Last Viewed Games
Table Tennis» International» TT-Cup 1 2 B
00:10 Aleksandr Shitka vs Alexander Gerasimov
1.63 » 1.63
1/4 (25%)
2.13 » 2.13
0/4 (0%)
4
1.63 » 1.63
1/4 (25%)
2.13 » 2.13
0/4 (0%)
00:15 Maxim Levitskiy vs Nikolay Tovkach
2.37 » 2.11
6/6 (100%)
1.52 » 1.66
0/6 (0%)
6
2.37 » 2.11
6/6 (100%)
1.52 » 1.66
0/6 (0%)
00:45 Samvel Melkumyan vs Maxim Levitskiy
2.48 » 2.50
0/6 (0%)
1.49 » 1.48
2/6 (33%)
6
2.48 » 2.50
0/6 (0%)
1.49 » 1.48
2/6 (33%)
00:50 Oleg Obidnyi vs Aleksandr Lysak
2.95 » 2.99
0/6 (0%)
1.35 » 1.34
2/6 (33%)
6
2.95 » 2.99
0/6 (0%)
1.35 » 1.34
2/6 (33%)
01:15 Nikolay Tovkach vs Aleksandr Medvedev
1.13 » 1.13
2/6 (33%)
4.98 » 5.08
0/6 (0%)
6
1.13 » 1.13
2/6 (33%)
4.98 » 5.08
0/6 (0%)
01:20 Aleksandr Shitka vs Oleg Obidnyi
1.13 » 1.13
1/7 (14%)
4.93 » 4.96
0/7 (0%)
7
1.13 » 1.13
1/7 (14%)
4.93 » 4.96
0/7 (0%)
02:20 Aleksandr Shitka vs Sergey Demidov
1.65 » 1.64
2/7 (29%)
2.12 » 2.14
0/7 (0%)
7
1.65 » 1.64
2/7 (29%)
2.12 » 2.14
0/7 (0%)
02:40 Alexander Gerasimov vs Aleksandr Lysak
1.39 » 1.40
0/1 (0%)
2.68 » 2.63
1/1 (100%)
1
1.39 » 1.40
0/1 (0%)
2.68 » 2.63
1/1 (100%)
04:50 Sergey Cibulin vs Sergiy Boyko
1.73 » 1.73
1/5 (20%)
2.01 » 2.01
1/5 (20%)
5
1.73 » 1.73
1/5 (20%)
2.01 » 2.01
1/5 (20%)
05:25 Nazar Kovalchuck vs Evgeniy Pismenny
1.43 » 1.43
1/5 (20%)
2.62 » 2.61
1/5 (20%)
5
1.43 » 1.43
1/5 (20%)
2.62 » 2.61
1/5 (20%)
05:30 Dmitriy Lebed vs Mikhail Presnyakov
2.97 » 2.98
0/4 (0%)
1.35 » 1.35
1/4 (25%)
4
2.97 » 2.98
0/4 (0%)
1.35 » 1.35
1/4 (25%)
05:45 Vadym Nechyporuk vs Andrey Baklykov
1.35 » 1.35
1/4 (25%)
2.97 » 2.98
0/4 (0%)
4
1.35 » 1.35
1/4 (25%)
2.97 » 2.98
0/4 (0%)
05:50 Andrey Zenyuk vs Lubomir Sheshurak
2.13 » 2.12
2/5 (40%)
1.65 » 1.65
0/5 (0%)
5
2.13 » 2.12
2/5 (40%)
1.65 » 1.65
0/5 (0%)
05:55 Evgeny Krivorotyko vs Denis Vakulenko
1.49 » 1.49
1/4 (25%)
2.48 » 2.48
1/4 (25%)
4
1.49 » 1.49
1/4 (25%)
2.48 » 2.48
1/4 (25%)
06:05 Dmitry Galay vs Artem Derevyanko
1.60 » 1.60
1/4 (25%)
2.20 » 2.20
1/4 (25%)
4
1.60 » 1.60
1/4 (25%)
2.20 » 2.20
1/4 (25%)
06:20 Valentin Unchik vs Andrey Kotik
1.81 » 1.81
0/4 (0%)
1.92 » 1.91
1/4 (25%)
4
1.81 » 1.81
0/4 (0%)
1.92 » 1.91
1/4 (25%)
06:30 Lev Kusio vs Rodion Pirvelli
1.57 » 1.57
1/4 (25%)
2.26 » 2.26
0/4 (0%)
4
1.57 » 1.57
1/4 (25%)
2.26 » 2.26
0/4 (0%)
06:35 Sergey Cibulin vs Evgeniy Pismenny
1.74 » 1.74
1/5 (20%)
1.99 » 2.00
1/5 (20%)
5
1.74 » 1.74
1/5 (20%)
1.99 » 2.00
1/5 (20%)
06:40 Maksym Kolos vs Mikhail Presnyakov
1.99 » 2.00
1/5 (20%)
1.74 » 1.73
1/5 (20%)
5
1.99 » 2.00
1/5 (20%)
1.74 » 1.73
1/5 (20%)
06:45 Vladislav Kalugin vs Yury Schepanskyi
1.57 » 1.57
1/4 (25%)
2.26 » 2.26
0/4 (0%)
4
1.57 » 1.57
1/4 (25%)
2.26 » 2.26
0/4 (0%)
06:55 Nazar Gritsienko vs Andrey Baklykov
1.35 » 1.35
1/4 (25%)
2.97 » 2.98
0/4 (0%)
4
1.35 » 1.35
1/4 (25%)
2.97 » 2.98
0/4 (0%)
07:00 Vitaliy Zharskiy vs Lubomir Sheshurak
1.55 » 1.55
2/5 (40%)
2.31 » 2.32
0/5 (0%)
5
1.55 » 1.55
2/5 (40%)
2.31 » 2.32
0/5 (0%)
07:05 Arthur Lopatnyuk vs Denis Vakulenko
1.35 » 1.35
1/4 (25%)
2.97 » 2.98
0/4 (0%)
4
1.35 » 1.35
1/4 (25%)
2.97 » 2.98
0/4 (0%)
08:25 Maksym Kolos vs Artem Derevyanko
2.17 » 1.82
2/4 (50%)
1.68 » 1.88
0/4 (0%)
4
2.17 » 1.82
2/4 (50%)
1.68 » 1.88
0/4 (0%)
09:55 Andrey Zenyuk vs Igor Piskorskiy
2.00 » 2.09
0/4 (0%)
1.77 » 1.66
1/4 (25%)
4
2.00 » 2.09
0/4 (0%)
1.77 » 1.66
1/4 (25%)
10:35 Arthur Lopatnyuk vs Evgeny Krivorotyko
2.12 » 2.12
1/3 (33%)
1.65 » 1.65
0/3 (0%)
3
2.12 » 2.12
1/3 (33%)
1.65 » 1.65
0/3 (0%)
11:10 Rodion Pirvelli vs Denis Vakulenko
1.39 » 1.39
0/3 (0%)
2.75 » 2.74
1/3 (33%)
3
1.39 » 1.39
0/3 (0%)
2.75 » 2.74
1/3 (33%)