Last Viewed Games

Table Tennis, Ukraine Odds Comparison for 26/11/2020 Matches

You are currently viewing bettings odds comparison for Table Tennis, Ukraine matches from 26/11/2020
Table Tennis» Ukraine» Setka Cup 1 2 B P S W
00:25 Mykhaylo Zholubak vs Aleksandr Ivashkin
1.45 » 1.28
2/6 (33%)
3.38 » 3.36
1/6 (17%)
6 1
1.45 » 1.28
2/6 (33%)
3.38 » 3.36
1/6 (17%)
00:55 Vladimir Lutskiy vs Denis Matveev
1.75 » 1.57
0/5 (0%)
2.41 » 2.24
2/5 (40%)
5 2
1.75 » 1.57
0/5 (0%)
2.41 » 2.24
2/5 (40%)
01:25 Anton Yolkin vs Mykhaylo Zholubak
2.65 » 2.28
1/5 (20%)
1.65 » 1.73
3/5 (60%)
5 2
2.65 » 2.28
1/5 (20%)
1.65 » 1.73
3/5 (60%)
01:55 Denis Matveev vs Roman Malinka
2.08 » 2.06
1/6 (17%)
1.93 » 1.69
4/6 (67%)
6 2
2.08 » 2.06
1/6 (17%)
1.93 » 1.69
4/6 (67%)
02:25 Vladimir Lutskiy vs Aleksandr Ivashkin
2.03 » 1.80
2/5 (40%)
2.03 » 1.91
0/5 (0%)
5 1
2.03 » 1.80
2/5 (40%)
2.03 » 1.91
0/5 (0%)
02:55 Anton Yolkin vs Denis Matveev
1.53 » 1.33
0/5 (0%)
3.09 » 2.87
1/5 (20%)
5 2
1.53 » 1.33
0/5 (0%)
3.09 » 2.87
1/5 (20%)
03:25 Vladimir Lutskiy vs Mykhaylo Zholubak
3.09 » 2.88
1/5 (20%)
1.53 » 1.36
0/5 (0%)
5 1
3.09 » 2.88
1/5 (20%)
1.53 » 1.36
0/5 (0%)
03:55 Roman Malinka vs Aleksandr Ivashkin
2.21 » 2.11
0/7 (0%)
1.79 » 1.64
2/7 (29%)
7 2
2.21 » 2.11
0/7 (0%)
1.79 » 1.64
2/7 (29%)
04:25 Anton Yolkin vs Vladimir Lutskiy
1.70 » 1.43
2/4 (50%)
2.66 » 2.45
0/4 (0%)
4 1
1.70 » 1.43
2/4 (50%)
2.66 » 2.45
0/4 (0%)
05:25 Mykhaylo Zholubak vs Roman Malinka
1.46 » 1.30
1/6 (17%)
3.31 » 3.23
0/6 (0%)
6 1
1.46 » 1.30
1/6 (17%)
3.31 » 3.23
0/6 (0%)
06:00 Ivan Struk vs Roman Zholubak
3.08 » 3.13
0/5 (0%)
1.53 » 1.29
3/5 (60%)
5 2
3.08 » 3.13
0/5 (0%)
1.53 » 1.29
3/5 (60%)
06:10 Yuriy Reva vs Leonid Dinaburg
3.40 » 3.31
0/7 (0%)
1.42 » 1.28
1/7 (14%)
7 2
3.40 » 3.31
0/7 (0%)
1.42 » 1.28
1/7 (14%)
06:30 Timur Voitehov vs Kirill Yurchenko
2.12 » 2.01
1/7 (14%)
1.85 » 1.71
1/7 (14%)
7 2
2.12 » 2.01
1/7 (14%)
1.85 » 1.71
1/7 (14%)
06:40 Sergey Solomko vs Victor Pakhnyuk
2.32 » 2.20
0/7 (0%)
1.73 » 1.60
1/7 (14%)
7 2
2.32 » 2.20
0/7 (0%)
1.73 » 1.60
1/7 (14%)
06:45 Svyatoslav Sachuk vs Yaroslav Voytenko
2.01 » 1.93
6/7 (86%)
2.04 » 1.78
1/7 (14%)
7 1
2.01 » 1.93
6/7 (86%)
2.04 » 1.78
1/7 (14%)
07:00 Vadym Bochkovskiy vs Roman Zholubak
1.70 » 1.56
2/7 (29%)
2.37 » 2.26
0/7 (0%)
7 1
1.70 » 1.56
2/7 (29%)
2.37 » 2.26
0/7 (0%)
07:10 Konstantin Klimenko vs Sergey Burdelny
3.23 » 3.11
1/7 (14%)
1.45 » 1.32
0/7 (0%)
7 1
3.23 » 3.11
1/7 (14%)
1.45 » 1.32
0/7 (0%)
07:25 Aleksandr Melashenko vs Konstantin Kovalchuk
1.43 » 1.25
0/5 (0%)
3.79 » 3.59
2/5 (40%)
5 2
1.43 » 1.25
0/5 (0%)
3.79 » 3.59
2/5 (40%)
07:30 Ivan Struk vs Timur Voitehov
2.50 » 2.33
0/6 (0%)
1.67 » 1.50
1/6 (17%)
6 2
2.50 » 2.33
0/6 (0%)
1.67 » 1.50
1/6 (17%)
07:45 Armen Antonyan vs Yaroslav Voytenko
2.08 » 2.22
0/7 (0%)
1.89 » 1.58
6/7 (86%)
7 2
2.08 » 2.22
0/7 (0%)
1.89 » 1.58
6/7 (86%)
08:00 Vadym Bochkovskiy vs Kirill Yurchenko
2.60 » 2.25
6/6 (100%)
1.63 » 1.57
0/6 (0%)
6 1
2.60 » 2.25
6/6 (100%)
1.63 » 1.57
0/6 (0%)
08:10 Sergey Burdelny vs Leonid Dinaburg
1.85 » 1.72
1/7 (14%)
2.12 » 2.01
0/7 (0%)
7 1
1.85 » 1.72
1/7 (14%)
2.12 » 2.01
0/7 (0%)
08:15 Bogdan Gavrilyuk vs Adam Krasutskiy
1.56 » 1.44
1/7 (14%)
2.73 » 2.62
1/7 (14%)
7 1
1.56 » 1.44
1/7 (14%)
2.73 » 2.62
1/7 (14%)
08:25 Vitaliy Sydorenko vs Konstantin Kovalchuk
2.29 » 2.16
0/5 (0%)
1.84 » 1.63
2/5 (40%)
5 2
2.29 » 2.16
0/5 (0%)
1.84 » 1.63
2/5 (40%)
08:30 Timur Voitehov vs Roman Zholubak
2.69 » 2.20
4/5 (80%)
1.64 » 1.56
0/5 (0%)
5 1
2.69 » 2.20
4/5 (80%)
1.64 » 1.56
0/5 (0%)
08:40 Sergey Solomko vs Konstantin Klimenko
2.12 » 1.97
2/7 (29%)
1.85 » 1.72
0/7 (0%)
7 1
2.12 » 1.97
2/7 (29%)
1.85 » 1.72
0/7 (0%)
08:45 Svyatoslav Sachuk vs Egor Kovpak
1.96 » 1.84
0/8 (0%)
1.96 » 1.83
2/8 (25%)
8 2
1.96 » 1.84
0/8 (0%)
1.96 » 1.83
2/8 (25%)
09:00 Ivan Struk vs Kirill Yurchenko
3.27 » 3.26
0/5 (0%)
1.50 » 1.27
3/5 (60%)
5 2
3.27 » 3.26
0/5 (0%)
1.50 » 1.27
3/5 (60%)
09:10 Yuriy Reva vs Sergey Burdelny
1.64 » 1.70
1/7 (14%)
2.55 » 1.99
6/7 (86%)
7 2
1.64 » 1.70
1/7 (14%)
2.55 » 1.99
6/7 (86%)
09:15 Armen Antonyan vs Bogdan Gavrilyuk
2.16 » 2.18
1/7 (14%)
1.83 » 1.58
6/7 (86%)
7 2 1-3 2
2.16 » 2.18
1/7 (14%)
1.83 » 1.58
6/7 (86%)
09:25 Aleksandr Melashenko vs Ruslan Tolstykh
2.33 » 1.87
4/6 (67%)
1.78 » 1.83
1/6 (17%)
6 1 3-1 1
2.33 » 1.87
4/6 (67%)
1.78 » 1.83
1/6 (17%)
09:30 Vadym Bochkovskiy vs Timur Voitehov
2.14 » 2.41
0/6 (0%)
1.89 » 1.50
6/6 (100%)
6 2 2-3 2
2.14 » 2.41
0/6 (0%)
1.89 » 1.50
6/6 (100%)
09:40 Konstantin Klimenko vs Victor Pakhnyuk
2.39 » 2.30
0/7 (0%)
1.69 » 1.55
1/7 (14%)
7 2 3-1 1
2.39 » 2.30
0/7 (0%)
1.69 » 1.55
1/7 (14%)
09:45 Egor Kovpak vs Yaroslav Voytenko
1.80 » 1.87
0/7 (0%)
2.20 » 1.84
7/7 (100%)
7 2 3-2 1
1.80 » 1.87
0/7 (0%)
2.20 » 1.84
7/7 (100%)
09:55 Vitaliy Sydorenko vs Valerii Danchenko
1.91 » 1.71
2/5 (40%)
2.18 » 2.04
0/5 (0%)
5 1 0-3 2
1.91 » 1.71
2/5 (40%)
2.18 » 2.04
0/5 (0%)
10:00 Kirill Yurchenko vs Roman Zholubak
1.80 » 1.68
0/6 (0%)
2.25 » 2.07
1/6 (17%)
6 2 3-0 1
1.80 » 1.68
0/6 (0%)
2.25 » 2.07
1/6 (17%)
10:10 Sergey Solomko vs Leonid Dinaburg
2.48 » 2.35
1/7 (14%)
1.65 » 1.53
1/7 (14%)
7 2 3-1 1
2.48 » 2.35
1/7 (14%)
1.65 » 1.53
1/7 (14%)
10:15 Svyatoslav Sachuk vs Adam Krasutskiy
1.79 » 1.89
0/7 (0%)
2.24 » 1.82
6/7 (86%)
7 2 3-1 1
1.79 » 1.89
0/7 (0%)
2.24 » 1.82
6/7 (86%)
10:25 Ruslan Tolstykh vs Konstantin Kovalchuk
2.03 » 1.49
5/5 (100%)
2.03 » 2.48
0/5 (0%)
5 1 1-3 2
2.03 » 1.49
5/5 (100%)
2.03 » 2.48
0/5 (0%)
10:30 Vadym Bochkovskiy vs Ivan Struk
1.83 » 1.64
1/5 (20%)
2.27 » 2.05
1/5 (20%)
5 2 1-3 2
1.83 » 1.64
1/5 (20%)
2.27 » 2.05
1/5 (20%)
10:40 Yuriy Reva vs Konstantin Klimenko
1.69 » 1.55
1/7 (14%)
2.39 » 2.29
0/7 (0%)
7 1 3-2 1
1.69 » 1.55
1/7 (14%)
2.39 » 2.29
0/7 (0%)
10:45 Armen Antonyan vs Egor Kovpak
1.87 » 1.77
0/6 (0%)
2.15 » 1.91
3/6 (50%)
6 2 2-3 2
1.87 » 1.77
0/6 (0%)
2.15 » 1.91
3/6 (50%)
11:10 Sergey Solomko vs Sergey Burdelny
2.36 » 2.13
6/7 (86%)
1.70 » 1.64
1/7 (14%)
7 1 3-0 1
2.36 » 2.13
6/7 (86%)
1.70 » 1.64
1/7 (14%)
11:15 Svyatoslav Sachuk vs Bogdan Gavrilyuk
2.00 » 1.87
1/7 (14%)
1.96 » 1.83
2/7 (29%)
7 2 3-2 1
2.00 » 1.87
1/7 (14%)
1.96 » 1.83
2/7 (29%)
11:25 Vitaliy Sydorenko vs Ruslan Tolstykh
3.11 » 2.91
1/5 (20%)
1.54 » 1.34
0/5 (0%)
5 1 1-3 2
3.11 » 2.91
1/5 (20%)
1.54 » 1.34
0/5 (0%)
11:40 Victor Pakhnyuk vs Leonid Dinaburg
3.03 » 2.93
0/7 (0%)
1.48 » 1.35
1/7 (14%)
7 2 3-2 1
3.03 » 2.93
0/7 (0%)
1.48 » 1.35
1/7 (14%)
11:45 Yaroslav Voytenko vs Adam Krasutskiy
1.98 » 1.83
2/7 (29%)
1.98 » 1.87
0/7 (0%)
7 1 3-2 1
1.98 » 1.83
2/7 (29%)
1.98 » 1.87
0/7 (0%)
11:55 Aleksandr Melashenko vs Valerii Danchenko
1.37 » 1.09
6/6 (100%)
4.21 » 6.08
0/6 (0%)
6 1 3-1 1
1.37 » 1.09
6/6 (100%)
4.21 » 6.08
0/6 (0%)
12:10 Yuriy Reva vs Sergey Solomko
1.98 » 1.84
1/7 (14%)
1.98 » 1.86
0/7 (0%)
7 1 0-3 2
1.98 » 1.84
1/7 (14%)
1.98 » 1.86
0/7 (0%)
12:15 Armen Antonyan vs Svyatoslav Sachuk
1.80 » 1.93
0/7 (0%)
2.21 » 1.80
5/7 (71%)
7 2 3-2 1
1.80 » 1.93
0/7 (0%)
2.21 » 1.80
5/7 (71%)
12:25 Konstantin Kovalchuk vs Sergey Kuprikov
2.23 » 2.08
3/6 (50%)
1.82 » 1.68
2/6 (33%)
6 1 3-2 1
2.23 » 2.08
3/6 (50%)
1.82 » 1.68
2/6 (33%)
Table Tennis» Ukraine» Setka Cup Women 1 2 B P S W
06:50 Elina Vakhrusheva vs Alina Novosad
2.61 » 2.43
1/6 (17%)
1.64 » 1.50
0/6 (0%)
6 1
2.61 » 2.43
1/6 (17%)
1.64 » 1.50
0/6 (0%)
07:05 Anastasiya Gavelya vs Lyudmila Kabakova
3.56 » 3.59
0/6 (0%)
1.42 » 1.24
1/6 (17%)
6 2
3.56 » 3.59
0/6 (0%)
1.42 » 1.24
1/6 (17%)
07:20 Oleksandra Tsiupko vs Valeriya Stepanovskaya
6.49 » 7.03
1/5 (20%)
1.27 » 1.06
2/5 (40%)
5 2
6.49 » 7.03
1/5 (20%)
1.27 » 1.06
2/5 (40%)
07:50 Olena Nalisnikovska vs Anastasia Medvetskaya
1.38 » 1.20
0/5 (0%)
4.17 » 3.98
1/5 (20%)
5 2
1.38 » 1.20
0/5 (0%)
4.17 » 3.98
1/5 (20%)
08:20 Elina Vakhrusheva vs Valeriya Stepanovskaya
4.51 » 4.84
0/5 (0%)
1.35 » 1.14
3/5 (60%)
5 2
4.51 » 4.84
0/5 (0%)
1.35 » 1.14
3/5 (60%)
09:05 Ekaterina Leventsova vs Victoria Anarmetova
1.76 » 1.58
2/5 (40%)
2.44 » 2.18
1/5 (20%)
5 1
1.76 » 1.58
2/5 (40%)
2.44 » 2.18
1/5 (20%)
09:20 Oleksandra Tsiupko vs Olena Nalisnikovska
4.44 » 4.40
0/5 (0%)
1.37 » 1.15
2/5 (40%)
5 2 0-3 2
4.44 » 4.40
0/5 (0%)
1.37 » 1.15
2/5 (40%)
10:05 Victoria Anarmetova vs Lyudmila Kabakova
3.75 » 4.24
0/5 (0%)
1.43 » 1.18
3/5 (60%)
5 2 3-1 1
3.75 » 4.24
0/5 (0%)
1.43 » 1.18
3/5 (60%)
10:50 Oleksandra Tsiupko vs Alina Novosad
4.16 » 4.23
0/4 (0%)
1.43 » 1.15
2/4 (50%)
4 2 3-0 1
4.16 » 4.23
0/4 (0%)
1.43 » 1.15
2/4 (50%)
11:50 Oleksandra Tsiupko vs Anastasia Medvetskaya
3.24 » 3.32
1/5 (20%)
1.51 » 1.29
3/5 (60%)
5 2 3-0 1
3.24 » 3.32
1/5 (20%)
1.51 » 1.29
3/5 (60%)
Table Tennis» Ukraine» TT-Cup 1 2 B P S W
00:05 Sergiy Skachenko vs Dmitriy Alekseenko
1.84 » 1.75
0/8 (0%)
2.11 » 1.99
1/8 (13%)
8 2
1.84 » 1.75
0/8 (0%)
2.11 » 1.99
1/8 (13%)
00:15 Pavel Chizh vs Viktor Kotov
1.63 » 1.47
2/9 (22%)
2.44 » 2.21
1/9 (11%)
9 1
1.63 » 1.47
2/9 (22%)
2.44 » 2.21
1/9 (11%)
00:45 Andrey Matsyuk vs Vladimir Malashevksiy
3.27 » 3.11
0/6 (0%)
1.50 » 1.33
1/6 (17%)
6 2
3.27 » 3.11
0/6 (0%)
1.50 » 1.33
1/6 (17%)
01:05 Dmitriy Alekseenko vs Ruslan Ivanov
1.71 » 1.59
0/7 (0%)
2.37 » 2.24
1/7 (14%)
7 2
1.71 » 1.59
0/7 (0%)
2.37 » 2.24
1/7 (14%)
01:35 Sergiy Skachenko vs Denis Vakulenko
2.24 » 2.12
1/7 (14%)
1.79 » 1.66
1/7 (14%)
7 2
2.24 » 2.12
1/7 (14%)
1.79 » 1.66
1/7 (14%)
01:45 Viktor Kotov vs Vladimir Malashevksiy
2.42 » 2.20
2/6 (33%)
1.75 » 1.62
0/6 (0%)
6 1
2.42 » 2.20
2/6 (33%)
1.75 » 1.62
0/6 (0%)
02:05 Sergiy Skachenko vs Ruslan Ivanov
1.68 » 1.49
1/5 (20%)
2.64 » 2.49
0/5 (0%)
5 1
1.68 » 1.49
1/5 (20%)
2.64 » 2.49
0/5 (0%)
02:15 Andrey Matsyuk vs Pavel Chizh
3.34 » 3.18
1/5 (20%)
1.50 » 1.32
0/5 (0%)
5 1
3.34 » 3.18
1/5 (20%)
1.50 » 1.32
0/5 (0%)
02:35 Dmitriy Alekseenko vs Denis Vakulenko
1.81 » 1.66
1/6 (17%)
2.32 » 2.12
1/6 (17%)
6 2
1.81 » 1.66
1/6 (17%)
2.32 » 2.12
1/6 (17%)
02:45 Pavel Chizh vs Vladimir Malashevksiy
2.01 » 1.85
0/5 (0%)
2.11 » 1.88
2/5 (40%)
5 2
2.01 » 1.85
0/5 (0%)
2.11 » 1.88
2/5 (40%)
03:05 Sergiy Skachenko vs Dmitriy Alekseenko
2.32 » 2.06
2/5 (40%)
1.86 » 1.71
1/5 (20%)
5 1
2.32 » 2.06
2/5 (40%)
1.86 » 1.71
1/5 (20%)
03:15 Andrey Matsyuk vs Viktor Kotov
2.80 » 2.65
0/6 (0%)
1.60 » 1.44
1/6 (17%)
6 2
2.80 » 2.65
0/6 (0%)
1.60 » 1.44
1/6 (17%)
05:40 Pavel Vasilchuk vs Vitaly Protopopov
1.70 » 1.60
1/9 (11%)
2.29 » 2.18
3/9 (33%)
9 2
1.70 » 1.60
1/9 (11%)
2.29 » 2.18
3/9 (33%)
05:45 Alexander Yarovoy vs Vladislav Volokhov
1.26 » 1.16
0/9 (0%)
4.72 » 4.56
2/9 (22%)
9 2
1.26 » 1.16
0/9 (0%)
4.72 » 4.56
2/9 (22%)
05:50 Aleksey Krutko vs Aleksandr Shkurupij
1.71 » 1.61
2/10 (20%)
2.25 » 2.18
1/10 (10%)
10 1
1.71 » 1.61
2/10 (20%)
2.25 » 2.18
1/10 (10%)
06:20 Nikolai Zakladny vs Ilya Yanishevskiy
1.39 » 1.23
5/9 (56%)
3.52 » 3.75
0/9 (0%)
9 1
1.39 » 1.23
5/9 (56%)
3.52 » 3.75
0/9 (0%)
06:25 Alexander Tkachenko vs Aleksandr Levadniy
2.78 » 2.89
0/9 (0%)
1.52 » 1.36
5/9 (56%)
9 2
2.78 » 2.89
0/9 (0%)
1.52 » 1.36
5/9 (56%)
06:35 Yuri Sandulenko vs Petro Pidleteichuk
1.59 » 1.48
1/9 (11%)
2.55 » 2.48
0/9 (0%)
9 1
1.59 » 1.48
1/9 (11%)
2.55 » 2.48
0/9 (0%)
06:40 Oleg Savenkov vs Maxim Levitskiy
2.84 » 2.59
1/7 (14%)
1.56 » 1.43
0/7 (0%)
7 1
2.84 » 2.59
1/7 (14%)
1.56 » 1.43
0/7 (0%)
06:45 Bogdan Zdrobilko vs Viktor Bosak
1.78 » 1.62
2/8 (25%)
2.24 » 2.18
0/8 (0%)
8 1
1.78 » 1.62
2/8 (25%)
2.24 » 2.18
0/8 (0%)
06:55 Vadim Paukov vs Vladislav Volokhov
2.09 » 1.95
2/9 (22%)
1.87 » 1.78
2/9 (22%)
9 2
2.09 » 1.95
2/9 (22%)
1.87 » 1.78
2/9 (22%)
06:55 Ivan May vs Maxim Nikolenko
1.83 » 1.72
1/9 (11%)
2.10 » 2.02
0/9 (0%)
9 1
1.83 » 1.72
1/9 (11%)
2.10 » 2.02
0/9 (0%)
07:00 Lev Kats vs Sergey Cibulin
1.98 » 1.94
0/9 (0%)
1.93 » 1.77
6/9 (67%)
9 2
1.98 » 1.94
0/9 (0%)
1.93 » 1.77
6/9 (67%)
07:10 Dmitry Galay vs Nikita Zinov
1.54 » 1.44
0/9 (0%)
2.71 » 2.62
1/9 (11%)
9 2
1.54 » 1.44
0/9 (0%)
2.71 » 2.62
1/9 (11%)
07:15 Peter Celik vs Stepan Nykyforuk
1.85 » 1.74
2/9 (22%)
2.11 » 2.00
1/9 (11%)
9 1
1.85 » 1.74
2/9 (22%)
2.11 » 2.00
1/9 (11%)
07:15 Dmitriy Belanchik vs Kirill Golomozyk
1.86 » 1.74
1/7 (14%)
2.13 » 2.01
0/7 (0%)
7 1
1.86 » 1.74
1/7 (14%)
2.13 » 2.01
0/7 (0%)
07:20 Andrey Guchok vs Andrey Krysak
3.03 » 2.93
0/9 (0%)
1.46 » 1.35
1/9 (11%)
9 2
3.03 » 2.93
0/9 (0%)
1.46 » 1.35
1/9 (11%)
07:30 Alexander Yarovoy vs Nikolai Zakladny
2.39 » 2.33
0/8 (0%)
1.69 » 1.54
5/8 (63%)
8 2
2.39 » 2.33
0/8 (0%)
1.69 » 1.54
5/8 (63%)
07:30 Valerii Melnik vs Bohdan Kohut
2.11 » 2.00
0/8 (0%)
1.84 » 1.73
1/8 (13%)
8 2
2.11 » 2.00
0/8 (0%)
1.84 » 1.73
1/8 (13%)
07:35 Aleksey Krutko vs Aleksandr Levadniy
1.48 » 1.37
4/9 (44%)
2.89 » 2.85
0/9 (0%)
9 1
1.48 » 1.37
4/9 (44%)
2.89 » 2.85
0/9 (0%)
07:45 Nikolay Ulyanchich vs Petro Pidleteichuk
1.59 » 1.48
1/9 (11%)
2.55 » 2.49
0/9 (0%)
9 1
1.59 » 1.48
1/9 (11%)
2.55 » 2.49
0/9 (0%)
07:50 Roman Vakarash vs Maxim Levitskiy
2.12 » 1.97
1/7 (14%)
1.89 » 1.73
1/7 (14%)
7 2
2.12 » 1.97
1/7 (14%)
1.89 » 1.73
1/7 (14%)
07:50 Anatoly Zapletnyuk vs Vitaly Protopopov
2.55 » 2.46
0/9 (0%)
1.59 » 1.49
1/9 (11%)
9 2
2.55 » 2.46
0/9 (0%)
1.59 » 1.49
1/9 (11%)
07:55 Andrey Hvisyik vs Viktor Bosak
1.85 » 1.69
3/8 (38%)
2.12 » 2.05
0/8 (0%)
8 1
1.85 » 1.69
3/8 (38%)
2.12 » 2.05
0/8 (0%)
08:05 Vadim Paukov vs Ilya Yanishevskiy
1.58 » 1.40
9/10 (90%)
2.57 » 2.75
0/10 (0%)
10 1
1.58 » 1.40
9/10 (90%)
2.57 » 2.75
0/10 (0%)
08:05 Oleksii Gorbanenko vs Maxim Nikolenko
2.30 » 2.21
0/9 (0%)
1.70 » 1.60
1/9 (11%)
9 2
2.30 » 2.21
0/9 (0%)
1.70 » 1.60
1/9 (11%)
08:10 Sergey Cibulin vs Aleksandr Shkurupij
1.77 » 1.59
8/9 (89%)
2.18 » 2.25
0/9 (0%)
9 1
1.77 » 1.59
8/9 (89%)
2.18 » 2.25
0/9 (0%)
08:25 Oleg Savenkov vs Peter Celik
3.74 » 3.66
0/9 (0%)
1.35 » 1.22
1/9 (11%)
9 2
3.74 » 3.66
0/9 (0%)
1.35 » 1.22
1/9 (11%)
08:25 Pavel Vasilchuk vs Dmitriy Belanchik
1.62 » 1.52
1/9 (11%)
2.46 » 2.38
0/9 (0%)
9 1
1.62 » 1.52
1/9 (11%)
2.46 » 2.38
0/9 (0%)
08:30 Bogdan Zdrobilko vs Andrey Guchok
1.50 » 1.34
1/6 (17%)
3.06 » 2.90
0/6 (0%)
6 1
1.50 » 1.34
1/6 (17%)
3.06 » 2.90
0/6 (0%)
08:40 Nikolai Zakladny vs Vladislav Volokhov
1.50 » 1.39
2/8 (25%)
2.91 » 2.73
3/8 (38%)
8 2
1.50 » 1.39
2/8 (25%)
2.91 » 2.73
3/8 (38%)
08:40 Kirill Rybalchenko vs Oleg Moshinsky
1.81 » 1.40
8/8 (100%)
2.17 » 2.62
0/8 (0%)
8 1
1.81 » 1.40
8/8 (100%)
2.17 » 2.62
0/8 (0%)
08:40 Ivan May vs Valerii Melnik
1.63 » 1.51
1/8 (13%)
2.47 » 2.35
0/8 (0%)
8 1
1.63 » 1.51
1/8 (13%)
2.47 » 2.35
0/8 (0%)
08:45 Alexander Tkachenko vs Lev Kats
1.58 » 1.45
1/8 (13%)
2.62 » 2.50
0/8 (0%)
8 1
1.58 » 1.45
1/8 (13%)
2.62 » 2.50
0/8 (0%)
08:55 Nikolay Ulyanchich vs Nikita Zinov
1.49 » 1.34
2/8 (25%)
2.96 » 2.92
1/8 (13%)
8 1
1.49 » 1.34
2/8 (25%)
2.96 » 2.92
1/8 (13%)
09:00 Roman Vakarash vs Stepan Nykyforuk
3.20 » 3.04
1/9 (11%)
1.43 » 1.32
1/9 (11%)
9 1
3.20 » 3.04
1/9 (11%)
1.43 » 1.32
1/9 (11%)
09:00 Anatoly Zapletnyuk vs Kirill Golomozyk
1.68 » 1.55
1/8 (13%)
2.38 » 2.26
1/8 (13%)
8 2
1.68 » 1.55
1/8 (13%)
2.38 » 2.26
1/8 (13%)
09:15 Oleksii Gorbanenko vs Bohdan Kohut
2.10 » 2.00
0/9 (0%)
1.83 » 1.71
3/9 (33%)
9 2 1-3 2
2.10 » 2.00
0/9 (0%)
1.83 » 1.71
3/9 (33%)
09:20 Aleksey Krutko vs Sergey Cibulin
2.35 » 2.11
8/9 (89%)
1.67 » 1.66
0/9 (0%)
9 1 1-3 2
2.35 » 2.11
8/9 (89%)
1.67 » 1.66
0/9 (0%)
09:25 Vadim Paukov vs Nikolai Zakladny
2.49 » 2.41
1/9 (11%)
1.62 » 1.51
2/9 (22%)
9 2 3-2 1
2.49 » 2.41
1/9 (11%)
1.62 » 1.51
2/9 (22%)
09:30 Dmitry Galay vs Petro Pidleteichuk
1.95 » 2.33
0/9 (0%)
1.95 » 1.55
9/9 (100%)
9 2 3-1 1
1.95 » 2.33
0/9 (0%)
1.95 » 1.55
9/9 (100%)
09:35 Dmitriy Belanchik vs Vitaly Protopopov
3.04 » 2.92
1/8 (13%)
1.47 » 1.35
1/8 (13%)
8 2 0-3 2
3.04 » 2.92
1/8 (13%)
1.47 » 1.35
1/8 (13%)
09:40 Andrey Guchok vs Viktor Bosak
2.84 » 2.75
0/9 (0%)
1.50 » 1.40
1/9 (11%)
9 2 2-3 2
2.84 » 2.75
0/9 (0%)
1.50 » 1.40
1/9 (11%)
09:45 Peter Celik vs Maxim Levitskiy
1.54 » 1.51
0/7 (0%)
2.89 » 2.35
7/7 (100%)
7 2 3-1 1
1.54 » 1.51
0/7 (0%)
2.89 » 2.35
7/7 (100%)
09:50 Valerii Melnik vs Maxim Nikolenko
1.83 » 1.73
1/9 (11%)
2.10 » 2.01
0/9 (0%)
9 1 3-1 1
1.83 » 1.73
1/9 (11%)
2.10 » 2.01
0/9 (0%)
09:50 Oleg Moshinsky vs Bogdan Omelchuk
2.89 » 2.78
0/7 (0%)
1.54 » 1.40
2/7 (29%)
7 2 3-0 1
2.89 » 2.78
0/7 (0%)
1.54 » 1.40
2/7 (29%)
09:55 Lev Kats vs Aleksandr Levadniy
3.10 » 3.10
0/9 (0%)
1.44 » 1.32
4/9 (44%)
9 2 3-0 1
3.10 » 3.10
0/9 (0%)
1.44 » 1.32
4/9 (44%)
10:00 Alexander Yarovoy vs Ilya Yanishevskiy
1.27 » 1.15
4/9 (44%)
4.63 » 4.60
0/9 (0%)
9 1 3-0 1
1.27 » 1.15
4/9 (44%)
4.63 » 4.60
0/9 (0%)
10:05 Nikolay Ulyanchich vs Dmitry Galay
2.11 » 2.01
0/8 (0%)
1.84 » 1.73
1/8 (13%)
8 2 3-0 1
2.11 » 2.01
0/8 (0%)
1.84 » 1.73
1/8 (13%)
10:10 Anatoly Zapletnyuk vs Dmitriy Belanchik
2.08 » 1.66
7/9 (78%)
1.90 » 2.09
0/9 (0%)
9 1 2-3 2
2.08 » 1.66
7/9 (78%)
1.90 » 2.09
0/9 (0%)
10:15 Andrey Hvisyik vs Andrey Guchok
2.10 » 2.00
1/9 (11%)
1.83 » 1.73
1/9 (11%)
9 1 3-1 1
2.10 » 2.00
1/9 (11%)
1.83 » 1.73
1/9 (11%)
10:20 Roman Vakarash vs Peter Celik
2.24 » 2.19
1/9 (11%)
1.75 » 1.61
5/9 (56%)
9 2 3-1 1
2.24 » 2.19
1/9 (11%)
1.75 » 1.61
5/9 (56%)
10:25 Pavel Pyasta vs Oleg Moshinsky
1.98 » 1.83
2/8 (25%)
1.98 » 1.85
1/8 (13%)
8 1 3-1 1
1.98 » 1.83
2/8 (25%)
1.98 » 1.85
1/8 (13%)
10:25 Oleksii Gorbanenko vs Valerii Melnik
2.10 » 2.01
0/9 (0%)
1.83 » 1.72
2/9 (22%)
9 2 0-3 2
2.10 » 2.01
0/9 (0%)
1.83 » 1.72
2/9 (22%)
10:30 Alexander Tkachenko vs Aleksandr Shkurupij
1.95 » 1.85
1/9 (11%)
1.95 » 1.86
0/9 (0%)
9 1 0-3 2
1.95 » 1.85
1/9 (11%)
1.95 » 1.86
0/9 (0%)
10:35 Vadim Paukov vs Alexander Yarovoy
2.21 » 2.16
0/9 (0%)
1.76 » 1.62
6/9 (67%)
9 2 3-2 1
2.21 » 2.16
0/9 (0%)
1.76 » 1.62
6/9 (67%)
10:40 Yuri Sandulenko vs Nikita Zinov
1.98 » 1.84
1/7 (14%)
1.98 » 1.84
0/7 (0%)
7 1 3-1 1
1.98 » 1.84
1/7 (14%)
1.98 » 1.84
0/7 (0%)
10:45 Pavel Vasilchuk vs Kirill Golomozyk
2.15 » 2.00
1/7 (14%)
1.87 » 1.71
2/7 (29%)
7 2 0-3 2
2.15 » 2.00
1/7 (14%)
1.87 » 1.71
2/7 (29%)
10:50 Bogdan Zdrobilko vs Andrey Krysak
2.50 » 2.34
2/8 (25%)
1.65 » 1.52
2/8 (25%)
8 1 0-3 2
2.50 » 2.34
2/8 (25%)
1.65 » 1.52
2/8 (25%)
10:55 Oleg Savenkov vs Stepan Nykyforuk
2.62 » 2.56
1/10 (10%)
1.57 » 1.44
5/10 (50%)
10 2 3-1 1
2.62 » 2.56
1/10 (10%)
1.57 » 1.44
5/10 (50%)
11:00 Kirill Rybalchenko vs Alexander Kyryliuk
1.74 » 1.43
7/9 (78%)
2.31 » 2.60
1/9 (11%)
9 1 3-2 1
1.74 » 1.43
7/9 (78%)
2.31 » 2.60
1/9 (11%)
11:05 Aleksey Krutko vs Lev Kats
1.94 » 1.86
0/10 (0%)
1.95 » 1.84
1/10 (10%)
10 2 0-3 2
1.94 » 1.86
0/10 (0%)
1.95 » 1.84
1/10 (10%)
11:10 Ilya Yanishevskiy vs Vladislav Volokhov
3.68 » 3.56
4/10 (40%)
1.35 » 1.25
1/10 (10%)
10 1 2-3 2
3.68 » 3.56
4/10 (40%)
1.35 » 1.25
1/10 (10%)
11:20 Anatoly Zapletnyuk vs Pavel Vasilchuk
1.98 » 1.85
1/8 (13%)
1.98 » 1.86
0/8 (0%)
8 1 3-0 1
1.98 » 1.85
1/8 (13%)
1.98 » 1.86
0/8 (0%)
11:25 Andrey Hvisyik vs Bogdan Zdrobilko
1.66 » 1.65
0/8 (0%)
2.46 » 2.09
7/8 (88%)
8 2 2-3 2
1.66 » 1.65
0/8 (0%)
2.46 » 2.09
7/8 (88%)
11:30 Roman Vakarash vs Oleg Savenkov
1.95 » 1.48
9/9 (100%)
2.02 » 2.47
0/9 (0%)
9 1 1-3 2
1.95 » 1.48
9/9 (100%)
2.02 » 2.47
0/9 (0%)
11:35 Pavel Pyasta vs Kirill Rybalchenko
1.98 » 1.90
0/7 (0%)
1.98 » 1.79
2/7 (29%)
7 2 1-3 2
1.98 » 1.90
0/7 (0%)
1.98 » 1.79
2/7 (29%)
11:35 Oleksii Gorbanenko vs Ivan May
2.28 » 2.48
0/9 (0%)
1.72 » 1.49
8/9 (89%)
9 2 0-3 2
2.28 » 2.48
0/9 (0%)
1.72 » 1.49
8/9 (89%)
11:40 Alexander Tkachenko vs Sergey Cibulin
1.97 » 1.89
0/9 (0%)
1.94 » 1.80
4/9 (44%)
9 2 2-3 2
1.97 » 1.89
0/9 (0%)
1.94 » 1.80
4/9 (44%)
11:50 Nikita Zinov vs Petro Pidleteichuk
1.97 » 1.85
1/8 (13%)
1.97 » 1.86
1/8 (13%)
8 1 1-3 2
1.97 » 1.85
1/8 (13%)
1.97 » 1.86
1/8 (13%)
11:50 Ivan May vs Bohdan Kohut
2.47 » 2.35
1/8 (13%)
1.63 » 1.51
0/8 (0%)
8 1 1-3 2
2.47 » 2.35
1/8 (13%)
1.63 » 1.51
0/8 (0%)
11:55 Kirill Golomozyk vs Vitaly Protopopov
1.71 » 1.52
6/8 (75%)
2.38 » 2.41
1/8 (13%)
8 1 3-1 1
1.71 » 1.52
6/8 (75%)
2.38 » 2.41
1/8 (13%)
12:00 Andrey Krysak vs Viktor Bosak
2.38 » 2.27
0/9 (0%)
1.67 » 1.56
1/9 (11%)
9 2 3-2 1
2.38 » 2.27
0/9 (0%)
1.67 » 1.56
1/9 (11%)
12:05 Stepan Nykyforuk vs Maxim Levitskiy
1.58 » 1.57
0/7 (0%)
2.78 » 2.25
6/7 (86%)
7 2 3-0 1
1.58 » 1.57
0/7 (0%)
2.78 » 2.25
6/7 (86%)
12:10 Alexander Kyryliuk vs Bogdan Omelchuk
1.70 » 1.57
1/8 (13%)
2.37 » 2.26
0/8 (0%)
8 1 1-3 2
1.70 » 1.57
1/8 (13%)
2.37 » 2.26
0/8 (0%)
12:10 Bohdan Kohut vs Maxim Nikolenko
1.93 » 1.63
8/9 (89%)
1.99 » 2.16
0/9 (0%)
9 1 1-3 2
1.93 » 1.63
8/9 (89%)
1.99 » 2.16
0/9 (0%)
12:15 Aleksandr Levadniy vs Aleksandr Shkurupij
1.96 » 2.05
0/9 (0%)
1.94 » 1.70
8/9 (89%)
9 2 3-2 1
1.96 » 2.05
0/9 (0%)
1.94 » 1.70
8/9 (89%)
Table Tennis» Ukraine» Setka Cup 1 2 B P
13:10 Sergey Burdelny vs Victor Pakhnyuk
1.59 » 1.47
3/7 (43%)
2.66 » 2.49
2/7 (29%)
7 1
1.59 » 1.47
3/7 (43%)
2.66 » 2.49
2/7 (29%)
13:15 Bogdan Gavrilyuk vs Yaroslav Voytenko
1.50 » 1.47
0/7 (0%)
2.98 » 2.53
6/7 (86%)
7 2
1.50 » 1.47
0/7 (0%)
2.98 » 2.53
6/7 (86%)
13:40 Victor Bereza vs Artem Tkachenko
1.50 » 1.33
0/6 (0%)
3.08 » 2.91
1/6 (17%)
6 2
1.50 » 1.33
0/6 (0%)
3.08 » 2.91
1/6 (17%)
13:55 Valerii Danchenko vs Konstantin Kovalchuk
2.54 » 2.57
0/5 (0%)
1.70 » 1.42
5/5 (100%)
5 2
2.54 » 2.57
0/5 (0%)
1.70 » 1.42
5/5 (100%)
14:00 Alexey Nadporozhsky vs Andriy Dombrovskiy
2.31 » 2.12
1/5 (20%)
1.81 » 1.61
3/5 (60%)
5 2
2.31 » 2.12
1/5 (20%)
1.81 » 1.61
3/5 (60%)
14:10 Igor Dmitruk vs Oleg Volynets
1.85 » 1.56
4/5 (80%)
2.26 » 2.24
1/5 (20%)
5 1
1.85 » 1.56
4/5 (80%)
2.26 » 2.24
1/5 (20%)
14:55 Anton Yolkin vs Vladimir Chernobab
2.40 » 2.36
0/5 (0%)
1.82 » 1.50
1/5 (20%)
5 2
2.40 » 2.36
0/5 (0%)
1.82 » 1.50
1/5 (20%)
15:40 Alexandr Mytsyk vs Oleg Volynets
1.83 » 1.64
0/5 (0%)
2.28 » 2.05
1/5 (20%)
5 2
1.83 » 1.64
0/5 (0%)
2.28 » 2.05
1/5 (20%)
15:45 Vladimir Melnikov vs Andrey Troyan
2.03 » 1.98
0/5 (0%)
2.03 » 1.70
5/5 (100%)
5 2
2.03 » 1.98
0/5 (0%)
2.03 » 1.70
5/5 (100%)
16:30 Rodion Kapinus vs Ilya Valchuk
2.54 » 2.33
1/5 (20%)
1.70 » 1.50
0/5 (0%)
5 1
2.54 » 2.33
1/5 (20%)
1.70 » 1.50
0/5 (0%)
17:40 Oleg Volynets vs Artem Tkachenko
2.28 » 1.50
4/4 (100%)
1.91 » 2.31
0/4 (0%)
4 1
2.28 » 1.50
4/4 (100%)
1.91 » 2.31
0/4 (0%)
20:35 Andrey Scherbak vs Yuri Kolesnik
3.59 » 2.98
4/4 (100%)
1.50 » 1.31
0/4 (0%)
4 1
3.59 » 2.98
4/4 (100%)
1.50 » 1.31
0/4 (0%)
Table Tennis» Ukraine» Setka Cup Women 1 2 B P
11:20 Elina Vakhrusheva vs Olena Nalisnikovska
4.34 » 5.15
0/5 (0%)
1.38 » 1.13
4/5 (80%)
5 2
4.34 » 5.15
0/5 (0%)
1.38 » 1.13
4/5 (80%)
12:50 Elina Vakhrusheva vs Oleksandra Tsiupko
1.93 » 1.92
0/5 (0%)
2.17 » 1.81
4/5 (80%)
5 2
1.93 » 1.92
0/5 (0%)
2.17 » 1.81
4/5 (80%)
13:20 Olena Nalisnikovska vs Alina Novosad
1.76 » 1.65
2/6 (33%)
2.34 » 2.13
2/6 (33%)
6 1
1.76 » 1.65
2/6 (33%)
2.34 » 2.13
2/6 (33%)
Table Tennis» Ukraine» TT-Cup 1 2 B P
13:15 Lev Kats vs Aleksandr Shkurupij
2.53 » 2.37
4/10 (40%)
1.58 » 1.53
0/10 (0%)
10 1
2.53 » 2.37
4/10 (40%)
1.58 » 1.53
0/10 (0%)
14:00 Sergey Cibulin vs Aleksandr Levadniy
2.26 » 2.11
1/7 (14%)
1.77 » 1.63
0/7 (0%)
7 1
2.26 » 2.11
1/7 (14%)
1.77 » 1.63
0/7 (0%)
14:45 Bogdan Panchenko vs Volodymyr Tuchkevych
1.98 » 1.84
1/7 (14%)
1.98 » 1.84
0/7 (0%)
7 1
1.98 » 1.84
1/7 (14%)
1.98 » 1.84
0/7 (0%)
Table Tennis» Ukraine» TT-Cup Women 1 2 B P
14:40 Tatiana Yaroshenko vs Tatiana Bairak
2.13 » 1.91
1/5 (20%)
2.01 » 1.79
1/5 (20%)
5 2
2.13 » 1.91
1/5 (20%)
2.01 » 1.79
1/5 (20%)