Last Viewed Games
Table Tennis» Ukraine» TT-Cup 1 2 B
00:05 Dmitriy Alekseenko vs Igor Sukovaty
1.53 » 1.43
7/16 (44%)
2.55 » 2.64
0/16 (0%)
16
1.53 » 1.43
7/16 (44%)
2.55 » 2.64
0/16 (0%)
00:15 Sergey Gilitukha vs Aleksandr Kostiuk
1.47 » 1.43
1/16 (6%)
2.77 » 2.66
1/16 (6%)
16
1.47 » 1.43
1/16 (6%)
2.77 » 2.66
1/16 (6%)
00:35 Sergiy Skachenko vs Roman Tsubera
2.00 » 1.88
1/8 (13%)
1.86 » 1.74
1/8 (13%)
8
2.00 » 1.88
1/8 (13%)
1.86 » 1.74
1/8 (13%)
01:05 Igor Sukovaty vs Sergiy Skachenko
1.77 » 1.72
0/14 (0%)
2.03 » 1.93
3/14 (21%)
14
1.77 » 1.72
0/14 (0%)
2.03 » 1.93
3/14 (21%)
01:35 Dmitriy Alekseenko vs Roman Tsubera
1.44 » 1.36
4/14 (29%)
2.88 » 2.90
0/14 (0%)
14
1.44 » 1.36
4/14 (29%)
2.88 » 2.90
0/14 (0%)
02:45 Alexander Kukharchuk vs Sergey Gilitukha
1.63 » 1.48
0/7 (0%)
2.56 » 2.42
1/7 (14%)
7
1.63 » 1.48
0/7 (0%)
2.56 » 2.42
1/7 (14%)
03:05 Dmitriy Alekseenko vs Igor Sukovaty
1.48 » 1.36
3/10 (30%)
2.92 » 2.91
0/10 (0%)
10
1.48 » 1.36
3/10 (30%)
2.92 » 2.91
0/10 (0%)
05:55 Igor Kuznetsov vs Ilya Yanishevskiy
2.56 » 2.42
1/7 (14%)
1.63 » 1.48
0/7 (0%)
7
2.56 » 2.42
1/7 (14%)
1.63 » 1.48
0/7 (0%)
06:25 Sergey Kubrak vs Kirill Rybalchenko
1.79 » 1.64
1/7 (14%)
2.23 » 2.09
0/7 (0%)
7
1.79 » 1.64
1/7 (14%)
2.23 » 2.09
0/7 (0%)
06:35 Nikita Korbut vs Anton Myrza
1.61 » 1.51
1/11 (9%)
2.44 » 2.35
0/11 (0%)
11
1.61 » 1.51
1/11 (9%)
2.44 » 2.35
0/11 (0%)
07:45 Nikita Korbut vs Vyacheslav Sereda
2.19 » 2.09
1/10 (10%)
1.75 » 1.65
0/10 (0%)
10
2.19 » 2.09
1/10 (10%)
1.75 » 1.65
0/10 (0%)
07:50 Vasily Smyk vs Artem Tkachenko
1.95 » 1.85
1/10 (10%)
1.95 » 1.84
1/10 (10%)
10
1.95 » 1.85
1/10 (10%)
1.95 » 1.84
1/10 (10%)
08:15 Igor Kuznetsov vs Vitaly Protopopov
1.57 » 1.34
2/7 (29%)
2.81 » 2.92
0/7 (0%)
7
1.57 » 1.34
2/7 (29%)
2.81 » 2.92
0/7 (0%)
08:20 Roman Shtukovany vs Anton Myrza
2.28 » 2.19
0/10 (0%)
1.70 » 1.60
1/10 (10%)
10
2.28 » 2.19
0/10 (0%)
1.70 » 1.60
1/10 (10%)
08:55 Nikita Korbut vs Roman Shtukovany
1.40 » 1.31
0/11 (0%)
3.24 » 3.11
3/11 (27%)
11
1.40 » 1.31
0/11 (0%)
3.24 » 3.11
3/11 (27%)
09:00 Vasily Smyk vs Artem Nesterenko
2.06 » 1.84
1/5 (20%)
2.06 » 1.84
1/5 (20%)
5
2.06 » 1.84
1/5 (20%)
2.06 » 1.84
1/5 (20%)
09:25 Vasily Shepel vs Alexander Zhuravlev
2.38 » 2.44
0/6 (0%)
1.76 » 1.48
3/6 (50%)
6
2.38 » 2.44
0/6 (0%)
1.76 » 1.48
3/6 (50%)
09:30 Vyacheslav Sereda vs Anton Myrza
3.45 » 3.21
3/6 (50%)
1.44 » 1.29
0/6 (0%)
6
3.45 » 3.21
3/6 (50%)
1.44 » 1.29
0/6 (0%)
10:00 Vitaly Protopopov vs Ilya Yanishevskiy
2.08 » 1.84
2/6 (33%)
1.95 » 1.84
0/6 (0%)
6
2.08 » 1.84
2/6 (33%)
1.95 » 1.84
0/6 (0%)
11:20 Vasily Smyk vs Dmitry Zaporozhets
2.52 » 2.65
0/6 (0%)
1.68 » 1.41
5/6 (83%)
6
2.52 » 2.65
0/6 (0%)
1.68 » 1.41
5/6 (83%)
11:30 Vasily Aksyonin vs Peter Celik
2.12 » 1.91
2/7 (29%)
1.87 » 1.77
0/7 (0%)
7
2.12 » 1.91
2/7 (29%)
1.87 » 1.77
0/7 (0%)
11:55 Artem Nesterenko vs Artem Tkachenko
1.88 » 1.91
0/6 (0%)
2.16 » 1.78
5/6 (83%)
6
1.88 » 1.91
0/6 (0%)
2.16 » 1.78
5/6 (83%)
13:25 Sergey Kubrak vs Alexander Yarovoy
1.96 » 1.50
2/3 (67%)
2.43 » 2.33
0/3 (0%)
3
1.96 » 1.50
2/3 (67%)
2.43 » 2.33
0/3 (0%)
13:30 Nikolai Zakladny vs Vitaly Protopopov
1.61 » 1.38
3/6 (50%)
2.71 » 2.73
0/6 (0%)
6
1.61 » 1.38
3/6 (50%)
2.71 » 2.73
0/6 (0%)