Last Viewed Games
Table Tennis» Russia» Liga Pro 1 2 B
00:00 Sergey Ogay vs Aleksey Uezdin
2.38 » 2.30
3/21 (14%)
1.58 » 1.93
6/21 (29%)
21
2.38 » 2.30
3/21 (14%)
1.58 » 1.93
6/21 (29%)
00:15 Oleg Pronin vs Artem Suntsov
2.38 » 2.52
3/20 (15%)
1.59 » 2.33
13/20 (65%)
20
2.38 » 2.52
3/20 (15%)
1.59 » 2.33
13/20 (65%)
00:15 Yuriy Merkushin vs Aleksandr Volkov
1.68 » 2.28
6/20 (30%)
2.21 » 2.04
5/20 (25%)
20
1.68 » 2.28
6/20 (30%)
2.21 » 2.04
5/20 (25%)
00:30 Roman Pavlenko vs Tyinchtyik Turabekov
1.83 » 1.73
4/20 (20%)
1.98 » 2.19
0/20 (0%)
20
1.83 » 1.73
4/20 (20%)
1.98 » 2.19
0/20 (0%)
00:45 Vladimir Safonov vs Aleksandr Golyshev
1.98 » 1.89
5/20 (25%)
1.79 » 2.65
3/20 (15%)
20
1.98 » 1.89
5/20 (25%)
1.79 » 2.65
3/20 (15%)
00:45 Vladislav Chahur vs Oleg Kutuzov
2.09 » 1.95
3/14 (21%)
1.78 » 2.12
1/14 (7%)
14
2.09 » 1.95
3/14 (21%)
1.78 » 2.12
1/14 (7%)
01:00 Aleksey Uezdin vs Denes Sayanov
1.45 » 1.38
3/20 (15%)
2.79 » 3.37
0/20 (0%)
20
1.45 » 1.38
3/20 (15%)
2.79 » 3.37
0/20 (0%)
01:15 Artem Suntsov vs Dmitry Evlakhin
1.92 » 1.56
20/20 (100%)
1.89 » 2.35
0/20 (0%)
20
1.92 » 1.56
20/20 (100%)
1.89 » 2.35
0/20 (0%)
01:15 Aleksandr Volkov vs Roman Kobytov
2.02 » 1.95
2/16 (13%)
1.82 » 2.49
7/16 (44%)
16
2.02 » 1.95
2/16 (13%)
1.82 » 2.49
7/16 (44%)
02:15 Aleksandr Volkov vs Aleksandr Golyshev
1.75 » 1.63
3/9 (33%)
2.26 » 2.16
0/9 (0%)
9
1.75 » 1.63
3/9 (33%)
2.26 » 2.16
0/9 (0%)
02:15 Vladislav Chahur vs Dmitry Evlakhin
1.24 » 2.11
0/8 (0%)
5.69 » 4.85
1/8 (13%)
8
1.24 » 2.11
0/8 (0%)
5.69 » 4.85
1/8 (13%)
04:30 Mikhail Chernyavskiy vs Vladimir Selkin
1.90 » 1.99
2/20 (10%)
1.90 » 1.78
4/20 (20%)
20
1.90 » 1.99
2/20 (10%)
1.90 » 1.78
4/20 (20%)
04:45 Sergey Khomutov vs Artem Arutiunyan
2.17 » 2.11
1/15 (7%)
1.72 » 1.65
2/15 (13%)
15
2.17 » 2.11
1/15 (7%)
1.72 » 1.65
2/15 (13%)
04:45 Andrey Shmakov vs Vladimir Zubkov
1.78 » 1.71
5/16 (31%)
2.07 » 2.04
3/16 (19%)
16
1.78 » 1.71
5/16 (31%)
2.07 » 2.04
3/16 (19%)
05:00 Pavel Vshivkov vs Igor Sergeevich
1.89 » 2.18
5/20 (25%)
1.90 » 1.73
5/20 (25%)
20
1.89 » 2.18
5/20 (25%)
1.90 » 1.73
5/20 (25%)
05:15 Michael Minchenkov vs Evgenii Kryuchkov
1.61 » 1.63
5/19 (26%)
2.33 » 2.24
2/19 (11%)
19
1.61 » 1.63
5/19 (26%)
2.33 » 2.24
2/19 (11%)
05:15 Vladimir Sinkovskiy vs Andrey Zabrodin
1.37 » 1.99
1/19 (5%)
3.19 » 3.00
4/19 (21%)
19
1.37 » 1.99
1/19 (5%)
3.19 » 3.00
4/19 (21%)
05:30 Vladimir Selkin vs Pavel Vshivkov
1.78 » 1.68
8/19 (42%)
2.00 » 2.02
0/19 (0%)
19
1.78 » 1.68
8/19 (42%)
2.00 » 2.02
0/19 (0%)
05:35 Artem Arutiunyan vs Michael Minchenkov
1.90 » 1.79
1/15 (7%)
1.92 » 2.18
2/15 (13%)
15
1.90 » 1.79
1/15 (7%)
1.92 » 2.18
2/15 (13%)
05:45 Vladimir Zubkov vs Vladimir Sinkovskiy
2.35 » 2.27
1/15 (7%)
1.63 » 1.57
1/15 (7%)
15
2.35 » 2.27
1/15 (7%)
1.63 » 1.57
1/15 (7%)
06:00 Igor Sergeevich vs Mikhail Chernyavskiy
1.53 » 1.50
7/20 (35%)
2.52 » 2.49
4/20 (20%)
20
1.53 » 1.50
7/20 (35%)
2.52 » 2.49
4/20 (20%)
06:15 Andrey Zabrodin vs Andrey Shmakov
2.32 » 2.22
5/20 (25%)
1.61 » 1.61
7/20 (35%)
20
2.32 » 2.22
5/20 (25%)
1.61 » 1.61
7/20 (35%)
06:15 Evgenii Kryuchkov vs Sergey Khomutov
1.80 » 1.77
2/19 (11%)
1.98 » 1.89
8/19 (42%)
19
1.80 » 1.77
2/19 (11%)
1.98 » 1.89
8/19 (42%)
06:30 Mikhail Chernyavskiy vs Pavel Vshivkov
1.45 » 1.45
7/19 (37%)
2.81 » 3.58
6/19 (32%)
19
1.45 » 1.45
7/19 (37%)
2.81 » 3.58
6/19 (32%)
06:45 Andrey Shmakov vs Vladimir Sinkovskiy
1.45 » 1.49
2/20 (10%)
2.81 » 2.57
5/20 (25%)
20
1.45 » 1.49
2/20 (10%)
2.81 » 2.57
5/20 (25%)
06:45 Sergey Khomutov vs Michael Minchenkov
1.62 » 1.67
2/19 (11%)
2.32 » 2.16
7/19 (37%)
19
1.62 » 1.67
2/19 (11%)
2.32 » 2.16
7/19 (37%)
07:00 Vladimir Selkin vs Igor Sergeevich
1.45 » 1.46
6/19 (32%)
2.80 » 3.25
4/19 (21%)
19
1.45 » 1.46
6/19 (32%)
2.80 » 3.25
4/19 (21%)
07:15 Vladimir Zubkov vs Andrey Zabrodin
1.43 » 1.37
12/16 (75%)
2.95 » 3.43
4/16 (25%)
16
1.43 » 1.37
12/16 (75%)
2.95 » 3.43
4/16 (25%)
07:15 Artem Arutiunyan vs Evgenii Kryuchkov
2.35 » 2.04
11/15 (73%)
1.63 » 1.72
0/15 (0%)
15
2.35 » 2.04
11/15 (73%)
1.63 » 1.72
0/15 (0%)
08:30 Roman Kobytov vs Ivan Afanasyev
1.32 » 2.06
3/16 (19%)
3.64 » 3.09
6/16 (38%)
16
1.32 » 2.06
3/16 (19%)
3.64 » 3.09
6/16 (38%)
08:35 Dmitri Popov vs Alexey Kazakov
1.80 » 1.72
5/18 (28%)
1.97 » 2.12
5/18 (28%)
18
1.80 » 1.72
5/18 (28%)
1.97 » 2.12
5/18 (28%)
08:45 Oleg Belugin vs Sergey Ovechkin
1.60 » 1.62
1/20 (5%)
2.34 » 2.20
8/20 (40%)
20
1.60 » 1.62
1/20 (5%)
2.34 » 2.20
8/20 (40%)
09:00 Maksim Ilichev vs Daniil Mikheev
1.89 » 1.83
3/19 (16%)
1.91 » 1.87
0/19 (0%)
19
1.89 » 1.83
3/19 (16%)
1.91 » 1.87
0/19 (0%)
09:15 Yurii Lbov vs Aleksey Zirin
1.58 » 2.24
1/20 (5%)
2.41 » 2.22
8/20 (40%)
20
1.58 » 2.24
1/20 (5%)
2.41 » 2.22
8/20 (40%)
09:15 Gennady Karpovkin vs Oleg Manuylov
1.67 » 1.58
3/20 (15%)
2.23 » 3.38
6/20 (30%)
20
1.67 » 1.58
3/20 (15%)
2.23 » 3.38
6/20 (30%)
09:30 Ivan Afanasyev vs Maksim Ilichev
2.96 » 2.88
3/20 (15%)
1.41 » 1.40
6/20 (30%)
20
2.96 » 2.88
3/20 (15%)
1.41 » 1.40
6/20 (30%)
09:45 Alexey Kazakov vs Yurii Lbov
3.20 » 2.80
6/19 (32%)
1.37 » 1.70
4/19 (21%)
19
3.20 » 2.80
6/19 (32%)
1.37 » 1.70
4/19 (21%)
09:45 Sergey Ovechkin vs Gennady Karpovkin
4.29 » 4.02
7/20 (35%)
1.28 » 1.30
8/20 (40%)
20
4.29 » 4.02
7/20 (35%)
1.28 » 1.30
8/20 (40%)
10:00 Daniil Mikheev vs Roman Kobytov
2.25 » 2.24
6/15 (40%)
1.68 » 1.61
9/15 (60%)
15
2.25 » 2.24
6/15 (40%)
1.68 » 1.61
9/15 (60%)
10:15 Oleg Manuylov vs Oleg Belugin
2.05 » 1.95
5/20 (25%)
1.75 » 1.73
2/20 (10%)
20
2.05 » 1.95
5/20 (25%)
1.75 » 1.73
2/20 (10%)
10:15 Aleksey Zirin vs Dmitry Popov
2.39 » 2.20
4/15 (27%)
1.60 » 1.61
1/15 (7%)
15
2.39 » 2.20
4/15 (27%)
1.60 » 1.61
1/15 (7%)
10:30 Roman Kobytov vs Maksim Ilichev
1.36 » 1.37
3/16 (19%)
3.33 » 3.19
3/16 (19%)
16
1.36 » 1.37
3/16 (19%)
3.33 » 3.19
3/16 (19%)
10:35 Dmitry Popov vs Yurii Lbov
1.34 » 1.41
3/15 (20%)
3.42 » 3.16
4/15 (27%)
15
1.34 » 1.41
3/15 (20%)
3.42 » 3.16
4/15 (27%)
10:45 Oleg Belugin vs Gennady Karpovkin
2.80 » 2.60
4/20 (20%)
1.45 » 1.48
2/20 (10%)
20
2.80 » 2.60
4/20 (20%)
1.45 » 1.48
2/20 (10%)
11:00 Ivan Afanasyev vs Daniil Mikheev
1.76 » 1.73
5/19 (26%)
2.03 » 1.85
11/19 (58%)
19
1.76 » 1.73
5/19 (26%)
2.03 » 1.85
11/19 (58%)
11:15 Sergey Ovechkin vs Oleg Manuylov
1.87 » 1.89
0/20 (0%)
1.93 » 1.82
8/20 (40%)
20
1.87 » 1.89
0/20 (0%)
1.93 » 1.82
8/20 (40%)
11:15 Alexey Kazakov vs Aleksey Zirin
1.77 » 1.72
7/19 (37%)
2.01 » 2.01
4/19 (21%)
19
1.77 » 1.72
7/19 (37%)
2.01 » 2.01
4/19 (21%)
12:15 Gennady Karpovkin vs Oleg Belugin
1.74 » 1.55
2/7 (29%)
2.45 » 2.59
0/7 (0%)
7
1.74 » 1.55
2/7 (29%)
2.45 » 2.59
0/7 (0%)
12:30 Kim Sen Ir vs Andrey Zabrodin
3.72 » 4.07
10/19 (53%)
1.29 » 1.41
5/19 (26%)
19
3.72 » 4.07
10/19 (53%)
1.29 » 1.41
5/19 (26%)
12:45 Anton Gerasimov vs Igor Abelmasov
1.90 » 2.63
0/20 (0%)
1.90 » 1.49
15/20 (75%)
20
1.90 » 2.63
0/20 (0%)
1.90 » 1.49
15/20 (75%)
13:00 Andrey Yakovlev vs aleksandr kolmin
1.26 » 1.26
9/19 (47%)
4.02 » 3.96
2/19 (11%)
19
1.26 » 1.26
9/19 (47%)
4.02 » 3.96
2/19 (11%)
13:15 Maksim Davydov vs Vladimir Beliakov
1.67 » 1.45
10/11 (91%)
2.40 » 2.62
0/11 (0%)
11
1.67 » 1.45
10/11 (91%)
2.40 » 2.62
0/11 (0%)
13:30 Andrey Zabrodin vs Andrey Yakovlev
4.23 » 4.81
2/19 (11%)
1.24 » 1.24
4/19 (21%)
19
4.23 » 4.81
2/19 (11%)
1.24 » 1.24
4/19 (21%)
13:45 Igor Abelmasov vs Maksim Davydov
2.29 » 2.39
0/11 (0%)
1.70 » 1.53
5/11 (45%)
11
2.29 » 2.39
0/11 (0%)
1.70 » 1.53
5/11 (45%)
14:00 aleksandr kolmin vs Kim Sen Ir
2.14 » 2.10
1/19 (5%)
1.72 » 1.66
2/19 (11%)
19
2.14 » 2.10
1/19 (5%)
1.72 » 1.66
2/19 (11%)
14:15 Vladimir Beliakov vs Anton Gerasimov
2.11 » 2.18
1/20 (5%)
1.74 » 2.25
15/20 (75%)
20
2.11 » 2.18
1/20 (5%)
1.74 » 2.25
15/20 (75%)
14:30 Kim Sen Ir vs Andrey Yakovlev
1.68 » 2.11
3/19 (16%)
2.21 » 2.03
5/19 (26%)
19
1.68 » 2.11
3/19 (16%)
2.21 » 2.03
5/19 (26%)
14:45 Anton Gerasimov vs Maksim Davydov
2.97 » 3.21
0/13 (0%)
1.73 » 1.53
9/13 (69%)
13
2.97 » 3.21
0/13 (0%)
1.73 » 1.53
9/13 (69%)
15:00 Andrey Zabrodin vs aleksandr kolmin
2.15 » 2.66
0/19 (0%)
1.71 » 1.61
6/19 (32%)
19
2.15 » 2.66
0/19 (0%)
1.71 » 1.61
6/19 (32%)
15:15 Igor Abelmasov vs Vladimir Beliakov
1.47 » 1.49
2/20 (10%)
2.69 » 2.45
12/20 (60%)
20
1.47 » 1.49
2/20 (10%)
2.69 » 2.45
12/20 (60%)
15:30 Andrey Zabrodin vs Kim Sen Ir
2.02 » 1.00
1/1 (100%)
11.00 » 20.00
0/1 (0%)
1
2.02 » 1.00
1/1 (100%)
11.00 » 20.00
0/1 (0%)
16:30 Kirill Malahov vs Sergey Burov
1.89 » 1.82
4/19 (21%)
1.91 » 1.88
3/19 (16%)
19
1.89 » 1.82
4/19 (21%)
1.91 » 1.88
3/19 (16%)
16:45 Egor Markelov vs Sergey Nikulin
2.22 » 2.20
0/20 (0%)
1.67 » 1.61
5/20 (25%)
20
2.22 » 2.20
0/20 (0%)
1.67 » 1.61
5/20 (25%)
16:45 Vladimir Petrov vs Alexey Innazarov
1.74 » 2.28
1/16 (6%)
2.13 » 1.97
5/16 (31%)
16
1.74 » 2.28
1/16 (6%)
2.13 » 1.97
5/16 (31%)
17:30 Sergey Burov vs Dmitry Tikhnenko
1.89 » 1.83
3/20 (15%)
1.92 » 1.88
4/20 (20%)
20
1.89 » 1.83
3/20 (15%)
1.92 » 1.88
4/20 (20%)
17:45 Alexey Innazarov vs Victor Rakhmanov
2.22 » 2.28
3/20 (15%)
1.67 » 1.56
12/20 (60%)
20
2.22 » 2.28
3/20 (15%)
1.67 » 1.56
12/20 (60%)
17:45 Sergey Nikulin vs Dmitry Petrochenko
1.72 » 1.67
3/20 (15%)
2.13 » 2.09
0/20 (0%)
20
1.72 » 1.67
3/20 (15%)
2.13 » 2.09
0/20 (0%)
18:00 Sergey Kuzmin vs Kirill Malahov
1.90 » 1.88
0/20 (0%)
1.90 » 1.82
6/20 (30%)
20
1.90 » 1.88
0/20 (0%)
1.90 » 1.82
6/20 (30%)
18:15 Ivan Soldatov vs Egor Markelov
1.90 » 1.85
1/19 (5%)
1.90 » 1.85
0/19 (0%)
19
1.90 » 1.85
1/19 (5%)
1.90 » 1.85
0/19 (0%)
18:15 Pavel Pinkovsky vs Vladimir Petrov
1.76 » 1.71
0/16 (0%)
2.10 » 2.03
3/16 (19%)
16
1.76 » 1.71
0/16 (0%)
2.10 » 2.03
3/16 (19%)
18:30 Kirill Malahov vs Dmitry Tikhnenko
1.81 » 1.77
1/20 (5%)
2.01 » 1.95
6/20 (30%)
20
1.81 » 1.77
1/20 (5%)
2.01 » 1.95
6/20 (30%)
18:45 Egor Markelov vs Dmitry Petrochenko
1.90 » 1.87
0/20 (0%)
1.89 » 1.83
4/20 (20%)
20
1.90 » 1.87
0/20 (0%)
1.89 » 1.83
4/20 (20%)
19:00 Sergey Burov vs Sergey Kuzmin
1.41 » 1.35
3/19 (16%)
2.97 » 2.93
0/19 (0%)
19
1.41 » 1.35
3/19 (16%)
2.97 » 2.93
0/19 (0%)
19:05 Sergey Nikulin vs Ivan Soldatov
1.63 » 1.58
1/19 (5%)
2.30 » 2.25
1/19 (5%)
19
1.63 » 1.58
1/19 (5%)
2.30 » 2.25
1/19 (5%)
19:15 Alexey Innazarov vs Pavel Pinkovsky
2.25 » 2.24
1/19 (5%)
1.65 » 1.58
8/19 (42%)
19
2.25 » 2.24
1/19 (5%)
1.65 » 1.58
8/19 (42%)
20:30 Dmitry Ignatiev vs Konstantin Churin
1.61 » 1.47
7/19 (37%)
2.43 » 2.53
2/19 (11%)
19
1.61 » 1.47
7/19 (37%)
2.43 » 2.53
2/19 (11%)
20:45 Aleksandr Volkov vs Aleksandr Golyshev
2.15 » 2.14
1/19 (5%)
1.74 » 1.64
4/19 (21%)
19
2.15 » 2.14
1/19 (5%)
1.74 » 1.64
4/19 (21%)
20:45 Evgeniy Ilyukhin vs Anton Gerasimov
1.96 » 1.78
13/20 (65%)
1.81 » 1.90
0/20 (0%)
20
1.96 » 1.78
13/20 (65%)
1.81 » 1.90
0/20 (0%)
21:00 Timofey Shatilov vs Ilya Novikov
1.80 » 1.71
5/16 (31%)
2.05 » 2.03
0/16 (0%)
16
1.80 » 1.71
5/16 (31%)
2.05 » 2.03
0/16 (0%)
21:15 Igor Mihaylov vs Dmitriy Balakin
2.01 » 1.95
1/19 (5%)
1.77 » 1.72
0/19 (0%)
19
2.01 » 1.95
1/19 (5%)
1.77 » 1.72
0/19 (0%)
21:15 Oleg Shagarov vs Yuriy Merkushin
2.28 » 2.31
1/20 (5%)
1.64 » 1.55
7/20 (35%)
20
2.28 » 2.31
1/20 (5%)
1.64 » 1.55
7/20 (35%)
21:30 Konstantin Churin vs Victor Kalachev
2.16 » 2.11
0/19 (0%)
1.71 » 1.65
1/19 (5%)
19
2.16 » 2.11
0/19 (0%)
1.71 » 1.65
1/19 (5%)
21:45 Aleksandr Golyshev vs Alexander Petrov
1.96 » 1.90
2/19 (11%)
1.81 » 1.77
3/19 (16%)
19
1.96 » 1.90
2/19 (11%)
1.81 » 1.77
3/19 (16%)
21:45 Anton Gerasimov vs Igor Ramensky
1.77 » 1.69
6/20 (30%)
2.06 » 2.05
0/20 (0%)
20
1.77 » 1.69
6/20 (30%)
2.06 » 2.05
0/20 (0%)
22:00 Dmitry Ignatiev vs Timofey Shatilov
1.87 » 1.83
1/20 (5%)
1.93 » 1.88
1/20 (5%)
20
1.87 » 1.83
1/20 (5%)
1.93 » 1.88
1/20 (5%)
22:15 Aleksandr Volkov vs Oleg Shagarov
1.96 » 1.91
1/19 (5%)
1.81 » 1.76
2/19 (11%)
19
1.96 » 1.91
1/19 (5%)
1.81 » 1.76
2/19 (11%)
22:15 Evgeniy Ilyukhin vs Igor Mihaylov
1.71 » 1.66
2/20 (10%)
2.14 » 2.10
0/20 (0%)
20
1.71 » 1.66
2/20 (10%)
2.14 » 2.10
0/20 (0%)
22:30 Victor Kalachev vs Ilya Novikov
1.65 » 1.56
6/15 (40%)
2.30 » 2.29
1/15 (7%)
15
1.65 » 1.56
6/15 (40%)
2.30 » 2.29
1/15 (7%)
22:45 Igor Ramensky vs Dmitriy Balakin
1.48 » 1.43
2/19 (11%)
2.70 » 2.65
1/19 (5%)
19
1.48 » 1.43
2/19 (11%)
2.70 » 2.65
1/19 (5%)
22:45 Alexander Petrov vs Yuriy Merkushin
2.75 » 2.71
2/20 (10%)
1.46 » 1.41
2/20 (10%)
20
2.75 » 2.71
2/20 (10%)
1.46 » 1.41
2/20 (10%)
23:00 Konstantin Churin vs Timofey Shatilov
3.26 » 3.28
0/20 (0%)
1.35 » 1.29
6/20 (30%)
20
3.26 » 3.28
0/20 (0%)
1.35 » 1.29
6/20 (30%)
23:15 Anton Gerasimov vs Igor Mihaylov
1.70 » 1.63
4/19 (21%)
2.18 » 2.16
0/19 (0%)
19
1.70 » 1.63
4/19 (21%)
2.18 » 2.16
0/19 (0%)
23:15 Aleksandr Golyshev vs Oleg Shagarov
1.62 » 1.55
7/18 (39%)
2.33 » 2.32
1/18 (6%)
18
1.62 » 1.55
7/18 (39%)
2.33 » 2.32
1/18 (6%)
23:30 Ilya Novikov vs Dmitry Ignatiev
2.37 » 2.31
1/15 (7%)
1.62 » 1.55
3/15 (20%)
15
2.37 » 2.31
1/15 (7%)
1.62 » 1.55
3/15 (20%)
23:45 Yuriy Merkushin vs Aleksandr Volkov
1.75 » 1.66
3/16 (19%)
2.13 » 2.10
1/16 (6%)
16
1.75 » 1.66
3/16 (19%)
2.13 » 2.10
1/16 (6%)
23:45 Dmitriy Balakin vs Evgeniy Ilyukhin
3.72 » 3.66
1/18 (6%)
1.30 » 1.24
2/18 (11%)
18
3.72 » 3.66
1/18 (6%)
1.30 » 1.24
2/18 (11%)
4/14/2021 at 00:00 Timofey Shatilov vs Victor Kalachev
1.90 » 1.86
0/18 (0%)
1.90 » 1.84
2/18 (11%)
18
1.90 » 1.86
0/18 (0%)
1.90 » 1.84
2/18 (11%)
4/14/2021 at 00:15 Oleg Shagarov vs Alexander Petrov
1.81 » 1.75
3/18 (17%)
1.96 » 1.92
1/18 (6%)
18
1.81 » 1.75
3/18 (17%)
1.96 » 1.92
1/18 (6%)
4/14/2021 at 00:15 Igor Mihaylov vs Igor Ramensky
1.82 » 1.70
6/18 (33%)
2.02 » 2.03
0/18 (0%)
18
1.82 » 1.70
6/18 (33%)
2.02 » 2.03
0/18 (0%)
4/14/2021 at 00:30 Ilya Novikov vs Konstantin Churin
1.61 » 1.54
0/14 (0%)
2.41 » 2.33
2/14 (14%)
14
1.61 » 1.54
0/14 (0%)
2.41 » 2.33
2/14 (14%)
4/14/2021 at 00:45 Yuriy Merkushin vs Aleksandr Golyshev
1.91 » 1.91
1/18 (6%)
1.87 » 1.76
6/18 (33%)
18
1.91 » 1.91
1/18 (6%)
1.87 » 1.76
6/18 (33%)
4/14/2021 at 00:45 Dmitriy Balakin vs Anton Gerasimov
2.31 » 2.26
1/18 (6%)
1.63 » 1.57
1/18 (6%)
18
2.31 » 2.26
1/18 (6%)
1.63 » 1.57
1/18 (6%)
4/14/2021 at 01:15 Alexander Petrov vs Aleksandr Volkov
2.61 » 2.55
2/18 (11%)
1.51 » 1.46
1/18 (6%)
18
2.61 » 2.55
2/18 (11%)
1.51 » 1.46
1/18 (6%)
4/14/2021 at 01:15 Igor Ramensky vs Evgeniy Ilyukhin
3.10 » 3.07
1/18 (6%)
1.39 » 1.33
4/18 (22%)
18
3.10 » 3.07
1/18 (6%)
1.39 » 1.33
4/18 (22%)
4/14/2021 at 04:45 Andrey Shmakov vs Evgeny Anisimov
1.92 » 1.72
1/5 (20%)
2.19 » 1.99
0/5 (0%)
5
1.92 » 1.72
1/5 (20%)
2.19 » 1.99
0/5 (0%)
4/14/2021 at 04:50 Pavel Vshivkov vs Aleksandr Merezhko
2.36 » 2.02
1/4 (25%)
1.90 » 1.71
0/4 (0%)
4
2.36 » 2.02
1/4 (25%)
1.90 » 1.71
0/4 (0%)
4/14/2021 at 05:20 Oleg Belugin vs Pavel Vshivkov
5.52 » 6.12
0/3 (0%)
1.47 » 1.11
1/3 (33%)
3
5.52 » 6.12
0/3 (0%)
1.47 » 1.11
1/3 (33%)
4/14/2021 at 06:20 Albert Bogomolov vs Pavel Vshivkov
3.28 » 2.95
1/3 (33%)
1.68 » 1.35
0/3 (0%)
3
3.28 » 2.95
1/3 (33%)
1.68 » 1.35
0/3 (0%)
4/14/2021 at 07:05 Evgeny Anisimov vs Aleksandr Savinskiy
1.81 » 1.57
0/4 (0%)
2.49 » 2.24
1/4 (25%)
4
1.81 » 1.57
0/4 (0%)
2.49 » 2.24
1/4 (25%)
4/14/2021 at 08:35 Aleksandr Golyshev vs Andrey Potapkov
1.58 » 1.30
1/4 (25%)
3.31 » 3.28
0/4 (0%)
4
1.58 » 1.30
1/4 (25%)
3.31 » 3.28
0/4 (0%)
4/14/2021 at 09:35 Andrey Potapkov vs Bogdan Grebenyuk
3.87 » 3.69
0/3 (0%)
1.57 » 1.23
1/3 (33%)
3
3.87 » 3.69
0/3 (0%)
1.57 » 1.23
1/3 (33%)
4/14/2021 at 09:50 Yurii Lbov vs Kirill Malahov
2.16 » 1.81
1/3 (33%)
2.18 » 1.87
0/3 (0%)
3
2.16 » 1.81
1/3 (33%)
2.18 » 1.87
0/3 (0%)
4/14/2021 at 10:50 Valery Kutin vs Yurii Lbov
3.25 » 3.06
0/4 (0%)
1.58 » 1.33
1/4 (25%)
4
3.25 » 3.06
0/4 (0%)
1.58 » 1.33
1/4 (25%)
4/14/2021 at 11:05 Andrey Potapkov vs Ivan Afanasyev
4.89 » 4.24
1/3 (33%)
1.49 » 1.19
0/3 (0%)
3
4.89 » 4.24
1/3 (33%)
1.49 » 1.19
0/3 (0%)