Last Viewed Games

Table Tennis, Russia Odds Comparison for 17/10/2021 Matches

You are currently viewing bettings odds comparison for Table Tennis, Russia matches from 17/10/2021
Table Tennis» Russia» Liga Pro 1 2 B P S W
00:00 Vladislav Chahur vs Konstantin Churin
1.43 » 1.28
13/33 (39%)
2.71 » 11.30
2/33 (6%)
33 1 3-0 1
1.43 » 1.28
13/33 (39%)
2.71 » 11.30
2/33 (6%)
00:15 Dmitry Tikhnenko vs Dmitri Popov
1.93 » 1.83
2/11 (18%)
1.93 » 1.86
0/11 (0%)
11 1 3-0 1
1.93 » 1.83
2/11 (18%)
1.93 » 1.86
0/11 (0%)
00:15 Valery Ivanov vs Alexander Fedosov
1.89 » 1.84
1/21 (5%)
1.89 » 1.85
1/21 (5%)
21 2 2-3 2
1.89 » 1.84
1/21 (5%)
1.89 » 1.85
1/21 (5%)
00:30 Evgeniy Ilyukhin vs Andrey Pravednov
2.25 » 2.20
11/29 (38%)
1.61 » 1.59
1/29 (3%)
29 1 0-3 2
2.25 » 2.20
11/29 (38%)
1.61 » 1.59
1/29 (3%)
00:45 Alexander Petrov vs Aslanyan Arutyun
1.31 » 1.24
9/25 (36%)
3.43 » 3.61
4/25 (16%)
25 1 0-3 2
1.31 » 1.24
9/25 (36%)
3.43 » 3.61
4/25 (16%)
00:45 Yurii Lbov vs Vasiliy Rudenko
1.35 » 1.31
0/17 (0%)
3.33 » 3.16
8/17 (47%)
17 2 3-1 1
1.35 » 1.31
0/17 (0%)
3.33 » 3.16
8/17 (47%)
01:00 Konstantin Churin vs Dmitry Evlakhin
2.76 » 2.78
0/24 (0%)
1.43 » 1.38
4/24 (17%)
24 2 1-3 2
2.76 » 2.78
0/24 (0%)
1.43 » 1.38
4/24 (17%)
01:15 Dmitri Popov vs Oleg Kutuzov
2.29 » 2.23
1/11 (9%)
1.66 » 1.57
2/11 (18%)
11 2 3-2 1
2.29 » 2.23
1/11 (9%)
1.66 » 1.57
2/11 (18%)
01:15 Alexander Fedosov vs Denes Sayanov
1.72 » 1.68
3/25 (12%)
2.07 » 2.05
2/25 (8%)
25 1 3-0 1
1.72 » 1.68
3/25 (12%)
2.07 » 2.05
2/25 (8%)
02:00 Vladislav Chahur vs Dmitry Evlakhin
1.73 » 1.38
2/3 (67%)
3.10 » 2.80
0/3 (0%)
3 1 3-1 1
1.73 » 1.38
2/3 (67%)
3.10 » 2.80
0/3 (0%)
02:15 Aslanyan Arutyun vs Alexander Fedosov
1.53 » 1.44
0/7 (0%)
2.83 » 2.53
5/7 (71%)
7 2 0-3 2
1.53 » 1.44
0/7 (0%)
2.83 » 2.53
5/7 (71%)
Table Tennis» Russia» Liga Pro 1 2 B P
00:45 Vasily Shirshov vs Vasiliy Rudenko
1.55 » 1.50
3/21 (14%)
2.41 » 2.38
0/21 (0%)
21 1
1.55 » 1.50
3/21 (14%)
2.41 » 2.38
0/21 (0%)
04:30 Oleg Belugin vs Aleksandr Merezhko
1.62 » 1.60
2/30 (7%)
2.25 » 2.20
7/30 (23%)
30 2
1.62 » 1.60
2/30 (7%)
2.25 » 2.20
7/30 (23%)
04:45 Andrey Sadkov vs Vladimir Nemashkalo
1.88 » 1.86
0/31 (0%)
1.88 » 1.84
3/31 (10%)
31 2
1.88 » 1.86
0/31 (0%)
1.88 » 1.84
3/31 (10%)
04:45 Sergey Khomutov vs Vitaly Pronin
1.66 » 1.63
0/19 (0%)
2.23 » 2.15
5/19 (26%)
19 2
1.66 » 1.63
0/19 (0%)
2.23 » 2.15
5/19 (26%)
05:00 Andrey Andreev vs Alexander Vorozheikin
2.23 » 2.19
4/31 (13%)
1.62 » 1.60
1/31 (3%)
31 1
2.23 » 2.19
4/31 (13%)
1.62 » 1.60
1/31 (3%)
05:15 Vladimir Vologzhanin vs Sergey Lanovenko
1.39 » 1.36
3/31 (10%)
2.93 » 2.88
5/31 (16%)
31 2
1.39 » 1.36
3/31 (10%)
2.93 » 2.88
5/31 (16%)
05:15 Yuriy Gavrilov vs Vitaly Bazilevsky
1.43 » 1.40
1/23 (4%)
2.83 » 2.75
3/23 (13%)
23 2
1.43 » 1.40
1/23 (4%)
2.83 » 2.75
3/23 (13%)
05:30 Aleksandr Merezhko vs Andrey Andreev
1.69 » 1.68
1/31 (3%)
2.11 » 2.06
6/31 (19%)
31 2
1.69 » 1.68
1/31 (3%)
2.11 » 2.06
6/31 (19%)
05:45 Vladimir Nemashkalo vs Vladimir Vologzhanin
1.39 » 1.36
1/28 (4%)
2.95 » 2.92
2/28 (7%)
28 2
1.39 » 1.36
1/28 (4%)
2.95 » 2.92
2/28 (7%)
05:45 Vitaly Pronin vs Yuriy Gavrilov
1.72 » 1.67
0/18 (0%)
2.14 » 2.07
3/18 (17%)
18 2
1.72 » 1.67
0/18 (0%)
2.14 » 2.07
3/18 (17%)
06:15 Sergey Lanovenko vs Andrey Sadkov
2.96 » 2.95
0/31 (0%)
1.38 » 1.35
6/31 (19%)
31 2
2.96 » 2.95
0/31 (0%)
1.38 » 1.35
6/31 (19%)
06:15 Vitaly Bazilevsky vs Sergey Khomutov
2.26 » 2.52
1/26 (4%)
1.62 » 1.47
23/26 (88%)
26 2
2.26 » 2.52
1/26 (4%)
1.62 » 1.47
23/26 (88%)
06:30 Oleg Belugin vs Andrey Andreev
1.62 » 1.59
1/29 (3%)
2.24 » 2.21
2/29 (7%)
29 2
1.62 » 1.59
1/29 (3%)
2.24 » 2.21
2/29 (7%)
06:45 Andrey Sadkov vs Vladimir Vologzhanin
1.32 » 1.28
2/30 (7%)
3.34 » 3.30
6/30 (20%)
30 2
1.32 » 1.28
2/30 (7%)
3.34 » 3.30
6/30 (20%)
06:45 Sergey Khomutov vs Yuriy Gavrilov
2.92 » 2.83
4/18 (22%)
1.42 » 1.37
1/18 (6%)
18 1
2.92 » 2.83
4/18 (22%)
1.42 » 1.37
1/18 (6%)
07:00 Aleksandr Merezhko vs Alexander Vorozheikin
1.53 » 1.50
2/28 (7%)
2.43 » 2.40
3/28 (11%)
28 2
1.53 » 1.50
2/28 (7%)
2.43 » 2.40
3/28 (11%)
07:15 Vladimir Nemashkalo vs Sergey Lanovenko
1.53 » 1.51
2/29 (7%)
2.43 » 2.38
4/29 (14%)
29 2
1.53 » 1.51
2/29 (7%)
2.43 » 2.38
4/29 (14%)
07:15 Vitaly Pronin vs Vitaly Bazilevsky
1.84 » 1.66
19/21 (90%)
1.93 » 2.11
0/21 (0%)
21 1
1.84 » 1.66
19/21 (90%)
1.93 » 2.11
0/21 (0%)
08:20 Sergey Maksakov vs Vladimir Beliakov
2.23 » 2.02
4/8 (50%)
1.77 » 1.71
0/8 (0%)
8 1
2.23 » 2.02
4/8 (50%)
1.77 » 1.71
0/8 (0%)
08:45 Stanislav Bilyuga vs Aleksandr Tretyakov
1.46 » 1.44
0/25 (0%)
2.65 » 2.58
7/25 (28%)
25 2
1.46 » 1.44
0/25 (0%)
2.65 » 2.58
7/25 (28%)
08:45 Anatoly Batalov vs Bazhinov Yaroslav
4.81 » 4.82
0/7 (0%)
1.29 » 1.14
4/7 (57%)
7 2
4.81 » 4.82
0/7 (0%)
1.29 » 1.14
4/7 (57%)
09:00 Konstantin Bystrushkin vs Oleg Kutuzov
2.06 » 2.05
0/17 (0%)
1.76 » 1.69
7/17 (41%)
17 2
2.06 » 2.05
0/17 (0%)
1.76 » 1.69
7/17 (41%)
09:15 Ivan Nirkov vs Igor Poletaev
3.68 » 3.65
6/27 (22%)
1.28 » 1.24
2/27 (7%)
27 1
3.68 » 3.65
6/27 (22%)
1.28 » 1.24
2/27 (7%)
09:20 Vladimir Beliakov vs Konstantin Bystrushkin
1.91 » 1.74
4/8 (50%)
2.01 » 1.98
0/8 (0%)
8 1
1.91 » 1.74
4/8 (50%)
2.01 » 1.98
0/8 (0%)
09:45 Aleksandr Tretyakov vs Alexey Afanasyev
2.01 » 1.97
4/25 (16%)
1.77 » 1.75
2/25 (8%)
25 1
2.01 » 1.97
4/25 (16%)
1.77 » 1.75
2/25 (8%)
09:45 Bazhinov Yaroslav vs Ivan Nirkov
1.51 » 1.45
2/13 (15%)
2.62 » 2.55
1/13 (8%)
13 1
1.51 » 1.45
2/13 (15%)
2.62 » 2.55
1/13 (8%)
10:00 Oleg Kutuzov vs Sergey Maksakov
1.74 » 1.68
6/25 (24%)
2.07 » 2.06
1/25 (4%)
25 1
1.74 » 1.68
6/25 (24%)
2.07 » 2.06
1/25 (4%)
10:15 Aleksey Lobanov vs Stanislav Bilyuga
2.26 » 2.49
0/24 (0%)
1.62 » 1.48
18/24 (75%)
24 2
2.26 » 2.49
0/24 (0%)
1.62 » 1.48
18/24 (75%)
10:30 Sergey Maksakov vs Konstantin Bystrushkin
3.12 » 3.12
1/16 (6%)
1.38 » 1.31
7/16 (44%)
16 2
3.12 » 3.12
1/16 (6%)
1.38 » 1.31
7/16 (44%)
10:45 Stanislav Bilyuga vs Alexey Afanasyev
1.78 » 1.76
2/24 (8%)
2.01 » 1.96
6/24 (25%)
24 2
1.78 » 1.76
2/24 (8%)
2.01 » 1.96
6/24 (25%)
10:50 Vladimir Beliakov vs Oleg Kutuzov
2.34 » 2.42
0/8 (0%)
1.70 » 1.50
4/8 (50%)
8 2
2.34 » 2.42
0/8 (0%)
1.70 » 1.50
4/8 (50%)
11:15 Bazhinov Yaroslav vs Igor Poletaev
1.29 » 1.27
1/27 (4%)
3.56 » 3.47
8/27 (30%)
27 2
1.29 » 1.27
1/27 (4%)
3.56 » 3.47
8/27 (30%)
11:15 Aleksandr Tretyakov vs Aleksey Lobanov
2.25 » 2.21
2/24 (8%)
1.63 » 1.59
0/24 (0%)
24 1
2.25 » 2.21
2/24 (8%)
1.63 » 1.59
0/24 (0%)
12:30 Andrey Zabrodin vs Aleksandr Kolmin
1.57 » 1.52
0/17 (0%)
2.42 » 2.36
1/17 (6%)
17 2
1.57 » 1.52
0/17 (0%)
2.42 » 2.36
1/17 (6%)
12:45 Alexey Innazarov vs Vladimir Shirokov
2.23 » 2.57
0/26 (0%)
1.63 » 1.45
24/26 (92%)
26 2
2.23 » 2.57
0/26 (0%)
1.63 » 1.45
24/26 (92%)
12:45 Aleksandr Golyshev vs Artem Arutiunyan
1.89 » 1.85
0/15 (0%)
1.90 » 1.84
1/15 (7%)
15 2
1.89 » 1.85
0/15 (0%)
1.90 » 1.84
1/15 (7%)
13:00 Vladimir Selkin vs Mikhail Chernyavskiy
1.88 » 1.84
1/24 (4%)
1.88 » 1.85
0/24 (0%)
24 1
1.88 » 1.84
1/24 (4%)
1.88 » 1.85
0/24 (0%)
13:15 Vitaly Bazilevsky vs Vitaly Pronin
2.23 » 2.15
1/11 (9%)
1.69 » 1.61
0/11 (0%)
11 1
2.23 » 2.15
1/11 (9%)
1.69 » 1.61
0/11 (0%)
13:15 Evgeny Kupryakov vs Maxim Pronkin
1.47 » 1.38
1/11 (9%)
2.80 » 2.73
1/11 (9%)
11 1
1.47 » 1.38
1/11 (9%)
2.80 » 2.73
1/11 (9%)
13:30 Aleksandr Kolmin vs Vladimir Selkin
2.77 » 2.75
0/11 (0%)
1.47 » 1.38
1/11 (9%)
11 2
2.77 » 2.75
0/11 (0%)
1.47 » 1.38
1/11 (9%)
13:45 Artem Arutiunyan vs Vitaly Bazilevsky
1.38 » 1.29
1/11 (9%)
3.18 » 3.15
0/11 (0%)
11 1
1.38 » 1.29
1/11 (9%)
3.18 » 3.15
0/11 (0%)
14:00 Mikhail Chernyavskiy vs Andrey Zabrodin
1.42 » 1.34
1/11 (9%)
3.02 » 2.94
1/11 (9%)
11 2
1.42 » 1.34
1/11 (9%)
3.02 » 2.94
1/11 (9%)
14:15 Vitaly Pronin vs Aleksandr Golyshev
1.57 » 1.49
0/10 (0%)
2.53 » 2.42
2/10 (20%)
10 2
1.57 » 1.49
0/10 (0%)
2.53 » 2.42
2/10 (20%)
14:30 Andrey Zabrodin vs Vladimir Selkin
2.41 » 2.30
2/11 (18%)
1.60 » 1.53
0/11 (0%)
11 1
2.41 » 2.30
2/11 (18%)
1.60 » 1.53
0/11 (0%)
14:45 Alexey Innazarov vs Evgeny Kupryakov
1.89 » 1.80
0/9 (0%)
2.02 » 1.91
1/9 (11%)
9 2
1.89 » 1.80
0/9 (0%)
2.02 » 1.91
1/9 (11%)
14:45 Aleksandr Golyshev vs Vitaly Bazilevsky
1.39 » 1.30
0/10 (0%)
3.20 » 3.15
2/10 (20%)
10 2
1.39 » 1.30
0/10 (0%)
3.20 » 3.15
2/10 (20%)
15:00 Aleksandr Kolmin vs Mikhail Chernyavskiy
3.15 » 3.15
0/11 (0%)
1.39 » 1.29
2/11 (18%)
11 2
3.15 » 3.15
0/11 (0%)
1.39 » 1.29
2/11 (18%)
15:15 Artem Arutiunyan vs Vitaly Pronin
2.53 » 2.41
2/9 (22%)
1.58 » 1.50
0/9 (0%)
9 1
2.53 » 2.41
2/9 (22%)
1.58 » 1.50
0/9 (0%)
15:15 Vladimir Shirokov vs Maxim Pronkin
1.43 » 1.28
7/11 (64%)
2.96 » 3.25
0/11 (0%)
11 1
1.43 » 1.28
7/11 (64%)
2.96 » 3.25
0/11 (0%)