Last Viewed Games

Table Tennis, International Odds Comparison for 27/09/2020 Matches

You are currently viewing bettings odds comparison for Table Tennis, International matches from 27/09/2020
Table Tennis» International» Liga Pro 1 2 B P S W
00:05 Alik Girevenkov vs Artem Tsitselsky
1.69 » 1.44
4/7 (57%)
2.51 » 2.57
0/7 (0%)
7 1
1.69 » 1.44
4/7 (57%)
2.51 » 2.57
0/7 (0%)
00:05 Stanislav Bychkov vs Anatoly Ilin
2.45 » 2.43
0/9 (0%)
1.65 » 1.51
4/9 (44%)
9 2
2.45 » 2.43
0/9 (0%)
1.65 » 1.51
4/9 (44%)
00:20 Sergey Ogay vs Igor Smirnov
1.46 » 1.30
2/8 (25%)
3.23 » 3.30
0/8 (0%)
8 1
1.46 » 1.30
2/8 (25%)
3.23 » 3.30
0/8 (0%)
00:35 Ivan Soldatov vs Timofey Yusipov
1.81 » 1.66
5/9 (56%)
2.16 » 2.11
1/9 (11%)
9 1
1.81 » 1.66
5/9 (56%)
2.16 » 2.11
1/9 (11%)
00:35 Alexander Serebrennikov vs Vladimir Nemashkalo
1.56 » 1.43
2/9 (22%)
2.71 » 2.67
0/9 (0%)
9 1
1.56 » 1.43
2/9 (22%)
2.71 » 2.67
0/9 (0%)
00:50 Alexander Petrov vs Evgeniy Ilyukhin
1.49 » 1.32
4/9 (44%)
2.98 » 3.74
0/9 (0%)
9 1
1.49 » 1.32
4/9 (44%)
2.98 » 3.74
0/9 (0%)
01:05 Artem Tsitselsky vs Aleksandr Klavdenkov
1.96 » 2.35
0/8 (0%)
2.00 » 1.55
8/8 (100%)
8 2
1.96 » 2.35
0/8 (0%)
2.00 » 1.55
8/8 (100%)
01:05 Anatoly Ilin vs Artem Suntsov
2.85 » 2.33
7/9 (78%)
1.53 » 1.56
0/9 (0%)
9 1
2.85 » 2.33
7/9 (78%)
1.53 » 1.56
0/9 (0%)
01:45 Alexander Petrov vs Sergey Ogay
2.52 » 1.50
1/2 (50%)
2.21 » 11.36
0/2 (0%)
2 1
2.52 » 1.50
1/2 (50%)
2.21 » 11.36
0/2 (0%)
04:30 Alexander Kolmin vs Kim Sen Ir
2.30 » 2.23
0/10 (0%)
1.72 » 1.60
3/10 (30%)
10 2
2.30 » 2.23
0/10 (0%)
1.72 » 1.60
3/10 (30%)
04:45 Andrey Sadkov vs Aleksey Pisar
1.63 » 1.51
3/10 (30%)
2.48 » 2.42
1/10 (10%)
10 1
1.63 » 1.51
3/10 (30%)
2.48 » 2.42
1/10 (10%)
04:45 Igor Matveev vs Sarkis Moklozyan
5.13 » 5.19
0/9 (0%)
1.25 » 1.13
3/9 (33%)
9 2
5.13 » 5.19
0/9 (0%)
1.25 » 1.13
3/9 (33%)
05:00 Mikhail Sverdlov vs Mikhail Chernyavskiy
2.21 » 2.16
1/10 (10%)
1.76 » 1.66
3/10 (30%)
10 2
2.21 » 2.16
1/10 (10%)
1.76 » 1.66
3/10 (30%)
05:15 Vladimir Selkin vs Vladimir Mishakin
2.57 » 2.49
0/10 (0%)
1.60 » 1.49
2/10 (20%)
10 2
2.57 » 2.49
0/10 (0%)
1.60 » 1.49
2/10 (20%)
05:15 Artem Arutiunyan vs Oleg Nikiforov
2.74 » 2.68
1/9 (11%)
1.55 » 1.43
2/9 (22%)
9 2
2.74 » 2.68
1/9 (11%)
1.55 » 1.43
2/9 (22%)
05:30 Kim Sen Ir vs Mikhail Sverdlov
2.20 » 2.13
0/10 (0%)
1.76 » 1.66
3/10 (30%)
10 2
2.20 » 2.13
0/10 (0%)
1.76 » 1.66
3/10 (30%)
05:45 Aleksey Pisar vs Vladimir Selkin
2.55 » 2.52
1/9 (11%)
1.62 » 1.48
3/9 (33%)
9 2
2.55 » 2.52
1/9 (11%)
1.62 » 1.48
3/9 (33%)
05:45 Sarkis Moklozyan vs Artem Arutiunyan
1.61 » 1.48
3/9 (33%)
2.59 » 2.54
0/9 (0%)
9 1
1.61 » 1.48
3/9 (33%)
2.59 » 2.54
0/9 (0%)
06:00 Mikhail Chernyavskiy vs Alexander Kolmin
1.68 » 1.55
3/10 (30%)
2.36 » 2.32
0/10 (0%)
10 1
1.68 » 1.55
3/10 (30%)
2.36 » 2.32
0/10 (0%)
06:15 Vladimir Mishakin vs Andrey Sadkov
1.55 » 1.44
2/9 (22%)
2.74 » 2.63
1/9 (11%)
9 1
1.55 » 1.44
2/9 (22%)
2.74 » 2.63
1/9 (11%)
06:15 Oleg Nikiforov vs Igor Matveev
1.55 » 1.45
0/9 (0%)
2.73 » 2.61
2/9 (22%)
9 2
1.55 » 1.45
0/9 (0%)
2.73 » 2.61
2/9 (22%)
06:30 Alexander Kolmin vs Mikhail Sverdlov
3.48 » 3.36
3/10 (30%)
1.39 » 1.29
1/10 (10%)
10 1
3.48 » 3.36
3/10 (30%)
1.39 » 1.29
1/10 (10%)
06:45 Andrey Sadkov vs Vladimir Selkin
1.40 » 1.29
0/9 (0%)
3.48 » 3.35
1/9 (11%)
9 2
1.40 » 1.29
0/9 (0%)
3.48 » 3.35
1/9 (11%)
06:45 Igor Matveev vs Artem Arutiunyan
1.69 » 1.53
6/9 (67%)
2.37 » 2.38
0/9 (0%)
9 1
1.69 » 1.53
6/9 (67%)
2.37 » 2.38
0/9 (0%)
07:00 Kim Sen Ir vs Mikhail Chernyavskiy
2.47 » 2.46
0/10 (0%)
1.63 » 1.50
4/10 (40%)
10 2
2.47 » 2.46
0/10 (0%)
1.63 » 1.50
4/10 (40%)
07:15 Aleksey Pisar vs Vladimir Mishakin
2.42 » 2.87
1/10 (10%)
1.70 » 1.38
6/10 (60%)
10 2
2.42 » 2.87
1/10 (10%)
1.70 » 1.38
6/10 (60%)
07:15 Sarkis Moklozyan vs Oleg Nikiforov
1.24 » 1.15
1/10 (10%)
5.01 » 4.75
5/10 (50%)
10 2
1.24 » 1.15
1/10 (10%)
5.01 » 4.75
5/10 (50%)
08:00 Mikhail Sverdlov vs Mikhail Chernyavskiy
2.17 » 1.84
1/6 (17%)
1.90 » 1.61
1/6 (17%)
6 2
2.17 » 1.84
1/6 (17%)
1.90 » 1.61
1/6 (17%)
08:20 Roman Pavlenko vs Igor Mihaylov
2.07 » 2.34
0/9 (0%)
1.88 » 1.55
8/9 (89%)
9 2
2.07 » 2.34
0/9 (0%)
1.88 » 1.55
8/9 (89%)
08:35 Vladimir Safonov vs Nikita Lyfenko
1.50 » 1.58
4/10 (40%)
3.06 » 3.04
1/10 (10%)
10 1
1.50 » 1.58
4/10 (40%)
3.06 » 3.04
1/10 (10%)
08:45 Vladislav Fedorov vs Oleg Suharkov
1.41 » 1.27
5/10 (50%)
3.34 » 3.47
0/10 (0%)
10 1
1.41 » 1.27
5/10 (50%)
3.34 » 3.47
0/10 (0%)
08:50 Dmitry Korneev vs Alexander Ekzhanov
1.72 » 1.56
7/10 (70%)
2.29 » 2.38
1/10 (10%)
10 1
1.72 » 1.56
7/10 (70%)
2.29 » 2.38
1/10 (10%)
09:05 Igor Kovalev vs Evgeny Kalashnikov
2.68 » 2.58
2/10 (20%)
1.54 » 1.46
2/10 (20%)
10 2
2.68 » 2.58
2/10 (20%)
1.54 » 1.46
2/10 (20%)
09:15 Maxim Pronkin vs Ivan Buyanin
1.32 » 1.20
4/10 (40%)
3.95 » 4.18
2/10 (20%)
10 1
1.32 » 1.20
4/10 (40%)
3.95 » 4.18
2/10 (20%)
09:20 Igor Mihaylov vs Dmitry Korneev
1.95 » 2.02
0/10 (0%)
1.95 » 1.74
5/10 (50%)
10 2
1.95 » 2.02
0/10 (0%)
1.95 » 1.74
5/10 (50%)
09:35 Nikita Lyfenko vs Igor Kovalev
1.92 » 1.81
4/10 (40%)
1.99 » 1.92
1/10 (10%)
10 1
1.92 » 1.81
4/10 (40%)
1.99 » 1.92
1/10 (10%)
09:45 Oleg Suharkov vs Maxim Pronkin
4.00 » 4.07
1/10 (10%)
1.32 » 1.20
2/10 (20%)
10 2
4.00 » 4.07
1/10 (10%)
1.32 » 1.20
2/10 (20%)
09:50 Alexander Ekzhanov vs Roman Pavlenko
3.18 » 3.17
1/10 (10%)
1.43 » 1.32
3/10 (30%)
10 2
3.18 » 3.17
1/10 (10%)
1.43 » 1.32
3/10 (30%)
10:05 Evgeny Kalashnikov vs Vladimir Safonov
1.49 » 1.48
0/10 (0%)
3.05 » 2.56
6/10 (60%)
10 2
1.49 » 1.48
0/10 (0%)
3.05 » 2.56
6/10 (60%)
10:15 Ivan Buyanin vs Vladislav Fedorov
2.03 » 2.13
0/10 (0%)
1.89 » 1.66
6/10 (60%)
10 2
2.03 » 2.13
0/10 (0%)
1.89 » 1.66
6/10 (60%)
10:20 Roman Pavlenko vs Dmitry Korneev
2.52 » 2.46
3/10 (30%)
1.62 » 1.51
5/10 (50%)
10 2
2.52 » 2.46
3/10 (30%)
1.62 » 1.51
5/10 (50%)
10:35 Vladimir Safonov vs Igor Kovalev
1.56 » 1.60
0/10 (0%)
2.65 » 2.29
7/10 (70%)
10 2
1.56 » 1.60
0/10 (0%)
2.65 » 2.29
7/10 (70%)
10:45 Vladislav Fedorov vs Maxim Pronkin
1.80 » 1.68
3/10 (30%)
2.16 » 2.08
0/10 (0%)
10 1
1.80 » 1.68
3/10 (30%)
2.16 » 2.08
0/10 (0%)
10:50 Igor Mihaylov vs Alexander Ekzhanov
2.02 » 1.99
2/10 (20%)
1.90 » 1.76
5/10 (50%)
10 2
2.02 » 1.99
2/10 (20%)
1.90 » 1.76
5/10 (50%)
11:05 Nikita Lyfenko vs Evgeny Kalashnikov
2.27 » 2.26
0/10 (0%)
1.73 » 1.59
4/10 (40%)
10 2
2.27 » 2.26
0/10 (0%)
1.73 » 1.59
4/10 (40%)
11:15 Oleg Suharkov vs Ivan Buyanin
2.25 » 2.23
0/10 (0%)
1.75 » 1.60
5/10 (50%)
10 2
2.25 » 2.23
0/10 (0%)
1.75 » 1.60
5/10 (50%)
12:20 Pavel Korolev vs Andrey Yakovlev
1.34 » 1.19
7/9 (78%)
4.05 » 4.21
1/9 (11%)
9 1
1.34 » 1.19
7/9 (78%)
4.05 » 4.21
1/9 (11%)
12:35 Ying Demic vs Vladimir Petrov
1.72 » 1.62
1/9 (11%)
2.31 » 2.19
2/9 (22%)
9 2
1.72 » 1.62
1/9 (11%)
2.31 » 2.19
2/9 (22%)
12:35 Eduard Golovachev vs Maxim Sorin
1.73 » 1.49
6/8 (75%)
2.38 » 2.53
0/8 (0%)
8 1
1.73 » 1.49
6/8 (75%)
2.38 » 2.53
0/8 (0%)
12:50 Anton Mohnachev vs Vladimir Mishakin
1.71 » 1.60
2/9 (22%)
2.35 » 2.23
1/9 (11%)
9 1
1.71 » 1.60
2/9 (22%)
2.35 » 2.23
1/9 (11%)
13:05 Igor Poletaev vs Ivan Nirkov
3.12 » 2.87
1/4 (25%)
1.63 » 1.39
0/4 (0%)
4 1
3.12 » 2.87
1/4 (25%)
1.63 » 1.39
0/4 (0%)
13:15 Alexander Frolov vs Eduard Kabanov
1.96 » 1.83
1/8 (13%)
2.01 » 1.89
1/8 (13%)
8 1
1.96 » 1.83
1/8 (13%)
2.01 » 1.89
1/8 (13%)
13:20 Andrey Yakovlev vs Anton Mohnachev
2.01 » 1.93
1/9 (11%)
1.93 » 1.79
2/9 (22%)
9 2
2.01 » 1.93
1/9 (11%)
1.93 » 1.79
2/9 (22%)
13:35 Maxim Sorin vs Igor Poletaev
1.61 » 1.40
2/5 (40%)
2.95 » 2.83
0/5 (0%)
5 1
1.61 » 1.40
2/5 (40%)
2.95 » 2.83
0/5 (0%)
13:35 Maxim Sorin vs Sarkis Moklozyan
2.73 » 2.49
2/9 (22%)
1.55 » 1.61
2/9 (22%)
9 2 -
2.73 » 2.49
2/9 (22%)
1.55 » 1.61
2/9 (22%)
13:45 Vladimir Petrov vs Alexander Frolov
2.88 » 3.02
0/9 (0%)
1.51 » 1.35
5/9 (56%)
9 2
2.88 » 3.02
0/9 (0%)
1.51 » 1.35
5/9 (56%)
13:50 Vladimir Mishakin vs Pavel Korolev
2.01 » 1.96
1/9 (11%)
1.93 » 1.78
3/9 (33%)
9 2
2.01 » 1.96
1/9 (11%)
1.93 » 1.78
3/9 (33%)
14:05 Eduard Kabanov vs Ying Demic
1.62 » 1.44
5/9 (56%)
2.51 » 2.78
1/9 (11%)
9 1
1.62 » 1.44
5/9 (56%)
2.51 » 2.78
1/9 (11%)
14:05 Ivan Nirkov vs Eduard Golovachev
1.99 » 1.85
1/7 (14%)
1.99 » 1.87
0/7 (0%)
7 1
1.99 » 1.85
1/7 (14%)
1.99 » 1.87
0/7 (0%)
14:20 Pavel Korolev vs Anton Mohnachev
1.67 » 1.29
9/9 (100%)
2.43 » 3.39
0/9 (0%)
9 1
1.67 » 1.29
9/9 (100%)
2.43 » 3.39
0/9 (0%)
14:35 Eduard Golovachev vs Igor Poletaev
2.00 » 1.77
3/8 (38%)
2.04 » 2.01
1/8 (13%)
8 1
2.00 » 1.77
3/8 (38%)
2.04 » 2.01
1/8 (13%)
14:45 Ying Demic vs Alexander Frolov
4.10 » 4.40
0/9 (0%)
1.32 » 1.19
5/9 (56%)
9 2
4.10 » 4.40
0/9 (0%)
1.32 » 1.19
5/9 (56%)
14:50 Andrey Yakovlev vs Vladimir Mishakin
1.81 » 1.71
2/9 (22%)
2.16 » 2.05
1/9 (11%)
9 1
1.81 » 1.71
2/9 (22%)
2.16 » 2.05
1/9 (11%)
15:05 Vladimir Petrov vs Eduard Kabanov
2.69 » 2.66
2/9 (22%)
1.56 » 1.44
4/9 (44%)
9 2
2.69 » 2.66
2/9 (22%)
1.56 » 1.44
4/9 (44%)
15:05 Maxim Sorin vs Ivan Nirkov
2.45 » 2.60
1/8 (13%)
1.68 » 1.45
5/8 (63%)
8 2
2.45 » 2.60
1/8 (13%)
1.68 » 1.45
5/8 (63%)
16:20 Andrey Menshikov vs Vasily Shirshov
2.88 » 3.19
1/9 (11%)
1.51 » 1.35
3/9 (33%)
9 2 2-3 2
2.88 » 3.19
1/9 (11%)
1.51 » 1.35
3/9 (33%)
16:35 Ivan Moshkov vs Aleksandr Gribkov
1.70 » 1.59
3/9 (33%)
2.34 » 2.25
1/9 (11%)
9 1 1-3 2
1.70 » 1.59
3/9 (33%)
2.34 » 2.25
1/9 (11%)
16:35 Anatoly Ilin vs Alexander Serebrennikov
3.91 » 4.02
0/9 (0%)
1.34 » 1.21
3/9 (33%)
9 2 3-2 1
3.91 » 4.02
0/9 (0%)
1.34 » 1.21
3/9 (33%)
16:50 Vladimir Beliakov vs Miroslav Minkov
2.06 » 1.96
2/9 (22%)
1.89 » 1.78
3/9 (33%)
9 2 0-3 2
2.06 » 1.96
2/9 (22%)
1.89 » 1.78
3/9 (33%)
17:05 Bogdan Grebenyuk vs Alexey Yanshaev
1.83 » 1.72
1/9 (11%)
2.13 » 2.03
1/9 (11%)
9 1 3-0 1
1.83 » 1.72
1/9 (11%)
2.13 » 2.03
1/9 (11%)
17:05 Dmitry Korneev vs Stanislav Bychkov
1.97 » 1.46
9/9 (100%)
1.98 » 2.57
0/9 (0%)
9 1 3-0 1
1.97 » 1.46
9/9 (100%)
1.98 » 2.57
0/9 (0%)
17:20 Vasily Shirshov vs Vladimir Beliakov
2.07 » 1.91
3/9 (33%)
1.89 » 1.82
2/9 (22%)
9 1 2-3 2
2.07 » 1.91
3/9 (33%)
1.89 » 1.82
2/9 (22%)
17:35 Aleksandr Gribkov vs Bogdan Grebenyuk
1.71 » 1.56
6/9 (67%)
2.33 » 2.33
1/9 (11%)
9 1 3-2 1
1.71 » 1.56
6/9 (67%)
2.33 » 2.33
1/9 (11%)
17:35 Alexander Serebrennikov vs Dmitry Korneev
1.84 » 1.76
1/9 (11%)
2.12 » 1.99
1/9 (11%)
9 1 3-0 1
1.84 » 1.76
1/9 (11%)
2.12 » 1.99
1/9 (11%)
17:50 Miroslav Minkov vs Andrey Menshikov
1.68 » 1.57
3/9 (33%)
2.40 » 2.29
2/9 (22%)
9 1 3-1 1
1.68 » 1.57
3/9 (33%)
2.40 » 2.29
2/9 (22%)
18:05 Alexey Yanshaev vs Ivan Moshkov
1.92 » 1.87
1/9 (11%)
2.02 » 1.86
2/9 (22%)
9 2 3-1 1
1.92 » 1.87
1/9 (11%)
2.02 » 1.86
2/9 (22%)
18:05 Stanislav Bychkov vs Anatoly Ilin
2.52 » 2.43
0/8 (0%)
1.65 » 1.51
2/8 (25%)
8 2 0-3 2
2.52 » 2.43
0/8 (0%)
1.65 » 1.51
2/8 (25%)
18:20 Andrey Menshikov vs Vladimir Beliakov
2.78 » 2.80
0/9 (0%)
1.53 » 1.40
4/9 (44%)
9 2 2-3 2
2.78 » 2.80
0/9 (0%)
1.53 » 1.40
4/9 (44%)
18:35 Ivan Moshkov vs Bogdan Grebenyuk
1.61 » 1.48
3/9 (33%)
2.55 » 2.50
0/9 (0%)
9 1 3-1 1
1.61 » 1.48
3/9 (33%)
2.55 » 2.50
0/9 (0%)
18:35 Anatoly Ilin vs Dmitry Korneev
2.19 » 2.15
1/9 (11%)
1.80 » 1.64
3/9 (33%)
9 2 3-2 1
2.19 » 2.15
1/9 (11%)
1.80 » 1.64
3/9 (33%)
18:50 Vasily Shirshov vs Miroslav Minkov
2.15 » 2.26
1/9 (11%)
1.81 » 1.81
7/9 (78%)
9 2 3-1 1
2.15 » 2.26
1/9 (11%)
1.81 » 1.81
7/9 (78%)
19:05 Alexander Serebrennikov vs Stanislav Bychkov
1.46 » 1.34
3/9 (33%)
3.02 » 2.99
0/9 (0%)
9 1 2-3 2
1.46 » 1.34
3/9 (33%)
3.02 » 2.99
0/9 (0%)
19:05 Aleksandr Gribkov vs Alexey Yanshaev
1.98 » 1.90
0/9 (0%)
1.95 » 1.83
3/9 (33%)
9 2 0-3 2
1.98 » 1.90
0/9 (0%)
1.95 » 1.83
3/9 (33%)
20:30 Sergey Ogay vs Igor Smirnov
1.43 » 1.19
6/7 (86%)
3.51 » 4.22
0/7 (0%)
7 1 3-2 1
1.43 » 1.19
6/7 (86%)
3.51 » 4.22
0/7 (0%)
20:35 Peter Zyuzikov vs Oleg Pronin
1.31 » 1.42
1/9 (11%)
4.20 » 3.78
3/9 (33%)
9 2 3-1 1
1.31 » 1.42
1/9 (11%)
4.20 » 3.78
3/9 (33%)
20:35 Aleksandr Klavdenkov vs Vitaly Bazilevsky
2.68 » 2.66
1/9 (11%)
1.56 » 1.44
3/9 (33%)
9 2 1-3 2
2.68 » 2.66
1/9 (11%)
1.56 » 1.44
3/9 (33%)
20:50 Vadim Putilovsky vs Nikolay Zhurba
1.70 » 1.59
2/9 (22%)
2.35 » 2.25
2/9 (22%)
9 1 3-1 1
1.70 » 1.59
2/9 (22%)
2.35 » 2.25
2/9 (22%)
21:05 Konstantin Churin vs Denis Molodtsov
2.02 » 1.92
2/9 (22%)
1.92 » 1.81
3/9 (33%)
9 2 3-0 1
2.02 » 1.92
2/9 (22%)
1.92 » 1.81
3/9 (33%)
21:05 Timofey Yusipov vs Ivan Soldatov
2.43 » 2.46
0/9 (0%)
1.66 » 1.50
4/9 (44%)
9 2 0-3 2
2.43 » 2.46
0/9 (0%)
1.66 » 1.50
4/9 (44%)
21:30 Igor Smirnov vs Tyinchtyik Turabekov
2.51 » 2.49
0/7 (0%)
1.67 » 1.50
1/7 (14%)
7 2 1-3 2
2.51 » 2.49
0/7 (0%)
1.67 » 1.50
1/7 (14%)
21:35 Oleg Pronin vs Ilya Novikov
3.12 » 3.93
0/8 (0%)
1.48 » 1.22
7/8 (88%)
8 2 1-3 2
3.12 » 3.93
0/8 (0%)
1.48 » 1.22
7/8 (88%)
21:35 Vitaly Bazilevsky vs Oleg Shagarov
1.52 » 1.18
9/9 (100%)
2.82 » 4.50
0/9 (0%)
9 1 3-1 1
1.52 » 1.18
9/9 (100%)
2.82 » 4.50
0/9 (0%)
21:50 Sergey Ogay vs Vadim Putilovsky
1.77 » 1.65
3/9 (33%)
2.22 » 2.14
0/9 (0%)
9 1 3-0 1
1.77 » 1.65
3/9 (33%)
2.22 » 2.14
0/9 (0%)
22:20 Tyinchtyik Turabekov vs Nikolay Zhurba
1.89 » 1.78
2/8 (25%)
2.08 » 1.95
3/8 (38%)
8 2 3-2 1
1.89 » 1.78
2/8 (25%)
2.08 » 1.95
3/8 (38%)
Table Tennis» International» Setka Cup 1 2 B P S W
00:25 Alexander Lushnya vs Sergey Bondarenko
1.63 » 1.42
2/5 (40%)
2.82 » 2.63
1/5 (20%)
5 1
1.63 » 1.42
2/5 (40%)
2.82 » 2.63
1/5 (20%)
00:55 Aleksandr Gomilko vs Maxim Tytskyi
3.17 » 2.91
1/5 (20%)
1.54 » 1.36
1/5 (20%)
5 2
3.17 » 2.91
1/5 (20%)
1.54 » 1.36
1/5 (20%)
01:25 Ryslan Solomko vs Roman Gnoyevoy
1.54 » 1.34
1/5 (20%)
3.16 » 2.96
1/5 (20%)
5 1
1.54 » 1.34
1/5 (20%)
3.16 » 2.96
1/5 (20%)
01:55 Alexander Lushnya vs Aleksandr Gomilko
1.51 » 1.79
1/5 (20%)
3.36 » 2.79
1/5 (20%)
5 2
1.51 » 1.79
1/5 (20%)
3.36 » 2.79
1/5 (20%)
02:25 Ryslan Solomko vs Sergey Bondarenko
2.45 » 2.53
2/5 (40%)
1.77 » 1.50
1/5 (20%)
5 1
2.45 » 2.53
2/5 (40%)
1.77 » 1.50
1/5 (20%)
02:55 Maxim Tytskyi vs Roman Gnoyevoy
1.74 » 1.40
4/5 (80%)
2.52 » 2.71
0/5 (0%)
5 1
1.74 » 1.40
4/5 (80%)
2.52 » 2.71
0/5 (0%)
03:25 Alexander Lushnya vs Ryslan Solomko
1.83 » 1.49
5/5 (100%)
2.34 » 2.41
0/5 (0%)
5 1
1.83 » 1.49
5/5 (100%)
2.34 » 2.41
0/5 (0%)
03:55 Aleksandr Gomilko vs Roman Gnoyevoy
1.93 » 1.68
4/5 (80%)
2.19 » 2.07
0/5 (0%)
5 1
1.93 » 1.68
4/5 (80%)
2.19 » 2.07
0/5 (0%)
04:25 Sergey Bondarenko vs Maxim Tytskyi
4.10 » 3.90
0/5 (0%)
1.40 » 1.20
1/5 (20%)
5 2
4.10 » 3.90
0/5 (0%)
1.40 » 1.20
1/5 (20%)
05:00 Leonid Ivanov vs Bohdan Buberenko
2.73 » 2.65
0/5 (0%)
1.66 » 1.42
4/5 (80%)
5 2
2.73 » 2.65
0/5 (0%)
1.66 » 1.42
4/5 (80%)
05:30 Vasily Kondratenko vs Denis Dulentsov
1.72 » 1.44
2/4 (50%)
2.71 » 2.55
0/4 (0%)
4 1
1.72 » 1.44
2/4 (50%)
2.71 » 2.55
0/4 (0%)
05:35 Igor Shindel vs Daniil Gavrish
2.95 » 2.73
2/5 (40%)
1.59 » 1.39
1/5 (20%)
5 1
2.95 » 2.73
2/5 (40%)
1.59 » 1.39
1/5 (20%)
05:40 Sergey Solomko vs Egor Ryadinsky
2.47 » 2.29
0/5 (0%)
1.76 » 1.55
2/5 (40%)
5 2
2.47 » 2.29
0/5 (0%)
1.76 » 1.55
2/5 (40%)
05:50 Vladimir Melnikov vs Oleg Yurenev
1.98 » 1.73
0/4 (0%)
2.23 » 1.97
2/4 (50%)
4 2
1.98 » 1.73
0/4 (0%)
2.23 » 1.97
2/4 (50%)
05:55 Evgeniy Ivanov vs Andrey Peretyatko
2.66 » 2.44
2/5 (40%)
1.68 » 1.49
0/5 (0%)
5 1
2.66 » 2.44
2/5 (40%)
1.68 » 1.49
0/5 (0%)
06:00 Roman Pomin vs Svyatoslav Sachuk
2.29 » 2.06
3/5 (60%)
1.86 » 1.68
0/5 (0%)
5 1
2.29 » 2.06
3/5 (60%)
1.86 » 1.68
0/5 (0%)
06:05 Alexander Mishchenko vs Aleksandr Kovalchuk
2.05 » 1.90
1/5 (20%)
2.05 » 1.81
1/5 (20%)
5 1
2.05 » 1.90
1/5 (20%)
2.05 » 1.81
1/5 (20%)
06:10 Victor Dushak vs Aleksandr Leonenko
2.39 » 2.29
1/5 (20%)
1.80 » 1.56
2/5 (40%)
5 2
2.39 » 2.29
1/5 (20%)
1.80 » 1.56
2/5 (40%)
06:20 Vasily Smyk vs Andrey Troyan
1.51 » 1.31
1/5 (20%)
3.35 » 3.16
0/5 (0%)
5 1
1.51 » 1.31
1/5 (20%)
3.35 » 3.16
0/5 (0%)
06:25 Taras Bonishchuk vs Grigorii Kuleshov
1.81 » 1.47
1/3 (33%)
2.76 » 2.44
1/3 (33%)
3 1
1.81 » 1.47
1/3 (33%)
2.76 » 2.44
1/3 (33%)
06:30 Leonid Ivanov vs Denis Dulentsov
2.10 » 2.20
0/4 (0%)
2.10 » 1.58
4/4 (100%)
4 2
2.10 » 2.20
0/4 (0%)
2.10 » 1.58
4/4 (100%)
06:35 Oleg Pavliuk vs Daniil Gavrish
2.81 » 2.61
1/5 (20%)
1.63 » 1.43
1/5 (20%)
5 2
2.81 » 2.61
1/5 (20%)
1.63 » 1.43
1/5 (20%)
06:40 Leonid Dinaburg vs Egor Ryadinsky
1.80 » 1.61
1/5 (20%)
2.39 » 2.17
2/5 (40%)
5 2
1.80 » 1.61
1/5 (20%)
2.39 » 2.17
2/5 (40%)
06:50 Konstantin Klimenko vs Dmitriy Hairov
1.80 » 1.56
0/4 (0%)
2.52 » 2.24
2/4 (50%)
4 2
1.80 » 1.56
0/4 (0%)
2.52 » 2.24
2/4 (50%)
06:55 Yevgeniy Sokoltsov vs Vitaliy Kobets
1.84 » 1.72
1/5 (20%)
2.33 » 2.02
2/5 (40%)
5 2
1.84 » 1.72
1/5 (20%)
2.33 » 2.02
2/5 (40%)
07:00 Svyatoslav Sachuk vs Bohdan Buberenko
2.05 » 1.88
0/5 (0%)
2.05 » 1.82
2/5 (40%)
5 2
2.05 » 1.88
0/5 (0%)
2.05 » 1.82
2/5 (40%)
07:05 Aleksandr Kovalchuk vs Konstantin Moroz
2.35 » 2.03
2/4 (50%)
1.89 » 1.70
0/4 (0%)
4 1
2.35 » 2.03
2/4 (50%)
1.89 » 1.70
0/4 (0%)
07:10 Aleksandr Leonenko vs Vladimir Varchenko
1.72 » 1.52
1/5 (20%)
2.55 » 2.36
1/5 (20%)
5 2
1.72 » 1.52
1/5 (20%)
2.55 » 2.36
1/5 (20%)
07:20 Vladimir Melnikov vs Andrey Troyan
1.81 » 1.57
0/4 (0%)
2.49 » 2.23
2/4 (50%)
4 2
1.81 » 1.57
0/4 (0%)
2.49 » 2.23
2/4 (50%)
07:25 Evgeniy Ivanov vs Grigorii Kuleshov
2.17 » 2.01
0/3 (0%)
2.17 » 1.70
2/3 (67%)
3 2
2.17 » 2.01
0/3 (0%)
2.17 » 1.70
2/3 (67%)
07:30 Vasily Kondratenko vs Roman Pomin
4.37 » 3.99
2/5 (40%)
1.38 » 1.20
0/5 (0%)
5 1
4.37 » 3.99
2/5 (40%)
1.38 » 1.20
0/5 (0%)
07:35 Igor Shindel vs Alexander Mishchenko
3.59 » 3.14
1/5 (20%)
1.47 » 1.37
0/5 (0%)
5 1
3.59 » 3.14
1/5 (20%)
1.47 » 1.37
0/5 (0%)
07:40 Sergey Solomko vs Victor Dushak
2.31 » 2.15
0/5 (0%)
1.85 » 1.62
2/5 (40%)
5 2
2.31 » 2.15
0/5 (0%)
1.85 » 1.62
2/5 (40%)
07:50 Dmitriy Hairov vs Oleg Yurenev
2.05 » 1.87
1/5 (20%)
2.05 » 1.83
1/5 (20%)
5 2
2.05 » 1.87
1/5 (20%)
2.05 » 1.83
1/5 (20%)
07:55 Vitaliy Kobets vs Andrey Peretyatko
3.13 » 2.94
0/5 (0%)
1.55 » 1.35
2/5 (40%)
5 2
3.13 » 2.94
0/5 (0%)
1.55 » 1.35
2/5 (40%)
08:00 Leonid Ivanov vs Svyatoslav Sachuk
2.72 » 3.30
0/6 (0%)
1.64 » 1.28
5/6 (83%)
6 2
2.72 » 3.30
0/6 (0%)
1.64 » 1.28
5/6 (83%)
08:05 Oleg Pavliuk vs Aleksandr Kovalchuk
2.02 » 1.82
2/6 (33%)
2.02 » 1.89
0/6 (0%)
6 1
2.02 » 1.82
2/6 (33%)
2.02 » 1.89
0/6 (0%)
08:10 Leonid Dinaburg vs Aleksandr Leonenko
1.80 » 1.62
0/5 (0%)
2.39 » 2.16
2/5 (40%)
5 2
1.80 » 1.62
0/5 (0%)
2.39 » 2.16
2/5 (40%)
08:25 Taras Bonicuk vs Yevgeniy Sokoltsov
2.05 » 1.78
1/5 (20%)
2.05 » 1.93
0/5 (0%)
5 1
2.05 » 1.78
1/5 (20%)
2.05 » 1.93
0/5 (0%)
08:30 Roman Pomin vs Denis Dulentsov
2.06 » 2.02
2/5 (40%)
2.07 » 1.71
3/5 (60%)
5 2
2.06 » 2.02
2/5 (40%)
2.07 » 1.71
3/5 (60%)
08:35 Alexander Mishchenko vs Daniil Gavrish
3.09 » 2.80
1/6 (17%)
1.51 » 1.42
1/6 (17%)
6 2
3.09 » 2.80
1/6 (17%)
1.51 » 1.42
1/6 (17%)
08:40 Victor Dushak vs Egor Ryadinsky
1.85 » 1.81
0/5 (0%)
2.31 » 1.91
5/5 (100%)
5 2
1.85 » 1.81
0/5 (0%)
2.31 » 1.91
5/5 (100%)
08:50 Vladimir Melnikov vs Dmitriy Hairov
1.91 » 1.66
1/4 (25%)
2.33 » 2.08
1/4 (25%)
4 2
1.91 » 1.66
1/4 (25%)
2.33 » 2.08
1/4 (25%)
08:55 Evgeniy Ivanov vs Vitaliy Kobets
3.85 » 3.64
1/5 (20%)
1.43 » 1.24
1/5 (20%)
5 1
3.85 » 3.64
1/5 (20%)
1.43 » 1.24
1/5 (20%)
09:00 Vasily Kondratenko vs Bohdan Buberenko
2.81 » 2.83
0/5 (0%)
1.63 » 1.37
3/5 (60%)
5 2
2.81 » 2.83
0/5 (0%)
1.63 » 1.37
3/5 (60%)
09:05 Igor Shindel vs Konstantin Moroz
2.10 » 1.89
0/4 (0%)
2.10 » 1.80
2/4 (50%)
4 2
2.10 » 1.89
0/4 (0%)
2.10 » 1.80
2/4 (50%)
09:10 Sergey Solomko vs Vladimir Varchenko
2.55 » 2.34
2/5 (40%)
1.72 » 1.53
1/5 (20%)
5 1
2.55 » 2.34
2/5 (40%)
1.72 » 1.53
1/5 (20%)
09:20 Konstantin Klimenko vs Andrey Troyan
1.98 » 1.56
2/4 (50%)
2.24 » 1.73
2/4 (50%)
4 2
1.98 » 1.56
2/4 (50%)
2.24 » 1.73
2/4 (50%)
09:25 Yevgeniy Sokoltsov vs Grigorii Kuleshov
2.17 » 2.02
0/3 (0%)
2.17 » 1.70
2/3 (67%)
3 2
2.17 » 2.02
0/3 (0%)
2.17 » 1.70
2/3 (67%)
09:30 Leonid Ivanov vs Roman Pomin
2.01 » 1.96
0/5 (0%)
2.11 » 1.75
3/5 (60%)
5 2
2.01 » 1.96
0/5 (0%)
2.11 » 1.75
3/5 (60%)
09:35 Oleg Pavliuk vs Alexander Mishchenko
1.76 » 1.63
1/5 (20%)
2.47 » 2.16
4/5 (80%)
5 2
1.76 » 1.63
1/5 (20%)
2.47 » 2.16
4/5 (80%)
09:40 Leonid Dinaburg vs Victor Dushak
1.48 » 1.52
0/5 (0%)
3.50 » 2.39
5/5 (100%)
5 2
1.48 » 1.52
0/5 (0%)
3.50 » 2.39
5/5 (100%)
09:50 Vasily Smyk vs Oleg Yurenev
1.77 » 1.37
5/5 (100%)
2.44 » 2.87
0/5 (0%)
5 1
1.77 » 1.37
5/5 (100%)
2.44 » 2.87
0/5 (0%)
09:55 Taras Bonishchuk vs Andrey Peretyatko
2.66 » 2.46
0/5 (0%)
1.68 » 1.48
1/5 (20%)
5 2
2.66 » 2.46
0/5 (0%)
1.68 » 1.48
1/5 (20%)
10:00 Vasily Kondratenko vs Svyatoslav Sachuk
2.41 » 2.72
0/5 (0%)
1.82 » 1.40
4/5 (80%)
5 2
2.41 » 2.72
0/5 (0%)
1.82 » 1.40
4/5 (80%)
10:05 Igor Shindel vs Aleksandr Kovalchuk
2.31 » 2.10
2/5 (40%)
1.85 » 1.65
0/5 (0%)
5 1
2.31 » 2.10
2/5 (40%)
1.85 » 1.65
0/5 (0%)
10:10 Sergey Solomko vs Aleksandr Leonenko
2.19 » 1.96
2/5 (40%)
1.93 » 1.76
1/5 (20%)
5 1
2.19 » 1.96
2/5 (40%)
1.93 » 1.76
1/5 (20%)
10:20 Vladimir Melnikov vs Konstantin Klimenko
1.99 » 1.65
1/3 (33%)
2.40 » 2.08
0/3 (0%)
3 1
1.99 » 1.65
1/3 (33%)
2.40 » 2.08
0/3 (0%)
10:25 Evgeniy Ivanov vs Yevgeniy Sokoltsov
2.05 » 1.86
0/5 (0%)
2.05 » 1.84
2/5 (40%)
5 2
2.05 » 1.86
0/5 (0%)
2.05 » 1.84
2/5 (40%)
10:30 Denis Dulentsov vs Bohdan Buberenko
2.43 » 2.30
0/4 (0%)
1.85 » 1.54
4/4 (100%)
4 2
2.43 » 2.30
0/4 (0%)
1.85 » 1.54
4/4 (100%)
10:40 Egor Ryadinsky vs Vladimir Varchenko
1.54 » 1.34
2/5 (40%)
3.15 » 2.97
0/5 (0%)
5 1
1.54 » 1.34
2/5 (40%)
3.15 » 2.97
0/5 (0%)
10:50 Vasily Smyk vs Dmitriy Hairov
1.68 » 1.31
5/5 (100%)
2.66 » 3.11
0/5 (0%)
5 1
1.68 » 1.31
5/5 (100%)
2.66 » 3.11
0/5 (0%)
10:55 Taras Bonishchuk vs Vitaliy Kobets
2.81 » 2.69
1/5 (20%)
1.63 » 1.41
2/5 (40%)
5 2
2.81 » 2.69
1/5 (20%)
1.63 » 1.41
2/5 (40%)
11:00 Leonid Ivanov vs Vasily Kondratenko
2.37 » 1.49
5/5 (100%)
1.82 » 2.46
0/5 (0%)
5 1
2.37 » 1.49
5/5 (100%)
1.82 » 2.46
0/5 (0%)
11:05 Oleg Pavliuk vs Igor Shindel
1.69 » 1.53
2/5 (40%)
2.64 » 2.44
1/5 (20%)
5 1
1.69 » 1.53
2/5 (40%)
2.64 » 2.44
1/5 (20%)
11:10 Leonid Dinaburg vs Sergey Solomko
1.78 » 1.38
5/5 (100%)
2.44 » 2.89
0/5 (0%)
5 1
1.78 » 1.38
5/5 (100%)
2.44 » 2.89
0/5 (0%)
11:20 Andrey Troyan vs Oleg Yurenev
3.13 » 2.88
1/5 (20%)
1.55 » 1.36
1/5 (20%)
5 1
3.13 » 2.88
1/5 (20%)
1.55 » 1.36
1/5 (20%)
11:25 Grigorii Kuleshov vs Andrey Peretyatko
2.23 » 1.48
2/3 (67%)
2.20 » 2.43
0/3 (0%)
3 1
2.23 » 1.48
2/3 (67%)
2.20 » 2.43
0/3 (0%)
11:30 Roman Pomin vs Bohdan Buberenko
2.19 » 2.50
0/5 (0%)
1.93 » 1.46
5/5 (100%)
5 2
2.19 » 2.50
0/5 (0%)
1.93 » 1.46
5/5 (100%)
11:35 Alexander Mishchenko vs Konstantin Moroz
1.68 » 1.39
2/4 (50%)
2.85 » 2.74
0/4 (0%)
4 1
1.68 » 1.39
2/4 (50%)
2.85 » 2.74
0/4 (0%)
11:40 Victor Dushak vs Vladimir Varchenko
2.39 » 2.63
0/5 (0%)
1.80 » 1.43
5/5 (100%)
5 2
2.39 » 2.63
0/5 (0%)
1.80 » 1.43
5/5 (100%)
11:50 Vladimir Melnikov vs Vasily Smyk
2.23 » 1.98
1/4 (25%)
1.98 » 1.72
1/4 (25%)
4 2
2.23 » 1.98
1/4 (25%)
1.98 » 1.72
1/4 (25%)
11:55 Evgeniy Ivanov vs Taras Bonishchuk
2.10 » 1.80
2/5 (40%)
2.07 » 1.95
1/5 (20%)
5 1
2.10 » 1.80
2/5 (40%)
2.07 » 1.95
1/5 (20%)
12:00 Svyatoslav Sachuk vs Denis Dulentsov
2.24 » 1.52
4/4 (100%)
2.01 » 2.34
0/4 (0%)
4 1
2.24 » 1.52
4/4 (100%)
2.01 » 2.34
0/4 (0%)
12:05 Aleksandr Kovalchuk vs Daniil Gavrish
1.92 » 1.83
1/5 (20%)
2.21 » 1.87
3/5 (60%)
5 2
1.92 » 1.83
1/5 (20%)
2.21 » 1.87
3/5 (60%)
12:10 Aleksandr Leonenko vs Egor Ryadinsky
3.14 » 2.93
1/5 (20%)
1.54 » 1.34
1/5 (20%)
5 2
3.14 » 2.93
1/5 (20%)
1.54 » 1.34
1/5 (20%)
12:20 Konstantin Klimenko vs Oleg Yurenev
1.85 » 1.54
1/4 (25%)
2.43 » 2.32
1/4 (25%)
4 1
1.85 » 1.54
1/4 (25%)
2.43 » 2.32
1/4 (25%)
12:25 Yevgeniy Sokoltsov vs Andrey Peretyatko
2.81 » 2.57
2/5 (40%)
1.63 » 1.45
1/5 (20%)
5 1
2.81 » 2.57
2/5 (40%)
1.63 » 1.45
1/5 (20%)
12:30 Valentyn Korovychenko vs Vladimir Chernobab
2.80 » 2.46
1/5 (20%)
1.63 » 1.53
1/5 (20%)
5 2
2.80 » 2.46
1/5 (20%)
1.63 » 1.53
1/5 (20%)
12:35 Sergey Dyachenko vs Igor Trydukh
1.92 » 1.83
1/5 (20%)
2.20 » 1.57
5/5 (100%)
5 2
1.92 » 1.83
1/5 (20%)
2.20 » 1.57
5/5 (100%)
12:45 Anar Aliev vs Peter Zagriychuk
2.34 » 2.01
3/4 (75%)
1.90 » 1.70
0/4 (0%)
4 1
2.34 » 2.01
3/4 (75%)
1.90 » 1.70
0/4 (0%)
12:50 Dmitriy Hairov vs Andrey Troyan
2.38 » 2.40
0/5 (0%)
1.81 » 1.50
5/5 (100%)
5 2
2.38 » 2.40
0/5 (0%)
1.81 » 1.50
5/5 (100%)
12:55 Vitaliy Kobets vs Grigorii Kuleshov
2.04 » 1.83
0/3 (0%)
2.35 » 1.85
2/3 (67%)
3 2
2.04 » 1.83
0/3 (0%)
2.35 » 1.85
2/3 (67%)
13:00 Evgeniy Koshchug vs Aleksandr Ivashkin
1.62 » 1.43
1/4 (25%)
3.07 » 2.61
2/4 (50%)
4 2
1.62 » 1.43
1/4 (25%)
3.07 » 2.61
2/4 (50%)
13:05 Borys Kostuk vs Andrey Scherbak
1.80 » 1.57
3/5 (60%)
2.40 » 2.26
1/5 (20%)
5 1
1.80 » 1.57
3/5 (60%)
2.40 » 2.26
1/5 (20%)
13:15 Andrey Melchenko vs Maxim Mrykh
2.81 » 2.58
2/5 (40%)
1.63 » 1.44
1/5 (20%)
5 1
2.81 » 2.58
2/5 (40%)
1.63 » 1.44
1/5 (20%)
13:30 Vyacheslav Dyachenko vs Mykhaylo Zholubak
3.61 » 2.76
4/4 (100%)
1.53 » 1.40
0/4 (0%)
4 1
3.61 » 2.76
4/4 (100%)
1.53 » 1.40
0/4 (0%)
13:35 Roman Gnoyevoy vs Vladimir Bodrukhin
2.51 » 2.36
0/6 (0%)
1.69 » 1.52
1/6 (17%)
6 2
2.51 » 2.36
0/6 (0%)
1.69 » 1.52
1/6 (17%)
13:45 Kiril Rumezhak vs Aleksandr Kolbasenko
2.57 » 2.27
2/5 (40%)
1.72 » 1.59
1/5 (20%)
5 1
2.57 » 2.27
2/5 (40%)
1.72 » 1.59
1/5 (20%)
13:55 Alexander Likhitsky vs Sergey Tkachev
2.90 » 2.74
0/6 (0%)
1.56 » 1.39
1/6 (17%)
6 2
2.90 » 2.74
0/6 (0%)
1.56 » 1.39
1/6 (17%)
14:00 Valentyn Korovychenko vs Aleksandr Ivashkin
1.96 » 1.55
4/4 (100%)
2.29 » 2.31
0/4 (0%)
4 1
1.96 » 1.55
4/4 (100%)
2.29 » 2.31
0/4 (0%)
14:05 Sergey Dyachenko vs Andrey Scherbak
2.37 » 2.36
1/4 (25%)
1.90 » 1.55
3/4 (75%)
4 2
2.37 » 2.36
1/4 (25%)
1.90 » 1.55
3/4 (75%)
14:15 Anar Aliev vs Maxim Mrykh
1.86 » 1.48
2/3 (67%)
2.70 » 2.47
0/3 (0%)
3 1
1.86 » 1.48
2/3 (67%)
2.70 » 2.47
0/3 (0%)
14:30 Mykhaylo Zholubak vs Vladimir Chernobab
1.85 » 1.58
2/5 (40%)
2.31 » 2.25
0/5 (0%)
5 1
1.85 » 1.58
2/5 (40%)
2.31 » 2.25
0/5 (0%)
14:35 Vladimir Bodrukhin vs Igor Trydukh
2.65 » 2.45
1/5 (20%)
1.68 » 1.48
1/5 (20%)
5 2
2.65 » 2.45
1/5 (20%)
1.68 » 1.48
1/5 (20%)
14:50 Andrey Kurtenko vs Sergey Burdelny
1.81 » 1.62
2/5 (40%)
2.38 » 2.17
1/5 (20%)
5 1
1.81 » 1.62
2/5 (40%)
2.38 » 2.17
1/5 (20%)
14:55 Andrey Matushenko vs Alexander Likhitsky
1.92 » 1.77
0/5 (0%)
2.20 » 1.95
2/5 (40%)
5 2
1.92 » 1.77
0/5 (0%)
2.20 » 1.95
2/5 (40%)
15:00 Evgeniy Koshchug vs Vyacheslav Dyachenko
1.68 » 1.34
1/3 (33%)
3.28 » 2.98
1/3 (33%)
3 2
1.68 » 1.34
1/3 (33%)
3.28 » 2.98
1/3 (33%)
15:05 Borys Kostuk vs Roman Gnoyevoy
3.53 » 3.24
3/5 (60%)
1.47 » 1.29
0/5 (0%)
5 1
3.53 » 3.24
3/5 (60%)
1.47 » 1.29
0/5 (0%)
15:15 Andrey Melchenko vs Kiril Rumezhak
1.77 » 1.66
1/6 (17%)
2.35 » 2.13
2/6 (33%)
6 2
1.77 » 1.66
1/6 (17%)
2.35 » 2.13
2/6 (33%)
15:20 Sergey Skhabitskiy vs Eduard Populovsky
2.28 » 1.98
4/6 (67%)
1.81 » 1.74
0/6 (0%)
6 1 2-3 2
2.28 » 1.98
4/6 (67%)
1.81 » 1.74
0/6 (0%)
15:25 Yevhen Kyi vs Sergey Tkachev
2.45 » 2.23
2/5 (40%)
1.77 » 1.58
1/5 (20%)
5 1 0-3 2
2.45 » 2.23
2/5 (40%)
1.77 » 1.58
1/5 (20%)
15:30 Valentyn Korovychenko vs Mykhaylo Zholubak
2.66 » 2.20
5/5 (100%)
1.68 » 1.61
0/5 (0%)
5 1 1-3 2
2.66 » 2.20
5/5 (100%)
1.68 » 1.61
0/5 (0%)
15:35 Sergey Dyachenko vs Vladimir Bodrukhin
2.27 » 1.79
4/5 (80%)
1.89 » 1.94
0/5 (0%)
5 1 3-0 1
2.27 » 1.79
4/5 (80%)
1.89 » 1.94
0/5 (0%)
15:50 Alexander Blashkun vs Nazar Kasianyk
1.69 » 1.44
1/4 (25%)
2.87 » 2.62
0/4 (0%)
4 1 3-1 1
1.69 » 1.44
1/4 (25%)
2.87 » 2.62
0/4 (0%)
16:00 Vyacheslav Dyachenko vs Aleksandr Ivashkin
2.62 » 1.96
3/4 (75%)
1.78 » 1.43
1/4 (25%)
4 1 3-2 1
2.62 » 1.96
3/4 (75%)
1.78 » 1.43
1/4 (25%)
16:05 Roman Gnoyevoy vs Andrey Scherbak
2.19 » 1.81
5/5 (100%)
1.93 » 1.90
0/5 (0%)
5 1 2-3 2
2.19 » 1.81
5/5 (100%)
1.93 » 1.90
0/5 (0%)
16:15 Kiril Rumezhak vs Maxim Mrykh
3.55 » 3.62
0/6 (0%)
1.44 » 1.24
4/6 (67%)
6 2 3-1 1
3.55 » 3.62
0/6 (0%)
1.44 » 1.24
4/6 (67%)
16:20 Andrey Kurtenko vs Eduard Populovsky
2.81 » 2.39
4/5 (80%)
1.63 » 1.53
1/5 (20%)
5 1 1-3 2
2.81 » 2.39
4/5 (80%)
1.63 » 1.53
1/5 (20%)
16:25 Andrey Matushenko vs Sergey Tkachev
2.93 » 2.74
0/5 (0%)
1.59 » 1.39
1/5 (20%)
5 2 3-1 1
2.93 » 2.74
0/5 (0%)
1.59 » 1.39
1/5 (20%)
16:30 Evgeniy Koshchug vs Vladimir Chernobab
2.03 » 1.82
2/4 (50%)
2.19 » 1.93
2/4 (50%)
4 2 3-2 1
2.03 » 1.82
2/4 (50%)
2.19 » 1.93
2/4 (50%)
16:35 Borys Kostuk vs Igor Trydukh
3.29 » 2.47
5/5 (100%)
1.51 » 1.47
0/5 (0%)
5 1 0-3 2
3.29 » 2.47
5/5 (100%)
1.51 » 1.47
0/5 (0%)
16:45 Andrey Melchenko vs Peter Zagriychuk
2.36 » 2.44
0/4 (0%)
1.91 » 1.50
4/4 (100%)
4 2 3-2 1
2.36 » 2.44
0/4 (0%)
1.91 » 1.50
4/4 (100%)
16:50 Nazar Kasianyk vs Sergey Burdelny
2.29 » 2.19
0/4 (0%)
1.96 » 1.61
4/4 (100%)
4 2 3-2 1
2.29 » 2.19
0/4 (0%)
1.96 » 1.61
4/4 (100%)
16:55 Yevhen Kyi vs Alexander Likhitsky
2.38 » 2.22
0/5 (0%)
1.81 » 1.59
3/5 (60%)
5 2 3-1 1
2.38 » 2.22
0/5 (0%)
1.81 » 1.59
3/5 (60%)
17:00 Valentyn Korovychenko vs Vyacheslav Dyachenko
1.78 » 1.60
0/4 (0%)
2.62 » 2.26
2/4 (50%)
4 2 2-3 2
1.78 » 1.60
0/4 (0%)
2.62 » 2.26
2/4 (50%)
17:05 Sergey Dyachenko vs Roman Gnoyevoy
1.85 » 1.67
1/5 (20%)
2.31 » 2.07
1/5 (20%)
5 1 1-3 2
1.85 » 1.67
1/5 (20%)
2.31 » 2.07
1/5 (20%)
17:15 Anar Aliev vs Kiril Rumezhak
1.81 » 1.48
1/4 (25%)
2.49 » 1.83
3/4 (75%)
4 2 1-3 2
1.81 » 1.48
1/4 (25%)
2.49 » 1.83
3/4 (75%)
17:20 Sergey Skhabitskiy vs Alexander Blashkun
2.29 » 2.10
2/5 (40%)
1.86 » 1.66
1/5 (20%)
5 1 3-0 1
2.29 » 2.10
2/5 (40%)
1.86 » 1.66
1/5 (20%)
17:30 Evgeniy Koshchug vs Mykhaylo Zholubak
2.10 » 1.86
0/4 (0%)
2.10 » 1.83
2/4 (50%)
4 2 1-3 2
2.10 » 1.86
0/4 (0%)
2.10 » 1.83
2/4 (50%)
17:35 Borys Kostuk vs Vladimir Bodrukhin
2.65 » 2.34
2/5 (40%)
1.68 » 1.56
1/5 (20%)
5 1 2-3 2
2.65 » 2.34
2/5 (40%)
1.68 » 1.56
1/5 (20%)
17:50 Andrey Kurtenko vs Nazar Kasianyk
2.16 » 1.63
3/4 (75%)
2.06 » 1.88
0/4 (0%)
4 1 0-3 2
2.16 » 1.63
3/4 (75%)
2.06 » 1.88
0/4 (0%)
17:55 Yevhen Kyi vs Andrey Matushenko
2.32 » 2.07
5/6 (83%)
1.78 » 1.68
0/6 (0%)
6 1 2-3 2
2.32 » 2.07
5/6 (83%)
1.78 » 1.68
0/6 (0%)
18:00 Aleksandr Ivashkin vs Vladimir Chernobab
3.41 » 2.75
4/5 (80%)
1.50 » 1.45
0/5 (0%)
5 1 0-3 2
3.41 » 2.75
4/5 (80%)
1.50 » 1.45
0/5 (0%)
18:05 Andrey Scherbak vs Igor Trydukh
2.65 » 2.36
2/5 (40%)
1.68 » 1.54
1/5 (20%)
5 1 0-3 2
2.65 » 2.36
2/5 (40%)
1.68 » 1.54
1/5 (20%)
18:15 Maxim Mrykh vs Peter Zagriychuk
1.59 » 1.39
2/5 (40%)
2.93 » 2.75
0/5 (0%)
5 1 2-3 2
1.59 » 1.39
2/5 (40%)
2.93 » 2.75
0/5 (0%)
18:20 Alexander Blashkun vs Eduard Populovsky
1.81 » 1.60
2/5 (40%)
2.38 » 2.19
1/5 (20%)
5 1 3-0 1
1.81 » 1.60
2/5 (40%)
2.38 » 2.19
1/5 (20%)
18:30 Valentyn Korovychenko vs Evgeniy Koshchug
2.05 » 1.84
0/4 (0%)
2.16 » 1.86
2/4 (50%)
4 2 3-0 1
2.05 » 1.84
0/4 (0%)
2.16 » 1.86
2/4 (50%)
18:35 Sergey Dyachenko vs Borys Kostuk
2.36 » 1.90
5/5 (100%)
1.82 » 1.82
0/5 (0%)
5 1 0-3 2
2.36 » 1.90
5/5 (100%)
1.82 » 1.82
0/5 (0%)
18:45 Anar Aliev vs Andrey Melchenko
1.76 » 1.71
0/3 (0%)
2.94 » 2.06
3/3 (100%)
3 2 3-0 1
1.76 » 1.71
0/3 (0%)
2.94 » 2.06
3/3 (100%)
18:50 Sergey Skhabitskiy vs Sergey Burdelny
2.28 » 1.96
3/5 (60%)
1.86 » 1.75
0/5 (0%)
5 1 3-1 1
2.28 » 1.96
3/5 (60%)
1.86 » 1.75
0/5 (0%)
19:00 Vyacheslav Dyachenko vs Vladimir Chernobab
1.98 » 1.79
0/4 (0%)
2.26 » 1.95
2/4 (50%)
4 2 0-3 2
1.98 » 1.79
0/4 (0%)
2.26 » 1.95
2/4 (50%)
19:05 Roman Gnoyevoy vs Igor Trydukh
1.59 » 1.49
0/5 (0%)
2.92 » 2.55
2/5 (40%)
5 2 2-3 2
1.59 » 1.49
0/5 (0%)
2.92 » 2.55
2/5 (40%)
19:05 Alexander Likhitsky vs Andrey Matushenko
2.15 » 1.75
0/2 (0%)
2.58 » 1.94
2/2 (100%)
2 2 2-3 2
2.15 » 1.75
0/2 (0%)
2.58 » 1.94
2/2 (100%)
19:15 Kiril Rumezhak vs Peter Zagriychuk
2.68 » 2.43
2/5 (40%)
1.67 » 1.49
0/5 (0%)
5 1 3-2 1
2.68 » 2.43
2/5 (40%)
1.67 » 1.49
0/5 (0%)
19:20 Andrey Kurtenko vs Alexander Blashkun
2.29 » 2.17
0/5 (0%)
1.86 » 1.61
3/5 (60%)
5 2 1-3 2
2.29 » 2.17
0/5 (0%)
1.86 » 1.61
3/5 (60%)
19:30 Mykhaylo Zholubak vs Aleksandr Ivashkin
2.66 » 2.46
1/5 (20%)
1.68 » 1.48
1/5 (20%)
5 1 3-1 1
2.66 » 2.46
1/5 (20%)
1.68 » 1.48
1/5 (20%)
19:35 Vladimir Bodrukhin vs Andrey Scherbak
2.05 » 1.86
3/5 (60%)
2.05 » 1.86
1/5 (20%)
5 1 3-0 1
2.05 » 1.86
3/5 (60%)
2.05 » 1.86
1/5 (20%)
19:50 Sergey Skhabitskiy vs Nazar Kasianyk
1.70 » 1.34
4/4 (100%)
2.85 » 3.01
0/4 (0%)
4 1 0-3 2
1.70 » 1.34
4/4 (100%)
2.85 » 3.01
0/4 (0%)
20:20 Eduard Populovsky vs Sergey Burdelny
1.56 » 1.39
1/6 (17%)
2.90 » 2.74
0/6 (0%)
6 1 3-2 1
1.56 » 1.39
1/6 (17%)
2.90 » 2.74
0/6 (0%)
20:50 Andrey Kurtenko vs Sergey Skhabitskiy
2.33 » 2.21
0/7 (0%)
1.75 » 1.59
2/7 (29%)
7 2 2-3 2
2.33 » 2.21
0/7 (0%)
1.75 » 1.59
2/7 (29%)
21:20 Alexander Blashkun vs Sergey Burdelny
2.33 » 2.17
2/7 (29%)
1.75 » 1.62
0/7 (0%)
7 1 3-0 1
2.33 » 2.17
2/7 (29%)
1.75 » 1.62
0/7 (0%)
21:50 Nazar Kasianyk vs Eduard Populovsky
1.67 » 1.58
0/6 (0%)
2.61 » 2.24
5/6 (83%)
6 2 3-1 1
1.67 » 1.58
0/6 (0%)
2.61 » 2.24
5/6 (83%)
Table Tennis» International» Setka Cup Women 1 2 B P S W
05:15 Karina Zharkova vs Svetlana Tsoma
1.72 » 1.52
2/5 (40%)
2.54 » 2.36
0/5 (0%)
5 1
1.72 » 1.52
2/5 (40%)
2.54 » 2.36
0/5 (0%)
05:45 Oksana Kregul vs Angela Sidorko
2.38 » 2.18
1/5 (20%)
1.81 » 1.61
1/5 (20%)
5 1
2.38 » 2.18
1/5 (20%)
1.81 » 1.61
1/5 (20%)
06:15 Yaroslava Pachich vs Anastasiya Gavelya
1.43 » 1.22
3/5 (60%)
3.81 » 3.71
0/5 (0%)
5 1
1.43 » 1.22
3/5 (60%)
3.81 » 3.71
0/5 (0%)
06:45 Karina Zharkova vs Angela Sidorko
1.86 » 1.58
1/5 (20%)
2.29 » 2.28
2/5 (40%)
5 2
1.86 » 1.58
1/5 (20%)
2.29 » 2.28
2/5 (40%)
07:15 Anastasiya Gavelya vs Svetlana Tsoma
2.38 » 2.26
0/5 (0%)
1.81 » 1.57
2/5 (40%)
5 2
2.38 » 2.26
0/5 (0%)
1.81 » 1.57
2/5 (40%)
07:45 Oksana Kregul vs Yaroslava Pachich
2.11 » 1.99
1/5 (20%)
2.01 » 1.75
2/5 (40%)
5 2
2.11 » 1.99
1/5 (20%)
2.01 » 1.75
2/5 (40%)
08:15 Karina Zharkova vs Anastasiya Gavelya
1.68 » 1.37
5/5 (100%)
2.65 » 2.85
0/5 (0%)
5 1
1.68 » 1.37
5/5 (100%)
2.65 » 2.85
0/5 (0%)
08:45 Yaroslava Pachich vs Angela Sidorko
2.11 » 1.86
2/5 (40%)
2.01 » 1.86
0/5 (0%)
5 1
2.11 » 1.86
2/5 (40%)
2.01 » 1.86
0/5 (0%)
09:15 Oksana Kregul vs Svetlana Tsoma
3.12 » 2.93
0/5 (0%)
1.54 » 1.34
1/5 (20%)
5 2
3.12 » 2.93
0/5 (0%)
1.54 » 1.34
1/5 (20%)
09:45 Karina Zharkova vs Yaroslava Pachich
1.54 » 1.34
1/5 (20%)
3.12 » 2.93
0/5 (0%)
5 1
1.54 » 1.34
1/5 (20%)
3.12 » 2.93
0/5 (0%)
10:15 Oksana Kregul vs Anastasiya Gavelya
1.58 » 1.28
3/5 (60%)
2.97 » 2.49
1/5 (20%)
5 1
1.58 » 1.28
3/5 (60%)
2.97 » 2.49
1/5 (20%)
10:45 Angela Sidorko vs Svetlana Tsoma
2.40 » 2.14
1/5 (20%)
1.80 » 1.39
5/5 (100%)
5 2
2.40 » 2.14
1/5 (20%)
1.80 » 1.39
5/5 (100%)
11:15 Karina Zharkova vs Oksana Kregul
2.29 » 1.81
3/5 (60%)
1.88 » 1.87
0/5 (0%)
5 1
2.29 » 1.81
3/5 (60%)
1.88 » 1.87
0/5 (0%)
11:45 Yaroslava Pachich vs Svetlana Tsoma
1.83 » 2.18
1/5 (20%)
2.46 » 1.58
4/5 (80%)
5 2
1.83 » 2.18
1/5 (20%)
2.46 » 1.58
4/5 (80%)
12:15 Anastasiya Gavelya vs Angela Sidorko
2.29 » 2.49
0/5 (0%)
1.86 » 1.48
5/5 (100%)
5 2
2.29 » 2.49
0/5 (0%)
1.86 » 1.48
5/5 (100%)
12:40 Natalia Ogarenko vs Yulia Khilinska
1.67 » 1.42
3/5 (60%)
2.68 » 2.63
0/5 (0%)
5 1
1.67 » 1.42
3/5 (60%)
2.68 » 2.63
0/5 (0%)
13:10 Julia Voloshina vs Olga Pancyshyn
2.61 » 2.49
1/6 (17%)
1.65 » 1.47
1/6 (17%)
6 2
2.61 » 2.49
1/6 (17%)
1.65 » 1.47
1/6 (17%)
13:40 Anyuta Mulyarchuk vs Olga Kostyuk
4.30 » 3.93
2/5 (40%)
1.38 » 1.20
0/5 (0%)
5 1
4.30 » 3.93
2/5 (40%)
1.38 » 1.20
0/5 (0%)
14:10 Natalia Ogarenko vs Olga Pancyshyn
2.58 » 2.39
1/5 (20%)
1.71 » 1.32
4/5 (80%)
5 2
2.58 » 2.39
1/5 (20%)
1.71 » 1.32
4/5 (80%)
14:40 Olga Kostyuk vs Yulia Khilinska
1.76 » 1.55
1/5 (20%)
2.46 » 2.28
2/5 (40%)
5 2
1.76 » 1.55
1/5 (20%)
2.46 » 2.28
2/5 (40%)
15:10 Julia Voloshina vs Anyuta Mulyarchuk
2.46 » 2.24
3/5 (60%)
1.76 » 1.57
0/5 (0%)
5 1 2-3 2
2.46 » 2.24
3/5 (60%)
1.76 » 1.57
0/5 (0%)
15:40 Natalia Ogarenko vs Olga Kostyuk
1.71 » 1.55
1/5 (20%)
2.58 » 2.32
1/5 (20%)
5 2 2-3 2
1.71 » 1.55
1/5 (20%)
2.58 » 2.32
1/5 (20%)
16:10 Anyuta Mulyarchuk vs Olga Pancyshyn
2.39 » 2.90
0/5 (0%)
1.80 » 1.36
5/5 (100%)
5 2 1-3 2
2.39 » 2.90
0/5 (0%)
1.80 » 1.36
5/5 (100%)
16:40 Julia Voloshina vs Yulia Khilinska
2.18 » 2.26
0/5 (0%)
1.95 » 1.57
5/5 (100%)
5 2 1-3 2
2.18 » 2.26
0/5 (0%)
1.95 » 1.57
5/5 (100%)
17:10 Natalia Ogarenko vs Anyuta Mulyarchuk
1.86 » 1.53
3/5 (60%)
2.29 » 1.87
2/5 (40%)
5 1 0-3 2
1.86 » 1.53
3/5 (60%)
2.29 » 1.87
2/5 (40%)
17:40 Julia Voloshina vs Olga Kostyuk
2.26 » 2.32
0/5 (0%)
1.89 » 1.54
4/5 (80%)
5 2 1-3 2
2.26 » 2.32
0/5 (0%)
1.89 » 1.54
4/5 (80%)
18:10 Olga Pancyshyn vs Yulia Khilinska
1.72 » 1.32
5/5 (100%)
2.56 » 3.08
0/5 (0%)
5 1 0-3 2
1.72 » 1.32
5/5 (100%)
2.56 » 3.08
0/5 (0%)
18:40 Natalia Ogarenko vs Julia Voloshina
1.47 » 1.30
0/5 (0%)
3.55 » 3.16
4/5 (80%)
5 2 3-0 1
1.47 » 1.30
0/5 (0%)
3.55 » 3.16
4/5 (80%)
19:10 Anyuta Mulyarchuk vs Yulia Khilinska
2.11 » 3.04
0/5 (0%)
2.01 » 1.34
5/5 (100%)
5 2 0-3 2
2.11 » 3.04
0/5 (0%)
2.01 » 1.34
5/5 (100%)
19:40 Olga Kostyuk vs Olga Pancyshyn
1.51 » 1.31
0/5 (0%)
3.32 » 3.11
1/5 (20%)
5 2 3-0 1
1.51 » 1.31
0/5 (0%)
3.32 » 3.11
1/5 (20%)
21:25 Ekaterina Gubskaya vs Natalia Kosmina
2.47 » 2.07
3/5 (60%)
1.78 » 1.67
0/5 (0%)
5 1 0-3 2
2.47 » 2.07
3/5 (60%)
1.78 » 1.67
0/5 (0%)
22:25 Alisa Dubrova vs Nataliia Shchekotikhina
2.90 » 2.07
3/3 (100%)
1.76 » 1.64
0/3 (0%)
3 1 3-2 1
2.90 » 2.07
3/3 (100%)
1.76 » 1.64
0/3 (0%)
Table Tennis» International» TT-Cup 1 2 B P S W
00:20 Oleg Obidnyi vs Alexander Gerasimov
2.63 » 1.63
1/1 (100%)
3.08 » 2.08
0/1 (0%)
1 1
2.63 » 1.63
1/1 (100%)
3.08 » 2.08
0/1 (0%)
04:50 Vasily Verbyaniy vs Nazar Kovalchuck
1.51 » 1.38
2/8 (25%)
2.88 » 2.78
0/8 (0%)
8 1
1.51 » 1.38
2/8 (25%)
2.88 » 2.78
0/8 (0%)
04:55 Dmitry Galay vs Mikhail Presnyakov
1.73 » 1.60
3/8 (38%)
2.30 » 2.18
0/8 (0%)
8 1
1.73 » 1.60
3/8 (38%)
2.30 » 2.18
0/8 (0%)
05:25 Yuri Teterya vs Sergey Cibulin
1.79 » 1.65
1/7 (14%)
2.25 » 2.10
2/7 (29%)
7 2
1.79 » 1.65
1/7 (14%)
2.25 » 2.10
2/7 (29%)
05:30 Ivan Kozyr vs Dmitriy Lebed
1.84 » 1.72
2/8 (25%)
2.13 » 2.01
1/8 (13%)
8 1
1.84 » 1.72
2/8 (25%)
2.13 » 2.01
1/8 (13%)
05:35 Aleksandr Shkurupij vs Sergey Ponomarenko
1.70 » 1.56
1/7 (14%)
2.41 » 2.27
1/7 (14%)
7 2
1.70 » 1.56
1/7 (14%)
2.41 » 2.27
1/7 (14%)
05:45 Maxim Levitskiy vs Ivan Sinitsky
3.46 » 3.31
0/6 (0%)
1.45 » 1.29
1/6 (17%)
6 2
3.46 » 3.31
0/6 (0%)
1.45 » 1.29
1/6 (17%)
05:50 Igor Piskorskiy vs Vitaliy Zharskiy
1.98 » 1.84
1/8 (13%)
1.97 » 1.87
1/8 (13%)
8 1
1.98 » 1.84
1/8 (13%)
1.97 » 1.87
1/8 (13%)
06:00 Evgeniy Pismenny vs Sergiy Boyko
1.95 » 1.83
3/8 (38%)
2.00 » 1.88
1/8 (13%)
8 1
1.95 » 1.83
3/8 (38%)
2.00 » 1.88
1/8 (13%)
06:05 Anatoliy Chaplyanka vs Maksym Kolos
2.22 » 2.04
3/8 (38%)
1.78 » 1.70
0/8 (0%)
8 1
2.22 » 2.04
3/8 (38%)
1.78 » 1.70
0/8 (0%)
06:10 Alexey Naplekov vs Yury Schepanskyi
2.85 » 2.86
0/7 (0%)
1.55 » 1.37
3/7 (43%)
7 2
2.85 » 2.86
0/7 (0%)
1.55 » 1.37
3/7 (43%)
06:20 Igor Vatsyn vs Aleksandr Medvedev
1.72 » 1.61
1/6 (17%)
2.43 » 2.18
1/6 (17%)
6 1
1.72 » 1.61
1/6 (17%)
2.43 » 2.18
1/6 (17%)
06:25 Petro Pidleteichuk vs Nazarii Haievyi
2.37 » 2.28
0/7 (0%)
1.73 » 1.56
2/7 (29%)
7 2
2.37 » 2.28
0/7 (0%)
1.73 » 1.56
2/7 (29%)
06:35 Vasily Verbyaniy vs Sergey Cibulin
2.01 » 1.93
0/7 (0%)
1.98 » 1.79
3/7 (43%)
7 2
2.01 » 1.93
0/7 (0%)
1.98 » 1.79
3/7 (43%)
06:40 Dmitry Galay vs Dmitriy Lebed
1.80 » 1.66
0/7 (0%)
2.24 » 2.10
1/7 (14%)
7 2
1.80 » 1.66
0/7 (0%)
2.24 » 2.10
1/7 (14%)
06:45 Vladislav Kalugin vs Sergey Ponomarenko
2.33 » 2.19
0/7 (0%)
1.75 » 1.60
2/7 (29%)
7 2
2.33 » 2.19
0/7 (0%)
1.75 » 1.60
2/7 (29%)
06:55 Maksim Mykytiuk vs Ivan Sinitsky
1.75 » 1.60
2/7 (29%)
2.33 » 2.20
0/7 (0%)
7 1
1.75 » 1.60
2/7 (29%)
2.33 » 2.20
0/7 (0%)
07:00 Andrey Zenyuk vs Vitaliy Zharskiy
1.76 » 1.63
1/8 (13%)
2.27 » 2.14
2/8 (25%)
8 2
1.76 » 1.63
1/8 (13%)
2.27 » 2.14
2/8 (25%)
07:10 Sergiy Boyko vs Nazar Kovalchuck
2.47 » 2.15
2/7 (29%)
1.67 » 1.45
2/7 (29%)
7 1
2.47 » 2.15
2/7 (29%)
1.67 » 1.45
2/7 (29%)
07:15 Maksym Kolos vs Mikhail Presnyakov
2.00 » 1.90
0/8 (0%)
1.95 » 1.80
3/8 (38%)
8 2
2.00 » 1.90
0/8 (0%)
1.95 » 1.80
3/8 (38%)
07:20 Aleksandr Shkurupij vs Alexey Naplekov
2.00 » 1.81
2/7 (29%)
1.99 » 1.92
0/7 (0%)
7 1
2.00 » 1.81
2/7 (29%)
1.99 » 1.92
0/7 (0%)
07:30 Maxim Levitskiy vs Igor Vatsyn
2.30 » 2.10
1/5 (20%)
1.86 » 1.66
0/5 (0%)
5 1
2.30 » 2.10
1/5 (20%)
1.86 » 1.66
0/5 (0%)
07:35 Igor Piskorskiy vs Petro Pidleteichuk
1.92 » 1.63
4/8 (50%)
2.05 » 1.88
2/8 (25%)
8 1
1.92 » 1.63
4/8 (50%)
2.05 » 1.88
2/8 (25%)
07:45 Yuri Teterya vs Evgeniy Pismenny
1.63 » 1.48
2/7 (29%)
2.60 » 2.46
0/7 (0%)
7 1
1.63 » 1.48
2/7 (29%)
2.60 » 2.46
0/7 (0%)
07:50 Ivan Kozyr vs Anatoliy Chaplyanka
1.89 » 1.76
1/8 (13%)
2.07 » 1.96
2/8 (25%)
8 2
1.89 » 1.76
1/8 (13%)
2.07 » 1.96
2/8 (25%)
07:55 Vladislav Kalugin vs Yury Schepanskyi
2.00 » 2.17
0/7 (0%)
1.99 » 1.63
6/7 (86%)
7 2
2.00 » 2.17
0/7 (0%)
1.99 » 1.63
6/7 (86%)
08:05 Maksim Mykytiuk vs Aleksandr Medvedev
2.36 » 2.48
1/7 (14%)
1.73 » 1.56
6/7 (86%)
7 2
2.36 » 2.48
1/7 (14%)
1.73 » 1.56
6/7 (86%)
08:10 Andrey Zenyuk vs Nazarii Haievyi
2.01 » 2.19
0/7 (0%)
1.98 » 1.71
4/7 (57%)
7 2
2.01 » 2.19
0/7 (0%)
1.98 » 1.71
4/7 (57%)
08:20 Vasily Verbyaniy vs Sergiy Boyko
1.51 » 1.29
5/7 (71%)
3.09 » 3.25
0/7 (0%)
7 1
1.51 » 1.29
5/7 (71%)
3.09 » 3.25
0/7 (0%)
08:25 Dmitry Galay vs Maksym Kolos
2.00 » 1.86
1/7 (14%)
1.99 » 1.84
1/7 (14%)
7 1
2.00 » 1.86
1/7 (14%)
1.99 » 1.84
1/7 (14%)
08:30 Alexey Naplekov vs Sergey Ponomarenko
2.80 » 2.90
0/7 (0%)
1.57 » 1.36
6/7 (86%)
7 2
2.80 » 2.90
0/7 (0%)
1.57 » 1.36
6/7 (86%)
08:40 Igor Vatsyn vs Ivan Sinitsky
1.82 » 1.36
6/6 (100%)
2.26 » 2.92
0/6 (0%)
6 1
1.82 » 1.36
6/6 (100%)
2.26 » 2.92
0/6 (0%)
08:45 Petro Pidleteichuk vs Vitaliy Zharskiy
3.20 » 2.79
2/8 (25%)
1.45 » 1.28
1/8 (13%)
8 1
3.20 » 2.79
2/8 (25%)
1.45 » 1.28
1/8 (13%)
08:55 Evgeniy Pismenny vs Sergey Cibulin
1.95 » 1.60
8/8 (100%)
2.01 » 2.20
0/8 (0%)
8 1
1.95 » 1.60
8/8 (100%)
2.01 » 2.20
0/8 (0%)
09:00 Anatoliy Chaplyanka vs Dmitriy Lebed
1.63 » 1.49
3/8 (38%)
2.51 » 2.45
0/8 (0%)
8 1
1.63 » 1.49
3/8 (38%)
2.51 » 2.45
0/8 (0%)
09:05 Vladislav Kalugin vs Alexey Naplekov
1.65 » 1.58
0/7 (0%)
2.56 » 2.23
5/7 (71%)
7 2
1.65 » 1.58
0/7 (0%)
2.56 » 2.23
5/7 (71%)
09:15 Maksim Mykytiuk vs Igor Vatsyn
1.82 » 1.69
0/6 (0%)
2.26 » 2.05
2/6 (33%)
6 2
1.82 » 1.69
0/6 (0%)
2.26 » 2.05
2/6 (33%)
09:20 Andrey Zenyuk vs Petro Pidleteichuk
1.86 » 1.77
0/8 (0%)
2.10 » 1.96
2/8 (25%)
8 2
1.86 » 1.77
0/8 (0%)
2.10 » 1.96
2/8 (25%)
09:30 Yuri Teterya vs Nazar Kovalchuck
1.54 » 1.36
7/8 (88%)
2.76 » 2.87
0/8 (0%)
8 1
1.54 » 1.36
7/8 (88%)
2.76 » 2.87
0/8 (0%)
09:35 Ivan Kozyr vs Mikhail Presnyakov
2.14 » 2.02
2/8 (25%)
1.84 » 1.71
2/8 (25%)
8 2
2.14 » 2.02
2/8 (25%)
1.84 » 1.71
2/8 (25%)
09:40 Aleksandr Shkurupij vs Yury Schepanskyi
2.15 » 4.45
0/7 (0%)
1.86 » 1.61
4/7 (57%)
7 2
2.15 » 4.45
0/7 (0%)
1.86 » 1.61
4/7 (57%)
09:50 Maxim Levitskiy vs Aleksandr Medvedev
1.90 » 1.59
3/6 (50%)
2.17 » 4.04
1/6 (17%)
6 1
1.90 » 1.59
3/6 (50%)
2.17 » 4.04
1/6 (17%)
09:55 Igor Piskorskiy vs Nazarii Haievyi
2.34 » 4.67
0/7 (0%)
1.74 » 1.48
4/7 (57%)
7 2
2.34 » 4.67
0/7 (0%)
1.74 » 1.48
4/7 (57%)
10:05 Vasily Verbyaniy vs Evgeniy Pismenny
1.61 » 1.49
2/8 (25%)
2.58 » 2.45
1/8 (13%)
8 1
1.61 » 1.49
2/8 (25%)
2.58 » 2.45
1/8 (13%)
10:10 Dmitry Galay vs Anatoliy Chaplyanka
1.88 » 1.77
0/7 (0%)
2.13 » 1.95
4/7 (57%)
7 2
1.88 » 1.77
0/7 (0%)
2.13 » 1.95
4/7 (57%)
10:15 Vladislav Kalugin vs Aleksandr Shkurupij
2.81 » 2.88
0/6 (0%)
1.59 » 1.36
5/6 (83%)
6 2
2.81 » 2.88
0/6 (0%)
1.59 » 1.36
5/6 (83%)
10:25 Maksim Mykytiuk vs Maxim Levitskiy
1.40 » 1.34
0/6 (0%)
3.84 » 3.01
6/6 (100%)
6 2
1.40 » 1.34
0/6 (0%)
3.84 » 3.01
6/6 (100%)
10:30 Andrey Zenyuk vs Igor Piskorskiy
1.70 » 1.58
1/8 (13%)
2.35 » 2.23
2/8 (25%)
8 2
1.70 » 1.58
1/8 (13%)
2.35 » 2.23
2/8 (25%)
10:40 Yuri Teterya vs Sergiy Boyko
1.44 » 1.39
2/8 (25%)
3.25 » 2.98
2/8 (25%)
8 2
1.44 » 1.39
2/8 (25%)
3.25 » 2.98
2/8 (25%)
10:45 Ivan Kozyr vs Maksym Kolos
1.69 » 1.51
6/8 (75%)
2.37 » 2.40
0/8 (0%)
8 1
1.69 » 1.51
6/8 (75%)
2.37 » 2.40
0/8 (0%)
10:50 Yury Schepanskyi vs Sergey Ponomarenko
1.93 » 1.25
7/7 (100%)
2.13 » 3.61
0/7 (0%)
7 1
1.93 » 1.25
7/7 (100%)
2.13 » 3.61
0/7 (0%)
11:00 Aleksandr Medvedev vs Ivan Sinitsky
4.62 » 4.42
2/7 (29%)
1.30 » 1.16
0/7 (0%)
7 1
4.62 » 4.42
2/7 (29%)
1.30 » 1.16
0/7 (0%)
11:05 Nazarii Haievyi vs Vitaliy Zharskiy
1.81 » 1.64
2/7 (29%)
2.22 » 2.11
0/7 (0%)
7 1
1.81 » 1.64
2/7 (29%)
2.22 » 2.11
0/7 (0%)
11:15 Sergey Cibulin vs Nazar Kovalchuck
2.01 » 1.61
5/8 (63%)
2.01 » 2.31
1/8 (13%)
8 1
2.01 » 1.61
5/8 (63%)
2.01 » 2.31
1/8 (13%)
11:20 Dmitriy Lebed vs Mikhail Presnyakov
2.72 » 2.61
0/8 (0%)
1.56 » 1.43
1/8 (13%)
8 2
2.72 » 2.61
0/8 (0%)
1.56 » 1.43
1/8 (13%)
11:50 Vasily Verbyaniy vs Yuri Teterya
2.08 » 1.97
2/8 (25%)
1.89 » 1.75
3/8 (38%)
8 2
2.08 » 1.97
2/8 (25%)
1.89 » 1.75
3/8 (38%)
11:55 Dmitry Galay vs Ivan Kozyr
1.82 » 1.70
0/7 (0%)
2.21 » 2.03
3/7 (43%)
7 2
1.82 » 1.70
0/7 (0%)
2.21 » 2.03
3/7 (43%)
12:15 Vitaliy Zharskiy vs Petro Pidleteichuk
1.68 » 1.43
0/4 (0%)
2.88 » 2.62
1/4 (25%)
4 2
1.68 » 1.43
0/4 (0%)
2.88 » 2.62
1/4 (25%)
12:25 Evgeniy Pismenny vs Nazar Kovalchuck
1.95 » 1.84
1/8 (13%)
2.00 » 1.86
4/8 (50%)
8 2
1.95 » 1.84
1/8 (13%)
2.00 » 1.86
4/8 (50%)
12:30 Anatoliy Chaplyanka vs Mikhail Presnyakov
2.51 » 2.89
2/8 (25%)
1.65 » 1.54
6/8 (75%)
8 2
2.51 » 2.89
2/8 (25%)
1.65 » 1.54
6/8 (75%)
12:35 Mikhail Oprysk vs Vladyslav Batenko
1.82 » 1.71
0/6 (0%)
2.28 » 2.03
4/6 (67%)
6 2
1.82 » 1.71
0/6 (0%)
2.28 » 2.03
4/6 (67%)
12:45 Maksim Mykytiuk vs Igor Vatsyn
1.76 » 1.43
1/3 (33%)
2.97 » 2.63
1/3 (33%)
3 1
1.76 » 1.43
1/3 (33%)
2.97 » 2.63
1/3 (33%)
12:50 Vitaly Boykov vs David Simonchuk
1.99 » 1.80
1/6 (17%)
2.05 » 1.90
1/6 (17%)
6 2
1.99 » 1.80
1/6 (17%)
2.05 » 1.90
1/6 (17%)
13:00 Sergiy Boyko vs Sergey Cibulin
2.29 » 2.03
4/8 (50%)
1.75 » 1.71
1/8 (13%)
8 1
2.29 » 2.03
4/8 (50%)
1.75 » 1.71
1/8 (13%)
13:05 Maksym Kolos vs Dmitriy Lebed
1.77 » 1.64
1/8 (13%)
2.25 » 2.13
1/8 (13%)
8 2
1.77 » 1.64
1/8 (13%)
2.25 » 2.13
1/8 (13%)
13:20 Alexander Kukharchuk vs Volodymyr Tuchkevych
2.16 » 2.01
1/6 (17%)
1.89 » 1.71
2/6 (33%)
6 2
2.16 » 2.01
1/6 (17%)
1.89 » 1.71
2/6 (33%)
13:25 Sergey Rutskiy vs Vitaly Boykov
2.88 » 2.82
0/7 (0%)
1.54 » 1.37
3/7 (43%)
7 2
2.88 » 2.82
0/7 (0%)
1.54 » 1.37
3/7 (43%)
13:45 Maksym Samaray vs Vladyslav Batenko
1.80 » 1.45
6/6 (100%)
2.31 » 2.61
0/6 (0%)
6 1
1.80 » 1.45
6/6 (100%)
2.31 » 2.61
0/6 (0%)
13:55 Sergey Gilitukha vs Aleksandr Kostiuk
1.77 » 1.62
1/6 (17%)
2.36 » 2.17
1/6 (17%)
6 1
1.77 » 1.62
1/6 (17%)
2.36 » 2.17
1/6 (17%)
14:00 Dmitry Zenyuk vs David Simonchuk
2.21 » 2.30
0/6 (0%)
1.87 » 1.56
5/6 (83%)
6 2
2.21 » 2.30
0/6 (0%)
1.87 » 1.56
5/6 (83%)
14:15 Ivan Kozyr vs Maksym Kolos
1.76 » 1.51
1/4 (25%)
2.64 » 2.40
0/4 (0%)
4 1
1.76 » 1.51
1/4 (25%)
2.64 » 2.40
0/4 (0%)
14:20 Mikhail Oprysk vs Ilya Udod
2.25 » 2.15
0/7 (0%)
1.79 » 1.62
3/7 (43%)
7 2
2.25 » 2.15
0/7 (0%)
1.79 » 1.62
3/7 (43%)
14:30 Andrew Tsikhotsky vs Volodymyr Tuchkevych
2.62 » 2.32
3/6 (50%)
1.65 » 1.56
0/6 (0%)
6 1
2.62 » 2.32
3/6 (50%)
1.65 » 1.56
0/6 (0%)
14:35 Dmitry Zenyuk vs Vitaly Boykov
1.62 » 1.57
0/7 (0%)
2.63 » 2.32
4/7 (57%)
7 2
1.62 » 1.57
0/7 (0%)
2.63 » 2.32
4/7 (57%)
14:45 Vasily Verbyaniy vs Yuri Teterya
2.11 » 1.81
3/4 (75%)
2.11 » 1.90
0/4 (0%)
4 1 3-0 1
2.11 » 1.81
3/4 (75%)
2.11 » 1.90
0/4 (0%)
14:50 Mikhail Presnyakov vs Dmitry Galay
2.06 » 1.81
0/4 (0%)
2.17 » 1.92
1/4 (25%)
4 2
2.06 » 1.81
0/4 (0%)
2.17 » 1.92
1/4 (25%)
14:55 Maksym Samaray vs Vadim Sidorenko
1.79 » 1.68
1/7 (14%)
2.25 » 2.07
1/7 (14%)
7 2
1.79 » 1.68
1/7 (14%)
2.25 » 2.07
1/7 (14%)
15:05 Alexander Kukharchuk vs Sergey Gilitukha
2.02 » 1.81
2/6 (33%)
2.02 » 1.89
1/6 (17%)
6 1
2.02 » 1.81
2/6 (33%)
2.02 » 1.89
1/6 (17%)
15:10 Sergey Rutskiy vs David Simonchuk
2.70 » 2.57
1/7 (14%)
1.59 » 1.44
2/7 (29%)
7 2
2.70 » 2.57
1/7 (14%)
1.59 » 1.44
2/7 (29%)
15:10 Prokhor Pugach vs Alexander Yarovoy
1.71 » 1.60
2/6 (33%)
2.47 » 2.24
1/6 (17%)
6 1 3-1 1
1.71 » 1.60
2/6 (33%)
2.47 » 2.24
1/6 (17%)
15:15 Vadim Komar vs Alex Tyutyunnik
2.12 » 2.02
0/7 (0%)
1.92 » 1.73
3/7 (43%)
7 2 0-3 2
2.12 » 2.02
0/7 (0%)
1.92 » 1.73
3/7 (43%)
15:30 Ilya Udod vs Vladyslav Batenko
1.77 » 1.59
2/6 (33%)
2.37 » 2.22
1/6 (17%)
6 1 3-1 1
1.77 » 1.59
2/6 (33%)
2.37 » 2.22
1/6 (17%)
15:40 Andrew Tsikhotsky vs Aleksandr Kostiuk
1.56 » 1.32
3/6 (50%)
2.90 » 2.46
1/6 (17%)
6 1 3-1 1
1.56 » 1.32
3/6 (50%)
2.90 » 2.46
1/6 (17%)
15:45 Dmitry Zenyuk vs Sergey Rutskiy
1.49 » 1.33
3/7 (43%)
3.08 » 3.05
1/7 (14%)
7 1 3-1 1
1.49 » 1.33
3/7 (43%)
3.08 » 3.05
1/7 (14%)
15:45 Nikolai Zakladny vs Ivan Fashchevskiy
1.72 » 1.55
1/6 (17%)
2.44 » 2.29
1/6 (17%)
6 1 0-3 2
1.72 » 1.55
1/6 (17%)
2.44 » 2.29
1/6 (17%)
15:50 Prokhor Pugach vs Alex Tyutyunnik
1.64 » 1.48
1/7 (14%)
2.63 » 2.51
1/7 (14%)
7 1 3-1 1
1.64 » 1.48
1/7 (14%)
2.63 » 2.51
1/7 (14%)
16:05 Maksym Samaray vs Ilya Udod
1.51 » 1.40
0/7 (0%)
3.03 » 2.73
3/7 (43%)
7 2 1-3 2
1.51 » 1.40
0/7 (0%)
3.03 » 2.73
3/7 (43%)
16:15 Sergey Gilitukha vs Volodymyr Tuchkevych
2.27 » 2.09
3/6 (50%)
1.81 » 1.66
0/6 (0%)
6 1 3-0 1
2.27 » 2.09
3/6 (50%)
1.81 » 1.66
0/6 (0%)
16:20 Ivan Fashchevskiy vs Alexander Yarovoy
1.73 » 1.54
4/6 (67%)
2.44 » 2.32
0/6 (0%)
6 1 3-2 1
1.73 » 1.54
4/6 (67%)
2.44 » 2.32
0/6 (0%)
16:25 Vadim Komar vs Nikolai Zakladny
2.04 » 2.07
2/6 (33%)
2.03 » 1.69
4/6 (67%)
6 2 3-1 1
2.04 » 2.07
2/6 (33%)
2.03 » 1.69
4/6 (67%)
16:40 Mikhail Oprysk vs Vadim Sidorenko
2.14 » 2.05
0/7 (0%)
1.87 » 1.69
2/7 (29%)
7 2 1-3 2
2.14 » 2.05
0/7 (0%)
1.87 » 1.69
2/7 (29%)
16:50 Andrew Tsikhotsky vs Sergey Gilitukha
1.72 » 1.55
1/6 (17%)
2.44 » 2.27
1/6 (17%)
6 2 0-3 2
1.72 » 1.55
1/6 (17%)
2.44 » 2.27
1/6 (17%)
16:55 Prokhor Pugach vs Ivan Fashchevskiy
1.94 » 1.89
1/7 (14%)
2.06 » 1.83
4/7 (57%)
7 2 3-1 1
1.94 » 1.89
1/7 (14%)
2.06 » 1.83
4/7 (57%)
16:55 Vitaly Boykov vs Sergey Rutskiy
1.68 » 1.43
1/4 (25%)
2.87 » 2.62
1/4 (25%)
4 2 2-3 2
1.68 » 1.43
1/4 (25%)
2.87 » 2.62
1/4 (25%)
17:00 Nikolai Zakladny vs Alex Tyutyunnik
1.71 » 1.54
1/6 (17%)
2.48 » 2.32
1/6 (17%)
6 1 2-3 2
1.71 » 1.54
1/6 (17%)
2.48 » 2.32
1/6 (17%)
17:15 Maksym Samaray vs Mikhail Oprysk
1.84 » 1.35
7/7 (100%)
2.22 » 2.94
0/7 (0%)
7 1 0-3 2
1.84 » 1.35
7/7 (100%)
2.22 » 2.94
0/7 (0%)
17:25 Alexander Kukharchuk vs Aleksandr Kostiuk
1.72 » 1.56
1/6 (17%)
2.43 » 2.26
1/6 (17%)
6 2 2-3 2
1.72 » 1.56
1/6 (17%)
2.43 » 2.26
1/6 (17%)
17:30 Vadim Komar vs Alexander Yarovoy
1.50 » 1.33
2/6 (33%)
3.25 » 3.09
1/6 (17%)
6 1 3-1 1
1.50 » 1.33
2/6 (33%)
3.25 » 3.09
1/6 (17%)
17:30 David Simonchuk vs Dmitry Zenyuk
1.81 » 1.53
2/4 (50%)
2.52 » 2.35
0/4 (0%)
4 1 2-3 2
1.81 » 1.53
2/4 (50%)
2.52 » 2.35
0/4 (0%)
17:35 Prokhor Pugach vs Nikolai Zakladny
2.84 » 2.32
4/5 (80%)
1.63 » 1.56
0/5 (0%)
5 1 1-3 2
2.84 » 2.32
4/5 (80%)
1.63 » 1.56
0/5 (0%)
17:50 Vadim Sidorenko vs Vladyslav Batenko
2.02 » 1.86
0/6 (0%)
2.02 » 1.85
1/6 (17%)
6 2 3-0 1
2.02 » 1.86
0/6 (0%)
2.02 » 1.85
1/6 (17%)
18:05 Vadim Komar vs Ivan Fashchevskiy
1.59 » 1.46
2/8 (25%)
2.65 » 2.55
2/8 (25%)
8 1 3-1 1
1.59 » 1.46
2/8 (25%)
2.65 » 2.55
2/8 (25%)
18:05 David Simonchuk vs Sergey Rutskiy
1.82 » 1.57
1/4 (25%)
2.51 » 2.27
0/4 (0%)
4 1 3-2 1
1.82 » 1.57
1/4 (25%)
2.51 » 2.27
0/4 (0%)
18:10 Alex Tyutyunnik vs Alexander Yarovoy
1.36 » 1.20
1/7 (14%)
4.01 » 4.03
1/7 (14%)
7 2 3-1 1
1.36 » 1.20
1/7 (14%)
4.01 » 4.03
1/7 (14%)
18:35 Aleksandr Kostiuk vs Volodymyr Tuchkevych
2.87 » 2.73
0/7 (0%)
1.54 » 1.39
1/7 (14%)
7 2 3-1 1
2.87 » 2.73
0/7 (0%)
1.54 » 1.39
1/7 (14%)
18:40 Prokhor Pugach vs Vadim Komar
2.80 » 2.80
1/8 (13%)
1.55 » 1.39
3/8 (38%)
8 2 3-0 1
2.80 » 2.80
1/8 (13%)
1.55 » 1.39
3/8 (38%)
18:40 Vitaly Boykov vs Dmitry Zenyuk
2.25 » 1.56
4/5 (80%)
1.90 » 1.84
1/5 (20%)
5 1 2-3 2
2.25 » 1.56
4/5 (80%)
1.90 » 1.84
1/5 (20%)
18:45 Nikolai Zakladny vs Alexander Yarovoy
1.49 » 1.33
2/7 (29%)
3.10 » 3.05
0/7 (0%)
7 1 0-3 2
1.49 » 1.33
2/7 (29%)
3.10 » 3.05
0/7 (0%)
19:00 Ilya Udod vs Maksym Samaray
2.29 » 1.80
0/2 (0%)
2.39 » 1.89
1/2 (50%)
2 2 3-2 1
2.29 » 1.80
0/2 (0%)
2.39 » 1.89
1/2 (50%)
19:15 Ivan Fashchevskiy vs Alex Tyutyunnik
2.70 » 2.64
0/7 (0%)
1.59 » 1.42
3/7 (43%)
7 2 3-1 1
2.70 » 2.64
0/7 (0%)
1.59 » 1.42
3/7 (43%)
19:15 David Simonchuk vs Vitaly Boykov
1.87 » 1.67
1/5 (20%)
2.29 » 2.09
0/5 (0%)
5 1 3-1 1
1.87 » 1.67
1/5 (20%)
2.29 » 2.09
0/5 (0%)
Table Tennis» International» Liga Pro 1 2 B P
13:05 Sarkis Moklozyan vs Ivan Nirkov
2.33 » 2.16
2/8 (25%)
1.74 » 1.65
2/8 (25%)
8 2
2.33 » 2.16
2/8 (25%)
1.74 » 1.65
2/8 (25%)
14:35 Eduard Golovachev vs Sarkis Moklozyan
1.96 » 1.66
4/8 (50%)
2.03 » 2.19
0/8 (0%)
8 1
1.96 » 1.66
4/8 (50%)
2.03 » 2.19
0/8 (0%)
22:05 Peter Zyuzikov vs Konstantin Churin
1.47 » 1.28
4/9 (44%)
3.20 » 3.50
0/9 (0%)
9 1
1.47 » 1.28
4/9 (44%)
3.20 » 3.50
0/9 (0%)
22:05 Aleksandr Klavdenkov vs Timofey Yusipov
1.72 » 1.56
3/9 (33%)
2.31 » 2.32
0/9 (0%)
9 1
1.72 » 1.56
3/9 (33%)
2.31 » 2.32
0/9 (0%)
22:35 Ilya Novikov vs Denis Molodtsov
2.16 » 1.79
6/8 (75%)
1.86 » 1.98
0/8 (0%)
8 1
2.16 » 1.79
6/8 (75%)
1.86 » 1.98
0/8 (0%)
23:05 Vitaly Bazilevsky vs Timofey Yusipov
1.42 » 1.25
5/9 (56%)
3.42 » 3.58
2/9 (22%)
9 1
1.42 » 1.25
5/9 (56%)
3.42 » 3.58
2/9 (22%)
23:05 Oleg Pronin vs Konstantin Churin
5.68 » 6.45
0/9 (0%)
1.23 » 1.09
4/9 (44%)
9 2
5.68 » 6.45
0/9 (0%)
1.23 » 1.09
4/9 (44%)
23:20 Nikolay Zhurba vs Sergey Ogay
2.92 » 3.24
0/9 (0%)
1.62 » 1.30
6/9 (67%)
9 2
2.92 » 3.24
0/9 (0%)
1.62 » 1.30
6/9 (67%)
23:35 Denis Molodtsov vs Peter Zyuzikov
3.44 » 3.83
0/9 (0%)
1.64 » 1.23
5/9 (56%)
9 2
3.44 » 3.83
0/9 (0%)
1.64 » 1.23
5/9 (56%)
23:35 Ivan Soldatov vs Aleksandr Klavdenkov
1.98 » 1.84
2/9 (22%)
1.97 » 1.88
3/9 (33%)
9 2
1.98 » 1.84
2/9 (22%)
1.97 » 1.88
3/9 (33%)
23:50 Vadim Putilovsky vs Tyinchtyik Turabekov
1.97 » 1.85
2/8 (25%)
1.98 » 1.86
0/8 (0%)
8 1
1.97 » 1.85
2/8 (25%)
1.98 » 1.86
0/8 (0%)
Table Tennis» International» Masters League A 1 2 B P
09:10 Andrey Dergunov vs Alexandr Shirshov
2.49 » 1.48
1/1 (100%)
3.50 » 2.54
0/1 (0%)
1 1
2.49 » 1.48
1/1 (100%)
3.50 » 2.54
0/1 (0%)
09:30 Jasur Hudayberdiev vs Alisher Karimjanov
2.75 » 1.76
0/1 (0%)
3.04 » 2.03
1/1 (100%)
1 2
2.75 » 1.76
0/1 (0%)
3.04 » 2.03
1/1 (100%)
10:30 Andrey Dergunov vs Jasur Hudayberdiev
2.49 » 1.49
1/1 (100%)
3.50 » 2.51
0/1 (0%)
1 1
2.49 » 1.49
1/1 (100%)
3.50 » 2.51
0/1 (0%)
10:50 Alexandr Shirshov vs Alisher Karimjanov
2.75 » 1.78
0/1 (0%)
3.04 » 2.00
1/1 (100%)
1 2
2.75 » 1.78
0/1 (0%)
3.04 » 2.00
1/1 (100%)
16:30 Andrey Popov vs Svyatoslav Urazov
2.57 » 1.57
1/1 (100%)
3.30 » 2.31
0/1 (0%)
1 1
2.57 » 1.57
1/1 (100%)
3.30 » 2.31
0/1 (0%)
18:00 Vasiliy Filatov vs Andrey Popov
3.50 » 2.51
0/1 (0%)
2.49 » 1.49
1/1 (100%)
1 2
3.50 » 2.51
0/1 (0%)
2.49 » 1.49
1/1 (100%)
18:20 I. Moskaev vs Svyatoslav Urazov
3.64 » 2.11
1/1 (100%)
2.45 » 1.70
0/1 (0%)
1 1
3.64 » 2.11
1/1 (100%)
2.45 » 1.70
0/1 (0%)
Table Tennis» International» Masters League C 1 2 B P
22:40 Nikita Moskovkin vs Mirlanbek Mirzabaev
2.40 » 1.40
1/1 (100%)
3.78 » 2.79
0/1 (0%)
1 1
2.40 » 1.40
1/1 (100%)
3.78 » 2.79
0/1 (0%)
23:20 Anatoly Trushkin vs Nikita Moskovkin
3.78 » 2.78
1/1 (100%)
2.40 » 1.40
0/1 (0%)
1 1
3.78 » 2.78
1/1 (100%)
2.40 » 1.40
0/1 (0%)
Table Tennis» International» Setka Cup 1 2 B P
07:20 Vladimir Varchenko vs Andrey Troyan
2.07 » 1.74
0/3 (0%)
2.33 » 1.99
1/3 (33%)
3 2
2.07 » 1.74
0/3 (0%)
2.33 » 1.99
1/3 (33%)
14:45 Aleksandr Kolbasenko vs Peter Zagriychuk
2.29 » 2.15
0/5 (0%)
1.86 » 1.62
2/5 (40%)
5 2
2.29 » 2.15
0/5 (0%)
1.86 » 1.62
2/5 (40%)
15:45 Anar Aliev vs Aleksandr Kolbasenko
2.60 » 2.23
1/4 (25%)
1.77 » 1.61
0/4 (0%)
4 1
2.60 » 2.23
1/4 (25%)
1.77 » 1.61
0/4 (0%)
17:45 Andrey Melchenko vs Aleksandr Kolbasenko
2.35 » 2.10
2/4 (50%)
1.91 » 1.67
0/4 (0%)
4 1
2.35 » 2.10
2/4 (50%)
1.91 » 1.67
0/4 (0%)
Table Tennis» International» Setka Cup Women 1 2 B P
21:55 Tatiana Yaroshenko vs Ekaterina Zhuchkova
2.32 » 2.02
0/3 (0%)
2.05 » 1.70
1/3 (33%)
3 2
2.32 » 2.02
0/3 (0%)
2.05 » 1.70
1/3 (33%)
23:25 Nataliia Shchekotikhina vs Natalia Kosmina
2.78 » 2.46
0/3 (0%)
1.81 » 1.48
1/3 (33%)
3 2
2.78 » 2.46
0/3 (0%)
1.81 » 1.48
1/3 (33%)
23:55 Tatiana Yaroshenko vs Alisa Dubrova
1.74 » 1.49
1/4 (25%)
2.70 » 2.45
1/4 (25%)
4 2
1.74 » 1.49
1/4 (25%)
2.70 » 2.45
1/4 (25%)
Table Tennis» International» TT-Cup 1 2 B P
18:00 Andrew Tsikhotsky vs Alexander Kukharchuk
2.27 » 2.19
1/6 (17%)
1.81 » 1.61
1/6 (17%)
6 1
2.27 » 2.19
1/6 (17%)
1.81 » 1.61
1/6 (17%)