 (25%)
1.58 » 1.53
0/16 (0%)
16 1
2.43 » 2.33
4/16 (25%)
1.58 » 1.53
0/16 (0%)
20:45 Alexei Vlasov vs Dmitriy Balakin
1.86 » 1.82
0/17 (0%)
1.95 » 1.87
4/17 (24%)
17 2
1.86 » 1.82
0/17 (0%)
1.95 » 1.87
4/17 (24%)
20:45 Nikolay Zhurba vs Vladimir Safonov
1.40 » 1.36
0/17 (0%)
3.04 » 2.89
5/17 (29%)
17 2
1.40 » 1.36
0/17 (0%)
3.04 » 2.89
5/17 (29%)
21:00 Alexander Serebrennikov vs Alexander Fedosov
1.86 » 1.77
4/13 (31%)
1.99 » 1.93
0/13 (0%)
13 1
1.86 » 1.77
4/13 (31%)
1.99 » 1.93
0/13 (0%)
21:15 Artem Suntsov vs Igor Mihaylov
1.87 » 1.67
6/11 (55%)
2.02 » 2.08
0/11 (0%)
11 1
1.87 » 1.67
6/11 (55%)
2.02 » 2.08
0/11 (0%)
21:15 Aleksandr Volkov vs Yuriy Merkushin
2.55 » 2.40
6/11 (55%)
1.57 » 1.50
0/11 (0%)
11 1
2.55 » 2.40
6/11 (55%)
1.57 » 1.50
0/11 (0%)
21:45 Dmitriy Balakin vs Vladislav Chahur
2.34 » 2.24
1/11 (9%)
1.67 » 1.58
2/11 (18%)
11 2
2.34 » 2.24
1/11 (9%)
1.67 » 1.58
2/11 (18%)
21:45 Vladimir Safonov vs Andrey Kirilenko
1.46 » 1.38
0/11 (0%)
2.93 » 2.80
3/11 (27%)
11 2
1.46 » 1.38
0/11 (0%)
2.93 » 2.80
3/11 (27%)
22:00 Dmitry Ignatiev vs Alexander Serebrennikov
2.22 » 2.14
0/10 (0%)
1.74 » 1.63
1/10 (10%)
10 2
2.22 » 2.14
0/10 (0%)
1.74 » 1.63
1/10 (10%)
22:15 Alexei Vlasov vs Artem Suntsov
2.91 » 2.87
1/11 (9%)
1.48 » 1.36
6/11 (55%)
11 2
2.91 » 2.87
1/11 (9%)
1.48 » 1.36
6/11 (55%)
22:15 Nikolay Zhurba vs Aleksandr Volkov
1.97 » 1.83
6/11 (55%)
1.91 » 1.88
0/11 (0%)
11 1
1.97 » 1.83
6/11 (55%)
1.91 » 1.88
0/11 (0%)
22:30 Denes Sayanov vs Alexander Fedosov
2.01 » 1.81
6/11 (55%)
1.89 » 1.89
1/11 (9%)
11 1
2.01 » 1.81
6/11 (55%)
1.89 » 1.89
1/11 (9%)
22:45 Vladislav Chahur vs Igor Mihaylov
1.44 » 1.34
0/9 (0%)
3.14 » 2.99
1/9 (11%)
9 2
1.44 » 1.34
0/9 (0%)
3.14 » 2.99
1/9 (11%)
23:15 Dmitriy Balakin vs Artem Suntsov
2.88 » 2.95
0/11 (0%)
1.48 » 1.35
5/11 (45%)
11 2
2.88 » 2.95
0/11 (0%)
1.48 » 1.35
5/11 (45%)
23:15 Vladimir Safonov vs Aleksandr Volkov
3.53 » 3.55
0/11 (0%)
1.36 » 1.25
2/11 (18%)
11 2
3.53 » 3.55
0/11 (0%)
1.36 » 1.25
2/11 (18%)
23:30 Alexander Fedosov vs Dmitry Ignatiev
2.26 » 2.16
0/10 (0%)
1.73 » 1.63
1/10 (10%)
10 2
2.26 » 2.16
0/10 (0%)
1.73 » 1.63
1/10 (10%)
23:35 Yuriy Merkushin vs Nikolay Zhurba
2.19 » 2.05
1/7 (14%)
1.85 » 1.71
0/7 (0%)
7 1
2.19 » 2.05
1/7 (14%)
1.85 » 1.71
0/7 (0%)
23:45 Igor Mihaylov vs Alexei Vlasov
1.94 » 1.84
0/10 (0%)
1.96 » 1.86
1/10 (10%)
10 2
1.94 » 1.84
0/10 (0%)
1.96 » 1.86
1/10 (10%)
Table Tennis» Russia» Moscow Championship Pro League Women 1 2 B P
13:15 Karina Korzunova vs Viktoriia Kandybina
2.64 » 2.68
0/21 (0%)
1.49 » 1.42
6/21 (29%)
21 2
2.64 » 2.68
0/21 (0%)
1.49 » 1.42
6/21 (29%)
13:45 Anna Kondratova vs Karina Korzunova
1.95 » 1.90
0/21 (0%)
1.85 » 1.80
1/21 (5%)
21 2
1.95 » 1.90
0/21 (0%)
1.85 » 1.80
1/21 (5%)
14:15 Viktoriia Kandybina vs Irina Skachkova
1.29 » 1.24
6/22 (27%)
3.68 » 3.71
0/22 (0%)
22 1
1.29 » 1.24
6/22 (27%)
3.68 » 3.71
0/22 (0%)
14:45 Irina Skachkova vs Karina Korzunova
2.31 » 2.26
0/20 (0%)
1.61 » 1.56
1/20 (5%)
20 2
2.31 » 2.26
0/20 (0%)
1.61 » 1.56
1/20 (5%)
Table Tennis» Czech Republic» Pro League 1 2 B P
11:00 Milos Flanderka vs Milan Kolar
1.71 » 1.50
2/5 (40%)
2.66 » 2.49
0/5 (0%)
5 1
1.71 » 1.50
2/5 (40%)
2.66 » 2.49
0/5 (0%)
12:30 Milos Flanderka vs Josef Belovsky
1.69 » 1.50
1/5 (20%)
2.72 » 2.49
1/5 (20%)
5 1
1.69 » 1.50
1/5 (20%)
2.72 » 2.49
1/5 (20%)
14:00 Tomas Postelt vs Pavel Gireth
2.57 » 2.36
1/5 (20%)
1.74 » 1.55
0/5 (0%)
5 1
2.57 » 2.36
1/5 (20%)
1.74 » 1.55
0/5 (0%)
14:30 Jan Kanera vs Jaroslav Havlik
1.63 » 1.48
0/6 (0%)
2.77 » 2.55
3/6 (50%)
6 2
1.63 » 1.48
0/6 (0%)
2.77 » 2.55
3/6 (50%)
15:00 Pavel Gireth vs Jan Kanera
2.12 » 2.00
0/6 (0%)
1.94 » 1.74
1/6 (17%)
6 2
2.12 » 2.00
0/6 (0%)
1.94 » 1.74
1/6 (17%)
15:30 Jaroslav Havlik vs Tomas Postelt
2.63 » 2.46
1/6 (17%)
1.67 » 1.42
1/6 (17%)
6 1
2.63 » 2.46
1/6 (17%)
1.67 » 1.42
1/6 (17%)
16:00 Tomas Postelt vs Jan Kanera
2.42 » 2.23
3/6 (50%)
1.76 » 1.60
0/6 (0%)
6 1
2.42 » 2.23
3/6 (50%)
1.76 » 1.60
0/6 (0%)
16:30 Pavel Gireth vs Jaroslav Havlik
1.82 » 1.67
3/7 (43%)
2.23 » 2.11
0/7 (0%)
7 1
1.82 » 1.67
3/7 (43%)
2.23 » 2.11
0/7 (0%)
18:00 Daniel Brumlich vs Zdenek Bilek
2.53 » 2.36
1/7 (14%)
1.67 » 1.54
0/7 (0%)
7 1
2.53 » 2.36
1/7 (14%)
1.67 » 1.54
0/7 (0%)
19:00 Zdenek Bilek vs Josef Kutifel
1.96 » 1.83
0/7 (0%)
2.04 » 1.89
2/7 (29%)
7 2
1.96 » 1.83
0/7 (0%)
2.04 » 1.89
2/7 (29%)
19:30 Petr Bradach vs Daniel Brumlich
2.12 » 1.97
3/7 (43%)
1.89 » 1.77
1/7 (14%)
7 1
2.12 » 1.97
3/7 (43%)
1.89 » 1.77
1/7 (14%)
20:00 Daniel Brumlich vs Josef Kutifel
1.64 » 1.53
0/7 (0%)
2.63 » 2.40
3/7 (43%)
7 2
1.64 » 1.53
0/7 (0%)
2.63 » 2.40
3/7 (43%)
20:30 Zdenek Bilek vs Petr Bradach
1.43 » 1.28
1/7 (14%)
3.59 » 3.46
1/7 (14%)
7 1
1.43 » 1.28
1/7 (14%)
3.59 » 3.46
1/7 (14%)
Table Tennis» Ukraine» Setka Cup 1 2 B P
13:15 Andrei Obishchenko vs Sergey Skhabitskiy
1.99 » 1.80
2/5 (40%)
2.08 » 1.93
0/5 (0%)
5 1
1.99 » 1.80
2/5 (40%)
2.08 » 1.93
0/5 (0%)
13:20 Oleg Kapelyuha vs Oleh Chulanov
3.02 » 3.12
0/4 (0%)
1.63 » 1.34
2/4 (50%)
4 2
3.02 » 3.12
0/4 (0%)
1.63 » 1.34
2/4 (50%)
14:25 Vitaliy Kobets vs Oleg Obrazkov
1.87 » 1.58
3/5 (60%)
2.25 » 2.29
0/5 (0%)
5 1
1.87 » 1.58
3/5 (60%)
2.25 » 2.29
0/5 (0%)
15:45 Denis Kozlov vs Igor Koshkodan
2.08 » 2.62
0/4 (0%)
2.08 » 1.39
4/4 (100%)
4 2
2.08 » 2.62
0/4 (0%)
2.08 » 1.39
4/4 (100%)
15:50 Dmitriy Gudimenko vs Vyacheslav Isakov
2.39 » 2.04
1/3 (33%)
1.95 » 1.63
0/3 (0%)
3 1
2.39 » 2.04
1/3 (33%)
1.95 » 1.63
0/3 (0%)
17:15 Denis Kozlov vs Vasyl Kondratenko
2.21 » 2.37
0/4 (0%)
1.96 » 1.49
3/4 (75%)
4 2
2.21 » 2.37
0/4 (0%)
1.96 » 1.49
3/4 (75%)
19:50 Dmitry Lazuryk vs Vyacheslav Isakov
1.95 » 1.63
0/3 (0%)
2.39 » 2.04
1/3 (33%)
3 2
1.95 » 1.63
0/3 (0%)
2.39 » 2.04
1/3 (33%)
21:50 Vyacheslav Isakov vs Yurii Kurishchenko
3.01 » 2.66
1/3 (33%)
1.70 » 1.37
0/3 (0%)
3 1
3.01 » 2.66
1/3 (33%)
1.70 » 1.37
0/3 (0%)
Table Tennis» International» Setka Cup Women 1 2 B P
13:30 Olena Nalisnikovska vs Alina Novosad
1.39 » 1.15
0/4 (0%)
4.67 » 4.61
1/4 (25%)
4 2
1.39 » 1.15
0/4 (0%)
4.67 » 4.61
1/4 (25%)
Table Tennis» Ukraine» TT-Cup 1 2 B P
13:10 Viktor Kotov vs Oleg Shevchuk
1.83 » 1.55
7/8 (88%)
2.14 » 2.29
0/8 (0%)
8 1
1.83 » 1.55
7/8 (88%)
2.14 » 2.29
0/8 (0%)
13:20 Nazar Gritsienko vs Dmitry Vakhta
1.71 » 1.63
1/9 (11%)
2.29 » 2.10
7/9 (78%)
9 2
1.71 » 1.63
1/9 (11%)
2.29 » 2.10
7/9 (78%)
13:30 Vadim Grushko vs Mikhail Presnyakov
1.24 » 1.09
2/7 (29%)
5.64 » 5.44
1/7 (14%)
7 1
1.24 » 1.09
2/7 (29%)
5.64 » 5.44
1/7 (14%)
13:35 Yuri Sandulenko vs Oleksandr Kovalov
3.53 » 3.58
0/6 (0%)
1.43 » 1.25
1/6 (17%)
6 2
3.53 » 3.58
0/6 (0%)
1.43 » 1.25
1/6 (17%)
13:45 Andrey Troyan vs Sergey Ilyushchenko
2.09 » 2.02
0/8 (0%)
1.87 » 1.71
5/8 (63%)
8 2
2.09 » 2.02
0/8 (0%)
1.87 » 1.71
5/8 (63%)
13:55 Andrey Kotik vs Nazar Gritsienko
2.34 » 2.22
0/8 (0%)
1.70 » 1.55
1/8 (13%)
8 2
2.34 » 2.22
0/8 (0%)
1.70 » 1.55
1/8 (13%)
14:05 Eduard Rubtcov vs Andrii Zaitsev
1.66 » 1.41
4/6 (67%)
2.58 » 2.65
0/6 (0%)
6 1
1.66 » 1.41
4/6 (67%)
2.58 » 2.65
0/6 (0%)
14:20 Artem Tkachenko vs Viktor Kotov
1.84 » 1.67
4/7 (57%)
2.15 » 2.01
1/7 (14%)
7 1
1.84 » 1.67
4/7 (57%)
2.15 » 2.01
1/7 (14%)
14:30 Vadym Nechyporuk vs Dmitry Vakhta
2.15 » 1.98
4/8 (50%)
1.83 » 1.70
1/8 (13%)
8 1
2.15 » 1.98
4/8 (50%)
1.83 » 1.70
1/8 (13%)
14:55 Andrey Troyan vs Oleg Shevchuk
1.85 » 1.59
5/7 (71%)
2.14 » 2.13
0/7 (0%)
7 1
1.85 » 1.59
5/7 (71%)
2.14 » 2.13
0/7 (0%)
15:05 Vadym Nechyporuk vs Nazar Gritsienko
2.23 » 2.32
0/8 (0%)
1.77 » 1.52
7/8 (88%)
8 2
2.23 » 2.32
0/8 (0%)
1.77 » 1.52
7/8 (88%)
15:15 Eduard Rubtcov vs Mikhail Presnyakov
1.30 » 1.10
1/5 (20%)
5.73 » 5.32
1/5 (20%)
5 2
1.30 » 1.10
1/5 (20%)
5.73 » 5.32
1/5 (20%)
15:30 Viktor Kotov vs Sergey Ilyushchenko
1.94 » 1.78
1/7 (14%)
2.04 » 1.88
1/7 (14%)
7 2
1.94 » 1.78
1/7 (14%)
2.04 » 1.88
1/7 (14%)
15:40 Andrey Kotik vs Dmitry Vakhta
1.83 » 1.70
1/8 (13%)
2.15 » 1.98
4/8 (50%)
8 2
1.83 » 1.70
1/8 (13%)
2.15 » 1.98
4/8 (50%)
15:50 Vadim Grushko vs Andrii Zaitsev
1.63 » 1.36
1/4 (25%)
3.00 » 2.72
1/4 (25%)
4 2
1.63 » 1.36
1/4 (25%)
3.00 » 2.72
1/4 (25%)
16:05 Andrey Troyan vs Viktor Kotov
2.37 » 2.21
1/7 (14%)
1.70 » 1.55
1/7 (14%)
7 1
2.37 » 2.21
1/7 (14%)
1.70 » 1.55
1/7 (14%)
16:25 Eduard Rubtcov vs Vadim Grushko
2.05 » 1.83
1/5 (20%)
2.05 » 1.83
1/5 (20%)
5 1
2.05 » 1.83
1/5 (20%)
2.05 » 1.83
1/5 (20%)
16:40 Artem Tkachenko vs Oleg Shevchuk
1.80 » 1.62
1/6 (17%)
2.30 » 2.12
1/6 (17%)
6 1
1.80 » 1.62
1/6 (17%)
2.30 » 2.12
1/6 (17%)
17:00 Roman Reznichenko vs Mikhail Presnyakov
1.65 » 1.47
1/6 (17%)
2.59 » 2.39
1/6 (17%)
6 1
1.65 » 1.47
1/6 (17%)
2.59 » 2.39
1/6 (17%)
17:15 Andrey Troyan vs Artem Tkachenko
1.62 » 1.46
1/7 (14%)
2.61 » 2.44
1/7 (14%)
7 2
1.62 » 1.46
1/7 (14%)
2.61 » 2.44
1/7 (14%)
17:35 Eduard Rubtcov vs Roman Reznichenko
1.82 » 1.55
1/4 (25%)
2.49 » 2.21
1/4 (25%)
4 2
1.82 » 1.55
1/4 (25%)
2.49 » 2.21
1/4 (25%)
17:50 Oleg Shevchuk vs Sergey Ilyushchenko
2.37 » 2.21
1/7 (14%)
1.70 » 1.55
1/7 (14%)
7 1
2.37 » 2.21
1/7 (14%)
1.70 » 1.55
1/7 (14%)
18:10 Mikhail Presnyakov vs Andrii Zaitsev
2.25 » 1.93
0/3 (0%)
2.10 » 1.70
1/3 (33%)
3 2
2.25 » 1.93
0/3 (0%)
2.10 » 1.70
1/3 (33%)
20:35 Ilya Yanishevskiy vs Dmitriy Belanchik
2.11 » 1.57
1/2 (50%)
2.70 » 2.12
1/2 (50%)
2 2
2.11 » 1.57
1/2 (50%)
2.70 » 2.12
1/2 (50%)
20:45 Sergey Lugovskiy vs Ilya Semeniuk
1.94 » 1.69
1/4 (25%)
2.29 » 1.98
1/4 (25%)
4 1
1.94 » 1.69
1/4 (25%)
2.29 » 1.98
1/4 (25%)
21:05 Andrey Hvisyik vs Mykolay Treschetka
1.67 » 1.14
1/2 (50%)
5.02 » 4.22
1/2 (50%)
2 2
1.67 » 1.14
1/2 (50%)
5.02 » 4.22
1/2 (50%)
21:15 Sergei Berezinsky vs Ruslan Novak
2.04 » 1.86
1/6 (17%)
1.97 » 1.79
1/6 (17%)
6 2
2.04 » 1.86
1/6 (17%)
1.97 » 1.79
1/6 (17%)
21:35 Aleksandr Shitka vs Dmitriy Belanchik
2.42 » 1.86
1/2 (50%)
2.28 » 1.75
1/2 (50%)
2 2
2.42 » 1.86
1/2 (50%)
2.28 » 1.75
1/2 (50%)
21:45 Roman Rybachuk vs Ilya Semeniuk
1.97 » 1.69
1/4 (25%)
2.25 » 1.98
1/4 (25%)
4 1
1.97 » 1.69
1/4 (25%)
2.25 » 1.98
1/4 (25%)
23:05 Andrey Hvisyik vs Dmitriy Belanchik
2.04 » 1.49
1/2 (50%)
2.86 » 2.29
1/2 (50%)
2 1
2.04 » 1.49
1/2 (50%)
2.86 » 2.29
1/2 (50%)
23:15 Sergei Berezinsky vs Ilya Semeniuk
1.61 » 1.36
0/4 (0%)
3.12 » 2.72
1/4 (25%)
4 2
1.61 » 1.36
0/4 (0%)
3.12 » 2.72
1/4 (25%)
23:35 Aleksandr Shitka vs Andrey Hvisyik
2.08 » 1.53
1/2 (50%)
2.74 » 2.18
1/2 (50%)
2 2
2.08 » 1.53
1/2 (50%)
2.74 » 2.18
1/2 (50%)
23:45 Roman Rybachuk vs Sergei Berezinsky
2.74 » 2.43
1/4 (25%)
1.72 » 1.46
1/4 (25%)
4 1
2.74 » 2.43
1/4 (25%)
1.72 » 1.46
1/4 (25%)
Table Tennis» Ukraine» TT-Cup Women 1 2 B P
14:25 Tatyana Tatyanina vs Yaroslava Prikhodko
2.26 » 2.10
1/6 (17%)
1.79 » 1.66
0/6 (0%)
6 1
2.26 » 2.10
1/6 (17%)
1.79 » 1.66
0/6 (0%)