Last Viewed Games
Table Tennis» Ukraine» Setka Cup 1 2 B
00:25 Aleksandr Ivashkin vs Timur Voitehov
1.98 » 1.79
5/7 (71%)
1.98 » 1.93
0/7 (0%)
7
1.98 » 1.79
5/7 (71%)
1.98 » 1.93
0/7 (0%)
00:55 Denis Matveev vs Vladimir Lutskiy
1.98 » 1.86
1/7 (14%)
1.98 » 1.84
1/7 (14%)
7
1.98 » 1.86
1/7 (14%)
1.98 » 1.84
1/7 (14%)
01:25 Anton Yolkin vs Aleksandr Ivashkin
1.50 » 1.32
1/6 (17%)
3.07 » 2.96
0/6 (0%)
6
1.50 » 1.32
1/6 (17%)
3.07 » 2.96
0/6 (0%)
01:55 Vladimir Lutskiy vs Roman Malinka
1.86 » 1.69
5/7 (71%)
2.12 » 2.06
0/7 (0%)
7
1.86 » 1.69
5/7 (71%)
2.12 » 2.06
0/7 (0%)
02:25 Denis Matveev vs Timur Voitehov
1.88 » 1.74
0/6 (0%)
2.14 » 1.98
1/6 (17%)
6
1.88 » 1.74
0/6 (0%)
2.14 » 1.98
1/6 (17%)
03:25 Denis Matveev vs Aleksandr Ivashkin
1.48 » 1.35
1/7 (14%)
3.06 » 2.95
1/7 (14%)
7
1.48 » 1.35
1/7 (14%)
3.06 » 2.95
1/7 (14%)
03:55 Roman Malinka vs Timur Voitehov
2.22 » 2.13
0/7 (0%)
1.78 » 1.64
2/7 (29%)
7
2.22 » 2.13
0/7 (0%)
1.78 » 1.64
2/7 (29%)
04:55 Vladimir Lutskiy vs Timur Voitehov
2.25 » 2.11
0/6 (0%)
1.81 » 1.66
1/6 (17%)
6
2.25 » 2.11
0/6 (0%)
1.81 » 1.66
1/6 (17%)
05:50 Nazariy Sydorak vs Yury Kolos
1.82 » 1.40
2/3 (67%)
2.70 » 2.62
0/3 (0%)
3
1.82 » 1.40
2/3 (67%)
2.70 » 2.62
0/3 (0%)
06:05 Vitaliy Kobets vs Dmitriy Pereyaslovskyi
2.03 » 1.83
0/5 (0%)
2.03 » 1.83
1/5 (20%)
5
2.03 » 1.83
0/5 (0%)
2.03 » 1.83
1/5 (20%)
06:20 Stanislav Nikolenko vs Serhii Rak
2.56 » 2.36
0/5 (0%)
1.69 » 1.49
1/5 (20%)
5
2.56 » 2.36
0/5 (0%)
1.69 » 1.49
1/5 (20%)
06:30 Ivan Kozachuk vs Mykhaylo Mosuk
1.75 » 1.55
1/5 (20%)
2.42 » 2.22
0/5 (0%)
5
1.75 » 1.55
1/5 (20%)
2.42 » 2.22
0/5 (0%)
06:45 Oleg Yurenev vs Alexander Goncharuk
1.90 » 1.80
0/5 (0%)
2.18 » 1.91
1/5 (20%)
5
1.90 » 1.80
0/5 (0%)
2.18 » 1.91
1/5 (20%)
07:00 Kirill Yurchenko vs Mykhaylo Zholubak
2.03 » 1.83
1/5 (20%)
2.03 » 1.83
0/5 (0%)
5
2.03 » 1.83
1/5 (20%)
2.03 » 1.83
0/5 (0%)
07:50 Volodymyr Okopnyi vs Yury Kolos
2.49 » 1.83
2/3 (67%)
1.96 » 1.83
0/3 (0%)
3
2.49 » 1.83
2/3 (67%)
1.96 » 1.83
0/3 (0%)
08:20 Stanislav Nikolenko vs Volodymyr Korobko
2.01 » 1.44
1/2 (50%)
2.94 » 2.63
0/2 (0%)
2
2.01 » 1.44
1/2 (50%)
2.94 » 2.63
0/2 (0%)
09:50 Stanislav Nikolenko vs Yury Kolos
1.69 » 1.38
2/4 (50%)
2.78 » 2.72
0/4 (0%)
4
1.69 » 1.38
2/4 (50%)
2.78 » 2.72
0/4 (0%)
10:00 Mykhaylo Mosuk vs Mykhaylo Zholubak
3.18 » 3.26
0/5 (0%)
1.59 » 1.27
1/5 (20%)
5
3.18 » 3.26
0/5 (0%)
1.59 » 1.27
1/5 (20%)
11:20 Serhii Rak vs Yury Kolos
2.42 » 1.93
2/3 (67%)
1.96 » 1.74
0/3 (0%)
3
2.42 » 1.93
2/3 (67%)
1.96 » 1.74
0/3 (0%)
11:25 Portnov Gennady vs Oleg Skoryk
3.35 » 3.42
0/5 (0%)
1.49 » 1.25
2/5 (40%)
5
3.35 » 3.42
0/5 (0%)
1.49 » 1.25
2/5 (40%)
13:10 Vitalii Mukhin vs Sergey Solomko
3.07 » 3.12
0/5 (0%)
1.61 » 1.30
1/5 (20%)
5
3.07 » 3.12
0/5 (0%)
1.61 » 1.30
1/5 (20%)
13:25 Oleg Skoryk vs Konstantin Kovalchuk
1.62 » 1.33
2/5 (40%)
2.82 » 2.91
0/5 (0%)
5
1.62 » 1.33
2/5 (40%)
2.82 » 2.91
0/5 (0%)
13:50 Oleksandr Oleskevych vs Vyacheslav Isakov
1.94 » 1.58
2/4 (50%)
2.23 » 2.15
0/4 (0%)
4
1.94 » 1.58
2/4 (50%)
2.23 » 2.15
0/4 (0%)