Last Viewed Games
Table Tennis» Ukraine» Setka Cup 1 2 B
00:25 Mykhaylo Zholubak vs Aleksandr Ivashkin
1.45 » 1.28
2/6 (33%)
3.38 » 3.36
1/6 (17%)
6
1.45 » 1.28
2/6 (33%)
3.38 » 3.36
1/6 (17%)
00:55 Vladimir Lutskiy vs Denis Matveev
1.75 » 1.57
0/5 (0%)
2.41 » 2.24
2/5 (40%)
5
1.75 » 1.57
0/5 (0%)
2.41 » 2.24
2/5 (40%)
01:25 Anton Yolkin vs Mykhaylo Zholubak
2.65 » 2.28
1/5 (20%)
1.65 » 1.73
3/5 (60%)
5
2.65 » 2.28
1/5 (20%)
1.65 » 1.73
3/5 (60%)
01:55 Denis Matveev vs Roman Malinka
2.08 » 2.06
1/6 (17%)
1.93 » 1.69
4/6 (67%)
6
2.08 » 2.06
1/6 (17%)
1.93 » 1.69
4/6 (67%)
02:25 Vladimir Lutskiy vs Aleksandr Ivashkin
2.03 » 1.80
2/5 (40%)
2.03 » 1.91
0/5 (0%)
5
2.03 » 1.80
2/5 (40%)
2.03 » 1.91
0/5 (0%)
02:55 Anton Yolkin vs Denis Matveev
1.53 » 1.33
0/5 (0%)
3.09 » 2.87
1/5 (20%)
5
1.53 » 1.33
0/5 (0%)
3.09 » 2.87
1/5 (20%)
03:25 Vladimir Lutskiy vs Mykhaylo Zholubak
3.09 » 2.88
1/5 (20%)
1.53 » 1.36
0/5 (0%)
5
3.09 » 2.88
1/5 (20%)
1.53 » 1.36
0/5 (0%)
03:55 Roman Malinka vs Aleksandr Ivashkin
2.21 » 2.11
0/7 (0%)
1.79 » 1.64
2/7 (29%)
7
2.21 » 2.11
0/7 (0%)
1.79 » 1.64
2/7 (29%)
04:25 Anton Yolkin vs Vladimir Lutskiy
1.70 » 1.43
2/4 (50%)
2.66 » 2.45
0/4 (0%)
4
1.70 » 1.43
2/4 (50%)
2.66 » 2.45
0/4 (0%)
05:25 Mykhaylo Zholubak vs Roman Malinka
1.46 » 1.30
1/6 (17%)
3.31 » 3.23
0/6 (0%)
6
1.46 » 1.30
1/6 (17%)
3.31 » 3.23
0/6 (0%)
06:00 Ivan Struk vs Roman Zholubak
3.08 » 3.13
0/5 (0%)
1.53 » 1.29
3/5 (60%)
5
3.08 » 3.13
0/5 (0%)
1.53 » 1.29
3/5 (60%)
06:10 Yuriy Reva vs Leonid Dinaburg
3.40 » 3.31
0/7 (0%)
1.42 » 1.28
1/7 (14%)
7
3.40 » 3.31
0/7 (0%)
1.42 » 1.28
1/7 (14%)
06:30 Timur Voitehov vs Kirill Yurchenko
2.12 » 2.01
1/7 (14%)
1.85 » 1.71
1/7 (14%)
7
2.12 » 2.01
1/7 (14%)
1.85 » 1.71
1/7 (14%)
06:40 Sergey Solomko vs Victor Pakhnyuk
2.32 » 2.20
0/7 (0%)
1.73 » 1.60
1/7 (14%)
7
2.32 » 2.20
0/7 (0%)
1.73 » 1.60
1/7 (14%)
06:45 Svyatoslav Sachuk vs Yaroslav Voytenko
2.01 » 1.93
6/7 (86%)
2.04 » 1.78
1/7 (14%)
7
2.01 » 1.93
6/7 (86%)
2.04 » 1.78
1/7 (14%)
07:00 Vadym Bochkovskiy vs Roman Zholubak
1.70 » 1.56
2/7 (29%)
2.37 » 2.26
0/7 (0%)
7
1.70 » 1.56
2/7 (29%)
2.37 » 2.26
0/7 (0%)
07:10 Konstantin Klimenko vs Sergey Burdelny
3.23 » 3.11
1/7 (14%)
1.45 » 1.32
0/7 (0%)
7
3.23 » 3.11
1/7 (14%)
1.45 » 1.32
0/7 (0%)
07:25 Aleksandr Melashenko vs Konstantin Kovalchuk
1.43 » 1.25
0/5 (0%)
3.79 » 3.59
2/5 (40%)
5
1.43 » 1.25
0/5 (0%)
3.79 » 3.59
2/5 (40%)
07:30 Ivan Struk vs Timur Voitehov
2.50 » 2.33
0/6 (0%)
1.67 » 1.50
1/6 (17%)
6
2.50 » 2.33
0/6 (0%)
1.67 » 1.50
1/6 (17%)
07:45 Armen Antonyan vs Yaroslav Voytenko
2.08 » 2.22
0/7 (0%)
1.89 » 1.58
6/7 (86%)
7
2.08 » 2.22
0/7 (0%)
1.89 » 1.58
6/7 (86%)
08:00 Vadym Bochkovskiy vs Kirill Yurchenko
2.60 » 2.25
6/6 (100%)
1.63 » 1.57
0/6 (0%)
6
2.60 » 2.25
6/6 (100%)
1.63 » 1.57
0/6 (0%)
08:10 Sergey Burdelny vs Leonid Dinaburg
1.85 » 1.72
1/7 (14%)
2.12 » 2.01
0/7 (0%)
7
1.85 » 1.72
1/7 (14%)
2.12 » 2.01
0/7 (0%)
08:15 Bogdan Gavrilyuk vs Adam Krasutskiy
1.56 » 1.44
1/7 (14%)
2.73 » 2.62
1/7 (14%)
7
1.56 » 1.44
1/7 (14%)
2.73 » 2.62
1/7 (14%)
08:25 Vitaliy Sydorenko vs Konstantin Kovalchuk
2.29 » 2.16
0/5 (0%)
1.84 » 1.63
2/5 (40%)
5
2.29 » 2.16
0/5 (0%)
1.84 » 1.63
2/5 (40%)
08:30 Timur Voitehov vs Roman Zholubak
2.69 » 2.20
4/5 (80%)
1.64 » 1.56
0/5 (0%)
5
2.69 » 2.20
4/5 (80%)
1.64 » 1.56
0/5 (0%)
08:40 Sergey Solomko vs Konstantin Klimenko
2.12 » 1.97
2/7 (29%)
1.85 » 1.72
0/7 (0%)
7
2.12 » 1.97
2/7 (29%)
1.85 » 1.72
0/7 (0%)
08:45 Svyatoslav Sachuk vs Egor Kovpak
1.96 » 1.84
0/8 (0%)
1.96 » 1.83
2/8 (25%)
8
1.96 » 1.84
0/8 (0%)
1.96 » 1.83
2/8 (25%)
09:00 Ivan Struk vs Kirill Yurchenko
3.27 » 3.26
0/5 (0%)
1.50 » 1.27
3/5 (60%)
5
3.27 » 3.26
0/5 (0%)
1.50 » 1.27
3/5 (60%)
09:10 Yuriy Reva vs Sergey Burdelny
1.64 » 1.70
1/7 (14%)
2.55 » 1.99
6/7 (86%)
7
1.64 » 1.70
1/7 (14%)
2.55 » 1.99
6/7 (86%)
09:15 Armen Antonyan vs Bogdan Gavrilyuk
2.16 » 2.18
1/7 (14%)
1.83 » 1.58
6/7 (86%)
7
2.16 » 2.18
1/7 (14%)
1.83 » 1.58
6/7 (86%)
09:25 Aleksandr Melashenko vs Ruslan Tolstykh
2.33 » 1.87
4/6 (67%)
1.78 » 1.83
1/6 (17%)
6
2.33 » 1.87
4/6 (67%)
1.78 » 1.83
1/6 (17%)
09:30 Vadym Bochkovskiy vs Timur Voitehov
2.14 » 2.41
0/6 (0%)
1.89 » 1.50
6/6 (100%)
6
2.14 » 2.41
0/6 (0%)
1.89 » 1.50
6/6 (100%)
09:40 Konstantin Klimenko vs Victor Pakhnyuk
2.39 » 2.30
0/7 (0%)
1.69 » 1.55
1/7 (14%)
7
2.39 » 2.30
0/7 (0%)
1.69 » 1.55
1/7 (14%)
09:45 Egor Kovpak vs Yaroslav Voytenko
1.80 » 1.87
0/7 (0%)
2.20 » 1.84
7/7 (100%)
7
1.80 » 1.87
0/7 (0%)
2.20 » 1.84
7/7 (100%)
09:55 Vitaliy Sydorenko vs Valerii Danchenko
1.91 » 1.71
2/5 (40%)
2.18 » 2.04
0/5 (0%)
5
1.91 » 1.71
2/5 (40%)
2.18 » 2.04
0/5 (0%)
10:00 Kirill Yurchenko vs Roman Zholubak
1.80 » 1.68
0/6 (0%)
2.25 » 2.07
1/6 (17%)
6
1.80 » 1.68
0/6 (0%)
2.25 » 2.07
1/6 (17%)
10:10 Sergey Solomko vs Leonid Dinaburg
2.48 » 2.35
1/7 (14%)
1.65 » 1.53
1/7 (14%)
7
2.48 » 2.35
1/7 (14%)
1.65 » 1.53
1/7 (14%)
10:15 Svyatoslav Sachuk vs Adam Krasutskiy
1.79 » 1.89
0/7 (0%)
2.24 » 1.82
6/7 (86%)
7
1.79 » 1.89
0/7 (0%)
2.24 » 1.82
6/7 (86%)
10:25 Ruslan Tolstykh vs Konstantin Kovalchuk
2.03 » 1.49
5/5 (100%)
2.03 » 2.48
0/5 (0%)
5
2.03 » 1.49
5/5 (100%)
2.03 » 2.48
0/5 (0%)
10:30 Vadym Bochkovskiy vs Ivan Struk
1.83 » 1.64
1/5 (20%)
2.27 » 2.05
1/5 (20%)
5
1.83 » 1.64
1/5 (20%)
2.27 » 2.05
1/5 (20%)
10:40 Yuriy Reva vs Konstantin Klimenko
1.69 » 1.55
1/7 (14%)
2.39 » 2.29
0/7 (0%)
7
1.69 » 1.55
1/7 (14%)
2.39 » 2.29
0/7 (0%)
10:45 Armen Antonyan vs Egor Kovpak
1.87 » 1.77
0/6 (0%)
2.15 » 1.91
3/6 (50%)
6
1.87 » 1.77
0/6 (0%)
2.15 » 1.91
3/6 (50%)
11:10 Sergey Solomko vs Sergey Burdelny
2.36 » 2.13
6/7 (86%)
1.70 » 1.64
1/7 (14%)
7
2.36 » 2.13
6/7 (86%)
1.70 » 1.64
1/7 (14%)
11:15 Svyatoslav Sachuk vs Bogdan Gavrilyuk
2.00 » 1.87
1/7 (14%)
1.96 » 1.83
2/7 (29%)
7
2.00 » 1.87
1/7 (14%)
1.96 » 1.83
2/7 (29%)
11:25 Vitaliy Sydorenko vs Ruslan Tolstykh
3.11 » 2.91
1/5 (20%)
1.54 » 1.34
0/5 (0%)
5
3.11 » 2.91
1/5 (20%)
1.54 » 1.34
0/5 (0%)
12:10 Yuriy Reva vs Sergey Solomko
1.98 » 1.83
1/7 (14%)
1.98 » 1.87
0/7 (0%)
7
1.98 » 1.83
1/7 (14%)
1.98 » 1.87
0/7 (0%)
12:15 Armen Antonyan vs Svyatoslav Sachuk
1.80 » 1.91
0/7 (0%)
2.21 » 1.82
5/7 (71%)
7
1.80 » 1.91
0/7 (0%)
2.21 » 1.82
5/7 (71%)
12:25 Konstantin Kovalchuk vs Sergey Kuprikov
2.23 » 1.98
5/6 (83%)
1.82 » 1.71
0/6 (0%)
6
2.23 » 1.98
5/6 (83%)
1.82 » 1.71
0/6 (0%)
12:40 Konstantin Klimenko vs Leonid Dinaburg
3.03 » 2.89
1/7 (14%)
1.48 » 1.34
0/7 (0%)
7
3.03 » 2.89
1/7 (14%)
1.48 » 1.34
0/7 (0%)
12:45 Egor Kovpak vs Adam Krasutskiy
1.58 » 1.36
5/7 (71%)
2.71 » 2.83
0/7 (0%)
7
1.58 » 1.36
5/7 (71%)
2.71 » 2.83
0/7 (0%)
12:55 Vitaliy Sydorenko vs Aleksandr Melashenko
4.14 » 3.68
3/5 (60%)
1.39 » 1.22
0/5 (0%)
5
4.14 » 3.68
3/5 (60%)
1.39 » 1.22
0/5 (0%)
13:10 Sergey Burdelny vs Victor Pakhnyuk
1.67 » 1.38
5/5 (100%)
2.65 » 2.70
0/5 (0%)
5
1.67 » 1.38
5/5 (100%)
2.65 » 2.70
0/5 (0%)
13:15 Bogdan Gavrilyuk vs Yaroslav Voytenko
1.53 » 1.42
0/5 (0%)
3.12 » 2.57
5/5 (100%)
5
1.53 » 1.42
0/5 (0%)
3.12 » 2.57
5/5 (100%)
13:25 Ruslan Tolstykh vs Sergey Kuprikov
2.42 » 2.22
0/5 (0%)
1.75 » 1.55
1/5 (20%)
5
2.42 » 2.22
0/5 (0%)
1.75 » 1.55
1/5 (20%)
13:35 Maksim Marchuk vs Alexander Lushnya
2.33 » 2.08
0/4 (0%)
1.88 » 1.63
1/4 (25%)
4
2.33 » 2.08
0/4 (0%)
1.88 » 1.63
1/4 (25%)
13:40 Victor Bereza vs Artem Tkachenko
1.53 » 1.33
0/5 (0%)
3.12 » 2.92
1/5 (20%)
5
1.53 » 1.33
0/5 (0%)
3.12 » 2.92
1/5 (20%)
13:55 Valerii Danchenko vs Konstantin Kovalchuk
2.54 » 2.57
0/5 (0%)
1.70 » 1.42
5/5 (100%)
5
2.54 » 2.57
0/5 (0%)
1.70 » 1.42
5/5 (100%)
14:10 Igor Dmitruk vs Oleg Volynets
1.85 » 1.70
0/5 (0%)
2.26 » 1.99
4/5 (80%)
5
1.85 » 1.70
0/5 (0%)
2.26 » 1.99
4/5 (80%)
15:40 Alexandr Mytsyk vs Oleg Volynets
1.83 » 1.64
0/5 (0%)
2.28 » 2.05
1/5 (20%)
5
1.83 » 1.64
0/5 (0%)
2.28 » 2.05
1/5 (20%)
16:30 Rodion Kapinus vs Ilya Valchuk
2.54 » 2.33
1/5 (20%)
1.70 » 1.50
0/5 (0%)
5
2.54 » 2.33
1/5 (20%)
1.70 » 1.50
0/5 (0%)
17:40 Oleg Volynets vs Artem Tkachenko
2.28 » 1.50
4/4 (100%)
1.91 » 2.31
0/4 (0%)
4
2.28 » 1.50
4/4 (100%)
1.91 » 2.31
0/4 (0%)
20:35 Andrey Scherbak vs Yuri Kolesnik
3.59 » 3.09
3/4 (75%)
1.50 » 1.29
0/4 (0%)
4
3.59 » 3.09
3/4 (75%)
1.50 » 1.29
0/4 (0%)