Last Viewed Games
Table Tennis» Russia» Liga Pro 1 2 B
00:05 Oleg Kutuzov vs Vladislav Chahur
1.86 » 1.79
1/14 (7%)
1.98 » 1.96
5/14 (36%)
14
1.86 » 1.79
1/14 (7%)
1.98 » 1.96
5/14 (36%)
00:05 Aleksandr Volkov vs Ivan Soldatov
2.61 » 2.58
1/15 (7%)
1.53 » 1.45
5/15 (33%)
15
2.61 » 2.58
1/15 (7%)
1.53 » 1.45
5/15 (33%)
00:20 Zhargal Tsybikov vs Tyinchtyik Turabekov
2.31 » 2.30
2/14 (14%)
1.65 » 1.56
5/14 (36%)
14
2.31 » 2.30
2/14 (14%)
1.65 » 1.56
5/14 (36%)
00:35 Dmitry Petrochenko vs Vladimir Safonov
2.29 » 2.22
2/15 (13%)
1.66 » 1.60
3/15 (20%)
15
2.29 » 2.22
2/15 (13%)
1.66 » 1.60
3/15 (20%)
00:35 Evgeniy Ilyukhin vs Miroslav Minkov
2.09 » 2.36
6/15 (40%)
1.78 » 1.69
3/15 (20%)
15
2.09 » 2.36
6/15 (40%)
1.78 » 1.69
3/15 (20%)
00:50 Alexander Serebrennikov vs Roman Pavlenko
2.60 » 2.72
2/15 (13%)
1.54 » 1.41
8/15 (53%)
15
2.60 » 2.72
2/15 (13%)
1.54 » 1.41
8/15 (53%)
01:05 Vladislav Chahur vs Konstantin Churin
2.32 » 2.27
0/15 (0%)
1.63 » 1.56
2/15 (13%)
15
2.32 » 2.27
0/15 (0%)
1.63 » 1.56
2/15 (13%)
01:05 Ivan Soldatov vs Evgeny Kalashnikov
1.42 » 1.33
8/15 (53%)
3.01 » 3.09
3/15 (20%)
15
1.42 » 1.33
8/15 (53%)
3.01 » 3.09
3/15 (20%)
02:00 Roman Pavlenko vs Tyinchtyik Turabekov
1.64 » 1.48
0/6 (0%)
2.63 » 2.43
2/6 (33%)
6
1.64 » 1.48
0/6 (0%)
2.63 » 2.43
2/6 (33%)
02:15 Konstantin Churin vs Miroslav Minkov
1.78 » 1.61
1/6 (17%)
2.36 » 2.20
0/6 (0%)
6
1.78 » 1.61
1/6 (17%)
2.36 » 2.20
0/6 (0%)
04:30 Mikhail Chernyavskiy vs Oleg Belugin
1.47 » 1.39
4/14 (29%)
2.80 » 2.78
0/14 (0%)
14
1.47 » 1.39
4/14 (29%)
2.80 » 2.78
0/14 (0%)
04:35 Oleg Nikiforov vs Sergey Khomutov
2.07 » 2.01
1/14 (7%)
1.80 » 1.73
2/14 (14%)
14
2.07 » 2.01
1/14 (7%)
1.80 » 1.73
2/14 (14%)
04:35 Daniil Mikheev vs Dmitriy Razinkov
3.05 » 2.98
1/12 (8%)
1.43 » 1.34
2/12 (17%)
12
3.05 » 2.98
1/12 (8%)
1.43 » 1.34
2/12 (17%)
05:00 Vladimir Vologzhanin vs Alexander Kolmin
2.29 » 2.41
0/14 (0%)
1.66 » 1.51
12/14 (86%)
14
2.29 » 2.41
0/14 (0%)
1.66 » 1.51
12/14 (86%)
05:05 Aleksandr Gribkov vs Vitaly Bazilevsky
1.65 » 1.57
3/14 (21%)
2.32 » 2.26
0/14 (0%)
14
1.65 » 1.57
3/14 (21%)
2.32 » 2.26
0/14 (0%)
05:15 Viacheslav Tsvetkov vs Igor Poletaev
2.81 » 2.81
0/13 (0%)
1.47 » 1.38
3/13 (23%)
13
2.81 » 2.81
0/13 (0%)
1.47 » 1.38
3/13 (23%)
05:30 Oleg Belugin vs Vladimir Vologzhanin
2.50 » 2.32
12/15 (80%)
1.56 » 1.54
0/15 (0%)
15
2.50 » 2.32
12/15 (80%)
1.56 » 1.54
0/15 (0%)
05:35 Dmitriy Razinkov vs Aleksandr Gribkov
2.14 » 2.10
0/15 (0%)
1.74 » 1.66
5/15 (33%)
15
2.14 » 2.10
0/15 (0%)
1.74 » 1.66
5/15 (33%)
05:45 Sergey Khomutov vs Viacheslav Tsvetkov
1.47 » 1.39
4/15 (27%)
2.79 » 2.79
0/15 (0%)
15
1.47 » 1.39
4/15 (27%)
2.79 » 2.79
0/15 (0%)
06:00 Alexander Kolmin vs Mikhail Chernyavskiy
2.34 » 2.17
11/15 (73%)
1.63 » 1.63
2/15 (13%)
15
2.34 » 2.17
11/15 (73%)
1.63 » 1.63
2/15 (13%)
06:05 Vitaly Bazilevsky vs Daniil Mikheev
1.50 » 1.35
11/14 (79%)
2.71 » 3.01
0/14 (0%)
14
1.50 » 1.35
11/14 (79%)
2.71 » 3.01
0/14 (0%)
06:15 Igor Poletaev vs Oleg Nikiforov
1.64 » 1.56
4/15 (27%)
2.31 » 2.28
0/15 (0%)
15
1.64 » 1.56
4/15 (27%)
2.31 » 2.28
0/15 (0%)
06:30 Mikhail Chernyavskiy vs Vladimir Vologzhanin
1.47 » 1.39
5/14 (36%)
2.80 » 2.78
0/14 (0%)
14
1.47 » 1.39
5/14 (36%)
2.80 » 2.78
0/14 (0%)
06:35 Daniil Mikheev vs Aleksandr Gribkov
2.51 » 2.47
0/14 (0%)
1.57 » 1.48
2/14 (14%)
14
2.51 » 2.47
0/14 (0%)
1.57 » 1.48
2/14 (14%)
06:45 Oleg Nikiforov vs Viacheslav Tsvetkov
1.77 » 1.70
6/15 (40%)
2.10 » 2.04
5/15 (33%)
15
1.77 » 1.70
6/15 (40%)
2.10 » 2.04
5/15 (33%)
06:50 Oleg Belugin vs Alexander Kolmin
2.38 » 2.33
4/15 (27%)
1.61 » 1.54
4/15 (27%)
15
2.38 » 2.33
4/15 (27%)
1.61 » 1.54
4/15 (27%)
07:05 Sergey Khomutov vs Igor Poletaev
2.06 » 2.03
1/15 (7%)
1.80 » 1.99
9/15 (60%)
15
2.06 » 2.03
1/15 (7%)
1.80 » 1.99
9/15 (60%)
07:05 Dmitriy Razinkov vs Vitaly Bazilevsky
2.69 » 2.65
1/15 (7%)
1.50 » 1.42
6/15 (40%)
15
2.69 » 2.65
1/15 (7%)
1.50 » 1.42
6/15 (40%)
08:15 Vitaly Bazilevsky vs Aleksandr Gribkov
2.16 » 1.99
1/7 (14%)
1.88 » 1.76
0/7 (0%)
7
2.16 » 1.99
1/7 (14%)
1.88 » 1.76
0/7 (0%)
08:30 Roman Kobytov vs Ilya Korogodskyi
2.16 » 1.98
11/14 (79%)
1.74 » 1.75
1/14 (7%)
14
2.16 » 1.98
11/14 (79%)
1.74 » 1.75
1/14 (7%)
08:45 Konstantin Simonov vs Oleg Manuylov
1.59 » 1.45
13/15 (87%)
2.43 » 2.57
0/15 (0%)
15
1.59 » 1.45
13/15 (87%)
2.43 » 2.57
0/15 (0%)
08:45 Pavel Medvedev vs Vladimir Nemashkalo
1.55 » 1.30
15/15 (100%)
2.54 » 3.26
0/15 (0%)
15
1.55 » 1.30
15/15 (100%)
2.54 » 3.26
0/15 (0%)
09:00 Igor Minchenkov vs Ivan Afanasyev
2.18 » 2.39
0/15 (0%)
1.72 » 1.52
14/15 (93%)
15
2.18 » 2.39
0/15 (0%)
1.72 » 1.52
14/15 (93%)
09:15 Aleksandr Poprocky vs Gennady Karpovkin
1.56 » 1.68
0/15 (0%)
2.51 » 2.08
15/15 (100%)
15
1.56 » 1.68
0/15 (0%)
2.51 » 2.08
15/15 (100%)
09:15 Anton Mohnachev vs Anton Gerasimov
1.92 » 2.03
0/14 (0%)
1.92 » 1.71
12/14 (86%)
14
1.92 » 2.03
0/14 (0%)
1.92 » 1.71
12/14 (86%)
09:30 Ilya Korogodskyi vs Igor Minchenkov
1.59 » 1.53
5/15 (33%)
2.43 » 2.37
3/15 (20%)
15
1.59 » 1.53
5/15 (33%)
2.43 » 2.37
3/15 (20%)
09:45 Vladimir Nemashkalo vs Anton Mohnachev
1.68 » 1.67
0/15 (0%)
2.25 » 2.10
10/15 (67%)
15
1.68 » 1.67
0/15 (0%)
2.25 » 2.10
10/15 (67%)
09:45 Oleg Manuylov vs Aleksandr Poprocky
1.59 » 1.52
3/15 (20%)
2.43 » 2.37
3/15 (20%)
15
1.59 » 1.52
3/15 (20%)
2.43 » 2.37
3/15 (20%)
10:00 Ivan Afanasyev vs Roman Kobytov
1.92 » 1.91
0/14 (0%)
1.92 » 1.80
8/14 (57%)
14
1.92 » 1.91
0/14 (0%)
1.92 » 1.80
8/14 (57%)
10:15 Gennady Karpovkin vs Konstantin Simonov
1.64 » 1.57
4/15 (27%)
2.31 » 2.26
2/15 (13%)
15
1.64 » 1.57
4/15 (27%)
2.31 » 2.26
2/15 (13%)
10:15 Anton Gerasimov vs Pavel Medvedev
2.27 » 2.50
0/14 (0%)
1.68 » 1.48
12/14 (86%)
14
2.27 » 2.50
0/14 (0%)
1.68 » 1.48
12/14 (86%)
10:30 Roman Kobytov vs Igor Minchenkov
1.38 » 1.31
2/14 (14%)
3.23 » 3.20
0/14 (0%)
14
1.38 » 1.31
2/14 (14%)
3.23 » 3.20
0/14 (0%)
10:45 Pavel Medvedev vs Anton Mohnachev
1.36 » 1.28
11/15 (73%)
3.37 » 3.46
1/15 (7%)
15
1.36 » 1.28
11/15 (73%)
3.37 » 3.46
1/15 (7%)
10:45 Konstantin Simonov vs Aleksandr Poprocky
2.31 » 2.25
5/14 (36%)
1.65 » 1.58
4/14 (29%)
14
2.31 » 2.25
5/14 (36%)
1.65 » 1.58
4/14 (29%)
11:00 Ilya Korogodskyi vs Ivan Afanasyev
2.32 » 2.26
1/15 (7%)
1.64 » 1.57
4/15 (27%)
15
2.32 » 2.26
1/15 (7%)
1.64 » 1.57
4/15 (27%)
11:15 Vladimir Nemashkalo vs Anton Gerasimov
2.45 » 3.03
0/14 (0%)
1.59 » 1.35
12/14 (86%)
14
2.45 » 3.03
0/14 (0%)
1.59 » 1.35
12/14 (86%)
11:15 Oleg Manuylov vs Gennady Karpovkin
2.69 » 2.71
1/15 (7%)
1.50 » 1.41
7/15 (47%)
15
2.69 » 2.71
1/15 (7%)
1.50 » 1.41
7/15 (47%)
12:30 Sergey Kuzmin vs Sergey Muslikov
1.73 » 1.42
14/15 (93%)
2.18 » 2.69
0/15 (0%)
15
1.73 » 1.42
14/15 (93%)
2.18 » 2.69
0/15 (0%)
12:35 Igor Ramensky vs Aleksandr Golyshev
2.09 » 1.91
8/14 (57%)
1.79 » 1.81
1/14 (7%)
14
2.09 » 1.91
8/14 (57%)
1.79 » 1.81
1/14 (7%)
13:00 Dmitry Tikhnenko vs Aleksandr Alekseyev
1.72 » 1.59
9/14 (64%)
2.20 » 2.24
0/14 (0%)
14
1.72 » 1.59
9/14 (64%)
2.20 » 2.24
0/14 (0%)
13:30 Sergey Muslikov vs Dmitry Tikhnenko
2.30 » 2.28
0/15 (0%)
1.65 » 1.56
7/15 (47%)
15
2.30 » 2.28
0/15 (0%)
1.65 » 1.56
7/15 (47%)
13:35 Aleksandr Golyshev vs Evgeny Kharchenko
1.99 » 1.98
1/13 (8%)
1.88 » 1.74
8/13 (62%)
13
1.99 » 1.98
1/13 (8%)
1.88 » 1.74
8/13 (62%)
14:00 Aleksandr Alekseyev vs Sergey Kuzmin
2.46 » 2.40
4/14 (29%)
1.59 » 1.52
3/14 (21%)
14
2.46 » 2.40
4/14 (29%)
1.59 » 1.52
3/14 (21%)
14:30 Sergey Kuzmin vs Dmitry Tikhnenko
1.91 » 1.86
2/15 (13%)
1.91 » 1.84
3/15 (20%)
15
1.91 » 1.86
2/15 (13%)
1.91 » 1.84
3/15 (20%)
14:35 Igor Ramensky vs Evgeny Kharchenko
2.08 » 2.02
2/14 (14%)
1.79 » 1.72
4/14 (29%)
14
2.08 » 2.02
2/14 (14%)
1.79 » 1.72
4/14 (29%)
15:00 Sergey Muslikov vs Aleksandr Alekseyev
2.73 » 2.48
8/14 (57%)
1.49 » 1.48
0/14 (0%)
14
2.73 » 2.48
8/14 (57%)
1.49 » 1.48
0/14 (0%)
15:15 Aleksandr Golyshev vs Maksim Davydov
1.95 » 1.81
3/9 (33%)
1.96 » 1.89
1/9 (11%)
9
1.95 » 1.81
3/9 (33%)
1.96 » 1.89
1/9 (11%)
16:20 Sergey Burov vs Dmitry Balakin
1.86 » 1.76
4/12 (33%)
2.02 » 1.96
0/12 (0%)
12
1.86 » 1.76
4/12 (33%)
2.02 » 1.96
0/12 (0%)
16:35 Egor Mishutin vs Michael Minchenkov
2.74 » 2.85
0/16 (0%)
1.48 » 1.38
12/16 (75%)
16
2.74 » 2.85
0/16 (0%)
1.48 » 1.38
12/16 (75%)
16:45 Stanislav Kaplan vs Alexey Innazarov
1.39 » 1.25
8/16 (50%)
3.22 » 3.58
0/16 (0%)
16
1.39 » 1.25
8/16 (50%)
3.22 » 3.58
0/16 (0%)
17:00 Igor Zemit vs Oleg Pronin
4.45 » 4.95
0/16 (0%)
1.24 » 1.14
9/16 (56%)
16
4.45 » 4.95
0/16 (0%)
1.24 » 1.14
9/16 (56%)
17:15 Pavel Pinkovsky vs Vladimir Petrov
1.53 » 1.48
0/15 (0%)
2.58 » 2.47
5/15 (33%)
15
1.53 » 1.48
0/15 (0%)
2.58 » 2.47
5/15 (33%)
17:15 Aleksandr Klavdenkov vs Mikhail Andrusenko
1.80 » 1.74
3/16 (19%)
2.05 » 1.99
3/16 (19%)
16
1.80 » 1.74
3/16 (19%)
2.05 » 1.99
3/16 (19%)
17:20 Dmitry Balakin vs Igor Zemit
1.57 » 1.50
0/12 (0%)
2.55 » 2.42
5/12 (42%)
12
1.57 » 1.50
0/12 (0%)
2.55 » 2.42
5/12 (42%)
17:35 Michael Minchenkov vs Aleksandr Klavdenkov
1.71 » 1.63
6/16 (38%)
2.18 » 2.16
2/16 (13%)
16
1.71 » 1.63
6/16 (38%)
2.18 » 2.16
2/16 (13%)
17:45 Alexey Innazarov vs Pavel Pinkovsky
2.45 » 2.38
3/15 (20%)
1.58 » 1.52
1/15 (7%)
15
2.45 » 2.38
3/15 (20%)
1.58 » 1.52
1/15 (7%)
18:00 Oleg Pronin vs Sergey Burov
1.82 » 1.75
3/16 (19%)
2.02 » 1.97
2/16 (13%)
16
1.82 » 1.75
3/16 (19%)
2.02 » 1.97
2/16 (13%)
18:15 Mikhail Andrusenko vs Egor Mishutin
1.54 » 1.50
0/16 (0%)
2.56 » 2.44
6/16 (38%)
16
1.54 » 1.50
0/16 (0%)
2.56 » 2.44
6/16 (38%)
18:15 Vladimir Petrov vs Stanislav Kaplan
2.62 » 2.60
3/15 (20%)
1.52 » 1.44
4/15 (27%)
15
2.62 » 2.60
3/15 (20%)
1.52 » 1.44
4/15 (27%)
18:30 Sergey Burov vs Igor Zemit
1.53 » 1.50
0/16 (0%)
2.60 » 2.44
7/16 (44%)
16
1.53 » 1.50
0/16 (0%)
2.60 » 2.44
7/16 (44%)
18:45 Stanislav Kaplan vs Pavel Pinkovsky
1.70 » 1.60
7/16 (44%)
2.21 » 2.21
0/16 (0%)
16
1.70 » 1.60
7/16 (44%)
2.21 » 2.21
0/16 (0%)
18:45 Egor Mishutin vs Aleksandr Klavdenkov
3.21 » 3.15
3/16 (19%)
1.37 » 1.31
0/16 (0%)
16
3.21 » 3.15
3/16 (19%)
1.37 » 1.31
0/16 (0%)
19:00 Dmitry Balakin vs Oleg Pronin
2.10 » 2.07
0/12 (0%)
1.81 » 1.68
4/12 (33%)
12
2.10 » 2.07
0/12 (0%)
1.81 » 1.68
4/12 (33%)
19:05 Michael Minchenkov vs Mikhail Andrusenko
1.78 » 1.72
0/16 (0%)
2.07 » 2.01
2/16 (13%)
16
1.78 » 1.72
0/16 (0%)
2.07 » 2.01
2/16 (13%)
19:15 Alexey Innazarov vs Vladimir Petrov
1.98 » 1.95
0/15 (0%)
1.86 » 1.77
5/15 (33%)
15
1.98 » 1.95
0/15 (0%)
1.86 » 1.77
5/15 (33%)
20:20 Dmitry Ignatiev vs Andrey Pravednov
1.68 » 1.63
0/15 (0%)
2.23 » 2.15
3/15 (20%)
15
1.68 » 1.63
0/15 (0%)
2.23 » 2.15
3/15 (20%)
20:35 Pavel Semeshin vs Miroslav Minkov
2.28 » 2.31
0/16 (0%)
1.66 » 1.56
8/16 (50%)
16
2.28 » 2.31
0/16 (0%)
1.66 » 1.56
8/16 (50%)
20:45 Aleksandr Volkov vs Valery Ivanov
3.82 » 3.74
3/16 (19%)
1.29 » 1.24
0/16 (0%)
16
3.82 » 3.74
3/16 (19%)
1.29 » 1.24
0/16 (0%)
21:00 Roman Pavlenko vs Aleksey Uezdin
1.62 » 1.55
4/16 (25%)
2.34 » 2.31
0/16 (0%)
16
1.62 » 1.55
4/16 (25%)
2.34 » 2.31
0/16 (0%)
21:05 Oleg Shagarov vs Dmitry Petrochenko
1.88 » 1.83
1/16 (6%)
1.93 » 1.87
4/16 (25%)
16
1.88 » 1.83
1/16 (6%)
1.93 » 1.87
4/16 (25%)
21:15 Evgeniy Ilyukhin vs Anatoly Ilin
2.07 » 2.01
2/16 (13%)
1.78 » 1.72
0/16 (0%)
16
2.07 » 2.01
2/16 (13%)
1.78 » 1.72
0/16 (0%)
21:20 Andrey Pravednov vs Dmitry Petrov
2.10 » 2.02
3/14 (21%)
1.77 » 1.71
0/14 (0%)
14
2.10 » 2.02
3/14 (21%)
1.77 » 1.71
0/14 (0%)
21:35 Miroslav Minkov vs Nikita Sukharnikov
2.65 » 2.52
6/16 (38%)
1.51 » 1.47
0/16 (0%)
16
2.65 » 2.52
6/16 (38%)
1.51 » 1.47
0/16 (0%)
21:35 Valery Ivanov vs Evgeny Kalashnikov
1.50 » 1.44
2/16 (13%)
2.68 » 2.63
0/16 (0%)
16
1.50 » 1.44
2/16 (13%)
2.68 » 2.63
0/16 (0%)
22:00 Dmitry Ignatiev vs Roman Pavlenko
1.86 » 1.83
0/16 (0%)
1.96 » 1.88
7/16 (44%)
16
1.86 » 1.83
0/16 (0%)
1.96 » 1.88
7/16 (44%)
22:15 Aleksandr Volkov vs Oleg Shagarov
2.40 » 2.37
0/15 (0%)
1.60 » 1.52
5/15 (33%)
15
2.40 » 2.37
0/15 (0%)
1.60 » 1.52
5/15 (33%)
22:15 Pavel Semeshin vs Evgeniy Ilyukhin
1.73 » 1.63
7/15 (47%)
2.17 » 2.16
0/15 (0%)
15
1.73 » 1.63
7/15 (47%)
2.17 » 2.16
0/15 (0%)
22:20 Dmitry Petrov vs Aleksey Uezdin
2.12 » 2.07
0/14 (0%)
1.76 » 1.67
6/14 (43%)
14
2.12 » 2.07
0/14 (0%)
1.76 » 1.67
6/14 (43%)
22:35 Evgeny Kalashnikov vs Dmitry Petrochenko
2.94 » 2.89
0/15 (0%)
1.43 » 1.36
2/15 (13%)
15
2.94 » 2.89
0/15 (0%)
1.43 » 1.36
2/15 (13%)
22:45 Nikita Sukharnikov vs Anatoly Ilin
1.99 » 1.96
0/15 (0%)
1.85 » 1.76
7/15 (47%)
15
1.99 » 1.96
0/15 (0%)
1.85 » 1.76
7/15 (47%)
23:05 Miroslav Minkov vs Evgeniy Ilyukhin
1.71 » 1.62
2/11 (18%)
2.27 » 2.18
0/11 (0%)
11
1.71 » 1.62
2/11 (18%)
2.27 » 2.18
0/11 (0%)
23:05 Valery Ivanov vs Oleg Shagarov
1.99 » 1.95
0/15 (0%)
1.86 » 1.77
5/15 (33%)
15
1.99 » 1.95
0/15 (0%)
1.86 » 1.77
5/15 (33%)
23:20 Aleksey Uezdin vs Dmitry Ignatiev
3.19 » 3.29
0/15 (0%)
1.38 » 1.29
7/15 (47%)
15
3.19 » 3.29
0/15 (0%)
1.38 » 1.29
7/15 (47%)
23:35 Anatoly Ilin vs Pavel Semeshin
2.73 » 2.67
0/15 (0%)
1.48 » 1.41
3/15 (20%)
15
2.73 » 2.67
0/15 (0%)
1.48 » 1.41
3/15 (20%)
23:35 Dmitry Petrochenko vs Aleksandr Volkov
1.53 » 1.47
0/15 (0%)
2.60 » 2.50
5/15 (33%)
15
1.53 » 1.47
0/15 (0%)
2.60 » 2.50
5/15 (33%)
23:50 Roman Pavlenko vs Dmitry Petrov
1.72 » 1.61
6/11 (55%)
2.24 » 2.18
0/11 (0%)
11
1.72 » 1.61
6/11 (55%)
2.24 » 2.18
0/11 (0%)
1/27/2021 at 00:05 Evgeniy Ilyukhin vs Nikita Sukharnikov
2.41 » 2.28
6/12 (50%)
1.63 » 1.56
0/12 (0%)
12
2.41 » 2.28
6/12 (50%)
1.63 » 1.56
0/12 (0%)
1/27/2021 at 00:05 Oleg Shagarov vs Evgeny Kalashnikov
1.48 » 1.40
0/12 (0%)
2.81 » 2.73
1/12 (8%)
12
1.48 » 1.40
0/12 (0%)
2.81 » 2.73
1/12 (8%)
1/27/2021 at 00:35 Anatoly Ilin vs Miroslav Minkov
1.85 » 1.78
0/12 (0%)
2.03 » 1.93
5/12 (42%)
12
1.85 » 1.78
0/12 (0%)
2.03 » 1.93
5/12 (42%)
1/27/2021 at 00:35 Dmitry Petrochenko vs Valery Ivanov
1.44 » 1.37
0/12 (0%)
2.97 » 2.84
5/12 (42%)
12
1.44 » 1.37
0/12 (0%)
2.97 » 2.84
5/12 (42%)
1/27/2021 at 00:50 Dmitry Petrov vs Dmitry Ignatiev
2.75 » 2.85
0/11 (0%)
1.51 » 1.37
7/11 (64%)
11
2.75 » 2.85
0/11 (0%)
1.51 » 1.37
7/11 (64%)
1/27/2021 at 01:05 Nikita Sukharnikov vs Pavel Semeshin
1.87 » 1.82
0/12 (0%)
2.00 » 1.88
5/12 (42%)
12
1.87 » 1.82
0/12 (0%)
2.00 » 1.88
5/12 (42%)
1/27/2021 at 01:05 Evgeny Kalashnikov vs Aleksandr Volkov
2.59 » 2.68
0/12 (0%)
1.56 » 1.41
8/12 (67%)
12
2.59 » 2.68
0/12 (0%)
1.56 » 1.41
8/12 (67%)