Last Viewed Games

Table Tennis, Ukraine Odds Comparison for 07/03/2021 Matches

You are currently viewing bettings odds comparison for Table Tennis, Ukraine matches from 07/03/2021
Table Tennis» Ukraine» Setka Cup 1 2 B P S W
00:05 Yevgeniy Sokoltsov vs Pavel Volkov
1.97 » 1.83
1/8 (13%)
1.97 » 1.89
0/8 (0%)
8 1
1.97 » 1.83
1/8 (13%)
1.97 » 1.89
0/8 (0%)
00:25 Alexander Mishchenko vs Aleksandr Kovalchuk
2.37 » 2.27
0/8 (0%)
1.68 » 1.56
2/8 (25%)
8 2
2.37 » 2.27
0/8 (0%)
1.68 » 1.56
2/8 (25%)
00:35 Evgeniy Ivanov vs Maxim Balakirev
2.76 » 2.95
1/6 (17%)
1.60 » 1.35
4/6 (67%)
6 2
2.76 » 2.95
1/6 (17%)
1.60 » 1.35
4/6 (67%)
00:55 Igor Shindel vs Yevhen Kyi
2.17 » 1.98
0/5 (0%)
1.91 » 1.70
2/5 (40%)
5 2
2.17 » 1.98
0/5 (0%)
1.91 » 1.70
2/5 (40%)
01:25 Andriy Kovrikov vs Alexander Mishchenko
1.69 » 1.54
1/7 (14%)
2.40 » 2.32
0/7 (0%)
7 1
1.69 » 1.54
1/7 (14%)
2.40 » 2.32
0/7 (0%)
01:35 Maxim Balakirev vs Roman Kuvayev
2.04 » 1.83
1/5 (20%)
2.04 » 1.87
0/5 (0%)
5 1
2.04 » 1.83
1/5 (20%)
2.04 » 1.87
0/5 (0%)
01:55 Yevhen Kyi vs Sergey Tkachev
2.04 » 2.07
1/6 (17%)
2.03 » 1.69
4/6 (67%)
6 2
2.04 » 2.07
1/6 (17%)
2.03 » 1.69
4/6 (67%)
02:05 Evgeniy Ivanov vs Pavel Volkov
2.86 » 2.89
0/8 (0%)
1.51 » 1.36
3/8 (38%)
8 2
2.86 » 2.89
0/8 (0%)
1.51 » 1.36
3/8 (38%)
02:05 Sergey Pitsyk vs Evgeniy Ivanov
2.44 » 1.40
1/1 (100%)
3.60 » 2.62
0/1 (0%)
1 1
2.44 » 1.40
1/1 (100%)
3.60 » 2.62
0/1 (0%)
02:25 Igor Shindel vs Aleksandr Kovalchuk
3.11 » 3.05
1/7 (14%)
1.49 » 1.32
4/7 (57%)
7 2
3.11 » 3.05
1/7 (14%)
1.49 » 1.32
4/7 (57%)
02:35 Sergey Pitsyk vs Maxim Balakirev
1.77 » 1.66
1/8 (13%)
2.22 » 2.11
1/8 (13%)
8 1
1.77 » 1.66
1/8 (13%)
2.22 » 2.11
1/8 (13%)
02:55 Andriy Kovrikov vs Yevhen Kyi
1.69 » 1.49
0/5 (0%)
2.66 » 2.45
1/5 (20%)
5 2
1.69 » 1.49
0/5 (0%)
2.66 » 2.45
1/5 (20%)
03:05 Evgeniy Ivanov vs Yevgeniy Sokoltsov
1.43 » 1.28
1/6 (17%)
3.48 » 3.35
0/6 (0%)
6 1
1.43 » 1.28
1/6 (17%)
3.48 » 3.35
0/6 (0%)
03:05 Yevgeniy Sokoltsov vs Roman Kuvayev
3.10 » 2.05
1/1 (100%)
2.65 » 1.67
0/1 (0%)
1 1
3.10 » 2.05
1/1 (100%)
2.65 » 1.67
0/1 (0%)
03:25 Igor Shindel vs Alexander Mishchenko
5.07 » 5.03
0/9 (0%)
1.24 » 1.12
2/9 (22%)
9 2
5.07 » 5.03
0/9 (0%)
1.24 » 1.12
2/9 (22%)
03:35 Roman Kuvayev vs Pavel Volkov
3.30 » 3.29
0/5 (0%)
1.51 » 1.30
3/5 (60%)
5 2
3.30 » 3.29
0/5 (0%)
1.51 » 1.30
3/5 (60%)
03:55 Sergey Tkachev vs Aleksandr Kovalchuk
2.51 » 2.57
0/10 (0%)
1.59 » 1.46
2/10 (20%)
10 2
2.51 » 2.57
0/10 (0%)
1.59 » 1.46
2/10 (20%)
04:05 Sergey Pitsyk vs Evgeniy Ivanov
1.59 » 1.41
4/6 (67%)
2.75 » 2.75
0/6 (0%)
6 1
1.59 » 1.41
4/6 (67%)
2.75 » 2.75
0/6 (0%)
04:25 Andriy Kovrikov vs Igor Shindel
1.32 » 1.19
0/8 (0%)
4.17 » 4.01
1/8 (13%)
8 2
1.32 » 1.19
0/8 (0%)
4.17 » 4.01
1/8 (13%)
04:35 Maxim Balakirev vs Pavel Volkov
2.42 » 1.80
4/5 (80%)
1.81 » 1.95
1/5 (20%)
5 1
2.42 » 1.80
4/5 (80%)
1.81 » 1.95
1/5 (20%)
04:55 Yevhen Kyi vs Aleksandr Kovalchuk
2.51 » 2.47
0/10 (0%)
1.59 » 1.48
2/10 (20%)
10 2
2.51 » 2.47
0/10 (0%)
1.59 » 1.48
2/10 (20%)
05:05 Yevgeniy Sokoltsov vs Roman Kuvayev
2.30 » 1.99
3/5 (60%)
1.84 » 1.75
0/5 (0%)
5 1
2.30 » 1.99
3/5 (60%)
1.84 » 1.75
0/5 (0%)
05:25 Alexander Mishchenko vs Sergey Tkachev
2.81 » 3.04
1/10 (10%)
1.51 » 1.33
4/10 (40%)
10 2
2.81 » 3.04
1/10 (10%)
1.51 » 1.33
4/10 (40%)
05:50 Alexander Gordiychuk vs Vitaly Boyko
2.68 » 2.54
2/5 (40%)
1.70 » 1.49
1/5 (20%)
5 1
2.68 » 2.54
2/5 (40%)
1.70 » 1.49
1/5 (20%)
06:00 Mikhail Mosyuk vs Kirill Yurchenko
1.53 » 1.37
1/6 (17%)
3.09 » 2.92
2/6 (33%)
6 2
1.53 » 1.37
1/6 (17%)
3.09 » 2.92
2/6 (33%)
06:05 Sergey Khandetsky vs Alexander Shapoval
2.53 » 2.36
1/6 (17%)
1.69 » 1.53
1/6 (17%)
6 1
2.53 » 2.36
1/6 (17%)
1.69 » 1.53
1/6 (17%)
06:15 Alexandr Mytsyk vs Vasyl Kondratenko
2.50 » 1.67
0/1 (0%)
3.38 » 2.05
1/1 (100%)
1 2
2.50 » 1.67
0/1 (0%)
3.38 » 2.05
1/1 (100%)
06:20 Volodymyr Kuzmych vs Petro Pidleteichuk
1.99 » 1.62
2/3 (67%)
2.46 » 2.09
1/3 (33%)
3 1
1.99 » 1.62
2/3 (67%)
2.46 » 2.09
1/3 (33%)
06:30 Aleksandr Ivashkin vs Mykhaylo Zholubak
3.81 » 3.61
2/6 (33%)
1.41 » 1.25
0/6 (0%)
6 1
3.81 » 3.61
2/6 (33%)
1.41 » 1.25
0/6 (0%)
06:45 Mykola Serediuk vs Volodymyr Okopnyi
1.90 » 1.71
3/6 (50%)
2.17 » 2.04
1/6 (17%)
6 1
1.90 » 1.71
3/6 (50%)
2.17 » 2.04
1/6 (17%)
06:50 Andrii Nakliutskyi vs Serhii Rak
2.05 » 1.83
1/5 (20%)
2.06 » 1.84
1/5 (20%)
5 2
2.05 » 1.83
1/5 (20%)
2.06 » 1.84
1/5 (20%)
06:50 Leonid Ivanov vs Dmitry Prokopenko
2.00 » 1.88
0/6 (0%)
2.00 » 1.84
1/6 (17%)
6 2
2.00 » 1.88
0/6 (0%)
2.00 » 1.84
1/6 (17%)
06:50 Igor Rubanka vs Dmitry Prokopenko
2.65 » 1.50
1/1 (100%)
3.10 » 2.45
0/1 (0%)
1 1
2.65 » 1.50
1/1 (100%)
3.10 » 2.45
0/1 (0%)
06:55 Sergey Bondarenko vs Dmytro Rehotun
1.55 » 1.39
1/6 (17%)
2.89 » 2.77
0/6 (0%)
6 1
1.55 » 1.39
1/6 (17%)
2.89 » 2.77
0/6 (0%)
07:00 Sergey Sokolovsky vs Kirill Yurchenko
1.90 » 1.62
4/6 (67%)
2.16 » 2.18
0/6 (0%)
6 1
1.90 » 1.62
4/6 (67%)
2.16 » 2.18
0/6 (0%)
07:05 Andrey Peretyatko vs Alexander Shapoval
1.83 » 1.91
0/6 (0%)
2.22 » 1.82
6/6 (100%)
6 2
1.83 » 1.91
0/6 (0%)
2.22 » 1.82
6/6 (100%)
07:15 Roman Pomin vs Alexandr Mytsyk
1.82 » 1.88
0/6 (0%)
2.27 » 1.84
6/6 (100%)
6 2
1.82 » 1.88
0/6 (0%)
2.27 » 1.84
6/6 (100%)
07:15 Nazar Kasianyk vs Alexandr Mytsyk
3.25 » 1.75
1/1 (100%)
2.57 » 1.95
0/1 (0%)
1 1
3.25 » 1.75
1/1 (100%)
2.57 » 1.95
0/1 (0%)
07:20 Alexander Gordiychuk vs Petro Pidleteichuk
1.82 » 1.46
1/3 (33%)
2.82 » 2.45
1/3 (33%)
3 2
1.82 » 1.46
1/3 (33%)
2.82 » 2.45
1/3 (33%)
07:20 Nikolay Laba vs Maxim Mrykh
2.88 » 3.16
1/6 (17%)
1.55 » 1.35
1/6 (17%)
6 2
2.88 » 3.16
1/6 (17%)
1.55 » 1.35
1/6 (17%)
07:25 Aleksandr Gomilko vs Evgeni Gasan
3.16 » 2.86
3/5 (60%)
1.54 » 1.34
1/5 (20%)
5 1
3.16 » 2.86
3/5 (60%)
1.54 » 1.34
1/5 (20%)
07:30 Mikhail Mosyuk vs Aleksandr Ivashkin
1.90 » 1.72
1/6 (17%)
2.17 » 2.02
2/6 (33%)
6 2
1.90 » 1.72
1/6 (17%)
2.17 » 2.02
2/6 (33%)
07:45 Nazar Kasianyk vs Volodymyr Okopnyi
1.64 » 1.44
1/5 (20%)
2.83 » 2.66
0/5 (0%)
5 1
1.64 » 1.44
1/5 (20%)
2.83 » 2.66
0/5 (0%)
07:50 Yaroslav Tkachenko vs Igor Rubanka
2.26 » 2.11
2/6 (33%)
1.80 » 1.66
0/6 (0%)
6 1
2.26 » 2.11
2/6 (33%)
1.80 » 1.66
0/6 (0%)
07:55 Alexander Lushnya vs Dmytro Rehotun
2.02 » 1.88
0/6 (0%)
2.02 » 1.84
1/6 (17%)
6 2
2.02 » 1.88
0/6 (0%)
2.02 » 1.84
1/6 (17%)
08:15 Alexandr Mytsyk vs Vasyl Kondratenko
1.71 » 1.72
0/6 (0%)
2.49 » 2.04
5/6 (83%)
6 2
1.71 » 1.72
0/6 (0%)
2.49 » 2.04
5/6 (83%)
08:20 Volodymyr Kuzmych vs Andrii Nakliutskyi
3.05 » 2.76
1/5 (20%)
1.57 » 1.39
1/5 (20%)
5 2
3.05 » 2.76
1/5 (20%)
1.57 » 1.39
1/5 (20%)
08:20 Leonid Ivanov vs Maxim Mrykh
1.40 » 1.23
1/6 (17%)
3.80 » 3.78
0/6 (0%)
6 1
1.40 » 1.23
1/6 (17%)
3.80 » 3.78
0/6 (0%)
08:25 Sergey Bondarenko vs Aleksandr Gomilko
2.03 » 1.86
1/6 (17%)
2.02 » 1.86
0/6 (0%)
6 1
2.03 » 1.86
1/6 (17%)
2.02 » 1.86
0/6 (0%)
08:30 Aleksandr Ivashkin vs Kirill Yurchenko
3.13 » 2.98
1/6 (17%)
1.51 » 1.34
1/6 (17%)
6 2
3.13 » 2.98
1/6 (17%)
1.51 » 1.34
1/6 (17%)
08:45 Mykola Serediuk vs Roman Pomin
2.27 » 2.46
0/6 (0%)
1.82 » 1.51
5/6 (83%)
6 2
2.27 » 2.46
0/6 (0%)
1.82 » 1.51
5/6 (83%)
08:50 Alexander Gordiychuk vs Serhii Rak
1.74 » 1.53
1/5 (20%)
2.56 » 2.38
2/5 (40%)
5 2
1.74 » 1.53
1/5 (20%)
2.56 » 2.38
2/5 (40%)
08:50 Igor Rubanka vs Dmitry Prokopenko
1.78 » 1.49
5/6 (83%)
2.31 » 2.46
0/6 (0%)
6 1
1.78 » 1.49
5/6 (83%)
2.31 » 2.46
0/6 (0%)
08:55 Alexander Lushnya vs Evgeni Gasan
1.85 » 1.64
1/5 (20%)
2.31 » 2.07
2/5 (40%)
5 2
1.85 » 1.64
1/5 (20%)
2.31 » 2.07
2/5 (40%)
09:00 Mikhail Mosyuk vs Mykhaylo Zholubak
3.84 » 4.60
0/6 (0%)
1.41 » 1.18
5/6 (83%)
6 2
3.84 » 4.60
0/6 (0%)
1.41 » 1.18
5/6 (83%)
09:15 Nazar Kasianyk vs Alexandr Mytsyk
2.43 » 1.80
5/5 (100%)
1.80 » 1.96
0/5 (0%)
5 1
2.43 » 1.80
5/5 (100%)
1.80 » 1.96
0/5 (0%)
09:15 Mykola Serediuk vs Alexandr Mytsyk
3.10 » 2.45
0/1 (0%)
2.65 » 1.50
1/1 (100%)
1 2
3.10 » 2.45
0/1 (0%)
2.65 » 1.50
1/1 (100%)
09:20 Nikolay Laba vs Yaroslav Tkachenko
2.00 » 1.88
0/6 (0%)
2.00 » 1.84
1/6 (17%)
6 2
2.00 » 1.88
0/6 (0%)
2.00 » 1.84
1/6 (17%)
09:25 Aleksandr Gomilko vs Dmytro Rehotun
1.58 » 1.37
1/5 (20%)
2.90 » 2.75
0/5 (0%)
5 1
1.58 » 1.37
1/5 (20%)
2.90 » 2.75
0/5 (0%)
09:25 Alexander Lushnya vs Sergey Bondarenko
2.73 » 2.05
0/1 (0%)
3.00 » 1.67
1/1 (100%)
1 2
2.73 » 2.05
0/1 (0%)
3.00 » 1.67
1/1 (100%)
09:30 Sergey Sokolovsky vs Aleksandr Ivashkin
1.72 » 1.38
3/6 (50%)
2.53 » 2.74
0/6 (0%)
6 1
1.72 » 1.38
3/6 (50%)
2.53 » 2.74
0/6 (0%)
09:45 Roman Pomin vs Volodymyr Okopnyi
1.82 » 1.64
2/6 (33%)
2.27 » 2.14
1/6 (17%)
6 1
1.82 » 1.64
2/6 (33%)
2.27 » 2.14
1/6 (17%)
09:50 Volodymyr Kuzmych vs Vitaly Boyko
2.54 » 2.41
0/6 (0%)
1.69 » 1.51
2/6 (33%)
6 2
2.54 » 2.41
0/6 (0%)
1.69 » 1.51
2/6 (33%)
09:50 Leonid Ivanov vs Igor Rubanka
2.51 » 2.25
1/4 (25%)
1.80 » 1.60
0/4 (0%)
4 1
2.51 » 2.25
1/4 (25%)
1.80 » 1.60
0/4 (0%)
09:55 Sergey Bondarenko vs Evgeni Gasan
3.46 » 3.25
1/5 (20%)
1.47 » 1.27
0/5 (0%)
5 1
3.46 » 3.25
1/5 (20%)
1.47 » 1.27
0/5 (0%)
10:00 Mykhaylo Zholubak vs Kirill Yurchenko
1.67 » 1.50
1/6 (17%)
2.59 » 2.46
0/6 (0%)
6 1
1.67 » 1.50
1/6 (17%)
2.59 » 2.46
0/6 (0%)
10:15 Mykola Serediuk vs Vasyl Kondratenko
2.36 » 2.47
0/6 (0%)
1.78 » 1.50
6/6 (100%)
6 2
2.36 » 2.47
0/6 (0%)
1.78 » 1.50
6/6 (100%)
10:15 Nazar Kasianyk vs Mykola Serediuk
2.45 » 1.22
1/1 (100%)
3.45 » 3.70
0/1 (0%)
1 1
2.45 » 1.22
1/1 (100%)
3.45 » 3.70
0/1 (0%)
10:20 Alexander Gordiychuk vs Andrii Nakliutskyi
2.54 » 2.38
0/4 (0%)
1.82 » 1.55
2/4 (50%)
4 2
2.54 » 2.38
0/4 (0%)
1.82 » 1.55
2/4 (50%)
10:20 Yaroslav Tkachenko vs Maxim Mrykh
1.76 » 1.62
0/6 (0%)
2.34 » 2.18
1/6 (17%)
6 2
1.76 » 1.62
0/6 (0%)
2.34 » 2.18
1/6 (17%)
10:25 Alexander Lushnya vs Aleksandr Gomilko
2.03 » 1.57
5/5 (100%)
2.03 » 2.20
0/5 (0%)
5 1
2.03 » 1.57
5/5 (100%)
2.03 » 2.20
0/5 (0%)
10:30 Sergey Sokolovsky vs Mikhail Mosyuk
2.24 » 1.76
4/6 (67%)
1.85 » 2.06
0/6 (0%)
6 1
2.24 » 1.76
4/6 (67%)
1.85 » 2.06
0/6 (0%)
10:35 Sergey Khandetsky vs Andrey Peretyatko
2.37 » 1.40
0/1 (0%)
3.88 » 2.76
1/1 (100%)
1 2
2.37 » 1.40
0/1 (0%)
3.88 » 2.76
1/1 (100%)
10:35 Andrey Peretyatko vs Sergey Khandetsky
2.84 » 2.61
1/4 (25%)
1.67 » 1.45
0/4 (0%)
4 1
2.84 » 2.61
1/4 (25%)
1.67 » 1.45
0/4 (0%)
10:45 Nazar Kasianyk vs Roman Pomin
1.55 » 1.29
5/5 (100%)
3.17 » 3.35
0/5 (0%)
5 1
1.55 » 1.29
5/5 (100%)
3.17 » 3.35
0/5 (0%)
10:50 Volodymyr Kuzmych vs Serhii Rak
2.58 » 2.38
1/6 (17%)
1.67 » 1.52
0/6 (0%)
6 1
2.58 » 2.38
1/6 (17%)
1.67 » 1.52
0/6 (0%)
10:50 Nikolay Laba vs Dmitry Prokopenko
2.41 » 2.02
3/6 (50%)
1.71 » 1.49
1/6 (17%)
6 1
2.41 » 2.02
3/6 (50%)
1.71 » 1.49
1/6 (17%)
10:55 Evgeni Gasan vs Dmytro Rehotun
1.97 » 1.73
4/6 (67%)
2.05 » 2.01
0/6 (0%)
6 1
1.97 » 1.73
4/6 (67%)
2.05 » 2.01
0/6 (0%)
11:15 Mykola Serediuk vs Alexandr Mytsyk
2.38 » 2.43
0/6 (0%)
1.77 » 1.50
5/6 (83%)
6 2
2.38 » 2.43
0/6 (0%)
1.77 » 1.50
5/6 (83%)
11:20 Leonid Ivanov vs Yaroslav Tkachenko
1.72 » 1.15
4/4 (100%)
2.74 » 3.36
1/4 (25%)
4 1
1.72 » 1.15
4/4 (100%)
2.74 » 3.36
1/4 (25%)
11:25 Alexander Lushnya vs Sergey Bondarenko
1.95 » 2.04
0/6 (0%)
2.08 » 1.71
6/6 (100%)
6 2
1.95 » 2.04
0/6 (0%)
2.08 » 1.71
6/6 (100%)
11:45 Volodymyr Okopnyi vs Vasyl Kondratenko
3.11 » 2.95
0/6 (0%)
1.52 » 1.35
1/6 (17%)
6 2
3.11 » 2.95
0/6 (0%)
1.52 » 1.35
1/6 (17%)
11:50 Alexander Gordiychuk vs Volodymyr Kuzmych
1.82 » 1.63
1/5 (20%)
2.40 » 2.19
2/5 (40%)
5 2
1.82 » 1.63
1/5 (20%)
2.40 » 2.19
2/5 (40%)
11:50 Nikolay Laba vs Igor Rubanka
2.57 » 2.62
0/6 (0%)
1.65 » 1.44
3/6 (50%)
6 2
2.57 » 2.62
0/6 (0%)
1.65 » 1.44
3/6 (50%)
12:15 Nazar Kasianyk vs Mykola Serediuk
1.64 » 1.22
4/5 (80%)
2.95 » 3.96
0/5 (0%)
5 1
1.64 » 1.22
4/5 (80%)
2.95 » 3.96
0/5 (0%)
12:20 Maxim Mrykh vs Dmitry Prokopenko
1.56 » 1.23
6/6 (100%)
2.91 » 3.79
0/6 (0%)
6 1
1.56 » 1.23
6/6 (100%)
2.91 » 3.79
0/6 (0%)
12:45 Roman Pomin vs Vasyl Kondratenko
1.74 » 1.79
0/6 (0%)
2.49 » 1.95
5/6 (83%)
6 2
1.74 » 1.79
0/6 (0%)
2.49 » 1.95
5/6 (83%)
12:50 Leonid Ivanov vs Nikolay Laba
1.79 » 1.40
4/4 (100%)
2.55 » 2.76
0/4 (0%)
4 1
1.79 » 1.40
4/4 (100%)
2.55 » 2.76
0/4 (0%)
13:15 Alexandr Mytsyk vs Volodymyr Okopnyi
1.88 » 1.70
2/6 (33%)
2.16 » 2.05
0/6 (0%)
6 1
1.88 » 1.70
2/6 (33%)
2.16 » 2.05
0/6 (0%)
13:20 Oleg Sapuzhak vs Bohdan Pyrtyk
1.89 » 1.59
0/3 (0%)
2.54 » 2.25
1/3 (33%)
3 2
1.89 » 1.59
0/3 (0%)
2.54 » 2.25
1/3 (33%)
13:20 Yaroslav Tkachenko vs Dmitry Prokopenko
2.34 » 2.23
0/6 (0%)
1.76 » 1.59
1/6 (17%)
6 2
2.34 » 2.23
0/6 (0%)
1.76 » 1.59
1/6 (17%)
13:35 Sergey Paksyutov vs Andrey Sydorenko
4.68 » 4.73
1/6 (17%)
1.31 » 1.14
0/6 (0%)
6 1
4.68 » 4.73
1/6 (17%)
1.31 » 1.14
0/6 (0%)
13:45 Oleg Ponomarenko vs Sergei Semenec
2.51 » 2.37
1/6 (17%)
1.67 » 1.52
0/6 (0%)
6 1
2.51 » 2.37
1/6 (17%)
1.67 » 1.52
0/6 (0%)
13:50 Jaroslav Tebenko vs Mykhailo Hlaholev
1.31 » 1.15
1/6 (17%)
4.61 » 4.68
0/6 (0%)
6 1
1.31 » 1.15
1/6 (17%)
4.61 » 4.68
0/6 (0%)
13:50 Igor Rubanka vs Maxim Mrykh
1.55 » 1.39
1/6 (17%)
2.88 » 2.76
0/6 (0%)
6 1
1.55 » 1.39
1/6 (17%)
2.88 » 2.76
0/6 (0%)
14:05 Gennady Buyanover vs Vadim Reva
1.80 » 1.65
1/6 (17%)
2.25 » 2.12
1/6 (17%)
6 1
1.80 » 1.65
1/6 (17%)
2.25 » 2.12
1/6 (17%)
14:15 Andrey Podolyan vs Valeriy Shepil
1.76 » 1.57
1/5 (20%)
2.43 » 2.29
0/5 (0%)
5 1
1.76 » 1.57
1/5 (20%)
2.43 » 2.29
0/5 (0%)
14:20 Serhii Hot vs Oleg Gil
1.80 » 1.57
1/4 (25%)
2.46 » 2.25
0/4 (0%)
4 1
1.80 » 1.57
1/4 (25%)
2.46 » 2.25
0/4 (0%)
14:25 Bohdan Buberenko vs Aleksandr Paniotov
1.83 » 1.64
1/5 (20%)
2.28 » 2.07
1/5 (20%)
5 1 2-3 2
1.83 » 1.64
1/5 (20%)
2.28 » 2.07
1/5 (20%)
14:35 Eduard Sotnikov vs Ilya Marinkevich
2.75 » 3.01
1/6 (17%)
1.59 » 1.35
5/6 (83%)
6 2
2.75 » 3.01
1/6 (17%)
1.59 » 1.35
5/6 (83%)
14:45 Alexander Goncharuk vs Sergey Dovzhenko
2.32 » 2.10
1/5 (20%)
1.86 » 1.68
0/5 (0%)
5 1
2.32 » 2.10
1/5 (20%)
1.86 » 1.68
0/5 (0%)
14:50 Oleg Sapuzhak vs Mykhailo Hlaholev
1.84 » 1.45
4/4 (100%)
2.39 » 2.57
0/4 (0%)
4 1 3-0 1
1.84 » 1.45
4/4 (100%)
2.39 » 2.57
0/4 (0%)
14:55 Ryslan Solomko vs Roman Gnoyevoy
1.80 » 1.66
0/6 (0%)
2.26 » 2.11
1/6 (17%)
6 2
1.80 » 1.66
0/6 (0%)
2.26 » 2.11
1/6 (17%)
15:05 Sergey Paksyutov vs Vadim Reva
3.45 » 3.30
1/6 (17%)
1.44 » 1.29
0/6 (0%)
6 1
3.45 » 3.30
1/6 (17%)
1.44 » 1.29
0/6 (0%)
15:15 Oleg Ponomarenko vs Valeriy Shepil
2.02 » 1.84
3/6 (50%)
2.02 » 1.88
0/6 (0%)
6 1
2.02 » 1.84
3/6 (50%)
2.02 » 1.88
0/6 (0%)
15:20 Oleg Gil vs Bohdan Pyrtyk
2.54 » 2.10
1/2 (50%)
2.12 » 1.69
0/2 (0%)
2 1
2.54 » 2.10
1/2 (50%)
2.12 » 1.69
0/2 (0%)
15:25 Roman Makarenko vs Yuri Kolesnik
1.71 » 1.32
3/4 (75%)
2.78 » 3.19
0/4 (0%)
4 1
1.71 » 1.32
3/4 (75%)
2.78 » 3.19
0/4 (0%)
15:35 Ilya Marinkevich vs Andrey Sydorenko
2.34 » 2.55
0/6 (0%)
1.76 » 1.46
6/6 (100%)
6 2
2.34 » 2.55
0/6 (0%)
1.76 » 1.46
6/6 (100%)
15:45 Sergey Dovzhenko vs Sergei Semenec
1.71 » 1.59
0/6 (0%)
2.48 » 2.24
2/6 (33%)
6 2
1.71 » 1.59
0/6 (0%)
2.48 » 2.24
2/6 (33%)
15:50 Jaroslav Tebenko vs Serhii Hot
1.47 » 1.31
1/6 (17%)
3.29 » 3.22
0/6 (0%)
6 1 3-2 1
1.47 » 1.31
1/6 (17%)
3.29 » 3.22
0/6 (0%)
15:55 Bohdan Buberenko vs Roman Gnoyevoy
1.75 » 1.52
4/6 (67%)
2.36 » 2.39
0/6 (0%)
6 1
1.75 » 1.52
4/6 (67%)
2.36 » 2.39
0/6 (0%)
16:05 Gennady Buyanover vs Eduard Sotnikov
1.31 » 1.10
5/6 (83%)
4.66 » 5.91
0/6 (0%)
6 1 0-3 2
1.31 » 1.10
5/6 (83%)
4.66 » 5.91
0/6 (0%)
16:15 Andrey Podolyan vs Alexander Goncharuk
2.32 » 2.11
1/6 (17%)
1.80 » 1.65
0/6 (0%)
6 1 3-1 1
2.32 » 2.11
1/6 (17%)
1.80 » 1.65
0/6 (0%)
16:20 Oleg Sapuzhak vs Oleg Gil
1.62 » 1.32
0/3 (0%)
3.41 » 3.10
1/3 (33%)
3 2 0-3 2
1.62 » 1.32
0/3 (0%)
3.41 » 3.10
1/3 (33%)
16:20 Sergey Burdelny vs Vladimir Melnikov
2.14 » 2.30
0/6 (0%)
1.89 » 1.56
6/6 (100%)
6 2 3-2 1
2.14 » 2.30
0/6 (0%)
1.89 » 1.56
6/6 (100%)
16:35 Sergey Paksyutov vs Ilya Marinkevich
2.75 » 3.53
0/6 (0%)
1.59 » 1.26
6/6 (100%)
6 2 0-3 2
2.75 » 3.53
0/6 (0%)
1.59 » 1.26
6/6 (100%)
16:45 Oleg Ponomarenko vs Sergey Dovzhenko
1.92 » 1.69
3/6 (50%)
2.15 » 2.07
2/6 (33%)
6 1 3-1 1
1.92 » 1.69
3/6 (50%)
2.15 » 2.07
2/6 (33%)
16:45 Andrey Podolyan vs Semenets S.
2.40 » 1.40
0/1 (0%)
3.75 » 2.62
1/1 (100%)
1 2 3-2 1
2.40 » 1.40
0/1 (0%)
3.75 » 2.62
1/1 (100%)
16:50 Serhii Hot vs Mykhailo Hlaholev
1.64 » 1.49
1/6 (17%)
2.61 » 2.47
0/6 (0%)
6 1 3-1 1
1.64 » 1.49
1/6 (17%)
2.61 » 2.47
0/6 (0%)
16:50 Evgeniy Churpita vs Eduard Populovsky
1.59 » 1.48
1/6 (17%)
2.75 » 2.50
2/6 (33%)
6 2 1-3 2
1.59 » 1.48
1/6 (17%)
2.75 » 2.50
2/6 (33%)
16:55 Ryslan Solomko vs Roman Makarenko
2.34 » 1.99
3/4 (75%)
1.89 » 1.79
0/4 (0%)
4 1 0-3 2
2.34 » 1.99
3/4 (75%)
1.89 » 1.79
0/4 (0%)
17:05 Eduard Sotnikov vs Vadim Reva
4.56 » 4.52
0/6 (0%)
1.32 » 1.16
1/6 (17%)
6 2 2-3 2
4.56 » 4.52
0/6 (0%)
1.32 » 1.16
1/6 (17%)
17:15 Alexander Goncharuk vs Valeriy Shepil
2.54 » 2.32
2/6 (33%)
1.69 » 1.55
0/6 (0%)
6 1 3-0 1
2.54 » 2.32
2/6 (33%)
1.69 » 1.55
0/6 (0%)
17:20 Oleg Hubanishchev vs Vladimir Melnikov
2.30 » 2.08
1/5 (20%)
1.84 » 1.71
1/5 (20%)
5 2 3-1 1
2.30 » 2.08
1/5 (20%)
1.84 » 1.71
1/5 (20%)
17:35 Gennady Buyanover vs Andrey Sydorenko
2.86 » 2.94
0/6 (0%)
1.56 » 1.35
3/6 (50%)
6 2 3-2 1
2.86 » 2.94
0/6 (0%)
1.56 » 1.35
3/6 (50%)
17:45 Andrey Podolyan vs Sergei Semenec
1.59 » 1.44
1/6 (17%)
2.83 » 2.62
3/6 (50%)
6 2 3-2 1
1.59 » 1.44
1/6 (17%)
2.83 » 2.62
3/6 (50%)
17:50 Oleg Sapuzhak vs Serhii Hot
1.69 » 1.40
2/4 (50%)
2.76 » 2.75
0/4 (0%)
4 1 3-0 1
1.69 » 1.40
2/4 (50%)
2.76 » 2.75
0/4 (0%)
17:55 Roman Makarenko vs Roman Gnoyevoy
2.34 » 2.15
1/4 (25%)
1.89 » 1.66
1/4 (25%)
4 1 2-3 2
2.34 » 2.15
1/4 (25%)
1.89 » 1.66
1/4 (25%)
18:15 Oleg Ponomarenko vs Alexander Goncharuk
2.01 » 1.86
1/6 (17%)
2.00 » 1.85
1/6 (17%)
6 2 3-1 1
2.01 » 1.86
1/6 (17%)
2.00 » 1.85
1/6 (17%)
18:20 Jaroslav Tebenko vs Oleg Gil
1.59 » 1.41
0/4 (0%)
3.10 » 2.74
2/4 (50%)
4 2 3-0 1
1.59 » 1.41
0/4 (0%)
3.10 » 2.74
2/4 (50%)
18:20 Sergey Burdelny vs Evgeniy Churpita
2.26 » 2.03
2/6 (33%)
1.80 » 1.72
0/6 (0%)
6 1 1-3 2
2.26 » 2.03
2/6 (33%)
1.80 » 1.72
0/6 (0%)
18:25 Ryslan Solomko vs Aleksandr Paniotov
1.80 » 1.48
4/5 (80%)
2.34 » 2.39
0/5 (0%)
5 1 3-0 1
1.80 » 1.48
4/5 (80%)
2.34 » 2.39
0/5 (0%)
18:35 Gennady Buyanover vs Ilya Marinkevich
1.93 » 2.35
0/6 (0%)
2.10 » 1.54
6/6 (100%)
6 2 2-3 2
1.93 » 2.35
0/6 (0%)
2.10 » 1.54
6/6 (100%)
18:45 Andrey Podolyan vs Sergey Dovzhenko
2.00 » 1.86
0/6 (0%)
2.00 » 1.85
1/6 (17%)
6 2 0-3 2
2.00 » 1.86
0/6 (0%)
2.00 » 1.85
1/6 (17%)
18:50 Oleg Hubanishchev vs Eduard Populovsky
1.79 » 1.65
0/5 (0%)
2.38 » 2.16
1/5 (20%)
5 2 3-2 1
1.79 » 1.65
0/5 (0%)
2.38 » 2.16
1/5 (20%)
19:15 Valeriy Shepil vs Sergei Semenec
2.55 » 3.37
0/6 (0%)
1.69 » 1.28
6/6 (100%)
6 2 1-3 2
2.55 » 3.37
0/6 (0%)
1.69 » 1.28
6/6 (100%)
19:20 Evgeniy Churpita vs Vladimir Melnikov
2.51 » 2.15
1/6 (17%)
1.68 » 1.44
1/6 (17%)
6 1 3-1 1
2.51 » 2.15
1/6 (17%)
1.68 » 1.44
1/6 (17%)
19:25 Ryslan Solomko vs Yuri Kolesnik
1.76 » 1.61
1/6 (17%)
2.34 » 2.20
0/6 (0%)
6 1 2-3 2
1.76 » 1.61
1/6 (17%)
2.34 » 2.20
0/6 (0%)
19:35 Sergey Paksyutov vs Gennady Buyanover
2.77 » 2.96
0/6 (0%)
1.60 » 1.35
5/6 (83%)
6 2 3-2 1
2.77 » 2.96
0/6 (0%)
1.60 » 1.35
5/6 (83%)
19:45 Oleg Ponomarenko vs Andrey Podolyan
2.89 » 2.73
1/6 (17%)
1.55 » 1.40
0/6 (0%)
6 1 1-3 2
2.89 » 2.73
1/6 (17%)
1.55 » 1.40
0/6 (0%)
19:50 Serhii Hot vs Bohdan Pyrtyk
2.98 » 2.50
3/4 (75%)
1.63 » 1.50
0/4 (0%)
4 1 3-1 1
2.98 » 2.50
3/4 (75%)
1.63 » 1.50
0/4 (0%)
19:55 Roman Gnoyevoy vs Aleksandr Paniotov
2.24 » 1.77
3/5 (60%)
1.88 » 1.91
0/5 (0%)
5 1 1-3 2
2.24 » 1.77
3/5 (60%)
1.88 » 1.91
0/5 (0%)
20:00 Alexander Goncharuk vs Sergei Semenec
2.61 » 2.50
0/6 (0%)
1.64 » 1.48
1/6 (17%)
6 2 3-2 1
2.61 » 2.50
0/6 (0%)
1.64 » 1.48
1/6 (17%)
20:20 Oleh Hil vs Mykhailo Hlaholev
2.03 » 1.38
2/2 (100%)
2.89 » 2.78
0/2 (0%)
2 1 3-1 1
2.03 » 1.38
2/2 (100%)
2.89 » 2.78
0/2 (0%)
20:20 Oleg Gil vs Mykhailo Hlaholev
1.68 » 1.40
2/4 (50%)
2.77 » 2.74
1/4 (25%)
4 1 3-1 1
1.68 » 1.40
2/4 (50%)
2.77 » 2.74
1/4 (25%)
20:20 Oleg Hubanishchev vs Evgeniy Churpita
2.36 » 1.68
5/5 (100%)
1.83 » 2.10
0/5 (0%)
5 1 3-1 1
2.36 » 1.68
5/5 (100%)
1.83 » 2.10
0/5 (0%)
20:35 Ilya Marinkevich vs Vadim Reva
2.02 » 1.68
5/6 (83%)
2.00 » 2.07
0/6 (0%)
6 1 1-3 2
2.02 » 1.68
5/6 (83%)
2.00 » 2.07
0/6 (0%)
20:45 Sergey Dovzhenko vs Valeriy Shepil
2.25 » 1.68
5/5 (100%)
1.88 » 2.09
0/5 (0%)
5 1 3-1 1
2.25 » 1.68
5/5 (100%)
1.88 » 2.09
0/5 (0%)
20:50 Sergey Burdelny vs Eduard Populovsky
2.15 » 2.01
1/6 (17%)
1.88 » 1.73
1/6 (17%)
6 1 0-3 2
2.15 » 2.01
1/6 (17%)
1.88 » 1.73
1/6 (17%)
20:55 Roman Makarenko vs Aleksandr Paniotov
1.96 » 1.68
0/3 (0%)
2.42 » 2.02
1/3 (33%)
3 2 0-3 2
1.96 » 1.68
0/3 (0%)
2.42 » 2.02
1/3 (33%)
21:25 Yuri Kolesnik vs Roman Gnoyevoy
2.55 » 2.18
5/6 (83%)
1.67 » 1.62
0/6 (0%)
6 1 2-3 2
2.55 » 2.18
5/6 (83%)
1.67 » 1.62
0/6 (0%)
Table Tennis» Ukraine» Setka Cup Women 1 2 B P S W
06:10 Yaroslava Pachich vs Olga Kostyuk
1.37 » 1.22
0/6 (0%)
3.97 » 3.82
1/6 (17%)
6 2
1.37 » 1.22
0/6 (0%)
3.97 » 3.82
1/6 (17%)
06:40 Liudmila Koudrei vs Anastasia Degteva
2.09 » 1.88
1/4 (25%)
2.09 » 1.86
1/4 (25%)
4 2
2.09 » 1.88
1/4 (25%)
2.09 » 1.86
1/4 (25%)
07:40 Yaroslava Pachich vs Anastasia Degteva
1.43 » 1.14
5/5 (100%)
3.75 » 4.86
0/5 (0%)
5 1
1.43 » 1.14
5/5 (100%)
3.75 » 4.86
0/5 (0%)
08:10 Olga Pancyshyn vs Olga Kostyuk
1.91 » 1.74
1/5 (20%)
2.18 » 2.01
1/5 (20%)
5 1
1.91 » 1.74
1/5 (20%)
2.18 » 2.01
1/5 (20%)
09:10 Yaroslava Pachich vs Olga Pancyshyn
1.40 » 1.19
3/5 (60%)
4.08 » 4.25
1/5 (20%)
5 1
1.40 » 1.19
3/5 (60%)
4.08 » 4.25
1/5 (20%)
09:40 Anyuta Mulyarchuk vs Anastasia Degteva
2.21 » 1.90
3/5 (60%)
1.89 » 1.77
1/5 (20%)
5 1
2.21 » 1.90
3/5 (60%)
1.89 » 1.77
1/5 (20%)
10:00 Liudmila Koudrei vs Olga Kostyuk
1.80 » 1.56
1/4 (25%)
2.50 » 2.32
0/4 (0%)
4 1
1.80 » 1.56
1/4 (25%)
2.50 » 2.32
0/4 (0%)
10:40 Yaroslava Pachich vs Anyuta Mulyarchuk
1.51 » 1.29
2/5 (40%)
3.25 » 3.29
0/5 (0%)
5 1
1.51 » 1.29
2/5 (40%)
3.25 » 3.29
0/5 (0%)
11:10 Liudmila Koudrei vs Olga Pancyshyn
1.96 » 1.98
0/4 (0%)
2.24 » 1.78
4/4 (100%)
4 2
1.96 » 1.98
0/4 (0%)
2.24 » 1.78
4/4 (100%)
11:40 Anastasia Degteva vs Olga Kostyuk
2.37 » 2.19
1/5 (20%)
1.79 » 1.62
0/5 (0%)
5 1
2.37 » 2.19
1/5 (20%)
1.79 » 1.62
0/5 (0%)
12:10 Yaroslava Pachich vs Liudmila Koudrei
1.47 » 1.23
3/5 (60%)
3.44 » 3.73
0/5 (0%)
5 1
1.47 » 1.23
3/5 (60%)
3.44 » 3.73
0/5 (0%)
12:40 Anyuta Mulyarchuk vs Olga Kostyuk
2.42 » 2.08
3/5 (60%)
1.77 » 1.69
0/5 (0%)
5 1
2.42 » 2.08
3/5 (60%)
1.77 » 1.69
0/5 (0%)
13:10 Olga Pancyshyn vs Anastasia Degteva
1.52 » 1.39
0/5 (0%)
3.17 » 2.82
3/5 (60%)
5 2
1.52 » 1.39
0/5 (0%)
3.17 » 2.82
3/5 (60%)
13:30 Svitlana Yureneva vs Anastasia Medvetskaya
2.63 » 2.46
1/5 (20%)
1.67 » 1.49
0/5 (0%)
5 1
2.63 » 2.46
1/5 (20%)
1.67 » 1.49
0/5 (0%)
13:40 Elena Kyrychenko vs Margarita Saltanovskaya
2.63 » 2.61
0/5 (0%)
1.67 » 1.44
2/5 (40%)
5 2
2.63 » 2.61
0/5 (0%)
1.67 » 1.44
2/5 (40%)
14:00 Oleksandra Tsiupko vs Jana Mihailik
2.09 » 1.89
0/4 (0%)
2.09 » 1.85
1/4 (25%)
4 2
2.09 » 1.89
0/4 (0%)
2.09 » 1.85
1/4 (25%)
14:30 Alina Bohdanova vs Anastasia Medvetskaya
2.22 » 2.30
0/5 (0%)
1.89 » 1.55
4/5 (80%)
5 2
2.22 » 2.30
0/5 (0%)
1.89 » 1.55
4/5 (80%)
14:40 Natalia Svidnickaya vs Karina Zharkova
1.43 » 1.15
5/5 (100%)
3.87 » 4.49
0/5 (0%)
5 1
1.43 » 1.15
5/5 (100%)
3.87 » 4.49
0/5 (0%)
15:00 Svitlana Yureneva vs Oleksandra Tsiupko
2.09 » 1.84
0/4 (0%)
2.09 » 1.84
1/4 (25%)
4 2
2.09 » 1.84
0/4 (0%)
2.09 » 1.84
1/4 (25%)
15:10 Elena Kyrychenko vs Anastasia Dudnik
3.17 » 3.97
0/5 (0%)
1.52 » 1.21
5/5 (100%)
5 2 0-3 2
3.17 » 3.97
0/5 (0%)
1.52 » 1.21
5/5 (100%)
15:30 Alina Bohdanova vs Jana Mihailik
2.03 » 1.88
0/5 (0%)
2.03 » 1.83
1/5 (20%)
5 2
2.03 » 1.88
0/5 (0%)
2.03 » 1.83
1/5 (20%)
15:40 Karina Zharkova vs Margarita Saltanovskaya
2.60 » 2.94
0/5 (0%)
1.70 » 1.35
4/5 (80%)
5 2 1-3 2
2.60 » 2.94
0/5 (0%)
1.70 » 1.35
4/5 (80%)
16:00 Oleksandra Tsiupko vs Anastasia Medvetskaya
3.16 » 2.46
2/4 (50%)
1.58 » 1.27
1/4 (25%)
4 1 3-2 1
3.16 » 2.46
2/4 (50%)
1.58 » 1.27
1/4 (25%)
16:10 Lilia Andreeva vs Natalia Svidnickaya
6.06 » 7.56
0/5 (0%)
1.28 » 1.05
4/5 (80%)
5 2 1-3 2
6.06 » 7.56
0/5 (0%)
1.28 » 1.05
4/5 (80%)
16:30 Svitlana Yureneva vs Jana Mihailik
1.51 » 1.29
1/5 (20%)
3.26 » 3.29
0/5 (0%)
5 1 3-1 1
1.51 » 1.29
1/5 (20%)
3.26 » 3.29
0/5 (0%)
16:40 Elena Kyrychenko vs Karina Zharkova
2.03 » 1.86
0/5 (0%)
2.03 » 1.85
1/5 (20%)
5 2 3-0 1
2.03 » 1.86
0/5 (0%)
2.03 » 1.85
1/5 (20%)
17:00 Alina Bohdanova vs Oleksandra Tsiupko
2.81 » 2.15
4/4 (100%)
1.71 » 1.66
0/4 (0%)
4 1 1-3 2
2.81 » 2.15
4/4 (100%)
1.71 » 1.66
0/4 (0%)
17:10 Natalia Svidnickaya vs Anastasia Dudnik
1.32 » 1.12
1/5 (20%)
4.94 » 5.12
0/5 (0%)
5 1 1-3 2
1.32 » 1.12
1/5 (20%)
4.94 » 5.12
0/5 (0%)
18:00 Alina Bohdanova vs Svitlana Yureneva
2.00 » 1.60
4/4 (100%)
2.21 » 2.24
0/4 (0%)
4 1 0-3 2
2.00 » 1.60
4/4 (100%)
2.21 » 2.24
0/4 (0%)
18:10 Elena Kyrychenko vs Natalia Svidnickaya
5.50 » 7.39
0/5 (0%)
1.33 » 1.06
4/5 (80%)
5 2 2-3 2
5.50 » 7.39
0/5 (0%)
1.33 » 1.06
4/5 (80%)
18:40 Lilia Andreeva vs Karina Zharkova
1.76 » 1.45
4/5 (80%)
2.44 » 2.56
0/5 (0%)
5 1 2-3 2
1.76 » 1.45
4/5 (80%)
2.44 » 2.56
0/5 (0%)
19:40 Elena Kyrychenko vs Lilia Andreeva
2.13 » 1.57
5/5 (100%)
1.95 » 2.32
0/5 (0%)
5 1 3-1 1
2.13 » 1.57
5/5 (100%)
1.95 » 2.32
0/5 (0%)
20:10 Natalia Svidnickaya vs Margarita Saltanovskaya
1.33 » 1.20
0/4 (0%)
5.66 » 3.84
3/4 (75%)
4 2 3-0 1
1.33 » 1.20
0/4 (0%)
5.66 » 3.84
3/4 (75%)
20:40 Karina Zharkova vs Anastasia Dudnik
2.66 » 3.10
0/5 (0%)
1.68 » 1.32
4/5 (80%)
5 2 0-3 2
2.66 » 3.10
0/5 (0%)
1.68 » 1.32
4/5 (80%)
Table Tennis» Ukraine» TT-Cup 1 2 B P S W
00:00 Oleksandr Semenets vs Dmitry Arzanov
4.40 » 3.94
2/4 (50%)
1.45 » 1.22
0/4 (0%)
4 1
4.40 » 3.94
2/4 (50%)
1.45 » 1.22
0/4 (0%)
00:30 Andrii Zaitsev vs Oleksandr Semenets
2.92 » 2.59
2/5 (40%)
1.76 » 1.77
0/5 (0%)
5 1
2.92 » 2.59
2/5 (40%)
1.76 » 1.77
0/5 (0%)
01:00 Dmitry Baystryuchenko vs Dmitry Arzanov
1.67 » 1.58
0/9 (0%)
2.37 » 2.23
2/9 (22%)
9 2
1.67 » 1.58
0/9 (0%)
2.37 » 2.23
2/9 (22%)
01:30 Dmitry Baystryuchenko vs Oleksandr Semenets
1.64 » 1.47
3/8 (38%)
2.52 » 2.53
0/8 (0%)
8 1
1.64 » 1.47
3/8 (38%)
2.52 » 2.53
0/8 (0%)
02:00 Andrii Zaitsev vs Dmitry Arzanov
1.78 » 1.56
2/5 (40%)
2.44 » 2.27
0/5 (0%)
5 1
1.78 » 1.56
2/5 (40%)
2.44 » 2.27
0/5 (0%)
02:30 Dmitry Baystryuchenko vs Andrii Zaitsev
4.67 » 3.96
2/3 (67%)
1.51 » 1.21
0/3 (0%)
3 1
4.67 » 3.96
2/3 (67%)
1.51 » 1.21
0/3 (0%)
05:50 Vasily Verbyaniy vs Roman Derypaska
1.71 » 1.64
1/14 (7%)
2.16 » 2.09
1/14 (7%)
14 1
1.71 » 1.64
1/14 (7%)
2.16 » 2.09
1/14 (7%)
05:55 Constantin Makarchuk vs Sergey Kijlo
3.72 » 3.64
2/14 (14%)
1.31 » 1.24
1/14 (7%)
14 1
3.72 » 3.64
2/14 (14%)
1.31 » 1.24
1/14 (7%)
06:25 Roman Cherevko vs Yuri Teterya
1.36 » 1.27
5/16 (31%)
3.38 » 3.49
2/16 (13%)
16 1
1.36 » 1.27
5/16 (31%)
3.38 » 3.49
2/16 (13%)
06:30 Vladislav Volokhov vs Alex Tyutyunnik
3.43 » 3.31
1/16 (6%)
1.33 » 1.40
2/16 (13%)
16 2
3.43 » 3.31
1/16 (6%)
1.33 » 1.40
2/16 (13%)
06:35 Bogdan Panchenko vs Vadim Shvidkiy
3.54 » 3.63
0/14 (0%)
1.34 » 1.24
2/14 (14%)
14 2
3.54 » 3.63
0/14 (0%)
1.34 » 1.24
2/14 (14%)
06:50 Yurii Parahailo vs Oleg Kuravsky
1.87 » 1.82
0/16 (0%)
1.95 » 1.87
3/16 (19%)
16 2
1.87 » 1.82
0/16 (0%)
1.95 » 1.87
3/16 (19%)
06:55 Gleb Yakovlev vs Nikolay Litvinenko
2.33 » 2.26
2/17 (12%)
1.61 » 1.56
0/17 (0%)
17 1
2.33 » 2.26
2/17 (12%)
1.61 » 1.56
0/17 (0%)
07:00 Eugene Yevhen Masko vs Evgeniy Pismenny
2.27 » 2.21
0/11 (0%)
1.68 » 1.60
1/11 (9%)
11 2
2.27 » 2.21
0/11 (0%)
1.68 » 1.60
1/11 (9%)
07:05 Prokhor Pugach vs Serhii Kubrak
1.73 » 1.66
0/12 (0%)
2.17 » 2.09
1/12 (8%)
12 2
1.73 » 1.66
0/12 (0%)
2.17 » 2.09
1/12 (8%)
07:10 Vitaly Maruschak vs Alexander Seluchenko
2.30 » 2.23
0/12 (0%)
1.68 » 1.59
2/12 (17%)
12 2
2.30 » 2.23
0/12 (0%)
1.68 » 1.59
2/12 (17%)
07:20 Oleg Gavrilyuk vs Roman Oliynyk
1.66 » 1.61
1/16 (6%)
2.23 » 2.18
1/16 (6%)
16 2
1.66 » 1.61
1/16 (6%)
2.23 » 2.18
1/16 (6%)
07:25 Mikhail Vivatenko vs Roman Pinchuk
3.03 » 2.96
2/12 (17%)
1.42 » 1.35
0/12 (0%)
12 1
3.03 » 2.96
2/12 (17%)
1.42 » 1.35
0/12 (0%)
07:30 Sergey Filatov vs Valentyn Korovychenko
1.48 » 1.41
0/12 (0%)
2.85 » 2.69
2/12 (17%)
12 2
1.48 » 1.41
0/12 (0%)
2.85 » 2.69
2/12 (17%)
07:40 Constantin Makarchuk vs Alex Tyutyunnik
3.01 » 2.81
1/12 (8%)
1.43 » 1.44
0/12 (0%)
12 1
3.01 » 2.81
1/12 (8%)
1.43 » 1.44
0/12 (0%)
07:45 Mikhail Sokur vs Vadim Shvidkiy
3.19 » 3.10
2/13 (15%)
1.39 » 1.32
0/13 (0%)
13 1
3.19 » 3.10
2/13 (15%)
1.39 » 1.32
0/13 (0%)
07:55 Viktor Kotov vs Viktor Trachuk
1.62 » 1.56
0/16 (0%)
2.31 » 2.26
1/16 (6%)
16 2
1.62 » 1.56
0/16 (0%)
2.31 » 2.26
1/16 (6%)
08:00 Alexander Levchenko vs Oleg Kuravsky
1.56 » 1.47
2/17 (12%)
2.52 » 2.55
0/17 (0%)
17 1
1.56 » 1.47
2/17 (12%)
2.52 » 2.55
0/17 (0%)
08:05 Dmitriy Dubrovin vs Nikolay Litvinenko
2.17 » 2.14
0/16 (0%)
1.70 » 1.63
2/16 (13%)
16 2
2.17 » 2.14
0/16 (0%)
1.70 » 1.63
2/16 (13%)
08:10 Evgeniy Pismenny vs Roman Derypaska
1.93 » 1.84
2/11 (18%)
1.93 » 1.84
1/11 (9%)
11 1
1.93 » 1.84
2/11 (18%)
1.93 » 1.84
1/11 (9%)
08:15 Serhii Kubrak vs Sergey Kijlo
1.22 » 1.14
0/11 (0%)
4.99 » 4.94
1/11 (9%)
11 2
1.22 » 1.14
0/11 (0%)
4.99 » 4.94
1/11 (9%)
08:20 Bogdan Panchenko vs Vitaly Maruschak
2.50 » 2.44
0/15 (0%)
1.56 » 1.49
1/15 (7%)
15 2
2.50 » 2.44
0/15 (0%)
1.56 » 1.49
1/15 (7%)
08:30 Yuri Prokhoruk vs Oleg Gavrilyuk
5.39 » 5.44
1/11 (9%)
1.20 » 1.11
0/11 (0%)
11 1
5.39 » 5.44
1/11 (9%)
1.20 » 1.11
0/11 (0%)
08:35 Yurii Parahailo vs Mikhail Vivatenko
1.85 » 1.66
8/14 (57%)
2.01 » 2.14
0/14 (0%)
14 1
1.85 » 1.66
8/14 (57%)
2.01 » 2.14
0/14 (0%)
08:40 Gleb Yakovlev vs Sergey Filatov
2.03 » 1.98
1/17 (6%)
1.77 » 1.70
5/17 (29%)
17 2
2.03 » 1.98
1/17 (6%)
1.77 » 1.70
5/17 (29%)
08:50 Vladislav Volokhov vs Prokhor Pugach
2.67 » 2.63
0/12 (0%)
1.51 » 1.43
2/12 (17%)
12 2
2.67 » 2.63
0/12 (0%)
1.51 » 1.43
2/12 (17%)
09:05 Viktor Kotov vs Roman Oliynyk
1.47 » 1.40
1/12 (8%)
2.81 » 2.76
0/12 (0%)
12 1
1.47 » 1.40
1/12 (8%)
2.81 » 2.76
0/12 (0%)
09:10 Alexander Levchenko vs Roman Pinchuk
2.50 » 2.44
1/13 (8%)
1.56 » 1.49
1/13 (8%)
13 2
2.50 » 2.44
1/13 (8%)
1.56 » 1.49
1/13 (8%)
09:15 Dmitriy Dubrovin vs Valentyn Korovychenko
1.69 » 1.60
2/12 (17%)
2.27 » 2.21
0/12 (0%)
12 1
1.69 » 1.60
2/12 (17%)
2.27 » 2.21
0/12 (0%)
09:20 Vasily Verbyaniy vs Evgeniy Pismenny
1.46 » 1.40
0/14 (0%)
2.79 » 2.73
1/14 (7%)
14 2
1.46 » 1.40
0/14 (0%)
2.79 » 2.73
1/14 (7%)
09:25 Constantin Makarchuk vs Serhii Kubrak
1.87 » 1.97
1/12 (8%)
2.02 » 1.78
6/12 (50%)
12 2
1.87 » 1.97
1/12 (8%)
2.02 » 1.78
6/12 (50%)
09:30 Vitaly Maruschak vs Vadim Shvidkiy
2.54 » 2.43
2/11 (18%)
1.58 » 1.49
1/11 (9%)
11 1
2.54 » 2.43
2/11 (18%)
1.58 » 1.49
1/11 (9%)
09:40 Oleg Gavrilyuk vs Viktor Trachuk
1.59 » 1.52
1/15 (7%)
2.39 » 2.33
1/15 (7%)
15 1
1.59 » 1.52
1/15 (7%)
2.39 » 2.33
1/15 (7%)
09:45 Mikhail Vivatenko vs Oleg Kuravsky
1.88 » 1.83
1/13 (8%)
1.96 » 1.88
3/13 (23%)
13 2
1.88 » 1.83
1/13 (8%)
1.96 » 1.88
3/13 (23%)
09:50 Sergey Filatov vs Nikolay Litvinenko
1.92 » 1.85
1/13 (8%)
1.93 » 1.85
2/13 (15%)
13 2
1.92 » 1.85
1/13 (8%)
1.93 » 1.85
2/13 (15%)
09:55 Eugene Yevhen Masko vs Yuri Teterya
1.93 » 1.98
0/15 (0%)
1.90 » 1.75
6/15 (40%)
15 2
1.93 » 1.98
0/15 (0%)
1.90 » 1.75
6/15 (40%)
10:00 Prokhor Pugach vs Alex Tyutyunnik
1.72 » 1.57
6/13 (46%)
2.17 » 2.29
0/13 (0%)
13 1
1.72 » 1.57
6/13 (46%)
2.17 » 2.29
0/13 (0%)
10:05 Mikhail Sokur vs Vitaly Maruschak
1.50 » 1.44
0/15 (0%)
2.68 » 2.61
2/15 (13%)
15 2
1.50 » 1.44
0/15 (0%)
2.68 » 2.61
2/15 (13%)
10:15 Viktor Kotov vs Oleg Gavrilyuk
1.96 » 2.04
1/16 (6%)
1.87 » 1.72
7/16 (44%)
16 2
1.96 » 2.04
1/16 (6%)
1.87 » 1.72
7/16 (44%)
10:20 Alexander Levchenko vs Mikhail Vivatenko
1.41 » 1.35
1/16 (6%)
2.98 » 2.94
1/16 (6%)
16 1
1.41 » 1.35
1/16 (6%)
2.98 » 2.94
1/16 (6%)
10:25 Dmitriy Dubrovin vs Sergey Filatov
1.59 » 1.64
1/17 (6%)
2.39 » 2.17
6/17 (35%)
17 2
1.59 » 1.64
1/17 (6%)
2.39 » 2.17
6/17 (35%)
10:30 Roman Cherevko vs Roman Derypaska
1.85 » 1.60
13/16 (81%)
1.97 » 2.19
0/16 (0%)
16 1
1.85 » 1.60
13/16 (81%)
1.97 » 2.19
0/16 (0%)
10:35 Vladislav Volokhov vs Sergey Kijlo
1.56 » 1.49
1/12 (8%)
2.52 » 2.43
1/12 (8%)
12 2
1.56 » 1.49
1/12 (8%)
2.52 » 2.43
1/12 (8%)
10:40 Bogdan Panchenko vs Alexander Seluchenko
3.02 » 2.76
5/14 (36%)
1.43 » 1.40
0/14 (0%)
14 1
3.02 » 2.76
5/14 (36%)
1.43 » 1.40
0/14 (0%)
10:50 Yuri Prokhoruk vs Roman Oliynyk
1.99 » 1.94
1/13 (8%)
1.80 » 1.72
3/13 (23%)
13 2
1.99 » 1.94
1/13 (8%)
1.80 » 1.72
3/13 (23%)
10:55 Yurii Parahailo vs Roman Pinchuk
2.21 » 2.22
1/13 (8%)
1.72 » 1.59
3/13 (23%)
13 2
2.21 » 2.22
1/13 (8%)
1.72 » 1.59
3/13 (23%)
11:05 Vasily Verbyaniy vs Eugene Yevhen Masko
1.67 » 1.49
9/13 (69%)
2.26 » 2.50
0/13 (0%)
13 1
1.67 » 1.49
9/13 (69%)
2.26 » 2.50
0/13 (0%)
11:15 Mikhail Sokur vs Bogdan Panchenko
1.59 » 1.52
0/13 (0%)
2.43 » 2.36
1/13 (8%)
13 2
1.59 » 1.52
0/13 (0%)
2.43 » 2.36
1/13 (8%)
11:25 Viktor Kotov vs Yuri Prokhoruk
1.73 » 1.65
2/12 (17%)
2.18 » 2.11
0/12 (0%)
12 1
1.73 » 1.65
2/12 (17%)
2.18 » 2.11
0/12 (0%)
11:30 Alexander Levchenko vs Yurii Parahailo
1.54 » 1.49
1/17 (6%)
2.49 » 2.43
1/17 (6%)
17 1
1.54 » 1.49
1/17 (6%)
2.49 » 2.43
1/17 (6%)
11:35 Dmitriy Dubrovin vs Gleb Yakovlev
2.42 » 2.38
2/15 (13%)
1.58 » 1.51
2/15 (13%)
15 1
2.42 » 2.38
2/15 (13%)
1.58 » 1.51
2/15 (13%)
11:40 Roman Cherevko vs Evgeniy Pismenny
1.29 » 1.21
6/17 (35%)
3.81 » 3.98
2/17 (12%)
17 1
1.29 » 1.21
6/17 (35%)
3.81 » 3.98
2/17 (12%)
11:45 Vladislav Volokhov vs Serhii Kubrak
3.66 » 3.58
2/12 (17%)
1.32 » 1.25
0/12 (0%)
12 1
3.66 » 3.58
2/12 (17%)
1.32 » 1.25
0/12 (0%)
11:50 Alexander Seluchenko vs Vadim Shvidkiy
2.38 » 2.53
0/13 (0%)
1.67 » 1.51
7/13 (54%)
13 2
2.38 » 2.53
0/13 (0%)
1.67 » 1.51
7/13 (54%)
12:00 Roman Oliynyk vs Viktor Trachuk
1.73 » 1.79
1/13 (8%)
2.15 » 1.94
8/13 (62%)
13 2
1.73 » 1.79
1/13 (8%)
2.15 » 1.94
8/13 (62%)
12:05 Roman Pinchuk vs Oleg Kuravsky
1.29 » 1.23
1/17 (6%)
3.77 » 3.73
2/17 (12%)
17 2
1.29 » 1.23
1/17 (6%)
3.77 » 3.73
2/17 (12%)
12:10 Valentyn Korovychenko vs Nikolay Litvinenko
1.90 » 1.88
0/18 (0%)
1.89 » 1.82
6/18 (33%)
18 2
1.90 » 1.88
0/18 (0%)
1.89 » 1.82
6/18 (33%)
12:15 Yuri Teterya vs Roman Derypaska
1.46 » 1.39
0/15 (0%)
2.76 » 2.70
1/15 (7%)
15 2
1.46 » 1.39
0/15 (0%)
2.76 » 2.70
1/15 (7%)
12:20 Alex Tyutyunnik vs Sergey Kijlo
1.86 » 1.69
4/13 (31%)
2.02 » 2.06
0/13 (0%)
13 1
1.86 » 1.69
4/13 (31%)
2.02 » 2.06
0/13 (0%)
12:50 Vasily Verbyaniy vs Roman Cherevko
4.19 » 4.13
2/16 (13%)
1.25 » 1.19
1/16 (6%)
16 1
4.19 » 4.13
2/16 (13%)
1.25 » 1.19
1/16 (6%)
13:00 Vadim Shvidkiy vs Vitaly Maruschak
1.72 » 1.38
1/3 (33%)
3.17 » 2.87
0/3 (0%)
3 1
1.72 » 1.38
1/3 (33%)
3.17 » 2.87
0/3 (0%)
13:10 Oleg Gavrilyuk vs Viktor Trachuk
1.78 » 1.48
0/3 (0%)
2.92 » 2.44
1/3 (33%)
3 2
1.78 » 1.48
0/3 (0%)
2.92 » 2.44
1/3 (33%)
13:25 Eugene Yevhen Masko vs Roman Derypaska
1.79 » 2.04
0/16 (0%)
1.97 » 1.69
13/16 (81%)
16 2
1.79 » 2.04
0/16 (0%)
1.97 » 1.69
13/16 (81%)
13:30 Prokhor Pugach vs Sergey Kijlo
1.32 » 1.25
1/12 (8%)
3.66 » 3.57
1/12 (8%)
12 1
1.32 » 1.25
1/12 (8%)
3.66 » 3.57
1/12 (8%)
13:35 Oleksii Haponov vs David Simonchuk
2.15 » 1.81
12/12 (100%)
1.74 » 1.89
0/12 (0%)
12 1
2.15 » 1.81
12/12 (100%)
1.74 » 1.89
0/12 (0%)
13:50 Oleksandr Hainovskyi vs Stepan Nykyforuk
1.95 » 2.17
2/14 (14%)
1.84 » 1.63
10/14 (71%)
14 2
1.95 » 2.17
2/14 (14%)
1.84 » 1.63
10/14 (71%)
14:00 Evgeniy Pismenny vs Yuri Teterya
1.73 » 1.56
9/17 (53%)
2.09 » 2.24
0/17 (0%)
17 1
1.73 » 1.56
9/17 (53%)
2.09 » 2.24
0/17 (0%)
14:05 Serhii Kubrak vs Alex Tyutyunnik
1.62 » 1.50
12/17 (71%)
2.30 » 2.39
0/17 (0%)
17 1
1.62 » 1.50
12/17 (71%)
2.30 » 2.39
0/17 (0%)
14:10 Nazar Kovalchuck vs Denis Pesternikov
1.29 » 1.23
1/17 (6%)
3.66 » 3.65
0/17 (0%)
17 1
1.29 » 1.23
1/17 (6%)
3.66 » 3.65
0/17 (0%)
14:20 Andrey Hvisyik vs Dmytro Lohosha
1.30 » 1.24
0/14 (0%)
3.71 » 3.65
1/14 (7%)
14 2
1.30 » 1.24
0/14 (0%)
3.71 » 3.65
1/14 (7%)
14:25 Evgeny Fafley vs Vasily Aksyonin
2.81 » 2.74
1/12 (8%)
1.47 » 1.40
0/12 (0%)
12 1
2.81 » 2.74
1/12 (8%)
1.47 » 1.40
0/12 (0%)
14:45 Alexander Tkachenko vs David Simonchuk
1.68 » 1.74
0/14 (0%)
2.23 » 2.00
12/14 (86%)
14 2
1.68 » 1.74
0/14 (0%)
2.23 » 2.00
12/14 (86%)
14:55 Pavlo Chyzh vs Oleksandr Kalynevych
2.19 » 1.96
1/5 (20%)
1.93 » 1.76
2/5 (40%)
5 2
2.19 » 1.96
1/5 (20%)
1.93 » 1.76
2/5 (40%)
15:00 Oleg Savenkov vs Stepan Nykyforuk
1.93 » 1.85
1/12 (8%)
1.93 » 1.85
0/12 (0%)
12 1
1.93 » 1.85
1/12 (8%)
1.93 » 1.85
0/12 (0%)
15:20 Oleksii Haponov vs Nazar Kovalchuck
1.67 » 1.59
0/12 (0%)
2.27 » 2.18
1/12 (8%)
12 2
1.67 » 1.59
0/12 (0%)
2.27 » 2.18
1/12 (8%)
15:30 Andrey Guchok vs Dmytro Lohosha
1.79 » 1.61
8/13 (62%)
2.10 » 2.19
0/13 (0%)
13 1
1.79 » 1.61
8/13 (62%)
2.10 » 2.19
0/13 (0%)
15:35 Oleksandr Hainovskyi vs Evgeny Fafley
2.50 » 2.49
0/13 (0%)
1.56 » 1.48
3/13 (23%)
13 2
2.50 » 2.49
0/13 (0%)
1.56 » 1.48
3/13 (23%)
15:45 Roman Cherevko vs Evgeniy Pismenny
1.50 » 1.17
1/3 (33%)
4.92 » 4.64
1/3 (33%)
3 2
1.50 » 1.17
1/3 (33%)
4.92 » 4.64
1/3 (33%)
15:50 Constantin Makarchuk vs Prokhor Pugach
2.42 » 2.10
0/3 (0%)
2.02 » 1.69
1/3 (33%)
3 2
2.42 » 2.10
0/3 (0%)
2.02 » 1.69
1/3 (33%)
15:55 Alexander Tkachenko vs Denis Pesternikov
1.71 » 1.67
0/15 (0%)
2.16 » 2.09
1/15 (7%)
15 2 3-2 1
1.71 » 1.67
0/15 (0%)
2.16 » 2.09
1/15 (7%)
16:05 Andrey Hvisyik vs Pavel Chizh
1.92 » 1.84
2/14 (14%)
1.91 » 1.86
0/14 (0%)
14 1 1-3 2
1.92 » 1.84
2/14 (14%)
1.91 » 1.86
0/14 (0%)
16:10 Oleg Savenkov vs Vasily Aksyonin
1.88 » 1.83
1/13 (8%)
1.96 » 1.88
1/13 (8%)
13 1 3-1 1
1.88 » 1.83
1/13 (8%)
1.96 » 1.88
1/13 (8%)
16:25 Yuri Tarasov vs Sergey Demidov
1.55 » 1.44
2/11 (18%)
2.60 » 2.61
0/11 (0%)
11 1 3-2 1
1.55 » 1.44
2/11 (18%)
2.60 » 2.61
0/11 (0%)
16:30 Nazar Kovalchuck vs David Simonchuk
1.73 » 1.64
1/12 (8%)
2.17 » 2.12
0/12 (0%)
12 1 3-2 1
1.73 » 1.64
1/12 (8%)
2.17 » 2.12
0/12 (0%)
16:45 Evgeny Fafley vs Stepan Nykyforuk
3.02 » 2.94
2/12 (17%)
1.42 » 1.35
0/12 (0%)
12 1 1-3 2
3.02 » 2.94
2/12 (17%)
1.42 » 1.35
0/12 (0%)
17:05 Alexander Tkachenko vs Nazar Kovalchuck
2.29 » 2.29
1/13 (8%)
1.66 » 1.56
8/13 (62%)
13 2 3-1 1
2.29 » 2.29
1/13 (8%)
1.66 » 1.56
8/13 (62%)
17:15 Pavel Chizh vs Dmytro Lohosha
3.01 » 3.18
1/13 (8%)
1.41 » 1.31
7/13 (54%)
13 2 3-1 1
3.01 » 3.18
1/13 (8%)
1.41 » 1.31
7/13 (54%)
17:20 Oleg Savenkov vs Evgeny Fafley
1.61 » 1.54
1/12 (8%)
2.40 » 2.33
0/12 (0%)
12 1 2-3 2
1.61 » 1.54
1/12 (8%)
2.40 » 2.33
0/12 (0%)
17:35 Yuri Tarasov vs Vjacheslav Yarovoy
1.76 » 1.65
2/11 (18%)
2.14 » 2.11
1/11 (9%)
11 1 3-0 1
1.76 » 1.65
2/11 (18%)
2.14 » 2.11
1/11 (9%)
17:40 Oleksii Haponov vs Denis Pesternikov
1.88 » 1.63
2/6 (33%)
1.98 » 2.02
0/6 (0%)
6 1 3-1 1
1.88 » 1.63
2/6 (33%)
1.98 » 2.02
0/6 (0%)
17:50 Andrey Guchok vs Pavel Chizh
1.33 » 1.27
2/14 (14%)
3.48 » 3.41
1/14 (7%)
14 1 3-0 1
1.33 » 1.27
2/14 (14%)
3.48 » 3.41
1/14 (7%)
17:55 Oleksandr Hainovskyi vs Vasily Aksyonin
2.19 » 2.68
1/12 (8%)
1.79 » 1.44
10/12 (83%)
12 2 0-3 2
2.19 » 2.68
1/12 (8%)
1.79 » 1.44
10/12 (83%)
18:10 Vjacheslav Yarovoy vs Sergey Demidov
1.68 » 1.60
1/12 (8%)
2.27 » 2.20
0/12 (0%)
12 1 1-3 2
1.68 » 1.60
1/12 (8%)
2.27 » 2.20
0/12 (0%)
18:15 Alexander Tkachenko vs Oleksii Haponov
1.99 » 1.92
1/13 (8%)
1.80 » 1.71
1/13 (8%)
13 2 3-0 1
1.99 » 1.92
1/13 (8%)
1.80 » 1.71
1/13 (8%)
18:25 Andrii Khvysiuk vs Oleksandr Kalynevych
4.64 » 4.49
0/5 (0%)
1.36 » 1.15
3/5 (60%)
5 2 0-3 2
4.64 » 4.49
0/5 (0%)
1.36 » 1.15
3/5 (60%)
18:25 Andrey Hvisyik vs Oleksandr Kalynevych
4.62 » 4.55
1/8 (13%)
1.28 » 1.17
1/8 (13%)
8 2 0-3 2
4.62 » 4.55
1/8 (13%)
1.28 » 1.17
1/8 (13%)
18:30 Oleg Savenkov vs Oleksandr Hainovskyi
1.90 » 1.55
11/12 (92%)
1.90 » 2.32
0/12 (0%)
12 1 3-0 1
1.90 » 1.55
11/12 (92%)
1.90 » 2.32
0/12 (0%)
18:40 Yuri Tarasov vs Aleksei Gladkih
2.24 » 2.13
3/12 (25%)
1.70 » 1.65
0/12 (0%)
12 1 3-2 1
2.24 » 2.13
3/12 (25%)
1.70 » 1.65
0/12 (0%)
18:50 Denis Pesternikov vs David Simonchuk
2.26 » 2.22
0/17 (0%)
1.64 » 1.59
1/17 (6%)
17 2 1-3 2
2.26 » 2.22
0/17 (0%)
1.64 » 1.59
1/17 (6%)
19:00 Andrey Guchok vs Andrey Hvisyik
1.22 » 1.13
0/12 (0%)
4.92 » 4.78
4/12 (33%)
12 2 3-2 1
1.22 » 1.13
0/12 (0%)
4.92 » 4.78
4/12 (33%)
19:05 Vasily Aksyonin vs Stepan Nykyforuk
1.62 » 1.57
0/13 (0%)
2.34 » 2.25
1/13 (8%)
13 2 3-1 1
1.62 » 1.57
0/13 (0%)
2.34 » 2.25
1/13 (8%)
19:15 Yuri Tarasov vs Oleg Obidnyi
2.19 » 2.12
0/11 (0%)
1.73 » 1.65
1/11 (9%)
11 2 0-3 2
2.19 » 2.12
0/11 (0%)
1.73 » 1.65
1/11 (9%)
19:20 Sergey Demidov vs Aleksei Gladkih
2.42 » 2.48
1/9 (11%)
1.65 » 1.49
3/9 (33%)
9 2 1-3 2
2.42 » 2.48
1/9 (11%)
1.65 » 1.49
3/9 (33%)
19:35 Oleksandr Kalynevych vs Dmytro Lohosha
2.27 » 2.20
1/13 (8%)
1.67 » 1.61
1/13 (8%)
13 1 3-0 1
2.27 » 2.20
1/13 (8%)
1.67 » 1.61
1/13 (8%)
19:50 Vjacheslav Yarovoy vs Yuri Tarasov
1.81 » 1.67
1/6 (17%)
2.25 » 2.10
1/6 (17%)
6 2 3-1 1
1.81 » 1.67
1/6 (17%)
2.25 » 2.10
1/6 (17%)
19:55 Vjacheslav Yarovoy vs Aleksei Gladkih
3.26 » 3.16
1/10 (10%)
1.40 » 1.31
0/10 (0%)
10 1 0-3 2
3.26 » 3.16
1/10 (10%)
1.40 » 1.31
0/10 (0%)
20:25 Oleg Obidnyi vs Sergey Demidov
1.23 » 1.17
0/14 (0%)
4.56 » 4.38
5/14 (36%)
14 2 3-0 1
1.23 » 1.17
0/14 (0%)
4.56 » 4.38
5/14 (36%)
21:00 Lubomir Sheshurak vs Sergey Rutskiy
2.36 » 2.26
1/12 (8%)
1.62 » 1.56
0/12 (0%)
12 1 1-3 2
2.36 » 2.26
1/12 (8%)
1.62 » 1.56
0/12 (0%)
Table Tennis» Ukraine» TT-Cup Women 1 2 B P S W
13:40 Iryna Aseeva vs Andriushenko Veronika
1.94 » 1.86
0/11 (0%)
1.94 » 1.85
1/11 (9%)
11 2
1.94 » 1.86
0/11 (0%)
1.94 » 1.85
1/11 (9%)
14:50 Yulia Khodko vs Andriushenko Veronika
2.52 » 4.73
0/11 (0%)
1.57 » 1.41
3/11 (27%)
11 2
2.52 » 4.73
0/11 (0%)
1.57 » 1.41
3/11 (27%)
15:25 Iryna Aseeva vs Galina Telnaya
1.64 » 1.56
1/12 (8%)
2.33 » 2.27
0/12 (0%)
12 1 3-1 1
1.64 » 1.56
1/12 (8%)
2.33 » 2.27
0/12 (0%)
16:00 Yulia Khodko vs Victoria Kurtenko
4.02 » 3.98
1/14 (7%)
1.27 » 1.21
0/14 (0%)
14 1 3-2 1
4.02 » 3.98
1/14 (7%)
1.27 » 1.21
0/14 (0%)
17:10 Yulia Khodko vs Galina Telnaya
1.70 » 1.60
1/10 (10%)
2.29 » 2.22
0/10 (0%)
10 1 1-3 2
1.70 » 1.60
1/10 (10%)
2.29 » 2.22
0/10 (0%)
17:45 Iryna Aseeva vs Victoria Kurtenko
1.87 » 1.72
6/11 (55%)
2.00 » 2.01
0/11 (0%)
11 1 3-1 1
1.87 » 1.72
6/11 (55%)
2.00 » 2.01
0/11 (0%)
18:20 Yulia Khodko vs Iryna Aseeva
1.66 » 1.64
1/14 (7%)
2.25 » 2.14
5/14 (36%)
14 2 3-0 1
1.66 » 1.64
1/14 (7%)
2.25 » 2.14
5/14 (36%)
18:55 Victoria Kurtenko vs Andriushenko Veronika
2.29 » 2.23
0/13 (0%)
1.66 » 1.59
1/13 (8%)
13 2 3-2 1
2.29 » 2.23
0/13 (0%)
1.66 » 1.59
1/13 (8%)
Table Tennis» Ukraine» Setka Cup 1 2 B P
02:25 Andriy Kovrikov vs Igor Shindel
2.20 » 1.20
0/1 (0%)
5.10 » 4.00
1/1 (100%)
1 2
2.20 » 1.20
0/1 (0%)
5.10 » 4.00
1/1 (100%)
02:35 Maxim Balakirev vs Pavel Volkov
2.95 » 2.30
0/1 (0%)
2.75 » 1.55
1/1 (100%)
1 2
2.95 » 2.30
0/1 (0%)
2.75 » 1.55
1/1 (100%)
03:25 Alexander Mishchenko vs Sergey Tkachev
3.55 » 3.00
0/1 (0%)
2.44 » 1.30
1/1 (100%)
1 2
3.55 » 3.00
0/1 (0%)
2.44 » 1.30
1/1 (100%)
04:45 Mykola Serediuk vs Volodymyr Okopnyi
2.75 » 1.73
1/1 (100%)
2.95 » 1.95
0/1 (0%)
1 1
2.75 » 1.73
1/1 (100%)
2.95 » 1.95
0/1 (0%)
05:15 Roman Pomin vs Alexandr Mytsyk
2.65 » 1.85
0/1 (0%)
3.10 » 1.85
1/1 (100%)
1 2
2.65 » 1.85
0/1 (0%)
3.10 » 1.85
1/1 (100%)
06:45 Mykola Serediuk vs Roman Pomin
3.10 » 2.60
0/1 (0%)
2.65 » 1.44
1/1 (100%)
1 2
3.10 » 2.60
0/1 (0%)
2.65 » 1.44
1/1 (100%)
07:00 Mikhail Mosyuk vs Mykhaylo Zholubak
4.70 » 4.60
0/1 (0%)
2.22 » 1.15
1/1 (100%)
1 2
4.70 » 4.60
0/1 (0%)
2.22 » 1.15
1/1 (100%)
08:15 Mykola Serediuk vs Vasyl Kondratenko
3.20 » 2.45
0/1 (0%)
2.60 » 1.45
1/1 (100%)
1 2
3.20 » 2.45
0/1 (0%)
2.60 » 1.45
1/1 (100%)
08:25 Alexander Lushnya vs Aleksandr Gomilko
2.85 » 1.57
1/1 (100%)
2.85 » 2.25
0/1 (0%)
1 1
2.85 » 1.57
1/1 (100%)
2.85 » 2.25
0/1 (0%)
08:45 Nazar Kasianyk vs Roman Pomin
2.33 » 1.29
1/1 (100%)
3.90 » 3.40
0/1 (0%)
1 1
2.33 » 1.29
1/1 (100%)
3.90 » 3.40
0/1 (0%)
09:20 Andrii Nakliutskyi vs Petro Pidleteichuk
1.86 » 1.32
1/2 (50%)
3.48 » 2.89
1/2 (50%)
2 2
1.86 » 1.32
1/2 (50%)
3.48 » 2.89
1/2 (50%)
09:20 Leonid Ivanov vs Yaroslav Tkachenko
2.50 » 1.20
1/1 (100%)
3.38 » 4.10
0/1 (0%)
1 1
2.50 » 1.20
1/1 (100%)
3.38 » 4.10
0/1 (0%)
10:20 Maxim Mrykh vs Dmitry Prokopenko
2.40 » 1.22
1/1 (100%)
3.75 » 3.80
0/1 (0%)
1 1
2.40 » 1.22
1/1 (100%)
3.75 » 3.80
0/1 (0%)
10:45 Roman Pomin vs Vasyl Kondratenko
2.45 » 1.73
0/1 (0%)
3.45 » 2.00
1/1 (100%)
1 2
2.45 » 1.73
0/1 (0%)
3.45 » 2.00
1/1 (100%)
12:35 Eduard Sotnikov vs Ilya Marinkevich
3.60 » 3.10
0/1 (0%)
2.44 » 1.30
1/1 (100%)
1 2
3.60 » 3.10
0/1 (0%)
2.44 » 1.30
1/1 (100%)
- Oleg Sapuzhak vs Mykhailo Hlaholev
2.60 » 1.44
1/1 (100%)
3.20 » 2.60
0/1 (0%)
1 1
2.60 » 1.44
1/1 (100%)
3.20 » 2.60
0/1 (0%)
- Ilya Marinkevich vs Andrey Sydorenko
3.20 » 2.60
0/1 (0%)
2.60 » 1.44
1/1 (100%)
1 2
3.20 » 2.60
0/1 (0%)
2.60 » 1.44
1/1 (100%)
Table Tennis» Ukraine» Setka Cup 1 2 B P
14:05 Hennadii Buianover vs Eduard Sotnikov
2.17 » 1.09
1/1 (100%)
5.50 » 6.00
0/1 (0%)
1 1
2.17 » 1.09
1/1 (100%)
5.50 » 6.00
0/1 (0%)
14:35 Sergey Paksyutov vs Ilya Marinkevich
3.60 » 3.50
0/1 (0%)
2.44 » 1.25
1/1 (100%)
1 2
3.60 » 3.50
0/1 (0%)
2.44 » 1.25
1/1 (100%)
14:45 Oleg Ponomarenko vs Sergey Dovzhenko
2.85 » 1.65
1/1 (100%)
2.85 » 2.10
0/1 (0%)
1 1
2.85 » 1.65
1/1 (100%)
2.85 » 2.10
0/1 (0%)
15:25 Bohdan Buberenko vs Yuri Kolesnik
3.25 » 2.60
0/1 (0%)
2.57 » 1.44
1/1 (100%)
1 2
3.25 » 2.60
0/1 (0%)
2.57 » 1.44
1/1 (100%)
15:50 Oleg Sapuzhak vs Serhii Hot
2.50 » 1.40
1/1 (100%)
3.38 » 2.75
0/1 (0%)
1 1
2.50 » 1.40
1/1 (100%)
3.38 » 2.75
0/1 (0%)
16:25 Ryslan Solomko vs Aleksandr Paniotov
2.65 » 1.50
1/1 (100%)
3.10 » 2.40
0/1 (0%)
1 1
2.65 » 1.50
1/1 (100%)
3.10 » 2.40
0/1 (0%)
17:25 Bohdan Buberenko vs Yuri Kolesnik
2.46 » 2.58
0/6 (0%)
1.69 » 1.45
5/6 (83%)
6 2
2.46 » 2.58
0/6 (0%)
1.69 » 1.45
5/6 (83%)
17:35 Sergey Paksyutov vs Gennady Buyanover
3.88 » 2.90
0/1 (0%)
2.36 » 1.33
1/1 (100%)
1 2
3.88 » 2.90
0/1 (0%)
2.36 » 1.33
1/1 (100%)
18:05 Hennadii Buianover vs Eduard Sotnikov
2.15 » 1.08
1/1 (100%)
5.25 » 5.75
0/1 (0%)
1 1
2.15 » 1.08
1/1 (100%)
5.25 » 5.75
0/1 (0%)
18:20 Oleg Gil vs Mykhailo Hlaholev
2.50 » 1.40
1/1 (100%)
3.38 » 2.75
0/1 (0%)
1 1
2.50 » 1.40
1/1 (100%)
3.38 » 2.75
0/1 (0%)
18:25 Bohdan Buberenko vs Ryslan Solomko
3.10 » 1.87
1/1 (100%)
2.65 » 1.80
0/1 (0%)
1 1
3.10 » 1.87
1/1 (100%)
2.65 » 1.80
0/1 (0%)
18:35 Ilya Marinkevich vs Vadim Reva
2.91 » 1.67
1/1 (100%)
2.80 » 2.05
0/1 (0%)
1 1
2.91 » 1.67
1/1 (100%)
2.80 » 2.05
0/1 (0%)
18:45 Sergey Dovzhenko vs Valeriy Shepil
3.10 » 1.67
1/1 (100%)
2.65 » 2.10
0/1 (0%)
1 1
3.10 » 1.67
1/1 (100%)
2.65 » 2.10
0/1 (0%)
19:35 Hennadii Buianover vs Andrey Sydorenko
3.55 » 2.85
0/1 (0%)
2.43 » 1.33
1/1 (100%)
1 2
3.55 » 2.85
0/1 (0%)
2.43 » 1.33
1/1 (100%)
20:25 Bohdan Buberenko vs Ryslan Solomko
2.15 » 1.93
1/4 (25%)
2.03 » 1.74
2/4 (50%)
4 2
2.15 » 1.93
1/4 (25%)
2.03 » 1.74
2/4 (50%)
20:35 Hennadii Buianover vs Ilya Marinkevich
2.70 » 2.20
0/1 (0%)
2.95 » 1.55
1/1 (100%)
1 2
2.70 » 2.20
0/1 (0%)
2.95 » 1.55
1/1 (100%)
21:15 Valeriy Shepil vs Semenets S.
3.15 » 3.20
0/1 (0%)
2.57 » 1.28
1/1 (100%)
1 2
3.15 » 3.20
0/1 (0%)
2.57 » 1.28
1/1 (100%)
22:25 Sergey Pitsyk vs Roman Kuvayev
1.54 » 1.36
0/5 (0%)
3.14 » 2.95
1/5 (20%)
5 2
1.54 » 1.36
0/5 (0%)
3.14 » 2.95
1/5 (20%)
22:50 Eduard Populovsky vs Vladimir Melnikov
2.37 » 1.98
5/6 (83%)
1.74 » 1.75
0/6 (0%)
6 1
2.37 » 1.98
5/6 (83%)
1.74 » 1.75
0/6 (0%)
22:55 Yevgeniy Sokoltsov vs Maxim Balakirev
2.01 » 1.86
1/6 (17%)
2.00 » 1.86
0/6 (0%)
6 1
2.01 » 1.86
1/6 (17%)
2.00 » 1.86
0/6 (0%)
23:25 Pavel Volkov vs Anatoly Romanyuk
1.63 » 1.46
0/5 (0%)
2.79 » 2.59
1/5 (20%)
5 2
1.63 » 1.46
0/5 (0%)
2.79 » 2.59
1/5 (20%)
23:55 Sergey Pitsyk vs Maxim Balakirev
2.04 » 1.69
3/4 (75%)
2.14 » 2.10
0/4 (0%)
4 1
2.04 » 1.69
3/4 (75%)
2.14 » 2.10
0/4 (0%)
Table Tennis» Ukraine» TT-Cup 1 2 B P
13:20 Sergey Filatov vs Nikolay Litvinenko
1.59 » 1.49
0/7 (0%)
2.81 » 2.44
1/7 (14%)
7 2
1.59 » 1.49
0/7 (0%)
2.81 » 2.44
1/7 (14%)
13:55 Pavel Chizh vs Dmytro Lohosha
3.90 » 3.30
0/1 (0%)
2.33 » 1.29
1/1 (100%)
1 2
3.90 » 3.30
0/1 (0%)
2.33 » 1.29
1/1 (100%)
21:30 Vitaliy Zharskiy vs Lubomir Sheshurak
2.77 » 2.70
1/12 (8%)
1.48 » 1.40
1/12 (8%)
12 2
2.77 » 2.70
1/12 (8%)
1.48 » 1.40
1/12 (8%)
22:30 Nazarii Haievyi vs Lubomir Sheshurak
3.38 » 3.28
1/9 (11%)
1.39 » 1.29
0/9 (0%)
9 1
3.38 » 3.28
1/9 (11%)
1.39 » 1.29
0/9 (0%)
23:00 Vitaliy Zharskiy vs Sergey Rutskiy
1.72 » 1.74
0/12 (0%)
2.19 » 1.97
8/12 (67%)
12 2
1.72 » 1.74
0/12 (0%)
2.19 » 1.97
8/12 (67%)