Last Viewed Games
Table Tennis» International» Liga Pro 1 2 B
00:05 Aleksandr Klavdenkov vs Aleksandr Volkov
1.33 » 1.31
6/11 (55%)
3.06 » 3.22
0/11 (0%)
11
1.33 » 1.31
6/11 (55%)
3.06 » 3.22
0/11 (0%)
00:05 Oleg Pronin vs Konstantin Churin
4.07 » 3.82
3/11 (27%)
1.20 » 1.23
0/11 (0%)
11
4.07 » 3.82
3/11 (27%)
1.20 » 1.23
0/11 (0%)
00:15 Oleg Pronin vs Oleg Kutuzov
1.87 » 1.91
0/8 (0%)
1.84 » 1.82
4/8 (50%)
8
1.87 » 1.91
0/8 (0%)
1.84 » 1.82
4/8 (50%)
00:20 Vadim Putilovsky vs Evgeniy Ilyukhin
1.38 » 1.37
3/11 (27%)
2.80 » 2.84
2/11 (18%)
11
1.38 » 1.37
3/11 (27%)
2.80 » 2.84
2/11 (18%)
00:35 Nikolay Tarasenkov vs Alexander Serebrennikov
1.50 » 1.50
3/11 (27%)
2.42 » 2.44
3/11 (27%)
11
1.50 » 1.50
3/11 (27%)
2.42 » 2.44
3/11 (27%)
00:35 Ivan Soldatov vs Alexey Yanshaev
1.94 » 2.00
3/11 (27%)
1.77 » 1.74
6/11 (55%)
11
1.94 » 2.00
3/11 (27%)
1.77 » 1.74
6/11 (55%)
00:50 Dmitry Petrochenko vs Tyinchtyik Turabekov
1.38 » 1.37
2/10 (20%)
2.82 » 2.91
1/10 (10%)
10
1.38 » 1.37
2/10 (20%)
2.82 » 2.91
1/10 (10%)
01:05 Aleksandr Volkov vs Andrey Lytko
1.80 » 1.83
2/11 (18%)
1.90 » 1.88
3/11 (27%)
11
1.80 » 1.83
2/11 (18%)
1.90 » 1.88
3/11 (27%)
01:05 Konstantin Churin vs Peter Zyuzikov
2.87 » 2.72
4/11 (36%)
1.38 » 1.41
0/11 (0%)
11
2.87 » 2.72
4/11 (36%)
1.38 » 1.41
0/11 (0%)
01:15 Oleg Kutuzov vs Peter Zyuzikov
2.41 » 2.48
0/9 (0%)
1.39 » 1.37
3/9 (33%)
9
2.41 » 2.48
0/9 (0%)
1.39 » 1.37
3/9 (33%)
02:00 Tyinchtyik Turabekov vs Sergey Ogay
2.20 » 2.32
1/4 (25%)
1.63 » 1.55
2/4 (50%)
4
2.20 » 2.32
1/4 (25%)
1.63 » 1.55
2/4 (50%)
04:30 Andrey Duka vs Mikhail Chernyavskiy
6.25 » 6.09
3/11 (27%)
1.09 » 1.10
1/11 (9%)
11
6.25 » 6.09
3/11 (27%)
1.09 » 1.10
1/11 (9%)
04:35 Aleksandr Gribkov vs Dmitriy Kolesnikov
2.14 » 2.07
3/11 (27%)
1.63 » 1.70
1/11 (9%)
11
2.14 » 2.07
3/11 (27%)
1.63 » 1.70
1/11 (9%)
04:45 Sergey Khomutov vs Igor Poletaev
1.58 » 1.58
1/11 (9%)
2.25 » 2.26
2/11 (18%)
11
1.58 » 1.58
1/11 (9%)
2.25 » 2.26
2/11 (18%)
05:00 Vladimir Vologzhanin vs Pavel Vshivkov
1.71 » 1.70
2/11 (18%)
2.03 » 2.06
1/11 (9%)
11
1.71 » 1.70
2/11 (18%)
2.03 » 2.06
1/11 (9%)
05:05 Sergey Simonov vs Dmitriy Razinkov
1.85 » 1.84
2/11 (18%)
1.85 » 1.87
0/11 (0%)
11
1.85 » 1.84
2/11 (18%)
1.85 » 1.87
0/11 (0%)
05:15 Evgeniy Grishaev vs Maxim Sorin
2.61 » 2.62
1/11 (9%)
1.44 » 1.43
4/11 (36%)
11
2.61 » 2.62
1/11 (9%)
1.44 » 1.43
4/11 (36%)
05:30 Mikhail Chernyavskiy vs Vladimir Vologzhanin
1.21 » 1.18
4/11 (36%)
3.99 » 6.99
0/11 (0%)
11
1.21 » 1.18
4/11 (36%)
3.99 » 6.99
0/11 (0%)
05:35 Dmitriy Kolesnikov vs Sergey Simonov
1.69 » 1.67
4/11 (36%)
2.06 » 2.09
0/11 (0%)
11
1.69 » 1.67
4/11 (36%)
2.06 » 2.09
0/11 (0%)
05:45 Igor Poletaev vs Evgeniy Grishaev
1.57 » 1.51
7/11 (64%)
2.26 » 2.43
0/11 (0%)
11
1.57 » 1.51
7/11 (64%)
2.26 » 2.43
0/11 (0%)
06:00 Pavel Vshivkov vs Andrey Duka
1.29 » 1.27
5/11 (45%)
3.32 » 3.47
0/11 (0%)
11
1.29 » 1.27
5/11 (45%)
3.32 » 3.47
0/11 (0%)
06:05 Dmitriy Razinkov vs Aleksandr Gribkov
1.73 » 1.79
1/11 (9%)
2.00 » 1.94
5/11 (45%)
11
1.73 » 1.79
1/11 (9%)
2.00 » 1.94
5/11 (45%)
06:15 Maxim Sorin vs Sergey Khomutov
1.28 » 1.28
2/11 (18%)
3.43 » 3.42
2/11 (18%)
11
1.28 » 1.28
2/11 (18%)
3.43 » 3.42
2/11 (18%)
06:30 Andrey Duka vs Vladimir Vologzhanin
2.51 » 2.60
0/11 (0%)
1.48 » 1.45
5/11 (45%)
11
2.51 » 2.60
0/11 (0%)
1.48 » 1.45
5/11 (45%)
06:35 Aleksandr Gribkov vs Sergey Simonov
1.30 » 1.30
2/11 (18%)
3.21 » 3.31
0/11 (0%)
11
1.30 » 1.30
2/11 (18%)
3.21 » 3.31
0/11 (0%)
06:45 Sergey Khomutov vs Evgeniy Grishaev
1.61 » 1.61
3/11 (27%)
2.19 » 2.19
1/11 (9%)
11
1.61 » 1.61
3/11 (27%)
2.19 » 2.19
1/11 (9%)
07:00 Mikhail Chernyavskiy vs Pavel Vshivkov
1.52 » 1.50
5/11 (45%)
2.37 » 2.45
0/11 (0%)
11
1.52 » 1.50
5/11 (45%)
2.37 » 2.45
0/11 (0%)
07:05 Dmitriy Kolesnikov vs Dmitriy Razinkov
1.57 » 1.32
11/11 (100%)
2.27 » 3.24
0/11 (0%)
11
1.57 » 1.32
11/11 (100%)
2.27 » 3.24
0/11 (0%)
07:15 Igor Poletaev vs Maxim Sorin
3.27 » 3.12
7/11 (64%)
1.29 » 1.33
2/11 (18%)
11
3.27 » 3.12
7/11 (64%)
1.29 » 1.33
2/11 (18%)
08:30 Aleksandr Volkov vs Anton Kulakov
1.73 » 1.56
9/11 (82%)
2.01 » 2.35
0/11 (0%)
11
1.73 » 1.56
9/11 (82%)
2.01 » 2.35
0/11 (0%)
08:45 Gennady Karpovkin vs Vladimir Demidov
1.43 » 1.41
4/11 (36%)
2.61 » 2.74
0/11 (0%)
11
1.43 » 1.41
4/11 (36%)
2.61 » 2.74
0/11 (0%)
08:45 Alexey Slashchilin vs George Vakhnin
2.10 » 2.13
1/11 (9%)
1.66 » 1.65
2/11 (18%)
11
2.10 » 2.13
1/11 (9%)
1.66 » 1.65
2/11 (18%)
09:00 Ilya Korogodskyi vs Roman Kobytov
2.60 » 3.20
0/11 (0%)
1.44 » 1.31
10/11 (91%)
11
2.60 » 3.20
0/11 (0%)
1.44 » 1.31
10/11 (91%)
09:15 Nikita Kurilchik vs Oleg Suharkov
1.69 » 1.69
3/11 (27%)
2.07 » 2.08
1/11 (9%)
11
1.69 » 1.69
3/11 (27%)
2.07 » 2.08
1/11 (9%)
09:15 Oleg Soldusov vs Konstantin Simonov
1.60 » 1.98
2/10 (20%)
2.21 » 2.14
1/10 (10%)
10
1.60 » 1.98
2/10 (20%)
2.21 » 2.14
1/10 (10%)
09:30 Anton Kulakov vs Ilya Korogodskyi
2.11 » 2.05
1/11 (9%)
1.65 » 1.78
2/11 (18%)
11
2.11 » 2.05
1/11 (9%)
1.65 » 1.78
2/11 (18%)
09:45 George Vakhnin vs Nikita Kurilchik
3.63 » 3.43
1/11 (9%)
1.24 » 1.22
3/11 (27%)
11
3.63 » 3.43
1/11 (9%)
1.24 » 1.22
3/11 (27%)
09:45 Vladimir Demidov vs Oleg Soldusov
1.63 » 1.62
2/10 (20%)
2.15 » 2.18
1/10 (10%)
10
1.63 » 1.62
2/10 (20%)
2.15 » 2.18
1/10 (10%)
10:00 Roman Kobytov vs Aleksandr Volkov
1.44 » 1.22
11/11 (100%)
2.58 » 3.83
0/11 (0%)
11
1.44 » 1.22
11/11 (100%)
2.58 » 3.83
0/11 (0%)
10:15 Oleg Suharkov vs Alexey Slashchilin
2.88 » 3.05
0/11 (0%)
1.37 » 1.33
5/11 (45%)
11
2.88 » 3.05
0/11 (0%)
1.37 » 1.33
5/11 (45%)
10:15 Konstantin Simonov vs Gennady Karpovkin
3.68 » 3.68
3/10 (30%)
1.24 » 1.24
1/10 (10%)
10
3.68 » 3.68
3/10 (30%)
1.24 » 1.24
1/10 (10%)
10:30 Aleksandr Volkov vs Ilya Korogodskyi
1.99 » 2.10
1/11 (9%)
1.73 » 1.67
7/11 (64%)
11
1.99 » 2.10
1/11 (9%)
1.73 » 1.67
7/11 (64%)
10:45 Gennady Karpovkin vs Oleg Soldusov
1.32 » 1.33
2/10 (20%)
3.14 » 3.14
2/10 (20%)
10
1.32 » 1.33
2/10 (20%)
3.14 » 3.14
2/10 (20%)
10:45 Alexey Slashchilin vs Nikita Kurilchik
1.96 » 2.20
0/11 (0%)
1.76 » 1.61
9/11 (82%)
11
1.96 » 2.20
0/11 (0%)
1.76 » 1.61
9/11 (82%)
11:00 Anton Kulakov vs Roman Kobytov
2.60 » 2.98
0/11 (0%)
1.43 » 1.35
9/11 (82%)
11
2.60 » 2.98
0/11 (0%)
1.43 » 1.35
9/11 (82%)
11:15 Vladimir Demidov vs Konstantin Simonov
1.56 » 1.92
1/10 (10%)
2.27 » 1.69
9/10 (90%)
10
1.56 » 1.92
1/10 (10%)
2.27 » 1.69
9/10 (90%)
11:15 George Vakhnin vs Oleg Suharkov
1.84 » 1.99
0/11 (0%)
1.86 » 1.75
6/11 (55%)
11
1.84 » 1.99
0/11 (0%)
1.86 » 1.75
6/11 (55%)
12:30 Pavel Korolev vs Vladimir Kasatkin
1.44 » 1.41
4/10 (40%)
2.61 » 2.72
1/10 (10%)
10
1.44 » 1.41
4/10 (40%)
2.61 » 2.72
1/10 (10%)
12:45 Dmitry Osadchiy vs Vitaly Sinelnik
1.85 » 2.06
0/8 (0%)
1.84 » 1.70
6/8 (75%)
8
1.85 » 2.06
0/8 (0%)
1.84 » 1.70
6/8 (75%)
13:00 Andrey Yakovlev vs Aleksandr Alekseyev
1.83 » 1.82
3/11 (27%)
1.88 » 1.89
0/11 (0%)
11
1.83 » 1.82
3/11 (27%)
1.88 » 1.89
0/11 (0%)
13:15 Ilya Novikov vs Peter Zyuzikov
1.51 » 1.50
2/10 (20%)
2.44 » 2.45
1/10 (10%)
10
1.51 » 1.50
2/10 (20%)
2.44 » 2.45
1/10 (10%)
13:30 Vladimir Kasatkin vs Andrey Yakovlev
1.60 » 1.39
7/11 (64%)
2.29 » 2.83
0/11 (0%)
11
1.60 » 1.39
7/11 (64%)
2.29 » 2.83
0/11 (0%)
13:45 Vitaly Sinelnik vs Ilya Novikov
2.24 » 2.24
2/9 (22%)
1.58 » 1.58
2/9 (22%)
9
2.24 » 2.24
2/9 (22%)
1.58 » 1.58
2/9 (22%)
14:00 Aleksandr Alekseyev vs Pavel Korolev
3.33 » 3.18
5/10 (50%)
1.29 » 1.31
0/10 (0%)
10
3.33 » 3.18
5/10 (50%)
1.29 » 1.31
0/10 (0%)
14:15 Peter Zyuzikov vs Dmitry Osadchiy
1.53 » 1.53
2/9 (22%)
2.38 » 2.39
0/9 (0%)
9
1.53 » 1.53
2/9 (22%)
2.38 » 2.39
0/9 (0%)
14:30 Pavel Korolev vs Andrey Yakovlev
1.24 » 1.25
1/10 (10%)
3.63 » 3.59
2/10 (20%)
10
1.24 » 1.25
1/10 (10%)
3.63 » 3.59
2/10 (20%)
14:45 Dmitry Osadchiy vs Ilya Novikov
2.61 » 2.62
0/8 (0%)
1.45 » 1.45
1/8 (13%)
8
2.61 » 2.62
0/8 (0%)
1.45 » 1.45
1/8 (13%)
15:00 Vladimir Kasatkin vs Aleksandr Alekseyev
1.83 » 1.73
7/11 (64%)
1.87 » 2.01
0/11 (0%)
11
1.83 » 1.73
7/11 (64%)
1.87 » 2.01
0/11 (0%)
15:15 Vitaly Sinelnik vs Peter Zyuzikov
2.70 » 2.71
2/10 (20%)
1.40 » 1.41
0/10 (0%)
10
2.70 » 2.71
2/10 (20%)
1.40 » 1.41
0/10 (0%)
16:30 Sergey Burov vs Alexei Vlasov
2.11 » 2.12
0/10 (0%)
1.65 » 1.65
1/10 (10%)
10
2.11 » 2.12
0/10 (0%)
1.65 » 1.65
1/10 (10%)
16:45 Dmitriy Kolesnikov vs Sergey Vakar
2.25 » 2.25
1/10 (10%)
1.57 » 1.58
0/10 (0%)
10
2.25 » 2.25
1/10 (10%)
1.57 » 1.58
0/10 (0%)
16:45 Stanislav Kaplan vs Vladimir Shirokov
1.97 » 1.98
1/10 (10%)
1.75 » 1.76
1/10 (10%)
10
1.97 » 1.98
1/10 (10%)
1.75 » 1.76
1/10 (10%)
17:00 Vladimir Beliakov vs Dmitry Balakin
1.61 » 1.61
1/10 (10%)
2.19 » 2.20
0/10 (0%)
10
1.61 » 1.61
1/10 (10%)
2.19 » 2.20
0/10 (0%)
17:15 Bogdan Grebenyuk vs Vitaly Bazilevsky
1.62 » 1.64
0/10 (0%)
2.17 » 2.15
2/10 (20%)
10
1.62 » 1.64
0/10 (0%)
2.17 » 2.15
2/10 (20%)
17:15 Alexey Innazarov vs Pavel Pinkovsky
2.28 » 2.31
0/10 (0%)
1.56 » 1.55
2/10 (20%)
10
2.28 » 2.31
0/10 (0%)
1.56 » 1.55
2/10 (20%)
17:30 Alexei Vlasov vs Vladimir Beliakov
1.60 » 1.61
0/10 (0%)
2.21 » 2.19
3/10 (30%)
10
1.60 » 1.61
0/10 (0%)
2.21 » 2.19
3/10 (30%)
17:45 Sergey Vakar vs Bogdan Grebenyuk
1.43 » 1.43
1/10 (10%)
2.64 » 2.66
0/10 (0%)
10
1.43 » 1.43
1/10 (10%)
2.64 » 2.66
0/10 (0%)
17:45 Vladimir Shirokov vs Alexey Innazarov
1.49 » 1.49
1/9 (11%)
2.46 » 2.47
1/9 (11%)
9
1.49 » 1.49
1/9 (11%)
2.46 » 2.47
1/9 (11%)
18:00 Dmitry Balakin vs Sergey Burov
2.18 » 2.19
1/10 (10%)
1.61 » 1.61
1/10 (10%)
10
2.18 » 2.19
1/10 (10%)
1.61 » 1.61
1/10 (10%)
18:15 Vitaly Bazilevsky vs Dmitriy Kolesnikov
3.41 » 3.41
1/10 (10%)
1.28 » 1.27
1/10 (10%)
10
3.41 » 3.41
1/10 (10%)
1.28 » 1.27
1/10 (10%)
18:15 Pavel Pinkovsky vs Stanislav Kaplan
1.93 » 1.95
0/10 (0%)
1.78 » 1.77
2/10 (20%)
10
1.93 » 1.95
0/10 (0%)
1.78 » 1.77
2/10 (20%)
18:30 Sergey Burov vs Vladimir Beliakov
1.29 » 1.29
2/10 (20%)
3.30 » 3.32
0/10 (0%)
10
1.29 » 1.29
2/10 (20%)
3.30 » 3.32
0/10 (0%)
18:45 Dmitriy Kolesnikov vs Bogdan Grebenyuk
1.67 » 1.68
0/10 (0%)
2.08 » 2.08
1/10 (10%)
10
1.67 » 1.68
0/10 (0%)
2.08 » 2.08
1/10 (10%)
18:45 Stanislav Kaplan vs Alexey Innazarov
1.31 » 1.31
1/10 (10%)
3.19 » 3.18
1/10 (10%)
10
1.31 » 1.31
1/10 (10%)
3.19 » 3.18
1/10 (10%)
19:00 Alexei Vlasov vs Dmitry Balakin
2.18 » 2.19
0/10 (0%)
1.61 » 1.61
2/10 (20%)
10
2.18 » 2.19
0/10 (0%)
1.61 » 1.61
2/10 (20%)
19:15 Sergey Vakar vs Vitaly Bazilevsky
1.73 » 1.73
1/10 (10%)
2.00 » 2.00
0/10 (0%)
10
1.73 » 1.73
1/10 (10%)
2.00 » 2.00
0/10 (0%)
19:15 Vladimir Shirokov vs Pavel Pinkovsky
1.86 » 1.86
0/10 (0%)
1.84 » 1.84
1/10 (10%)
10
1.86 » 1.86
0/10 (0%)
1.84 » 1.84
1/10 (10%)
20:35 Aleksandr Klavdenkov vs Eugene Glazun
1.28 » 1.29
0/2 (0%)
3.28 » 3.27
1/2 (50%)
2
1.28 » 1.29
0/2 (0%)
3.28 » 3.27
1/2 (50%)
21:05 Alik Girevenkov vs Ivan Soldatov
2.24 » 2.23
1/2 (50%)
1.58 » 1.58
0/2 (0%)
2
2.24 » 2.23
1/2 (50%)
1.58 » 1.58
0/2 (0%)
21:35 Eugene Glazun vs Aleksandr Volkov
1.56 » 1.58
0/3 (0%)
2.31 » 2.28
1/3 (33%)
3
1.56 » 1.58
0/3 (0%)
2.31 » 2.28
1/3 (33%)
21:50 Evgeniy Ilyukhin vs Nikolay Zhurba
1.96 » 1.96
1/4 (25%)
1.73 » 1.73
0/4 (0%)
4
1.96 » 1.96
1/4 (25%)
1.73 » 1.73
0/4 (0%)
22:35 Artem Suntsov vs Nikolay Tarasenkov
2.74 » 2.61
1/3 (33%)
1.43 » 1.45
0/3 (0%)
3
2.74 » 2.61
1/3 (33%)
1.43 » 1.45
0/3 (0%)
23:20 Tyinchtyik Turabekov vs Evgeniy Ilyukhin
1.39 » 1.40
0/4 (0%)
2.79 » 2.73
1/4 (25%)
4
1.39 » 1.40
0/4 (0%)
2.79 » 2.73
1/4 (25%)
9/23/2020 at 00:05 Alik Girevenkov vs Aleksandr Volkov
1.23 » 1.23
0/2 (0%)
3.82 » 3.82
1/2 (50%)
2
1.23 » 1.23
0/2 (0%)
3.82 » 3.82
1/2 (50%)
9/23/2020 at 00:05 Denis Molodtsov vs Artem Suntsov
1.69 » 1.69
0/4 (0%)
2.03 » 2.03
1/4 (25%)
4
1.69 » 1.69
0/4 (0%)
2.03 » 2.03
1/4 (25%)
9/23/2020 at 01:05 Aleksandr Volkov vs Aleksandr Klavdenkov
2.22 » 2.23
0/3 (0%)
1.60 » 1.60
1/3 (33%)
3
2.22 » 2.23
0/3 (0%)
1.60 » 1.60
1/3 (33%)